Handleiding Davilex Account Basic het volgende hoofdstuk maakt u kennis met de werkruimte van Davilex Account Basic, zodat u gemakkelijk en snel uw weg kunt vinden in het programma

 • View
  233

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Handleiding Davilex Account Basic het volgende hoofdstuk maakt u kennis met de werkruimte van...

 • Handleiding Davilex Account Basic

  Versie 1.0, mei 2012

 • 2

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Davilex geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onvolkomenheden in deze handleiding. Deze handleiding kan zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.

 • Handleiding Davilex Account Basic Inhoudsopgave

  3

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding ................................................................................................................................. 6

  1.1 Opzet van de handleiding .............................................................................................. 6

  1.2 Help-functie ................................................................................................................... 6

  2 De werkruimte verkennen ..................................................................................................... 8

  2.1 Inleiding ........................................................................................................................ 8

  2.2 De werking van het lint .................................................................................................. 8

  2.3 Groep Snel aan de slag aanpassen ............................................................................... 9

  2.4 Davilex-knop ................................................................................................................. 9

  2.5 Werkbalk Snelle toegang ............................................................................................. 10

  2.6 Startscherm ................................................................................................................ 10

  2.7 Lijsten ......................................................................................................................... 11

  2.8 Formulieren ................................................................................................................. 12

  2.9 Wizards ....................................................................................................................... 12

  3 Boeken met Davilex Account Basic ................................................................................... 13

  3.1 Inleiding ...................................................................................................................... 13

  3.2 BTW-gegevens van de administratie ........................................................................... 13

  3.3 Dagboek kiezen .......................................................................................................... 15

  3.4 Boekstuk invoeren ....................................................................................................... 16

  3.5 Rapporten ................................................................................................................... 18

  4 BTW-aangifte ....................................................................................................................... 21

  4.1 Inleiding ...................................................................................................................... 21

  4.2 BTW-aangifteperioden ................................................................................................ 21

  4.3 De administratie inrichten voor elektronisch berichtenverkeer ...................................... 22

  4.4 BTW-aangifte samenstellen......................................................................................... 24

  4.5 Lijst BTW-aangifteperioden ......................................................................................... 27

  4.6 Rapporten ................................................................................................................... 29

  5 ICP-aangifte ......................................................................................................................... 30

  5.1 Inleiding ...................................................................................................................... 30

  5.2 Wanneer ICP-aangifte doen? ...................................................................................... 30

  5.3 ICP-aangifte samenstellen .......................................................................................... 31

  5.4 Lijst ICP-aangifteperioden ........................................................................................... 32

  5.5 Rapporten ................................................................................................................... 33

 • Handleiding Davilex Account Basic Inhoudsopgave

  4

  6 Boekhoudperioden blokkeren of afsluiten......................................................................... 34

  6.1 Inleiding ...................................................................................................................... 34

  6.2 Lijst Perioden .............................................................................................................. 34

  6.3 Periode blokkeren en deblokkeren............................................................................... 35

  6.4 Periode afsluiten ......................................................................................................... 35

  7 Eindejaarsverwerking ......................................................................................................... 36

  7.1 Inleiding ...................................................................................................................... 36

  7.2 De twee fasen van de Eindejaarsverwerking ............................................................... 36

  7.3 De wizard Eindejaarsverwerking starten ...................................................................... 36

  7.4 De eerste fase van de Eindejaarsverwerking ............................................................... 37

  7.5 Boeken in de correctieperiode ..................................................................................... 39

  7.6 De tweede fase van de Eindejaarsverwerking.............................................................. 39

  7.7 Rapporten ................................................................................................................... 40

  8 Gegevens uitwisselen met uw accountant ........................................................................ 42

  8.1 Inleiding ...................................................................................................................... 42

  8.2 Administratie verzenden .............................................................................................. 42

  8.3 Memo accountantscontrole.......................................................................................... 43

  9 Rapportages ........................................................................................................................ 45

  9.1 Inleiding ...................................................................................................................... 45

  9.2 Startscherm Rapportage ............................................................................................. 45

  9.3 Rapport opstellen ........................................................................................................ 46

  9.4 Rapporten kopiren naar Microsoft Excel .................................................................... 49

  10 Administratiegegevens veiligstellen .................................................................................. 50

  10.1 Inleiding ...................................................................................................................... 50

  10.2 Administratie beveiligen met wachtwoord .................................................................... 50

  10.3 Handmatig reservekopie maken .................................................................................. 51

  10.4 Automatisch reservekopien maken ............................................................................ 52

  10.5 Reservekopie terugzetten ............................................................................................ 52

  10.6 Administratie overzetten naar andere computer ........................................................... 53

  11 Lijsten vormgeven .............................................................................................................. 54

  11.1 Inleiding ...................................................................................................................... 54

  11.2 Lijsten vormgeven ....................................................................................................... 54

 • Handleiding Davilex Account Basic Inhoudsopgave

  5

  12 Selectie van gegevens maken ............................................................................................ 57

  12.1 Inleiding ...................................................................................................................... 57

  12.2 Handmatige selectie .................................................................................................... 57

  12.3 Selectie op criteria ....................................................................................................... 57

  12.4 Selecties bewerken .............................................