HAYAT BİLGİSİ

 • View
  29

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HAYAT BLGS. KONULAR 1 . EVREMZDEK MADDELER 2 . MADDENN HALLER 3. MADDENN ZELLKLER 4. EVREMZDEK MADDELERDEN YARARLANMA. HEDEF VE DAVRANILAR. HEDEF 1:EVREDEK MADDELER TANIYABLME DAVRANILAR: 1.evresinde grd her eyin madde olduunu syleme/yazma - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • HAYAT BLGS KONULAR1.EVREMZDEK MADDELER2.MADDENN HALLER3.MADDENN ZELLKLER4.EVREMZDEK MADDELERDEN YARARLANMA

 • HEDEF VE DAVRANILARHEDEF 1:EVREDEK MADDELER TANIYABLMEDAVRANILAR:1.evresinde grd her eyin madde olduunu syleme/yazma2.evresindeki maddelere rnekler verme.3.Maddenin yer kapladn syleme/yazma.

 • HEDEF 2:MADDENN HALLERN TANIYABLMEDAVRANILAR:1.Maddelerin kat,sv ve gaz olmak zere eit olduunu syleme/yazma2.Kat maddelere evresinden rnek verme.3.Sv maddelere evresinden rnek verme.4.Svlarn akkan olduunu syleme/yazma.5.Svlarn bulunduu yerin eklini aldn syleme/yazma. 6.Nefes alrken,cierlerimize hava dolduunu syleme/yazma.7.Gaz halindeki maddelere evresinden rnek verme.8.Maddelerin ermesine,donmasna ,buharlamasna evresinden rnek verme.

 • HEDEF 3:EVREMZDEK MADDELERDEN YARARLANMA BLGS.

  DAVRANILAR :1.evresinde grd deiik cisimlerin,hangi maddelerden yapldn syleme/yazma.2.Okulun/evin yapmnda kullanlan maddelere rnekler verme.3.Ev/okul mobilyalarnn yapmnda kullanlan maddelere rnekler verme.4.Sv halinde bulunan maddelerin kullanld yerlere rnekler verme.5.Gaz halinde bulunan maddelerin kullanld yerlere rnekler verme.

 • HEDEF 4:KATI MADDELER ZELLKLERYLE BELRLEYEBLMEDAVRANILAR:1.Maddelerin ar ve hafif olabileceklerini syleme/yazma.2.Birden ok maddeyi el ile kaldrarak ar ve hafif olan syleme/yazma3.Maddelerin terzi ile tartldn syleme/yazma4.Verilen maddeleri terazi ile tartarak ar ve hafif olan syleme/yazma5.Verilen kat maddeleri sert ve yumuaklna gre ayrt etme.6.Kat maddelerin yzeylerinin przl ve przsz olduunu fark etme.

 • 1.EVREMZDEK MADDELER .evremizdeki btn varlklar maddelerden yaplmtr.Kullandmz eyalar, yediimiz besinler eitli maddelerden yaplmtr.Maddeler bolukta yer kaplarlar.Herhangi bir varln madde olmas iin bolukta yer kaplamas gerekir.

 • Su,hava ve eker gibi varlklar maddeye rnektir.Fakat,ses ve k bolukta yer kaplamadndan madde deillerdir.

 • MADDENN HALLER KATI MADDELER:evremizde grdmz tahta,toprak,demir,kat gibi maddelere kat maddeler denir.Her kat maddenin belli bir ekli,hacmi ve ktlesi vardr.Her kat madde farkl sertliktedir.kat ve tahta kat maddelerdir.Kat tahtaya gre daha yumuak bir maddedir.

 • SIVI MADDELER inde bulunduu kabn eklini alan akc maddelere sv maddeler denir.Sv maddeler,akkan zellie sahiptir.Svlarn da bir ktlesi ve hacmi vardr.Su,st,ispirto,kolonya,zeytinya,gazya gibi maddeler sv maddelerdir.

