Click here to load reader

HCMC IMC PROFILE - profile Website 180118 v1... · PDF file5 HCMC IMC HCMC IMC 6 Hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum – Suối Cái HTTL Hóc Môn CTTL 5 Cống kiểm

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HCMC IMC PROFILE - profile Website 180118 v1... · PDF file5 HCMC IMC HCMC IMC 6 Hệ...

 • HCMC IMC PROFILE

  S 21, Quc l 22, p Trm Bm, X Tn Ph Trung, Huyn C Chi, TP. HCM

  in thoi: (84.8) 3892 2258 Fax: (84.8) 3796 1355 Website: www.dichvuthuyloi.com.vn Email: [email protected]

  CNG TY TNHH MTV QUN L KHAI THC DCH V THY LI THNH PH H CH MINH

  CNG TY TNHH MTV QUN L KHAI THC DCH V THY LI THNH PH H CH MINH

 • HCMC IMC 2

  Thnh lp ngy 10/10/1994 theo Quyt nh s: 3387/Q-UB-NCVX ca UBND Thnh ph H Ch Minh v c chuyn i thnh Cng ty TNHH MTV Qun l Khai thc Dch v Thy li TP.HCM k t ngy 15/10/2010 (Quyt nh s: 2546/Q-UBND ngy 10/6/2010 ca UBND TP.HCM).

  Tng s CB. CNV: trn 300 ngi.

  Tr s Cng ty : S 21, Quc l 22, p Trm Bm, X Tn Ph Trung,

  Huyn C Chi, TP. HCM

  in thoi : 08 3892 2258; Fax: 08 3796 1355

  Website : www.dichvuthuyloi.com.vn

  Email : [email protected]

  M s thu : 0300649250

  GII THIU

  CHC NNG NHIM V

  Qun l khai thc cc cng trnh thy li trn a bn thnh ph H Ch Minh phc v sn xut, dn sinh, kinh t.

  Ch u t cc cng trnh h tng k thut thy li phc v nng nghip, nng thn, phng chng thin tai, triu cng, tiu thot nc - ci thin nhim mi trng.

  Sn xut kinh doanh tng hp (cp nc sinh hot, thi cng xy lp, t vn thit k cc cng trnh thy li, dn dng), dch v nng nghip phc v chuyn i c cu kinh t nng nghip v xy dng nng thn mi.

  THNH TU T C

  1 HCMC IMC

  Hun chng c lp hng Ba.

  Hun chng Lao ng hng Nht, Nh, Ba

  Th tng Chnh ph tng c n v dn

  u phong tro thi ua nhiu nm.

  B Nng nghip v Pht trin Nng thn,

  UBND TP. HCM tng c Thi ua xut sc

  v nhiu Bng khen.

  S T CHC CNG TY

  B MY T CHC QUN L

  Ch s hu: UBND Thnh ph. Ban lnh o: HTV- BG cng ty: 05 ngi. Kim sot vin: 01 ngi. Cc phng - ban nghip v. Cc n v trc thuc Cng ty, theo s t chc sau:

  X NGHIP QUN L KHAI THC CNG TRNH THY LI C CHI

  X NGHIP QUN L KHAI THC CNG TRNH THY LI HC MN-BNH

  CHNH

  X NGHIP QUN L KHAI THC CNG TRNH THY LI TH C

  X NGHIP CP NC

  X NGHIP DCH V NNG NGHIP

  X NGHIP XY LP CNG TRNH

  PHNG T CHC HNH CHNH

  PHNG K TON TI V

  PHNG THY NNG

  PHNG NG DNG CNG NGH

  PHNG K THUT

  BAN QUN L D N U T XY DNG CNG TRNH

  NG Y HI NG THNH VIN

  BAN GIM C

  CNG ON ON THANH NIN

  HI CU CHIN BINH

 • 5 HCMC IMC HCMC IMC 6

  H thng tiu thot nc Sui Nhum Sui Ci

  CTTL 5 Cng kim sot triu

  H thng tiu thot nc v ci thin nhim Tham Lng Bn Ct Rch Nc Ln

  HTTL Hc Mn Bc Bnh Chnh

  HTTL Knh ng C Chi

  CTTL ven Sng Si Gn

  Tng chiu di knh ti, tiu cc cp : 1.500 km Tng s cng trnh cc loi : 3.000 cng trnh Kinh ph u t : 1.000 t ng Knh ng C Chi c kin c ha ng b; Chiu di hn 500 km Din tch phc v ti tiu: trn 50.000 ha (hn 40.000 h)

  QUY M CNG TRNH

 • HCMC IMC 8 7 HCMC IMC

  Qun l vn hnh cng trnh

  khoa hc, bn vng, m bo

  ngun nc phc v a mc tiu,

  gn xy dng nng thn mi.

  Thc hin k hoch ti tiu hp

  l, tit kim, h thng knh mng

  c duy tu sa cha, u t ng

  b kin c ha, hin i ha.

  Phc v nng nghip gn xy

  dng nng thn mi v nng

  nghip th, p ng a dng cc

  loi cy trng, vt nui.

  u t nng cp h tng nng

  nghip - nng thn - thy li

  Nng cp, kin c ha hon chnh

  h thng knh ti, knh tiu.

  Kt ni ng b giao thng nng

  thn, giao thng ni ng.

