44

Hasil PLPG 2009__

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 1/44

Page 2: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 2/44

No No Peserta NAMA PESERTA Asal Sekolah SAK I Status

48 09036518010294 KRISTIYANTI SMA N 3 70.36 Lulus

49 09036518010316 RASMADI SMK N 2 75.72 Lulus50 09036518010322 ARIEF KUSNANDAR SMK N 3 77.23 Lulus

51 09036581010314 YAYAH NURCHAYATI SMK N 1 72.09 Lulus

52 09036581010333 SITI LESTARI SMK N 1 75.74 Lulus

53 09036581010335 ASMIAH SMK N 1 74.91 Lulus

54 09036581010336 RISWOYO SMK N 3 69.81 Mengulang Ujian Tulis

55 09036581010338 NUR AINI SMK N 1 71.55 Lulus

56 09036581010340 PURNOMO HADI SMK MUHAMMADIYAH 1 74.91 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 3: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 3/44

Page 4: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 4/44

Page 5: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 5/44

Page 6: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 6/44

Page 7: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 7/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

155 09032215710594 SITI ALFA YUNUS SMP ISLAM TERPADU DARUL FIKRI BAWEN 64.87 MenguLulusang Ujian TuLulusis

156 09032218010384 SUHARNI SMP N 1 TENGARAN 75.73 Lulus157 09032218010410 NOOR HIDAYATI SMP N 1 BAWEN 70.98 Lulus

158 09032218010435 TRI MUAH SMP N 2 TUNTANG 74.98 Lulus

159 09032218010476 JUMINEM SMP N 3 BAWEN 72.57 Lulus

160 09032218010484 NURBUATI SMP N 3 UNGARAN 70.93 Lulus

161 09032218010487 KUROTUN AINIYAH SMP MUHAMMADIYAH SURUH 76.93 Lulus

162 09032218010500 HADI RIYANTO SMP N 2 PRINGAPUS 74.74 Lulus

163 09032218010502 ST.EKO BUDI PUTRANTO SMP N 1 JAMBU 74.79 Lulus

164 09032218010505 SIAMI SMP N 5 UNGARAN 72.02 Lulus

165 09032218010529 Mochamad Guntjahjo SMP N 1 AMBARAWA 69.94 MenguLulusang Ujian TuLulusis

166 09032218010540 HARI TRIYONO SMP N 2 PABELAN 73.69 Lulus167 09032218010541 HARI PURWANI SMP NEGERI 1 SURUH 69.86 MenguLulusang Ujian TuLulusis

168 09032218010554 TRI BUDIYANTO SMP N 1 TENGARAN 73.65 Lulus

169 09032218010563 SAIFUDIN SMP N 1 BANYUBIRU 70.25 MenguLulusang Ujian TuLulusis

170 09032218010571 SUJAMNO SMP KERABAT 68.29 MenguLulusang Ujian TuLulusis

171 09032218010583 SITI ROFIAH SMP NUSANTARA 68.73 MenguLulusang Ujian TuLulusis

172 09032218010592 Atik Widiyawati SMP NU Suruh 70.73 Lulus

173 09032281010414 SUGIYANA SMP N 1 BANCAK 67.19 MenguLulusang Ujian TuLulusis

174 09032281010419 SUCIPTO SMP N 3 TENGARAN 61.05 MenguLulusang Ujian TuLulusis

175 09032281010420 SITI MAHMUDAH SMP N 1 BRINGIN 70.43 MenguLulusang Ujian TuLulusis

176 09032281010424 TRI PUJIASTUTI SMP N 1 BERGAS 74.52 Lulus177 09032281010448 IDA KRISTIANI SMP N 1 GETASAN 60.9 MenguLulusang Ujian TuLulusis

178 09032281010451 SUPRIYANTI SMP N 2 KALIWUNGU 70.81 Lulus

179 09032281010457 TRI JUNI BUDIASTUTI SMP N 2 SUSUKAN 68.71 MenguLulusang Ujian TuLulusis

180 09032281010458 MARWATI SMP N 2 JAMBU 62.01 MenguLulusang Ujian TuLulusis

181 09032281010463 ISNUPRABA SMP N 3 GETASAN 64.71 MenguLulusang Ujian TuLulusis

182 09032281010466 SULISTYOWATI SMP N 2 PRINGAPUS 68.49 MenguLulusang Ujian TuLulusis

183 09032281010533 KUNDJANA SMP N 2 UNGARAN 73.21 Lulus

184 09032281010577 MUHAMMAD WAZIR SMP NU SURUH 71.76 Lulus

185 09032281010586 SRI SUMARNI SMP ISLAM TERPADU DARUL FIKRI BAWEN 69.73 MenguLulusang Ujian TuLulusis

186 09032281010630 SUTIJAN SMA N 1 PABELAN 70.14 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 8: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 8/44

Page 9: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 9/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

41 09032418010400 MUHSAINI SMP N 1 KANGKUNG 73.14 Lulus

42 09032418010401 SUPIYATUN SMP N 1 PEGANDON 78.28 Lulus43 09032418010403 SUTIYANA SMP N 2 PAGERUYUNG 67.04 Mengulang Ujian Tulis

44 09032418010404 MUDIYONO SMP N 2 SINGOROJO 67.83 Mengulang Ujian Tulis

45 09032418010405 ENDANG PUJIASTUTI SMP N 2 SINGOROJO 74.68 Lulus

46 09032418010406 YULI ENDAH WIDOWATI SMP N 3 BOJA 71.54 Lulus

47 09032418010407 NURCHAYATI SMP N 3 SINGOROJO 71.78 Lulus

48 09032418010479 ISTIROCHATI SMP N 1 WELERI 51.49 Mengulang Ujian Tulis

49 09032418010481 DJOKO SWAMINTORO SMP N 2 KENDAL 73.05 Lulus

50 09032418010483 Suharyanto SMP N 1 CEPIRING 72.24 Lulus

51 09032418010484 MUHAMMAD ARIEF KISWANTO SMP N 2 CEPIRING 76.56 Lulus52 09032418010493 SRI INDAH WIDOWATI SMP N 1 PATEBON 71.44 Lulus

53 09032418010514 KUMAEDI SMP NU 05 AWWALUL HIDAYAH GEMUH 69.84 Mengulang Ujian Tulis

54 09032418010515 ISTIANAH SMP NU 03 ISLAM KALIWUNGU 61.04 Mengulang Ujian Tulis

55 09032418010671 NASTAIN SMP N 3 PEGANDON 70.35 Lulus

56 09032481010463 AGUSTINAH BUDIARTI SMP N 3 WELERI 70.71 Lulus

57 09032481010500 ZAENURI SMP N 1 KALIWUNGU 66.8 Mengulang Ujian Tulis

58 09032481010501 SUWARTI SMP N 2 KALIWUNGU 73.75 Lulus

59 09032481010521 Subakir SMP NU 07 BRANGSONG 67.46 Mengulang Ujian Tulis

60 09032481010522 SITI RODHATULDJANAH SMP PGRI 08 PATEBON 64.41 Mengulang Ujian Tulis

61 09032481010529 BUDI SISWORO SMP MUHAMMADIYAH 11 ROWOSARI 66.57 Mengulang Ujian Tulis62 09032481010667 ENDANG RAHAYU SMP N 3 KENDAL 73.27 Lulus

63 09032409710408 SUDARMI SMP N 1 KALIWUNGU 74.02 Lulus

64 09032409710409 PUDJI RAHAJU SMP N 2 PATEAN 78.99 Lulus

65 09032409710411 ROCHMATUN SMP N 3 KALIWUNGU 73.02 Lulus

66 09032409710452 MULYADI SMP N 1 LIMBANGAN 75.45 Lulus

67 09032409710453 RATNA MEWATI SMP N 2 GEMUH 73.65 Lulus

68 09032409710454 HASWORINI MARDI KOWARIH SMP N 2 PEGANDON 75.65 Lulus

69 09032409710486 ISTIQOMAH SMP N 1 WELERI 75.08 Lulus

70 09032409710487 ANTONIUS SIDI PRAMONO SMP N 1 SUKOREJO 73.54 Mengulang Ujian Tulis