 • GAZ MADDELERNefes alrken,cierlerimize hava dolar.Hava,gaz halinde bir maddedir.gaz halindeki maddelerin belli ekli ve hacmi yoktur.Bulunduklar kabn eklini alrlar. Hava,su buhar,mutfak gaz gaz maddelere rnektir.

 • Kat,sv ve gaz halindeki maddeler baz etkiler sonucu hal deitirebilirler.Su,sv bir maddedir.Sv haldeki su,buzdolabnda buz halini alr.Buz,kat bir maddedir.Buz oda scaklnda eriyerek sv hale dnr.Su stlnca buharlar. Bu duruma MADDENN HAL DETRMES denir.

 • MADDENN ZELLKLERMaddelerin arlklar ve biimi belirgin zellikleridir.Maddeleri ayrt edebilmek iin bu zelliklerinden yararlanlr.Her maddenin bir arl vardr.Baz maddeler hafif,baz maddeler ardr.

 • Ayn yeri kaplayan iki farkl maddenin arlklar kyaslandnda farkllklar olabilir.ekildeki ieler ayn yeri kapladklar halde arlklar farkldr.

 • Maddelerin ar ya da hafif olduklarn renmek iin ktlelerini terazi ile tartarz.rnein;terazinin bir kefesine ta;dierine snger koyarsak tan ktlesi daha ar olduundan tan bulunduu kefe aada kalr.

 • Maddelerin baz zelliklerini duyu organlarmzla alglarz.rnein elma ve cevizin bykln gzmzle alglarz.Maddelerin yzeylerine dokunarak przl ya da przsz,sert ya da yumuak olduunu anlarz.rnein pamuk yumuak,demir serttir.

 • EVREMZDEK MADDELERDEN YARARLANMAMaddeler ve cisimler yaammz kolaylatrr.Bunlardan yararlanarak bir ok ihtiyacmz karlarz.Maddelerden mobilya yapmnda,sanayide ,dokuma vb.alanlarda yararlanrz.

 • Gaz madde olan hava,canl yaamnn devamn salar.Hava olmadan yaayamayz.Ayrca uak ve yelkenli gibi aralarla yaplan ulam hava yardmyla olur.

 • Sv madde olan petrol tatlarda yakt olarak kullanlr ve ulam salanr.

 • NELER RENDK ?

 • A.Aada verilen sorular cevaplaynz.1.Maddeler hangi hallerde bulunur ? 2.Sv maddeler nelerdir ?3.evremizdeki gaz maddelere rnek veriniz.4.Kat maddelerin ar ve hafif olduklarn hangi yntemlerle anlarz ?

 • B.Doru seenei syleyiniz.1.Aadaki maddelerden hangisi kat haldedir ?A. HAVAB. TAHTAC. ST

 • Doru seenei syleyiniz.Aada verilenlerden hangisi,maddelerin hal deiimini belirtir ?A. Srahideki suyun bardaa konulmas.B.Buzun eritilerek su haline getirilmesi.C.Kada resim yaplmas.

 • Doru seenei syleyiniz.Aadaki maddelerden hangisi,konulduu kabn eklini alr ? A. Su B. Ta C. Tebeir

 • Doru seenei syleyiniz.Bolukta yer kaplayan varlklara ne ad verilir ?A.Madde B.IkC.Glge

 • Doru seenei syleyiniz.Aadaki maddelerden hangisi gaz halindedir ?A. SuB.TuzC. Hava

 • Boluklar doldurunuz.

  Nefes aldmzda cierlerimize.............dolar.

  Ik , ses, glge.........deildir.

 • Boluklar doldurunuz.Elimizle dokunduumuzda maddenin ...............ve yumuak olduunu anlarz.

 • Boluklar doldurunuz.Ceviz ,snger ve kayalar ..............yzeylere rnektir.

 • BRAVO !!!