Hãy Luôn Tạ Ơn... !

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hãy Luôn Tạ Ơn... !. Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo. Cô nói với anh: “Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Hãy Luôn Tạ Ơn... !

 • C mt c gi rt hn i v c b m. C th ght mi ngi, tr ngi bn trai ca mnh. Anh lun bn c v chm sc c chu o.

  C ni vi anh: Ch cn c sng mt l em ly anh lm chng ngay.

 • Mt ngy kia, c ngi tng cho c i mt. Khi tho bng, c thy c mi th, K c anh bn trai yu du ca c.

  Anh hi c: By gi thy c ri, em s ly anh ch?

 • C gi nhn anh bn ca mnh v bng hong khi thy anh b m. C khng h trng i iu ny. C khip s khi ngh n cnh phi thy i mt hm v nhm nghin ca anh sut qung i cn li ca mnh v c t chi ly anh.

 • Anh au kh b i v vi ngy sau c nhn c vi ch ca anh dn d nh sau : Em yu, Hy chm sc cn thn i mt ca em nh, v trc khi l ca em, cp mt y l ca anh.

 • Thi ca con ngi sau khi thay i cuc sng thng l nh th. Ch c mt s rt t nh li tnh trng trc y ca mnh nh th no! V ai l ngi lun cnh mnh trong nhng lc au kh nht.

 • i l mt qu tng.

  Hy bit n i !

 • Hm nay, trc khi ni iu g khng hay, Bn hy ngh n nhng ngi khng th ni c.

 • Trc khi ku ca thc n mn hay nht qu, Hy ngh n nhng ngi khng c g n.

 • Trc khi than th v chng hay v ca mnh, Hy ngh n nhng ngi ang than khc xin cho c mt ngi bn ng hnh.

 • Trc khi than vn v cuc i, Hy ngh n nhng ngi la i qu sm.

 • Trc khi than phin v con ci, Hy ngh n nhng ngi mong mun c con,nhng li v sinh.

 • Trc khi phn nn nh ca d bn ba bi v khng ai lau dn, Hy ngh n nhng ngi phi sng ngoi ng.

 • Trc khi cu nhu v phi li xe qu xa, Hy ngh n nhng ngi phi li b cng mt qung ng nh th.

 • Khi mt nhc v ta thn v cng vic, Hy ngh n nhng ngi khng c vic lm, nhng ngi khuyt tt, v nhng ngi ch mong c c mt cng vic nh bn.

 • Trc khi ngh n kt ti hoc ln n ai, Hy nh rng khng mt ngi no trong chng ta l v ti.

 • V khi nhng t tng ym th lm bn chn nn, Hy ti nt mt ln v ngh rng: Bn vn ang cn sng