25
SP200S Enhance Programmer Trang 1 of 25 Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn HDSD SP200S Enhance Programmer Giới thiệu: SP200S Enhance là phiên bản nâng cao, Hỗ trợ rất nhiều loại chip so với 200S_USB. Đặc biệt Hỗ trợ AVR và cho phép nạp chip 8051/AVR qua đường SPI Giao tiếp và cấp nguồn qua cổng USB, Có thể nạp qua đường SPI hoặc Parallel hỗ trợ Microcontrollers ATMEL/SST/Winbond , Hỗ trợ 24, 93 Serial memory ATMEL/Microchip/ST và các hãng khác. Rất tốt cho những người đam mê lập trình vi xử lý, nhân viên bảo trì thiết bị Tính năng phần cứng Nhỏ gọn dễ mang theo, tốc độ nạp cao, dùng trực tiếp trên laptop không cần cấp nguồn bên ngoài. ZIF socket 40 pin hỗ trợ 8pin, 20pin và 40pin Có sẵn CPU, tốc độ cao, không phụ thuộc vào cấu hình máy tính Hỗ trợ ATMEL/WINBOND/SST's MCS51 Series Microcontroller Hỗ trợ 24Cxxx, 93Cxxx của ATMEL / MICROCHIP / ST và các hãng khác

HDSD 200S Enhance Programmer

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 1 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

HDSD SP200S Enhance Programmer

Giới thiệu:

SP200S Enhance là phiên bản nâng cao, Hỗ trợ rất nhiều loại chip so với 200S_USB. Đặc biệt Hỗ trợ AVR và cho phép nạp chip 8051/AVR qua đường SPI

Giao tiếp và cấp nguồn qua cổng USB, Có thể nạp qua đường SPI hoặc Parallel hỗ trợ Microcontrollers ATMEL/SST/Winbond , Hỗ trợ 24, 93 Serial memory ATMEL/Microchip/ST và các hãng khác.

Rất tốt cho những người đam mê lập trình vi xử lý, nhân viên bảo trì thiết bị Tính năng phần cứng

• Nhỏ gọn dễ mang theo, tốc độ nạp cao, dùng trực tiếp trên laptop không cần cấp nguồn bên ngoài.

• ZIF socket 40 pin hỗ trợ 8pin, 20pin và 40pin • Có sẵn CPU, tốc độ cao, không phụ thuộc vào cấu hình máy tính • Hỗ trợ ATMEL/WINBOND/SST's MCS51 Series Microcontroller • Hỗ trợ 24Cxxx, 93Cxxx của ATMEL / MICROCHIP / ST và các hãng khác

Page 2: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 2 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

• Hỗ trợ nạp qua giao thức SPI cho ATMEL AVR series và MCS51 Series (Chỉ có ở phiên bản 200S Enhance)

Tính năng phần mềm:

• Giao diện thân thiện, Chuyên nghiệp và đầy đủ tính năng • Vùng buffer có thể soạn thảo và các thao tác khác, hiển thị dữ liệu 8 bit và 16 bit

• sử dụng trên windows 98SE/2000/XP/ Vista/ windows7 và các hệ điều hành khác

• Tập lệnh đầy đủ bao gồm programming(nạp) , read (đọc), erase (Xóa), blank check (Kiểm tra chip trống), verification (So sánh), encryption (mã hóa, khóa dữ liệu- write lock bit), read and write fuse bit , read and write configuration bit ...

• Chức năng thống kê, đếm số lần thành công / thất bại • Chức năng automatic serial number độc đáo điền ID tự động cho sản phẩm • Hỗ trợ tính năng Auto programming do người dùng định nghĩa • Và nhiều tính năng chuyên nghiệp khác

Danh sách các chip được hỗ trợ

ATMEL [MCU/MPU]