71 09032409710488 MUZAYANAH SMP N 1 LIMBANGAN 76.79 Lulus72 09032409710490 WARSONO SMP N 1 KENDAL 71.1 Lulus

73 09032415410356 GUNADI SMP N 2 GEMUH 74.58 Lulus

74 09032415410357 TITI BUDI NURANI SMP N 2 KALIWUNGU 76.61 Lulus

Page 10: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 10/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

75 09032415410358 Saryono Budi Riyanto SMPN 2 Kaliwungu 66.51 Mengulang Ujian Tulis

76 09032415410360 TEGUH PRIYANTO SMP N 3 PEGANDON 72.87 Lulus77 09032415410362 BUDI WAHYONO SMP N 3 WELERI 72.63 Lulus

78 09032415410363 ALI SODIKIN SMP N 4 CEPIRING 75.48 Lulus

79 09032415410364 SRI HARDJATI SMP N 4 SINGOROJO 78.96 Lulus

80 09032415410466 MUJIYONO SMP N 1 PATEBON 74.7 Lulus

81 09032415410504 JOKO HERIYANTO SMP PGRI 05 PEGANDON 70.72 Lulus

82 09032415410505 SUGENG BUDI SANTOSO SMP PGRI 08 PATEBON 69.79 Mengulang Ujian Tulis

83 09032415410507 SAEPUDIN SMP TAMAN DEWASA BOJA 68.43 Mengulang Ujian Tulis

84 09032415410523 CASWADI SMP MUHAMMADIYAH 4 SUKOREJO 74.03 Lulus

85 09032415410524 FRANSISKA HERI KUSTIKA SMP KANISIUS BUDI MURNI WELERI 71.67 Lulus

86 09032415710545 ISTAKORI SMA N 1 BOJA 64.92 Mengulang Ujian Tulis

87 09032415710546 SRI PUJI ASTUTI SMA N 1 CEPIRING 65.92 Mengulang Ujian Tulis

88 09032415710547 ASMUNI SMA N 1 PATEAN 65.41 Mengulang Ujian Tulis

89 09032415710548 KUS BRAVYTASARI SMA N 2 KENDAL 76.46 Lulus

90 09032415710549 MUSTOFA SMA N 2 SUKOREJO 75.72 Mengulang Ujian Tulis

91 09032415710654 NUDIYA LISALATI SMA N 1 PEGANDON 68.92 Mengulang Ujian Tulis

92 09032418010551 IRMA SUSILOWATI SMA N 1 CEPIRING 68.02 Mengulang Ujian Tulis

93 09032418010552 WIDIYATI SMA N 1 LIMBANGAN 71.4 Lulus

94 09032418010554 CHOLIFATUL HUDA SMA N 1 PEGANDON 71.03 Lulus

95 09032418010555 ESTININGTYAS SMA N 1 ROWOSARI 70.89 Lulus96 09032418010604 NURIL HUDA SMA NU 01 AL HIDAYAH 71.45 Lulus

97 09032418010621 DWI FURYANTO SMK (STM) N 3 KENDAL 73.16 Lulus

98 09032418010636 MUCHLIS SMK (STM) BINA UTAMA 70.33 Lulus

99 09032481010581 ANIS ZUBAEDAH SMA N 1 GEMUH 69.7 Mengulang Ujian Tulis

100 09032481010583 Eko Purwati SMA N 2 SUKOREJO 71.36 Lulus

101 09032481010599 SUTRESNI SMA N 1 WELERI 72.62 Lulus

102 09032481010600 SULASIH SMA N 1 CEPIRING 72.2 Lulus

103 09032481010601 KUKUH SANTOSA SMA N 1 SINGOROJO 68.91 Mengulang Ujian Tulis

104 09032481010617 AKBARUDIN SMK (STM) N 2 KENDAL 72.38 Mengulang Ujian Tulis

105 09032481010640 SUKIYAT SMK (STM) N 3 KENDAL 71.26 Lulus106 09032481010647 SETIYARWATI SMK (SMEA) N 1 KENDAL 69.66 Mengulang Ujian Tulis

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 11: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 11/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

1 09036402710012 SUSTINAH SD N LANDUNGSARI 4 70.07 Lulus

2 09036402710014 RAENAH SD N KANDANG PANJANG 11 68.31 Mengulang Ujian Tulis

3 09036402710025 ASRIJAH ASROTIN SD N MEDONO 4 77.28 Lulus

4 09036402710032 SUWONDO SD N PASIRSARI 1 82.62 Lulus5 09036402710034 SRI SURYAWATI SD N PASIRSARI 1 70.05 Mengulang Ujian Tulis

6 09036402710049 DJUPARWANTO SD N TIRTO 4 73.7 Lulus

7 09036402710057 SRI RUSTIATI SD N KANDANG PANJANG 10 75.76 Lulus

8 09036402710061 SUWARNO SD N SAPURO 3 67.98 Mengulang Ujian Tulis9 09036402710077 MURSIDAH B SD N KANDANG PANJANG 7 74.83 Lulus

10 09036402710129 MAEMUN YATI SD N BENDAN 1 71.61 Lulus

11 09036402710150 HARYANA SD N PANJANG WETAN 2 77.54 Lulus

12 09036402710153 AZIZAH SD ISLAM 02 72.58 Lulus

13 09036402710156 HIDAYAH SD ISLAM KAUMAN 65.11 Mengulang Ujian Tulis

14 09036402710158 ZAENAL MUTTAQIN SD ISLAM KAUMAN 66.48 Mengulang Ujian Tulis

15 09036402710162 SRI HAYATUN SD ISLAM KERGON 02 64.53 Mengulang Ujian Tulis

16 09036402710164 MUFID AMIR SD ISLAM 02 67.1 Mengulang Ujian Tulis

17 09036402710165 LATIFAH ESTI WIGATI SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang 68.91 Mengulang Ujian Tulis

18 09036402710166 NUR ISTIQOMAH SD SATYAWIGUNA 67.1 Mengulang Ujian Tulis

19 09036402710167 ALIYAH HASAN SD ISLAM 01 66.9 Mengulang Ujian Tulis

20 09036415610186 CHALIMAH SMP N 6 PEKALONGAN 75.46 Lulus

21 09036415610228 SITI PUJI RAHAYU SMP N 10 PEKALONGAN 74.59 Lulus

22 09036415610232 MAESUNAH SMP N 17 PEKALONGAN 74.15 Lulus

23 09036415610234 JULIA SMP N 15 PEKALONGAN 78.29 Lulus

24 09036415610247 SRI DARYATI SMP N 8 PEKALONGAN 80.51 Lulus

25 09036415710210 ELISABETH KOERNIAWATI SMP N 15 PEKALONGAN 72.55 Mengulang Ujian Tulis26 09036415710211 SUMIWI ELIA PURWANTI SMP N 11 PEKALONGAN 72.26 Mengulang Ujian Tulis

27 09036415710225 ZUMAROH SMP N 14 KOTA PEKALONGAN 70.34 Mengulang Ujian Tulis

28 09036415710242 IRMA HAYATI SMP N 12 PEKALONGAN 75.81 Lulus

29 09036418010220 JUMILAH SMP N 12 PEKALONGAN 74.69 Lulus

30 09036418010229 MUNG FARIKHATUN SMP N 5 PEKALONGAN 68.22 Mengulang Ujian Tulis

31 09036418010255 F. SUPRAPTO SMP PIUS 79.48 Lulus

32 09036418010256 MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN SMP ISLAM PEKALONGAN 76.13 Lulus

33 09036481010173 SRI SULASTRI SMP N 3 PEKALONGAN 69.63 Mengulang Ujian Tulis

HASIL PENILAIAN PLPG KUOTA 2009 KOTA PEKALONGAN

Page 12: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 12/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

