Hargailah Alam Sekitar

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ampanMemimpin Kehebatan Kebersihan Masa Hadapan

  SWCorp Memacu Budaya KebersihanEdisi 01 Januari 2015

  SWCorpSOLID WASTE CORPORATION

  MALAYSIA

  (Dahulunya dikenali sebagai PPSPPA)

  www.SWCorp.my

  Dapatkan majalah inidalam versi digital

  dengan pengimbas kod QR diatas.

  Hargailah Alam SekitarHargailah Alam SekitarDemi Kelangsungan KehidupanDemi Kelangsungan Kehidupan

 • Assalammualaikum wbt, Salam 1Malaysia dan Salam Kehebatan.

  Alhamdulillah, jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah terlibat dalam menghasilkan Buletin Mampan, kerjasama dan sumbangan idea daripada anda semua telah banyak memberi pemantapan kepada kejayaan Buletin Mampan ini. Ini merupakan cetakan edisi pertama Buletin Mampan yang seiring memenuhi visi SWCorp yang bakal memuatkan pelbagai aktiviti dan program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2014 dan yang bakal dijalankan untuk tahun 2015.

  Sebagai sebuah negara membangun yang berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020, Malaysia perlu menjadi sebuah negara yang bersih dengan persekitaran yang indah bagi mendukung cita-cita ini. Dalam usaha ini, SWCorp menyedari bahawa transformasi minda masyarakat merupakan cabaran utama yang perlu diatasi.

  Operasi Mata Helang dan Program Mata Hati merupakan langkah proaktif SWCorp sebagai pendekatan terbaharu. Langkah yang diambil oleh SWCorp ini dijadikan tanda aras kaedah

  pemantauan dan penguatkuasaan dalam aspek kebersihan dan amalan baik serta pelaksanaan pemantauan kawasan seliaan sehingga mencapai tahap bersih sebersihnya.

  Dengan kewujudan dua program ini, SWCorp mensasarkan sebanyak 53 buah bandar yang melaksanakan Akta 672 untuk menjadi Bandar Bersih menjelang tahun 2020 sebagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Datuk Abdul Rahman Dahlan, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

  Sebagai permulaan, 5 buah bandar telah dipilih untuk menjadi projek bandar perintis. Bandar-bandar tersebut adalah Muar, Rembau, Pekan, Langkawi dan Putrajaya.

  Di kesempatan ini, sidang redaksi Buletin Mampan berharap semoga pembaca akan terus menyokong dan menjadi sumber inspirasi kepada SWCorp untuk terus bersungguh-sungguh dalam memperkasakan kecemerlangan dan menjadikan organisasi ini sebagai sebuah organisasi yang hebat di peringkat nasional mahupun global dalam memacu budaya kebersihan di Malaysia.

  Ikhlas,

  Zainal Fitri

  SidangRedaksiRedaksiPenaungYBhg. Datuk ab Rahim Bin Md noorKetua Pegawai Eksekutif

  Penasihat YBhg. Dato Zainul abidin Bin abdullah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

  Ketua eDitoR encik Zainal Fitri Bin hj. ahmad Pengarah, Bahagian Korporat

  eDitoR Bahasa MelaYu Cik sumatra a/P appavoo Timbalan Pengarah, Bahagian Korporat

  eDitoR Bahasa inggeRis Pn. Faridah Binti Bahara nordin Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan & Kawal Selia

  ahli siDang ReDaKsi Pn. Mazwin Binti Mohamad Bhgn. Sisa Domestik & Pembersihan Awam en. azman Bin omar Bhgn. Implimentasi Projek Pn. Zurida Binti ainuddin Bhgn. Teknologi Penyelidikan, Sisa Binaan & Industri Pn. nik nurbaini Binti Jamaludin Bhgn. OSC & Fasiliti en. sharudin Bin hamid Bhgn. Penguatkuasaan & Kawal Selia Pn. Shariela Binti Mohd Shariff Unit Geographical Information System (GIS) Pn. nur syuhadah Bt Mohd nor Rizan Bhgn. Audit Pn. siti nur aqilah Binti Rohizad Bhgn. Sisa Mampan 3R Pn. nurul hazimi Bt shahruddin Bhgn. Kewangan Pn. noorhidayu Binti Mat isa Bhgn. Khidmat Pengurusan en. Mohamad Fadzil Bin abd Rahim Bhgn. Pendidikan Masyarakat Pn. hartini Binti Mhd aziz Bhgn. Korporat en. Mohd Fazli Bin abdul aziz Bhgn. Sumber Manusia en. Mohd norazlan Bin abd Rahaman Bhgn. Perundangan Pn. Khairina hani Binti Khairuddin Unit Integriti

  JuRugaMBaR en. Mohd Faizal Bin Mohamad nawawi Bhgn. Korporat

  gRaFiK en. law Boon Kiat Bhgn. Teknologi Maklumat Mohd Norazrin Bin Ariffin Bhgn. Korporat

  CetaKan & eDaRan en. Mohd Fauzi Bin idris Bhgn. Kewangan Pn. nor azira Binti Mohamad Bhgn. Korporat

  solid Waste Corporation Malaysia (sWCorp) (Dahulunya dikenali sebagai PPSPPA) Wisma uoa Pantai, tingkat M,2,3 & 4, no 11, Jalan Pantai Jaya (Jalan 4/83a), 59200 Kuala lumpur. t: 03-22459292 F: 03-22459293 http://www.ppsppa.gov.my

  Bismillahirrahmanirrahim

  N o taP e N g a r a N g Zainal Fitri Bin HJ. aHmad

  7

  Menerapkan amalan kitar semula dan pengasingan sisa disumber secara sistematik disamping menekankan ciri-ciri pembangunan yang mampan meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial.

