HÃY ĐI CÙNG EM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

THƠ ANALE LEA PPS RUW COJ MAN. HÃY ĐI CÙNG EM. Hãy đi cùng em. Ít phút Vài giờ Một ngày Một năm Hay mãi mãi. Như mảnh đất khô Khát mưa khát nước. EM khát khao Có một người đi cùng. Hãy nói đi ANH. Sóng biển mầu xanh Chú chim đang truyền cành - PowerPoint PPT Presentation

Text of HÃY ĐI CÙNG EM

 • HY I CNG EMTH ANALE LEAPPS RUW COJ MAN

 • Hy i cng em

 • t phtVi giMt ngyMt nmHay mi mi

 • Nh mnh t khKht ma kht nc

 • EM kht khaoC mt ngi i cng

 • Hy ni i ANH

 • Sng bin mu xanhCh chim ang truyn cnhHoa hng mu Chuyn vu vEM chng cn

 • Ch mun i bn ANH

 • Mt ngi bnMt ngi tnh

 • Mt kht vngMt yu thng

 • Trong ni c n cn lp y !!