34 09036481010181 SITI NUR AISYAH SMP N 6 PEKALONGAN 68.07 Mengulang Ujian Tulis

35 09036481010190 NURCHASANAH SMP N 10 PEKALONGAN 70.23 Lulus36 09036481010196 DYAH SOESILOWATI SMP N 11 PEKALONGAN 74.61 Mengulang Ujian Tulis

37 09036481010199 SUPARTI SMP N 4 PEKALONGAN 68.97 Mengulang Ujian Tulis

38 09036481010207 ABDULLAH SHOLEH SMP NEGERI 16 PEKALONGAN 74.55 Lulus

39 09036481010226 ROOSMANINGSIH SMP N 2 PEKALONGAN 72.49 Lulus

40 09036481010230 JUBAROH SMP N 3 PEKALONGAN 70.26 Lulus

41 09036481010261 HERMANI SMA N 1 PEKALONGAN 70.84 Mengulang Ujian Tulis

42 09036481010276 WIYARSO SMA N 4 PEKALONGAN 73.57 Lulus

43 09036481010286 AMINAH NAHDI SMA Al-Irsyad 71.75 Lulus44 09036409710251 SRI UTAMI SMP NEGERI 16 PEKALONGAN 73.85 Lulus

45 09036409710257 LATIFAH SMP ISLAM PEKALONGAN 80.42 Lulus

46 09036415410217 ANI YUNIATI SMP N 15 PEKALONGAN 79.16 Lulus

47 09036415710265 MUH. NOFAL SATRIA RIFAI SMA N 3 PEKALONGAN 77.33 Lulus

48 09036415710277 IDA LESTARI SMA N 4 PEKALONGAN 72.84 Mengulang Ujian Tulis

49 09036415710288 IWAN WIRA PRAKOSA SMA SANTO BERNARDUS 75 Lulus

50 09036418010266 BUDI SETIYATMI SMA N 3 PEKALONGAN 76.54 Lulus

51 09036418010285 B.BASUKI MAHATMA SAKAMUNI SMA SANTO BERNARDUS 76.15 Lulus

52 09036418010322 TRIWIDIASTOETI SMK N 3 PEKALONGAN 67.63 Mengulang Ujian Tulis53 09036481010293 MARGARETHA SRI KADARSIH SMK N 2 PEKALONGAN 74.87 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 13: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 13/44

Page 14: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 14/44

Page 15: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 15/44

Page 16: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 16/44

Page 17: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 17/44

Page 18: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 18/44

Page 19: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 19/44

Page 20: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 20/44

Page 21: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 21/44

Page 22: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 22/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.SiNIP. 195204111978021001

Page 23: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 23/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

1 09036202710015 RUMIJATUN SD N RANDUACIR 02 70.8 Mengulang Ujian Tulis

2 09036202710019 NGATINI SD N PULUTAN 01 70.86 Mengulang Ujian Tulis

3 09036202710039 M M SRI DIATI SD N DUKUH 03 SALATIGA 74.76 Mengulang Ujian Tulis

4 09036202710068 MURTINAH SD N SIDOREJO LOR 04 75.74 Lulus

5 09036202710121 TUTIK SUGIANTI SD N GENDONGAN 01 80.68 Lulus

6 09036202710131 ANIK RULIYATI SD N TEGALREJO 05 87.42 Lulus

7 09036202710137 ELOK PRASETYANI SD KRISTEN 04 SALATIGA 75.56 Lulus

8 09036202710139 DYAH NILAMURTI SD KRISTEN 03 SALATIGA 76.33 Lulus9 09036202710140 VIRONICA HERY PRASYANINGSIH SD KRISTEN 03 SALATIGA 69.64 Mengulang Ujian Tulis

10 09036215610152 SRI HARTINI SMP NEGERI 8 SALATIGA 74.56 Lulus

11 09036215610165 SARNO SMP NEGERI 5 SALATIGA 72.69 Mengulang Ujian Tulis

12 09036215610166 RUMIYATI SMP NEGERI 5 SALATIGA 63.61 Mengulang Ujian Tulis

13 09036215610172 DEWI WARDAH SMP NEGERI 3 SALATIGA 69.52 Mengulang Ujian Tulis

14 09036215610179 PRIHARIYANTO SMP NEGERI 9 SALATIGA 76.97 Lulus

15 09036215610182 ENDAH APRILINA SMP NEGERI 8 SALATIGA 75.3 Lulus

16 09036215610187 YULIANA ANTHONETA SUNARTI SMP NEGERI 7 SALATIGA 76.92 Lulus

17 09036215610197 ARIS MUNADI SMP NEGERI 5 SALATIGA 72.58 Mengulang Ujian Tulis18 09036215610199 INNA WIDHI ASTUTI SMP NEGERI 1 SALATIGA 70 Mengulang Ujian Tulis

19 09036215610205 PUJI PRASETYOWATI SMP NEGERI 8 SALATIGA 73.71 Lulus

20 09036215710192 ELIS AMINAH SMP NEGERI 1 SALATIGA 76.35 Mengulang Ujian Tulis

21 09036215710224 IGNATIUS WIJAYANTO SMP PANGUDI LUHUR SALATIGA 76.27 Lulus

22 09036218010164 SRI WLUYO PRASTYASTUTI SMP NEGERI 8 SALATIGA 69.19 Mengulang Ujian Tulis

23 09036218010171 SRI PUJIWATI SMP NEGERI 9 SALATIGA 71.71 Lulus

24 09036218010178 WIHARNI SMP NEGERI 9 SALATIGA 75.21 Lulus

25 09036218010200 SRI MULYANI SMP NEGERI 3 SALATIGA 76.01 Lulus

26 09036218010203 ANIK PRIHATI SMP NEGERI 3 SALATIGA 71.27 Lulus27 09036218010228 MG FITRI ANA MINTARSIH SMP PANGUDI LUHUR SALATIGA 81.06 Lulus

28 09036281010155 ESTRI JULIANTI SMP NEGERI 1 SALATIGA 68.67 Mengulang Ujian Tulis

29 09036281010157 SRI UTAMI SMP NEGERI 3 SALATIGA 74.09 Lulus

30 09036281010169 L. TRIWIHARTI SMP NEGERI 8 SALATIGA 73.68 Lulus

31 09036281010208 DJUMIHADI SMP NEGERI 2 SALATIGA 72.54 Mengulang Ujian Tulis

32 09036281010276 BAMBANG ARY SETYADI SMA KRISTEN SATYA WACANA 77.52 Lulus

HASIL PENILAIAN PLPG KUOTA 2009 KOTA SALATIGA

Page 24: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 24/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

33 09036209710156 ABADI SMP NEGERI 8 SALATIGA 80.35 Lulus

34 09036209710168 HASANAH FAUZATI SMP NEGERI 5 SALATIGA 80.02 Lulus35 09036209710170 AGUS JUNAEDI SMP ISLAM SULTAN FATTAH 79.93 Lulus

36 09036209710174 SARWO SUKONO SMP NEGERI 6 SALATIGA 74.36 Lulus

37 09036209710180 KELIK PEKIK MASKITHO SMP NEGERI 9 SALATIGA 81.78 Lulus

38 09036209710183 ISTIQOMAH SMP NEGERI 9 SALATIGA 79.33 Lulus

39 09036209710189 SRI HARYANI SMP NEGERI 2 SALATIGA 74.01 Lulus

40 09036209710204 AGUS PRIHANANTO SMP NEGERI 4 SALATIGA 83.46 Lulus

41 09036209710206 SITI UMI FITRIYAH SMP NEGERI 8 SALATIGA 71.97 Lulus

42 09036209710226 DEWI KURNIAWATI SMP KRISTEN 02 75.75 Lulus

43 09036210010146 TUTI HEMAWATI SMP KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 70.7 Lulus