  Memproses permohonan baru, pembaharuan dan pembatalan/penggantungan lesen pembekal perkhidmatan pengurusan sisa pepejal sehingga pengesyoran kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

  Mengawalselia prestasi syarikat-syarikat yang membekalkan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  Mengenalpasti teknologi yang mesra alam, selamat dan kos efektif serta menjalankan penyelidikan berhubung dengan pembangunan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  Melaksana dan menguatkuasakan undang-undang pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  6

  4 5

  3Melaksana, menggalakkan penyertaan dan mempertingkatkan kesedaran orang awam mengenai program kesedaran dan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  2

  Mengesyorkan dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan

  sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

  1

  Fungsi SWCorp

  Mulai 2015 PPSPPA akan mula dikenali sebagai SWCorp (Solid Waste Corporation) bagi meningkatkan imej dan jenama SWCorp seiring dengan pengurusan sisa pepejal yang bertaraf dunia. SWCorp tampil dengan logo baharu agar lebih segar dan menepati identiti perbandanan ke arah menjadikan Malaysia bersih dan indah.

  PENJENAMAAN SEMULA LOGO

  SWCorp

  p.4 p.6

  p.8

  p.13

  4 Latar Belakang SWCorp

  6 Penjenamaan Semula

  7 Peranan JPSPN, SWCorp & Syarikat Konsesi

  8 Aspirasi Datuk Ab Rahim Md Noor

  10 Rencana10 Pelan tindakan Komprehensif Pengurusan Sisa Pepejal 2015-2020

  11 love Food no Waste

  12 SWCorp dan masyarakat Seiring Ke arah alam Sekitar mampan

  13 transformasi minda: melihat dengan mata Hati - mencintai, menghargai & mensyukuri Bumi dan alam Sekitar Sebagai anugerah & amanah Pencipta

  15 Galeri

  K a N d u N g a N mamPan

 • 54 M A M PA N | J a n u a r i 2 0 1 5 M A M PA N | J a n u a r i 2 0 1 5

  Pecahan pejabat SWCorp di seluruh negara

  OrganisasiSWCorp MalaysiaOrganisasiSWCorp Malaysia

  Latar belakang SWCorp

  Visi

  Ke arah Meningkatkan Kualiti Persekitaran Yang Bersih, Indah dan Sejahtera Menjelang 2020.

  Misi

  Melaksanakan Dasar-Dasar Dan Strategi Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Secara Bersepadu, Efektif, Lestari Dan Menjadikan Kebersihan Sebagai Budaya Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesedaran Awam, Penguatkuasaan Undang - Undang, Kecekapan Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Dan Penggunaan Teknologi Yang Efektif.

  hari

  7

  Menerapkan amalan kitar semula dan pengasingan sisa disumber secara sistematik disamping menekankan ciri-ciri pembangunan yang mampan meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial.

  Memproses permohonan baru, pembaharuan dan pembatalan/penggantungan lesen pembekal perkhidmatan pengurusan sisa pepejal sehingga pengesyoran kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

  Mengawalselia prestasi syarikat-syarikat yang membekalkan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  Mengenalpasti teknologi yang mesra alam, selamat dan kos efektif serta menjalankan penyelidikan berhubung dengan pembangunan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  Melaksana dan menguatkuasakan undang-undang pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  6

  4 5

  3Melaksana, menggalakkan penyertaan dan mempertingkatkan kesedaran orang awam mengenai program kesedaran dan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

  2

  Mengesyorkan dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan

  sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

  1

  Fungsi SWCorp

  Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Solid Waste Corporation Malaysia, SWCorp) ditubuhkan sebagai pelengkap bagi menjayakan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Secara amnya, dasar ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif dan lestari yang dikehendaki oleh masyarakat yang mementingkan pemuliharaan alam sekitar dan kesejahteraan awam.

  SWCorp ditubuhkan secara rasmi di bawah Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 673) pada 1 Jun 2008. SWCorp diberi kuasa eksekutif untuk mengambil alih pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mulai 1 September 2011.

  Orang ramai kini menikmati perkhidmatan yang mematuhi petunjuk prestasi utama (KPI) yang meliputi peningkatan mutu dalam jadual dan kekerapan kutipan, penghantaran sisa ke lokasi pelupusan yang ditetapkan, mengelakkan keciciran kutipan, memastikan sisa di dalam dan di luar tong dikutip, memastikan tiada tumpahan bahan larut lesap (leachate) dan penggunaan lori kompaktor yang mempunyai kelengkapan bin-lift bagi memastikan kutipan sisa pepejal yang lebih cekap, cepat dan bersih. Dalam pada itu, SWCorp juga berhasrat untuk meningkatkan

  kesedaran masyarakat supaya sama-sama menyumbang kepada pengurusan sisa pepejal yang lebih baik dengan menerapkan amalan kitar semula dan mengasingkan sisa dari sumber supaya kerja-kerja kutipan, pengumpula