  CP NC PHC V A MC TIU

  Khai thc tng hp ngun

  nc phc v dn sinh kinh t.

  Cp nc sinh hot cho TP. HCM

  (Nh my Cp nc Knh ng C

  Chi, cng sut 150.000-300.000

  m3/ngy).

  X nghip cp nc Khu cng

  nghip Ty Bc C Chi (s dng

  cng ngh lc Dynasand v ng

  dng cng ngh bm chm s dng

  quang nng), qui m 30.000

  m3/ngy.

  Cp nc th cho nh my nc

  Pouyen (Bnh Chnh), qui m:

  50.000 m3/ngy.

  QUN L KHAI THC CNG TRNH THY LI

 • HCMC IMC 10

  IU TIT NC TRN KNH NG

  9 HCMC IMC

  IU TIT NC TRN KNH NI NG

 • IU TIT NC TRN CTTL HM-BBC

  HCMC IMC 12 11 HCMC IMC

 • H TNG THY LI PHC V A MC TIU

  HCMC IMC 14 13 HCMC IMC

 • HCMC IMC 16 15 HCMC IMC

  Cng ngh SCADA - quan trc v

  iu khin t ng: H thng SCADA

  Du TingC Chi c qui m ln v

  ng b nht ca ngnh thy li hin

  nay, l bc i tin phong trong l trnh

  hin i ha qun l vn hnh.

  SCADA ha: Cng ty u t m rng h thng SCADA trn cc cng trnh quan

  trc kh tng thy vn, quan trc mi trng, vn hnh cc cng kim sot triu,

  nng cao hiu sut lao ng v tit kim nc, p ng nhu cu phc v a mc tiu

  ca ngnh thy li.

  Cng ngh GIS: xy dng c s d liu thng tin a l (GIS) trn ton h thng cng trnh thy li phc v hiu qu cng tc qun l khai thc.

  C gii ha t ng: phi hp vi vin trng trong nc ch to thit b c gii vt rong c, lc bnh.

  NG DNG KHOA HC CNG NGH

 • Phi hp vi chnh quyn a phng v cc ngnh chc nng kim tra,

  ngn chn, x l cc trng hp ln chim, san lp cng trnh thy li;

  thng xuyn kim tra cc n v sn xut, khu cng nghip xut x l vi

  phm vic x nc thi gy nhim ngun nc.

  Phi hp Chi Cc Thy li v PCLB quan trc cc ch tiu cht lng

  ngun nc cc cng trnh thy li.

  u t thit b, phng th nghim phn tch cc ch tiu cht lng nc.

  Lp t thit b quan trc trc tuyn t ng (SCADA) cnh bo nhanh

  tnh hnh nhim ngun nc.

  BO V CNG TRNH V CHT LNG NGUN NC

  HCMC IMC 18 17 HCMC IMC

 • HCMC IMC 20 19 HCMC IMC

  L thnh vin ca Ban ch huy Phng chng thin tai v Tm kim cu nn

  TP. HCM, Cng ty lun thc hin tt cc chc nng v nhim v c giao:

  Phi hp Cng ty TNHH MTV Khai thc Thy li Du Ting - Phc Ha

  vn hnh tch nc, x l h Du Ting - Phc Ho, m bo an ton cho

  h du, gim p lc ngp ng cho Thnh ph, nht l vo cc k cao im

  triu cng, ma to.

  Thc hin tt cng tc phng chng thin tai, ng ngp, triu cng

  trong nhiu nm qua, chuyn nghip ha lc lng, thit b, phn cng b

  tr trc, chun b sn sng c ch phn ng nhanh.

  T chc vn hnh n nh, an ton cc cng kim sot triu, pht huy

  hiu qu ngn triu trong cc t triu cng.

  iu tit tch nc trn cc h thng cng trnh, to m v ngun

  nc phng chng chy rng ma kh, chun b lc lng, my bm phi

  hp cc n v, a phng bm phng chng chy trn cc khu vc.

  PHNG CHNG LT BO, KIM SOT TRIU CNG

 • HCMC IMC 22 21 HCMC IMC

  Cc d n kin c ha knh mng.

  Cc d n thot nc ci thin mi trng.

  Cc d n thy li phc v ti tiu, chng ngp, kim sot triu.

  Cc cng trnh h tng phc v nng nghip.

  Cc d n duy tu sa cha phng chng thin tai.

  CH U T

 • HCMC IMC 24 23 HCMC IMC

  Cp nc sinh hot, cng nghip, thc hin cc d n v cp nc v x l nc thi cho cc n v trong ngoi nc.

  Dch v t vn thit k, thi cng xy lp, gim st cc cng trnh thy li, cng trnh dn dng, cng trnh giao thng nng thn .

  Hp tc nghin cu ch to v ng dng cc thit b phc v cng trnh thy li c iu khin bng cng ngh SCADA v s dng ngun nng lng ti to, thn thin vi mi trng.

  Pht trin dch v nng nghip gn vi xy dng nng thn mi: xy dng v pht trin cc m hnh nng nghip. Cc dch v nng nghip phc v sn xut nh cung ng ging, vt t v thit b cc loi, t vn, xy dng, lp t nh li, h thng ti. Dch v thu mua, tiu th hoa lan cc nng trang, nng tri ca b con nng dn, m rng th trng tiu th, xy dng m hnh lin kt sn xut tiu th hoa lan.

  SN XUT KINH DOANH TNG HP