44 09036210010158 ENI SRI HARIYATI SMP NEGERI 1 SALATIGA 79.13 Lulus

45 09036210010160 RONDIYAH SMP ISLAM SULTAN FATTAH 72.51 Lulus

46 09036210010176 NUGRAH WAHJOE PUSPITA SMP NEGERI 2 SALATIGA 75.04 Lulus

47 09036210010186 KRISTANTO ADI NOGROHO SMP NEGERI 3 SALATIGA 73.44 Lulus

48 09036210010211 SUPARMI SMP MUHAMMADIYAH 72.71 Mengulang Ujian Tulis

49 09036210010215 GUNTUR SRIWANTO SMP KRISTEN 04 SALATIGA 76.61 Lulus

50 09036210010217 BUDIYONO SMP NEGERI 7 SALATIGA 72.51 Lulus

51 09036215410163 HARTANTO SMP NEGERI 7 SALATIGA 75.74 Lulus52 09036215710270 INDAH ISMIYATI SMA NEGERI 2 SALATIGA 74.31 Lulus

53 09036218010265 AMIN CUCININGSIH SMA NEGERI 1 SALATIGA 74.9 Lulus

54 09036218010296 WIDI NURASIH SMK (SMEA) N 1 SALATIGA 75.36 Lulus

55 09036218010311 DYAH SULISTYORINI SMK N 3 55.45 Mengulang Ujian Tulis

56 09036218010315 MUHAMAD ZAMZURI SMK (SMEA) N 1 SALATIGA 71.32 Lulus

57 09036218010316 ASNY EKA INDRIASTUTI SMK (STM) N 2 SALATIGA 76.12 Lulus

58 09036218010337 MUCHAMAD AGUS WIDODO SMK (SMEA) PGRI 2 SALATIGA 76.47 Lulus

59 09036218010345 DWI MARGANINGSIH SMK (SMEA) PELITA SALATIGA 70.45 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 25: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 25/44

Page 26: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 26/44

Page 27: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 27/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status77 09032910010662 PURWANTO SMP BUSTANUL ULUM NU JATIROKEH 69.85 Mengulang Ujian Tulis

78 09032915410527 HERMI ARIATI SMP N 1 LARANGAN 71.43 Lulus79 09032915410530 ENI NURHIDA UTAMI SMP N 2 BULAKAMBA 77.13 Lulus80 09032915410547 SOLEHUDIN SMP N 1 TONJONG 76.54 Lulus

81 09032915410574 KAIB SMP ALHIKMAH BENDA 70.13 Lulus

82 09032915410630 NASRUDIN SMP BUSTANUL ULUM BUARAN BANTARKAWUNG 72.18 Lulus83 09032915410637 KHOMISAH SMP An Nuriyyah 66.29 Mengulang Ujian Tulis

84 09032915410640 TRI KORARENI SMP MAARIF NU WANASARI 73.22 Lulus

85 09032915410643 USWATUN KHASANAH SMP ISLAM TAALLUMUL HUDA BUMIAYU 71.86 Lulus86 09032915410646 TOHIRIN SMP MUHAMMADIYAH 1 PAGUYANGAN 75.1 Lulus

87 09032915410660 AKHMAD MARZUKI SMP MUHHAMADIYAH KETANGGUNGAN 74.65 Lulus88 09032915710677 SRI WIDIYANTI SMA N 1 BREBES 67.76 Mengulang Ujian Tulis89 09032915710680 YUNITA FI ANTI MALA SMA N 1 BANTARKAWUNG 69.39 Mengulang Ujian Tulis

90 09032915710681 DIYAH WAHYUNINGSIH SMA N 3 BREBES 69.77 Mengulang Ujian Tulis

91 09032915710684 RINA DYAH SULISTYONINGR SMA N 1 KETANGGUNGAN 69.89 Mengulang Ujian Tulis92 09032915710728 WAHID NURSYAMSI SMA AN-NURIYYAH 67.21 Mengulang Ujian Tulis

93 09032915710735 TUTI ALAWIYAH SMA AL-HIKMAH 65.59 Mengulang Ujian Tulis

94 09032915710738 MUHAMAD ZAKARIA SMA WALISONGO KETANGGUNGAN 66.73 Mengulang Ujian Tulis95 09032918010670 SITI ROKHMAH SMA N 3 BREBES 69.39 Mengulang Ujian Tulis

96 09032918010678 EKO PRAYITNO SMA N 1 KERSANA 73.82 Lulus97 09032918010683 ROILAH SMA N 1 JATIBARANG 64.1 Mengulang Ujian Tulis98 09032918010690 Uun Kurniasih SMA N 2 Brebes 72.79 Lulus

99 09032918010724 ANITA WIDIASTUTI SMA AN-NURIYYAH BUMIAYU 65.81 Mengulang Ujian Tulis

100 09032918010745 Radiman SMK N 1 Kersana 73.68 Lulus

Page 28: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 28/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status101 09032918010774 SUDIYANTO SMK MUHAMMADIYAH BUMIAYU 66.04 Mengulang Ujian Tulis

102 09032981010865 MUJAYAROH SMK N 1TONJONG 64.77 Mengulang Ujian Tulis

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.SiNIP. 195204111978021001

Page 29: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 29/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

1 09032815610424 WINARTI SMP N 1 KRAMAT 72.7 Mengulang Ujian Tulis

2 09032815610425 ENDANG SISTYANINGSIH SMP N 1 PANGKAH 69.09 Mengulang Ujian Tulis

3 09032815610452 SUHARTI SMP N 1 SURADADI 71.22 Mengulang Ujian Tulis

4 09032815610511 DULADI SMP N 1 DUKUHTURI 75.32 Lulus

5 09032815610525 KASANDUM SMP N 3 ADIWERNA 72.17 Lulus

6 09032815610540 LUMAKSONO SMP N 1 TALANG 73.13 Lulus

7 09032815610545 DWI ASTUTI PUJI RAHAYU SMP N 1 WARUREJA 69.94 Mengulang Ujian Tulis8 09032815610547 SODIKIN SMP N 5 ADIWERNA 71.6 Lulus

9 09032815610557 MUNDOFIR SMP N 1 TARUB 73.25 Mengulang Ujian Tulis

10 09032815610558 DWI MARTINI SMP N 3 SLAWI 70.53 Lulus

11 09032815610581 BAMBANG HERIYANTO SMP N 2 ADIWERNA 69.97 Mengulang Ujian Tulis

12 09032815610582 SOBIROH SMP N 2 ADIWERNA 65.69 Mengulang Ujian Tulis

13 09032815610594 siti alkhoriah SMPN 2 Adiwerna 62.48 Mengulang Ujian Tulis

14 09032815610613 SUGINO SMP N 1 TARUB 67.37 Mengulang Ujian Tulis

15 09032815610620 misbah susanto SMPN 3 Margesari 64.68 Mengulang Ujian Tulis16 09032815610626 MOHAMMAD MUNIR SMP N 1 DUKUHWARU 74.66 Lulus

17 09032815610638 TUMARYATI SMP ISLAM NURUL ULUM BALAPULANG 70.77 Lulus

18 09032815610640 Maemunatur Rosidah SMP Muhammadiyah Kramat 73.52 Lulus

19 09032815610641 Puji Astuti SMP BHAKTI PRAJA PANGKAH 66.29 Mengulang Ujian Tulis

20 09032815610647 SUNINGSIH SMP PGRI KRAMAT 66.14 Mengulang Ujian Tulis

21 09032815610659 Eko widaryanti smp almirad talang 68.64 Mengulang Ujian Tulis

22 09032815710462 MUTTAQIN SMP N 2 ADIWERNA 73.59 Lulus

23 09032815710564 SUSHANDOKO SMP N 1 DUKUHTURI 73.33 Mengulang Ujian Tulis24 09032815710590 HELMI SETYAWAN SMP N 1 ADIWERNA 78.51 Lulus

