HÃY CỨU LẤY RỪNG

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐỊA LÍ. HÃY CỨU LẤY RỪNG. GVHD : Ths Nguyễn Thị Kim Kiên Ths Hà Văn Thắng. Vai trò của rừng. Tạo ra oxy, điều hòa khí hậu , điều hòa nước Cung cấp nguồn gỗ , củi Là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm - PowerPoint PPT Presentation

Text of HÃY CỨU LẤY RỪNG

Slide 1

HY CU LY RNG

GVHD: Ths Nguyn Th Kim Kin Ths H Vn ThngTRNG I HC S PHM THNH PH H CH MINHKHOA A L1Vai tr ca rngTo ra oxy, iu ha kh hu, iu ha ncCung cp ngun g, ci L ni c tr ng thc vt v tng tr cc ngun gen qu himBo v v ngn chn gi bo, chng xi mn t, m bo cho s sng, bo v sc khe ca con ngi

Hin trng rng S bin ng din tich rng qua mt s nm

NmTng din tich co rng ( triu ha)Din tich rng t nhin (triu ha)Din tich rng trng (triu ha) che phu (%)194314,314,3043,019837,26,80,422,0200512,710,22,538,0Mc du tng din tich rng ang tng dn ln, nhng tai nguyn rng vn bi suy thoai vi cht lng rng cha th phuc hi.Nm 1943, loai rng giau cua ca nc co gn 10 triu ha (chim 70% din tich rng). n nay, tuy co gn 40% din tich t co rng che phu nhng phn ln la rng non mi phuc hi v rng trng cha khai thac c. Vi th, 70% din tich rng la rng ngheo v rng mi phuc hi.

NmTng din tich co rng ( nghn ha)Din tich rng t nhin (nghn ha)Din tich rng trng (nghn ha) che phu (%)200813118,810348,62770,238,7200913258,710338,92919,839,2S bin ng din tich rng qua mt s nmNmSn lng g khai thc (nghn m3)Din tch rng b chy( ha)Din tch rng b cht ph ( ha)20052994,46829,33347,320063128,52386,73124,520073461,85136,41348,120083610,41549,73172,220093766,71658,01563,020104042,66723,31057,4Nguyn nhn suy gim ti nguyn rngC rt nhiu nguyn nhn tc ng trc tip lm suy thoi ti nguyn rng, c th k 7 nguyn nhn tiu biu sau:1. Chuyn i mc ch s dng t 2. Khai thc ngun lm sn qu mc cho php 3. Chy rng 4. Sc p dn s 5. Ngho i 6. Hu qu ca cuc chin tranh li 7. Tp qun du canh du c

Chuyn i mc ch s dng tL m rng t canh tc nng nghip bng cch ln su vo t rng, y l nguyn nhn quan trng nht lm suy thoi ti nguyn rng, suy thoi a dng sinh hcVd: ph rng ngp mn nui tm2. Khai thc ngun lm sn qu mc cho phpy l nguyn nhn quan trng trc tip dn n rng b suy thoi mt cch nghim trngVi cc mc ch khc nhau cho nn hot ng khai thc ngun lm sn y c chia thnh 3 hot ng: khai thc g, khai thc ci, khai thc lm sn ngoi g.

3. Chy rngNgy nay chy rng cng do nhiu nguyn nhn gy ra, chng ta c th k n mt s nguyn nhn nh: hin tng elnino gy ra, do cc hot ng khai thc ca con ngi nh t la tm mt ong, tm mt gu hay t hng tm m lit s trong chin tranh, do hot ng t nng lm ry ca ngi dn tc min ni4. Sc p dn sS gia tng dn s i hi tng nhu cu trong sinh hot v cc nhu cu thit yu khc, nht l ti nguyn t cho sn xut nng nghip nn ph rng v s suy thoi nghim trng v cc h sinh thi v ti nguyn thin nhin. 5. Ngho iSuy thoi mi trng c nhiu nguyn nhn trong mt phn l do s i ngho tc ng nn. i ngho lun i i vi s khan him ti nguyn sn xut dn n tnh trng khai thc ti nguyn thin nhin qu mc lm tng s khan him v suy thoi.6. Hu qu ca cuc chin tranh ho hc li.Khng nhng lm cht cy ci m cn gy nhim mi trng trong mt thi gian di, lm o ln cc h sinh thi t nhin. Nhng hu qu tc thi v lu di ca cht c ho hc i vi ti nguyn v mi trng rng l rt r rng.7. Tp qun du canh du c

Bin php bo v ti nguyn rngS quan li cua Nh nc v quy hoach, bao v v phat trin rng c th hin qua nhng quy inh v nguyn tc quan li, s dung va phat trin i vi 3 loai rng: rng phong h, rng c dung va rng san xut.+ i vi rng phong h: co k hoach, bin phap bao v, nui dng rng hin co, trng rng trn t trng, i nui troc.+ i vi rng c dung: bao v canh quan, a dang v sinh vt cua cac vn quc gia va cac khu bao tn thin nhin.+ i vi rng san xut: am bao duy tri phat trin din tich va cht lng rng, duy toan tri va phat trin hoan canh rng, phi va cht lng t rng.

Cn i vi chng ta, nhng thanh nin tr ngy nay, chng ta cng nn gp mt cht cng sc ca mnh t nhng vic nh nht nht nh l:Tham gia trng cy ph xanh t trng i trcTuyn truyn mi ngi cng bo v rng, khng cht ph, khai thc rng ba bi

HY HNH NGV HNH TINH XANHCA CHNG TATi liu tham kho1. Bi 14:S dung va bao v tai nguyn thin nhin (a l 12).2. T liu dy v hc a l Phm Th Sen Nguyn Th Kim Lin NXB H Ni.3. http://hientrangrung.com.vn.4. http://rungvietnam.net 5. http://tongcucthongke.gov.vn