AT89LS51 AT89LS51@PLCC44 AT89LS51@TQFP44 AT89LS52

AT89LS52@PLCC44 AT89LS52@TQFP44 AT89LS53 AT89LS53@PLCC44

AT89LS53@TQFP44 AT89LS8252 AT89LS8252@PLCC44 AT89C51

AT89C51@PLCC44 AT89C51@TQFP44 AT89C52 AT89C52@PLCC44

AT89C52@TQFP44 AT89C51-5 AT89C51-5@PLCC44 AT89C51-5@TQFP44

AT89C52-5 AT89C52-5@PLCC44 AT89C52-5@TQFP44 AT89S52

AT89S52@PLCC44 AT89S52@TQFP44 AT89S53 AT89S53@PLCC44

AT89S8252 AT89S8252@PLCC44 AT89C1051 AT89C1051@SOIC20

AT89C1051U AT89C1051U@SOIC20 AT89C2051 AT89C2051@SOIC20

Page 3: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 3 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

AT89C4051 AT89C4051@SOIC20 ATmega8515@ISP ATmega8515L@ISP

ATmega88@ISP ATmega48@ISP ATmega168@ISP ATmega16@ISP

ATmega16L@ISP ATmega8@ISP ATmega8L@ISP ATmega8535@ISP

ATmega8535L@ISP ATtiny2313@ISP ATtiny2313V@ISP ATtiny26@ISP

ATtiny26L@ISP AT89S51 AT89S51@PLCC44 AT89S51@TQFP44

AT89S51@ISP AT89S52@ISP AT89LS52@ISP AT89LS51@ISP

ATMEL [Serial EEPROM]

AT93C46 AT93C46@SOIC8 AT93C57 AT93C57@SOIC8

AT93C56 AT93C56@SOIC8 AT93C66 AT93C66@SOIC8

AT93C46A AT93C46A@SOIC8 AT93C46C AT93C46C@SOIC8

AT24C01 AT24C01@SOIC8 AT24C02 AT24C02@SOIC8

AT24C04 AT24C04@SOIC8 AT24C08 AT24C08@SOIC8

AT24C16 AT24C16@SOIC8 AT24C164 AT24C164@SOIC8

AT24C32 AT24C32@SOIC8 AT24C64 AT24C64@SOIC8

AT24C128 AT24C128@SOIC8 AT24C256 AT24C256@SOIC8

MICROCHIP [Serial EEPROM]

93AA46 93AA46@SOIC8 93AA56 93AA56@SOIC8

93AA66 93AA66@SOIC8 93AA46A 93AA46A@SOIC8

93AA46B 93AA46B@SOIC8 93AA46C 93AA46C@SOIC8

93LC46A 93LC46A@SOIC8 93LC46B 93LC46B@SOIC8

93LC46C 93LC46C@SOIC8 93C46A 93C46A@SOIC8

93C46B 93C46B@SOIC8 93C46C 93C46C@SOIC8

93AA56A 93AA56A@SOIC8 93AA56B 93AA56B@SOIC8

93AA56C 93AA56C@SOIC8 93LC56A 93LC56A@SOIC8

Page 4: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 4 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

93LC56B 93LC56B@SOIC8 93LC56C 93LC56C@SOIC8

93C56A 93C56A@SOIC8 93C56B 93C56B@SOIC8

93C56C 93C56C@SOIC8 93AA66A 93AA66A@SOIC8

93AA66B 93AA66B@SOIC8 93AA66C 93AA66C@SOIC8

93LC66A 93LC66A@SOIC8 93LC66B 93LC66B@SOIC8

93LC66C 93LC66C@SOIC8 93C66A 93C66A@SOIC8

93C66B 93C66B@SOIC8 93C66C 93C66C@SOIC8

93AA76 93AA76@SOIC8 93AA86 93AA86@SOIC8

93C76 93C76@SOIC8 93C86 93C86@SOIC8

93LC76 93LC76@SOIC8 93LC46 93LC46@SOIC8

93LC56 93LC56@SOIC8 93LC66 93LC66@SOIC8

24AA00 24AA00@SOIC8 24LC00 24LC00@SOIC8

24C00 24C00@SOIC8 24AA01 24AA01@SOIC8

24LC01B 24LC01B@SOIC8 24AA014 24AA014@SOIC8

24C01B 24C01B@SOIC8 24C01C 24C01C@SOIC8

24AA02 24AA02@SOIC8 24LC02B 24LC02B@SOIC8

24AA024 24AA024@SOIC8 24AA025 24AA025@SOIC8

24C02B 24C02B@SOIC8 24C02C 24C02C@SOIC8

24C04A 24C04A@SOIC8 24AA04 24AA04@SOIC8

24LC04B 24LC04B@SOIC8 24AA08 24AA08@SOIC8

24C08B 24C08B@SOIC8 24AA08B 24AA08B@SOIC8

24LC08B 24LC08B@SOIC8 24C16B 24C16B@SOIC8

24AA16 24AA16@SOIC8 24AA164 24AA164@SOIC8

24AA174 24AA174@SOIC8 24LC164 24LC164@SOIC8

24LC174 24LC174@SOIC8 24LC16B 24LC16B@SOIC8

Page 5: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 5 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