25 09032815710595 TOJIB GUNAWAN SMP N 1 DUKUHWARU 66.75 Mengulang Ujian Tulis

26 09032815710630 AGUS PAMUNGKAS SMP N 1 JATINEGARA 72.79 Mengulang Ujian Tulis

27 09032815710653 DYAH RATNASARI SMP PGRI KRAMAT 62.27 Mengulang Ujian Tulis

28 09032818010449 HARDI WARSONO SMP N 1 TARUB 74.6 Lulus

29 09032818010466 LIRKATU SMP N 1 DUKUHTURI 71.13 Mengulang Ujian Tulis

30 09032818010468 DIAH EKAWATI SMP N 1 TALANG 80.12 Lulus

31 09032818010472 ISTIQOMAH SMP N 5 ADIWERNA 69.89 Mengulang Ujian Tulis32 09032818010476 SLAMET WAKHYONO SMP N 1 SLAWI 79.6 Lulus

HASIL PENILAIAN PLPG KUOTA 2009 KABUPATEN TEGAL

Page 30: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 30/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

33 09032818010487 AGUS MUZAMI SMP N 2 SLAWI 74.28 Lulus

34 09032818010495 ANNA SYUKRIYATIEN SMP N 5 ADIWERNA 78.87 Lulus35 09032818010512 AHMAD KHAMBALI SMP N 2 TARUB 76.97 Lulus

36 09032818010516 BANGUN ARSO SMP N 1 SURADADI 73.03 Lulus

37 09032818010517 SUHERMAN SMP N 1 SURADADI 73.39 Mengulang Ujian Tulis

38 09032818010529 SAPTO HESTI YUWONO SMP N 3 ADIWERNA 75.33 Lulus

39 09032818010537 SUWARNO SMP N 5 ADIWERNA 71.03 Lulus

40 09032818010541 ARUM SINTOWATI SMP N 2 SLAWI 69.97 Mengulang Ujian Tulis

41 09032818010588 HERU SETIANTO SMP N 2 TARUB 77.53 Lulus

42 09032818010602 DJAFAR SODIQ SMP N 1 PANGKAH 75.93 Lulus

43 09032818010642 TITI ENDRATI SMP PGRI TARUB 71.63 Lulus

44 09032818010646 Nurtifah SMP Muhammadiyah Suradadi 66.7 Mengulang Ujian Tulis

45 09032818010651 TARYONO SMP PGRI TARUB 73.52 Lulus

46 09032818010652 AKHMAD FAUZI SMP PGRI KRAMAT 74.68 Lulus

47 09032818010654 AHMAD SARIO SMP DAARU ULIL ALBAAB WARUREJA 71.89 Mengulang Ujian Tulis

48 09032818010658 NUR AZIZAH SMP AL- USMANIYYAH LEBAKSIU 68.99 Mengulang Ujian Tulis

49 09032818010661 Nur Chikmah SMP Muhammadiyah Kramat 67.83 Mengulang Ujian Tulis

50 09032881010422 YUNI INDYARINI SMP N 1 TALANG 75.72 Lulus

51 09032881010423 MULYADI SMP N 1 KRAMAT 73.39 Lulus

52 09032881010488 SAAD TANAIM SMP N 2 WARUREJA 76.37 Lulus

53 09032881010489 MUHAMMAD MUSLIMIN SMP N 3 SLAWI 73.69 Lulus

54 09032881010523 EMI SUMASTRI SMP N 1 SLAWI 75.02 Lulus

55 09032881010546 SRI AFIATI SMP N 3 PANGKAH 70.88 Lulus

56 09032881010565 RR WIWIEK MARSIYATIN SMP N 1 DUKUHTURI 71.3 Lulus

57 09032881010575 SRI NUR AESAH SMP N 1 PAGERBARANG 71.62 Lulus58 09032881010615 SRI MINTASIH SMP N 1 KRAMAT 71.59 Lulus

59 09032881010752 SRI FAJARWATI SMA PGRI SLAWI 67.85 Mengulang Ujian Tulis

60 09032802710013 PURWANTO SD N BALAPULANG KULON 01 71.23 Mengulang Ujian Tulis

61 09032802710026 ROSMAL ANWAR SD N WANGAN DAWA 01 72.68 Mengulang Ujian Tulis

62 09032802710032 SUHARJO SD N SLAWI KULON 08 77.61 Lulus

63 09032802710042 ISTICHAROH SDN Pepedan 01 60.72 Mengulang Ujian Tulis

64 09032802710072 KHOTIJAH SD N TONGGARA 03 70.1 Mengulang Ujian Tulis

65 09032802710111 MUH URIP SDN Bogares Kidul 01 71.17 Mengulang Ujian Tulis66 09032802710127 SITI ZAMRONAH,S.Pd SDN Kemantran 01 75.12 Lulus

Page 31: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 31/44

Page 32: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 32/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

101 09032809710475 GUSWO PRAMONO SMP N 2 PAGERBARANG 77.03 Lulus

102 09032809710526 KASNO SMP N 5 ADIWERNA 76.13 Lulus103 09032809710553 MISWANTI SMP N 3 ADIWERNA 77.4 Lulus

104 09032809710556 MOCH. NURJUNAEDI SMP N 5 ADIWERNA 76.08 Lulus

105 09032809710570 SRI KADARWATI SMP N 1 WARUREJA 74.44 Lulus

106 09032809710597 ISKANDAR SMP N 1 MARGASARI 70.01 Mengulang Ujian Tulis

107 09032809710644 ASRI SIHJAYANTI SMP MUHAMMADIYAH SLAWI 80.33 Lulus

108 09032810010419 SRI HARTATIK SMP N 1 DUKUHWARU 72.9 Lulus

109 09032810010421 SITI KHODIJAH SMP MUHAMMADIYAH DUKUHTURI 75.82 Lulus

110 09032810010436 ENI SUSIANI SMP N 1 BALAPULANG 71.37 Mengulang Ujian Tulis

111 09032810010441 SRI SULASTRI SMP N 1 DUKUHTURI 58.39 Mengulang Ujian Tulis

112 09032810010479 ANUNG SUDARYANTO SMP N 3 SLAWI 74.63 Lulus

113 09032810010501 WIDYA LARASATI SMP N 2 KRAMAT 73.83 Lulus

114 09032810010520 MARIA GORETI TRIHARTATI SMP N 1 WARUREJA 75.64 Lulus

115 09032810010593 BADRUN SMP DHARMA BAKTI 71.69 Mengulang Ujian Tulis

116 09032810010607 FASIKHATUN UMUMI SMP N 2 SLAWI 67.87 Mengulang Ujian Tulis

117 09032810010637 DIDIT YUDHIARTO SMP AL- USMANIYYAH LEBAKSIU 68.68 Mengulang Ujian Tulis

118 09032810010649 NUR SUBKHIATIN HIDAYAH SMP PGRI KRAMAT 69.1 Mengulang Ujian Tulis

119 09032810010650 LILI ROSNAH SMP PGRI TARUB 69.13 Mengulang Ujian Tulis

120 09032810010655 AGUS SOFYAN SMP NU 1 HASYIM ASY ARI TARUB 73.11 Lulus

121 09032810010656 KRIS WIDIYANTI SMP DAARU ULIL ALBAAB WARUREJA 73.61 Lulus

122 09032810010662 INDAH REJEKIRIYANAH SMP AL MIRAJ 70.05 Mengulang Ujian Tulis

123 09032815410416 SUPATMAN SMP N 1 JATINEGARA 74.79 Lulus

124 09032815410458 SUPRATIK SMP N 1 PANGKAH 83.34 Lulus

125 09032815410465 SRI HARTINI SMP N 2 TARUB 75.77 Lulus126 09032815410506 MOH. ZAMAL SARIFUDIN SMP DHARMA BAKTI 71.53 Mengulang Ujian Tulis

127 09032815410524 KOMARUDIN SMP N 1 KEDUNGBANTENG 81.84 Lulus

128 09032815410577 ALWIJAH HIDAROH SMP N 2 ADIWERNA 74.87 Lulus

129 09032815410598 KARTONO SMP N 1 SURADADI 74.06 Lulus

130 09032815410611 NURYANTO SMP DHARMA BAKTI 72.34 Lulus

131 09032815410621 PADIYO SMP N 1 MARGASARI 75.1 Lulus

132 09032815410635 Etti Anisa DM SMP BHAKTI PRAJA PANGKAH 69.74 Mengulang Ujian Tulis

