23
TEMA : HAIWAN WAN NUR SYAMIMI BINTI WAN AZMI KAEDAH PANDANG SEBUT

HAIWAN PELIHARAAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

qwertyuiop

Citation preview

Page 1: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 1/23

TEMA : HAIWAN

WAN NUR SYAMIMI BINTI WAN AZMI

KAEDAH PANDANG SEBUT

Page 2: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 2/23

OBJEKTIF :

Murid dapat

mengenal gambardengan baik.

Murid dapat

membaca namahaiwan danmengejanya.

Page 3: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 3/23

SET INDUKSI:

Guru memakai sau !"i #a$% mem"u$#ai

%am&ar 'ai(a$)

Guru &era$#a ke"a*a "e+a,ar- a"a #a$%a*a "a*a !"i .ik%u *a$ me$%a,ak "e+a,ar

u$uk mem&ua &ersama/sama)

Guru *a$ "e+a,ar &erukar/ukar

"e$*a"a e$a$% 'ai(a$ erse&u)

0ANGKAH 1 : SETINDUKSI

Page 4: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 4/23

TEKNIK :BER2ERI

TA

PENGEMBARAAN MIMI

Page 5: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 5/23

Hai kawan-kawan,

saya Mimi. Jommengembarabersama saya.

Page 6: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 6/23

E'- a*a a"aka sa$a

u3

Page 7: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 7/23

' a r i m a

Page 8: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 8/23

Ka(a$/ka(a$-ke$a"a a*a &a$#ak

*ara' *i si$i3

Page 9: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 9/23

s i n g a

Page 10: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 10/23

Ba$#ak$#a

"isa$%) Sia"a"u$#a $i3

Page 11: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 11/23

m o n y e

Page 12: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 12/23

Ke$a"a "!k!k iu&er%!#a$%3 A*aa"a #a ka(a$/

ka(a$3

Page 13: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 13/23

l e m b u

Page 14: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 14/23

Page 15: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 15/23

 JOM NYANYI4

Page 16: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 16/23

Page 17: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 17/23

'arimau

si$%a +em&u

0ai'a$ 1

Page 18: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 18/23

Bi,ak 444Bi,ak 444

Beu+ 4

Page 19: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 19/23

Page 20: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 20/23

h"r"ma

a

i

Page 21: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 21/23

h"r"maa

i

Page 22: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 22/23

h"r"maa i

Page 23: HAIWAN PELIHARAAN

7/21/2019 HAIWAN PELIHARAAN

http://slidepdf.com/reader/full/haiwan-peliharaan-56d8a4d5d6d91 23/23

Haiwan apakahini#

$ja nama haiwan di

atas