133 09032815410648 SUDARSONO SMP MUHAMMADIYAH SLAWI 72.65 Lulus134 09032815410657 Wiji sukanti SMP BHAKTI PRAJA PANGKAH 67.39 Mengulang Ujian Tulis

Page 33: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 33/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

135 09032815410660 ELI MARYATI SMP AL- USMANIYYAH LEBAKSIU 68.74 Mengulang Ujian Tulis

136 09032815710687 GUNAWAN TRI ATMAJI SMA N 1 SLAWI 76.07 Lulus137 09032815710720 Timbang sinaga SMAN 2 Slawi 72.02 Lulus

138 09032815710734 Subagiyo Utomo SMAN 1 Slawi 73.46 Lulus

139 09032818010691 SUYITNO SMA N 1 PANGKAH 72.94 Lulus

140 09032818010739 RAHARJO SMA BATIPRAJA ADIWARNA 70.08 Lulus

141 09032818010741 AGATHA DAMAI CHRISTIAH SMA N 1 SLAWI 77.6 Lulus

142 09032818010754 sudirman SMA Muhammadiyah margasari 71.61 Lulus

143 09032818010806 ALPIYAH SMK (SMEA) BHAKTI PRAJA TALANG 74.2 Lulus

144 09032818010822 PURWOKANTI SMK (STM) BHAKTI PRAJA DUKUH WARU 70.46 Lulus

145 09032881010518 ENDANG MARHAENI SMP N 2 MARGASARI 58.15 Mengulang Ujian Tulis

146 09032881010669 ANET ARYATI SMA N 3 SLAWI 78.24 Lulus

147 09032881010755 SUHARDJO SMK N 2 ADIWERNA 15.25 Mengulang Ujian Tulis

148 09032881010757 ETTY ESTININGSIH SMK (STM) N 1 ADIWERNA 71.09 Lulus

149 09032881010758 NUR AMINUDIN SMK N 1 SLAWI 76.33 Lulus

150 09032881010790 SUGI SMK N 1 SLAWI 76.5 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 34: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 34/44

Page 35: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 35/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

38 09032781010712 RINI SUHARTI SMP N 3 COMAL 69.84 Mengulang Ujian Tulis

39 09032781010726 SITI UMIATUN SMP N 3 AMPELGADING 66.12 Mengulang Ujian Tulis40 09032781010737 ROKHANTO SMP N 2 WATUKUMPUL 71.64 Lulus

41 09032781010746 BAMBANG MURDIOKO SMP N 4 BELIK 66.64 Mengulang Ujian Tulis

42 09032781010748 WIWIK WIJAYANTI SMP N 5 TAMAN 70.49 Lulus

43 09032781010756 LULUS PUJIANA SMP N 1 PULOSARI 66.86 Mengulang Ujian Tulis

44 09032781010780 KUSDARYATI SMP N 3 PEMALANG 67.71 Mengulang Ujian Tulis

45 09032781010805 SUTANTO SMP N 1 MOGA 72.11 Lulus

46 09032781010818 NUR HIDAYATI SMP N 1 PETARUKAN 62.22 Mengulang Ujian Tulis

1 09032709710717 ABDUL HAQ SMP N 2 PEMALANG 75.66 Lulus

2 09032709710718 PATIKHIN SMP N 5 PETARUKAN 74.7 Lulus

3 09032709710722 SRI BUDIARSIH SMP N 4 TAMAN 68.23 Mengulang Ujian Tulis

4 09032709710723 WIHARTO SMP N 2 BANTARBOLANG 78.44 Lulus

5 09032709710733 HENI YULIANTI SMP N 5 TAMAN 70.94 Lulus

6 09032709710736 INDAH PUR LUBHYANTI SMP N 4 BELIK 74.4 Lulus

7 09032709710742 SULTONO SMP N 3 ULUJAMI 68.02 Mengulang Ujian Tulis

8 09032709710747 MUNING NURIYATI SMP N 2 TAMAN 72.54 Lulus

9 09032709710752 MARDIYANTO SMP N 1 BANTARBOLANG 72.08 Lulus

10 09032709710754 PURWANTO SMP N 4 BELIK 73.2 Lulus

11 09032709710757 EKO WAHYU SURYANDARI SMP N 4 BANTARBOLANG 74.24 Lulus

12 09032709710759 SUDIARTO SMP N 4 BANTARBOLANG 75.12 Lulus13 09032709710785 MINTARNO SMP N 1 MOGA 71.58 Lulus

14 09032709710813 IGNATIUS SULARDI SMP N 4 COMAL 70.05 Mengulang Ujian Tulis

15 09032709710821 FURI SMP N 1 RANDUDONGKAL 74.16 Lulus

16 09032709710833 ANNY SETIAWATI SMP PGRI 9 PEMALANG 74.47 Lulus

17 09032710010702 EDI SUHARJO SMP N 6 TAMAN 75.43 Lulus

18 09032710010794 WAHIDIN SMP N 1 MOGA 67.01 Mengulang Ujian Tulis

19 09032710010796 SUYATMI SMP N 3 RANDUDONGKAL 66.68 Mengulang Ujian Tulis

20 09032710010803 SRI HARTATI SMP N 2 TAMAN 67.61 Mengulang Ujian Tulis

21 09032710010811 MOHAMMAD HAMZAH SMP PGRI 6 PEMALANG 68.21 Mengulang Ujian Tulis

Page 36: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 36/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

22 09032710010819 SUKAMTI SMP N 1 MOGA 64.18 Mengulang Ujian Tulis

23 09032710010827 ANIATUS SYARIFAH SMP MUHAMMADIYAH 2 COMAL 69.26 Mengulang Ujian Tulis24 09032715410706 EDI SINUNG RAHADJA SMP N 1 PULOSARI 75.84 Lulus

25 09032715410728 TOIFAH SMP N 2 COMAL 78.07 Lulus

26 09032715410729 BUDI SUKENDRO SMP N 4 BELIK 75.32 Lulus

27 09032715410820 KUSEN SMP N 2 ULUJAMI 69.04 Mengulang Ujian Tulis

28 09032715410829 AKHMAD KHAMDAN SMP PLUS SALAFIYAH 65.87 Mengulang Ujian Tulis

29 09032715710841 DESTHA PURWA NUFUSIL SMA N 1 Randudongkal 70.83 Lulus

30 09032715710842 SRI HARNINGSIH SMA N 1 PEMALANG 72.43 Mengulang Ujian Tulis

31 09032715710847 MUHAMMAD LUTHFI AMIN SMA MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG 66.79 Mengulang Ujian Tulis

32 09032715710857 INDAH ARYANI SMA N 1 COMAL 64.99 Mengulang Ujian Tulis

33 09032715710873 M IKHWAN SMA MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG 67.36 Mengulang Ujian Tulis

34 09032715710882 FAHRUROZI SMA PLUS AL MUAWANAH PETARUKAN 66.05 Mengulang Ujian Tulis

35 09032718010846 LUMBAN TOBING SMA N 1 PEMALANG 74.91 Lulus

36 09032718010851 TAUFIK KUNTAWIJAYA DA SMA N 1 Randudongkal 71.01 Lulus

37 09032718010852 LILI MARFIANTI SMA N 1 Randudongkal 67.81 Mengulang Ujian Tulis

38 09032718010854 ENDANG MUTIYATI SMA N 2 PEMALANG 75.99 Lulus

39 09032718010855 MOHAMAD MANSUR SMA N 1 BODEH 74 Lulus

40 09032718010856 ENDANG WIJAYANTI SMA N 1 COMAL 67.66 Mengulang Ujian Tulis

41 09032718010868 SUKRASTO SMA N 1 Randudongkal 72.19 Lulus

42 09032718010909 MUHAMMAD SAFRUDDIN SMK AL MANAAR MUHAMMADIYAH PEMALANG 68.14 Mengulang Ujian Tulis43 09032718010923 KUSTANTO SMK (SMEA) ISLAM NUSANTARA 67.58 Mengulang Ujian Tulis

44 09032718010924 ARI ISTIQOMAH SMK (SMEA) PGRI 2 TAMAN 71.74 Lulus

45 09032718010925 RIYANTI HAJAR SMK (SMEA) PGRI 2 TAMAN 66.88 Mengulang Ujian Tulis

46 09032781010838 SUPRIANTINI SMA N 1 PEMALANG 71.97 Lulus

47 09032781010844 INA AIYAH SRI NAWANGSI SMA N 1 BELIK 63.9 Mengulang Ujian Tulis

48 09032781010860 SOEKIMIN SMA N 1 Randudongkal 71.16 Lulus

49 09032781010869 TRI MURSIDAH SMA MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG 73.98 Lulus

50 09032781010871 SITI NURWAHDANIYAH SMA MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG 75.59 Lulus

51 09032781010891 H.SOFIYUDIN SMK (STM) SATYA PRAJA 1 PETARUKAN 77.99 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

Page 37: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 37/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

NIP. 195204111978021001

Page 38: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 38/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status1 09032615610400 SYAMSUDIN SMP N 1 WONOPRINGGO 68.95 Mengulang Ujian Tulis

2 09032615610432 Khairudin SMP 1 Kedung Wuni 79.64 Lulus

3 09032615610435 TRI HESTRI MINARNI SMP N 1 KESESI 77.59 Lulus

4 09032615610440 SRIJATI SMP N 2 SRAGI 71.87 Lulus

5 09032615610446 NOR BANDIYAH SMP N 1 BUARAN 73.32 Lulus

6 09032615610464 SYAHRONI SMP N 1 KARANGDADAP 79.78 Lulus

7 09032615610472 WAHYUNTORO SMP N 4 KAJEN 73.28 Lulus

8 09032615610477 SRI MURTINI SMP N 1 TALUN 74.7 Lulus9 09032615610488 BUDI UTOMO SMP N 4 SRAGI 73.29 Lulus

10 09032615610490 RITA SUMARWATI SMP N 3 SRAGI 76.29 Lulus

11 09032615610523 HERRY HAERY SMP ISLAM WONOPRINGGO 72.87 Lulus

12 09032615610529 Rofiah Noviana SMP Muhamadiyah Bligo 72.25 Lulus

13 09032615710386 MOI SIDARA SMP N 1 WONOKERTO 74.15 Lulus

14 09032615710420 MARDWISOCO SMP N 1 PETUNGKRIYONO 74.72 Lulus

15 09032615710437 SOKHEMI SMP N 2 WIRADESA 70.22 Lulus

16 09032615710447 SUTARIYATI SMP N 1 BUARAN 66.69 Mengulang Ujian Tulis

17 09032615710458 SUKIRNO SMP N 1 KANDANGSERANG 73.7 Mengulang Ujian Tulis

18 09032615710459 RETNO UTAMI SMP N 2 WIRADESA 72.61 Lulus

19 09032615710471 SUNARYO SMP N 3 KESESI 69.54 Mengulang Ujian Tulis

20 09032615710482 TEGUH BUDI LELONO SMP N 1 TALUN 66.47 Mengulang Ujian Tulis

21 09032615710495 NUR MUFIDAH SMP N 3 WONOKERTO 69.38 Mengulang Ujian Tulis

22 09032618010389 CODIYONO SMP N 2 SRAGI 77.27 Lulus

23 09032618010390 TRISNO BUDI UTOMO SMP N 1 KARANGDADAP 72.55 Lulus

24 09032618010394 WIJI SMP N 2 SRAGI 73.54 Lulus

25 09032618010397 KASTINAH SMP N 4 SRAGI 73.86 Lulus26 09032618010404 SUWARNO SMP 1 SIWALAN 68.39 Mengulang Ujian Tulis

27 09032618010405 BAMBANG YOTO BUDILAKSONO SMP N 1 KESESI 72.31 Lulus

28 09032618010410 SUHARDJO SMP N 1 KAJEN 69.06 Mengulang Ujian Tulis

29 09032618010413 FARIDI SMP N 2 KANDANGSERANG 73.13 Lulus

30 09032618010417 ERNA JUMIATI SMP N 2 BOJONG 71.7 Mengulang Ujian Tulis

31 09032618010422 SUDHARNOTO SMP 1 SIWALAN 75.97 Lulus

32 09032618010443 PUJI SUGIHESTININGSIH SMP N 2 KARANGANYAR 69.93 Mengulang Ujian Tulis

33 09032618010457 SRI WIYANTI SMP N 3 SRAGI 71.99 Lulus

HASIL PENILAIAN PLPG KUOTA 2009 KABUPATEN PEKALONGAN

Page 39: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 39/44

34 09032618010461 NURSOFAN SMP N 4 KAJEN 74.11 Lulus

35 09032618010466 ROHMAN MUSTOFA SMP N 2 TIRTO 75.86 Lulus

36 09032618010474 JOKO HARYANTO SMP N 4 KAJEN 66.89 Mengulang Ujian Tulis37 09032618010475 HADI BAWONO SMP N 3 KAJEN 70.61 Lulus

38 09032618010485 SUCI LESTARI SMP N 2 PANINGGARAN 72.01 Lulus

39 09032618010496 MIS KARTINI SMP N 3 WONOKERTO 74.58 Lulus

40 09032618010505 DWI AGUS INDARTI SMP N 2 TIRTO 74.02 Lulus

41 09032618010512 MOHAMAD TOLKHAH SMP N 1 SRAGI 76.43 Lulus

42 09032618010532 ROPALI SMP ISLAM WONOPRINGGO 69.54 Mengulang Ujian Tulis

43 09032681010385 HASANAH SMP N1 TIRTO 67.46 Mengulang Ujian Tulis

44 09032681010395 NUR CHASANAH SMP N 1 DORO 67.75 Mengulang Ujian Tulis

45 09032681010396 SRI WATI SMP N 1 WONOKERTO 78.53 Lulus

46 09032681010399 NUR FIRDAUS SMP N 1 KESESI 73.97 Lulus

47 09032681010401 ABDUROKHIM SMP N 1 KESESI 69.95 Mengulang Ujian Tulis

48 09032681010439 KUSWARINI SMP N 1 BUARAN 67.8 Mengulang Ujian Tulis

49 09032681010452 SRI REJEKI SMP N 2 KARANGANYAR 69.15 Mengulang Ujian Tulis

50 09032681010473 SRI WININGSIH SMP N 3 KAJEN 65.78 Mengulang Ujian Tulis

51 09032681010502 SURTIYATI SMP N 1 TALUN 73.66 Lulus

52 09032681010517 MOH DAKHORI SMP N 3 DORO 63.2 Mengulang Ujian Tulis

53 09032681010540 URIP YULIANTO SMA N 1 KESESI 74.57 Lulus54 09032609710438 SUMIRAHAYU SMP N 1 KESESI 70.22 Lulus

55 09032609710480 FATKHURROHMAN SMP N 1 TALUN 80.97 Lulus

56 09032609710493 TASIWAN SMP N 2 KESESI 78.82 Lulus

57 09032609710497 CATUR WAHYU RAHMAWATI SMP N 3 WONOKERTO 76.12 Lulus

58 09032609710500 INDAH ASTUTI SMP N 2 SRAGI 80.48 Lulus

59 09032609710522 BUDIWATI SUSILONINGSIH SMP N 2 SRAGI 70.12 Mengulang Ujian Tulis

60 09032609710526 HJ. ENY FITRIATI SMP MUHAMMADIYAH BLIGO 66.89 Mengulang Ujian Tulis

61 09032609710534 AMINUDDIN AZIZ SMP ISLAM WONOPRINGGO 77.78 Lulus62 09032610010379 TJAHJONO SMP NU KESESI 68.89 Mengulang Ujian Tulis

63 09032610010391 HADINOTO SMP N 2 WIRADESA 71.29 Lulus

64 09032610010406 TRI ISMI HANDAYANI SMP 1 SIWALAN 70.02 Mengulang Ujian Tulis

65 09032610010448 JAZIROH SMP N 1 BUARAN 75.37 Lulus

66 09032610010455 DARODIN SMP N 1 KANDANGSERANG 73.31 Lulus

67 09032610010468 EKO SUSILOWATI SMP N 4 KAJEN 73.37 Lulus

68 09032610010469 JOHAN SMP N 3 KESESI 75.21 Lulus

69 09032610010479 SRI ROCHANAWATI SMP N 1 TALUN 72.98 Lulus

70 09032610010486 SANTOSA SMP N 4 SRAGI 74.96 Lulus

Page 40: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 40/44

71 09032610010492 ARI WIBAWA SMP N 2 DORO 72.25 Lulus

72 09032610010498 M. IFYANI SMP N 2 WONOPRINGGO 71.63 Lulus

73 09032610010499 TILAMSARI SMP N 2 SRAGI 69.17 Mengulang Ujian Tulis74 09032610010516 MUSTOFA SMP N 1 KESESI 74.66 Lulus

75 09032610010527 SRI PURWANTI SMP ISLAM REMBUN 71.62 Lulus

76 09032610010528 RITA SRIKANDINI SMP ISLAM REMBUN 70.6 Lulus

77 09032610010530 EKA PRIYADI SMP ISLAM REMBUN 67.92 Mengulang Ujian Tulis

78 09032610010531 NUR FAIDAH SMP NU KARANGDADAP 73.98 Lulus

79 09032610010535 MUH BADRUDIN SMP ISLAM WALISONGO KEDUNGWUNI 70.67 Lulus

80 09032615410402 RINOTO SMP N 2 TALUN 74.97 Lulus

81 09032615410434 IDHA ANISAH SMP N 2 BOJONG 77.21 Lulus

82 09032615410436 AGUS HERMAWAN SMP N 1 KESESI 68.51 Mengulang Ujian Tulis

83 09032615410525 EDI MULYONO SMP ISLAM SIMBANG WETAN 79.12 Lulus

84 09032618010545 YUSTIYAWATI SMA N 1 KEDUNGWUNI 76.78 Lulus

85 09032681010552 SUTOYO SMA N 1 WIRADESA 67.46 Mengulang Ujian Tulis

86 09032681010581 MARSUDI SMK (STM) YAPENDA 2 WIRADESA 74.69 Lulus

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001

Page 41: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 41/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status1 09032515610413 ERMINA PRIHTING IRIANTANTI SMP N 1 KANDEMAN 71.12 Lulus2 09032515610417 HARNINGSIH SMP N 2 LIMPUNG 72.92 Lulus

3 09032515610433 BUDIARTO SMP N 2 REBAN 70.03 Lulus

4 09032515610443 PUDJIONO SMP N 1 BANYUPUTIH 72.74 Lulus

5 09032515610491 ROKHDIMAH SMP N 3 BLADO 72.68 Lulus

6 09032515610521 SUWARNI SMP N 1 WARUNGASEM 67.31 Mengulang Ujian Tulis

7 09032515710422 SRI ISWAHYUNI SMP N 2 BATANG 70.91 Mengulang Ujian Tulis

8 09032515710426 JUNAIDI SMP N 3 GRINGSING 73.13 Lulus

9 09032515710432 NARTIAH SMP N 2 REBAN 68.15 Mengulang Ujian Tulis

10 09032515710439 AMBAR KUNTORINI SMP N 2 GRINGSING 72.1 Mengulang Ujian Tulis

11 09032515710455 HARSOKO SMP N 1 PECALUNGAN 75.71 Lulus12 09032515710461 TRI SUTANTI SMP N 2 SUBAH 72.38 Mengulang Ujian Tulis

13 09032515710483 ARINAH RETNAYATI SMP N 2 BAWANG 65.61 Mengulang Ujian Tulis

14 09032515710535 SUGENG PURNAMA SMP N 1 TERSONO 69.5 Mengulang Ujian Tulis

15 09032515710548 UNTUNG MARGIANTO SMP COKROAMINOTO, BATANG 67.05 Mengulang Ujian Tulis

16 09032518010395 SITI RAHAYUNINGSIH SMP N 1 WARUNGASEM 70.64 Mengulang Ujian Tulis

17 09032518010396 BAMBANG IRIANTO SMP N 4 BATANG 73.57 Lulus

18 09032518010398 WASIATUN NIKMAH SMP N 1 WARUNGASEM 73.12 Mengulang Ujian Tulis

19 09032518010399 BUDI ASTITI SMP N 1 KANDEMAN 76.52 Lulus20 09032518010404 SUNARTI SMP N 2 TERSONO 79.99 Lulus21 09032518010410 OMISKIYAH SMP N 3 WARUNGASEM 70.83 Mengulang Ujian Tulis

22 09032518010412 BAMBANG SUSMONO SMP N 3 LIMPUNG 77.87 Lulus

23 09032518010415 SUPARNO SMP N 3 GRINGSING 78.14 Lulus

24 09032518010425 SISWONO SMP N 1 WONOTUNGGAL 76.85 Lulus

25 09032518010438 SUYADI SMP N 2 BAWANG 74.52 Lulus

26 09032518010445 MULYADI SMP N 1 BANYUPUTIH 74.02 Lulus

27 09032518010490 M. MASRUH SMP N 1 WONOTUNGGAL 79.72 Lulus

28 09032518010493 NUNIK NUR INDAH SMP N 3 BANDAR 70.35 Lulus29 09032518010534 Basuki SMP N 1 Batang 70.53 Mengulang Ujian Tulis

30 09032518010540 SRIYANTO SMP N 5 BATANG 73.83 Lulus31 09032518010549 HADI SUBENO SMP COKROAMINOTO, BATANG 68.49 Mengulang Ujian Tulis

32 09032581010423 CASWATI SMP N 2 LIMPUNG 68.63 Mengulang Ujian Tulis

33 09032581010452 FASIKHA SMP N 1 KANDEMAN 70.76 Lulus

34 09032581010477 KRISWIDIYATI SMP N 2 BAWANG 72.36 Lulus

35 09032581010488 BAMBANG SETIYADI SMP N 3 BAWANG 70.48 Lulus

36 09032581010500 SRI PARINI SMP N 3 TERSONO 71.94 Lulus

37 09032581010510 MULYATI SMP N 1 PECALUNGAN 68.46 Mengulang Ujian Tulis

HASIL PENILAIAN PLPG KUOTA 2009 KABUPATEN BATANG

Page 42: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 42/44

Page 43: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 43/44

Page 44: Hasil PLPG 2009__

7/16/2019 Hasil PLPG 2009__

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-plpg-2009 44/44

No No Peserta nama Peserta Asal Sekolah SAK I Status

74 09032518010562 SUPARTININGSIH SMA N 1 BANDAR 74.06 Lulus

75 09032518010565 YUNIANTO SAPTO NUGROHO SMA N 1 GRINGSING 74.38 Lulus

76 09032518010581 NAINI MASITOH SMK (SMEA) N 1 BATANG 69.23 Mengulang Ujian Tulis

77 09032518010587 DIAN EKOWATI SMK (SMEA) N 1 KANDEMAN 69.09 Mengulang Ujian Tulis

78 09032581010588 IFA TRIHANDAYANI SMK (SMEA) N 1 KANDEMAN 70.08 Lulus

79 09032581010600 ELLY SUCHAERI SMK (SMEA) N 1 BATANG 69.11 Mengulang Ujian Tulis80 09032581010602 NUR AZIZAH SMK (SMEA) PGRI BATANG 68.1 Mengulang Ujian Tulis

Semarang, 02 Oktober 2009

A.n. Ketua Panitia Rayon 12

Ketua Pelaksana

Dr. Sugiyo, M.Si

NIP. 195204111978021001