24C32 24C32@SOIC8 24AA32 24AA32@SOIC8

24AA32A 24AA32A@SOIC8 24LC32 24LC32@SOIC8

24LC32A 24LC32A@SOIC8 24C32A 24C32A@SOIC8

24AA64 24AA64@SOIC8 24LC64 24LC64@SOIC8

24FC32 24FC32@SOIC8 24FC65 24FC65@SOIC8

24AA128 24AA128@SOIC8 24LC128 24LC128@SOIC8

24FC128 24FC128@SOIC8 24AA256 24AA256@SOIC8

24LC256 24LC256@SOIC8 24FC256 24FC256@SOIC8

SST [MCU/MPU]

SST89C54 SST89C54@PLCC44 SST89C54@TQFP44 SST89C58

SST89C58@PLCC44 SST89C58@TQFP44 SST89C59 SST89C59@PLCC44

SST89C59@TQFP44 SST89E54RD SST89E54RD@PLCC44 SST89E54RD@TQFP44

SST89E58RD SST89E58RD@PLCC44 SST89E58RD@TQFP44 SST89E516RD

SST89E516RD@PLCC44 SST89E516RD@TQFP44 SST89E554RC SST89E554RC@PLCC44

SST89E554RC@TQFP44 SST89E564RD SST89E564RD@PLCC44 SST89E564RD@TQFP44

SST89E554A SST89E554A@PLCC44 SST89E554A@TQFP44 SST89E52RD

SST89E52RD@PLCC44 SST89E52RD@TQFP44

ST [Serial EEPROM]

M93C46 M93C46@SOIC8 M93C56 M93C56@SOIC8

M93C66 M93C66@SOIC8 M93C76 M93C76@SOIC8

WINBOND [MCU/MPU]

Page 6: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 6 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

W78E51 W78E51@PLCC44 W78E51@TQFP44 W78E52

W78E52@PLCC44 W78E52@TQFP44 W78E54 W78E54@PLCC44

W78E54@TQFP44 W78E58 W78E58@PLCC44 W78E58@TQFP44

W78E51B W78E51B@PLCC44 W78E51B@TQFP44 W78E52B

W78E52B@PLCC44 W78E52B@TQFP44 W78E54B W78E54B@PLCC44

W78E54B@TQFP44 W78IE51 W78IE51@PLCC44 W78IE51@TQFP44

W78IE52 W78IE52@PLCC44 W78IE52@TQFP44 W78IE54

W78IE54@PLCC44 W78IE54@TQFP44 W78LE51 W78LE51@PLCC44

W78LE51@TQFP44 W78LE52 W78LE52@PLCC44 W78LE52@TQFP44

W78LE54 W78LE54@PLCC44 W78LE54@TQFP44 W78LE54C

W78LE54C@PLCC44 W78LE54C@TQFP44

Ghi chú: SP200S programmer (enhanced version) Có chức năng nạp qua đường ISP, hậu tố "@ ISP" trong danh sách trên nói đến những Chip có hỗ trợ kiểu nạp ISP ---------------------------------------------------------------------------------------- Cài đặt USB Driver Để thiết bị giao tiếp được với PC, bạn phải cài đặt driver trước khi kết nối thiết bị với PC. Driver kèm theo trong đĩa CD hoặc bạn có thể download tại www.tme.com.vn SP200S_Enhanced Programmer kết nối với PC qua cổng USB, một cổng COM ảo (Virtual COM) sẽ được tạo ra. Vì vậy trước khi sử dụng bạn phải cài đặt USB Driver. USB Driver kèm theo trong đĩa CD Folder “USBDriver”

Page 7: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 7 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Double click vào file tương ứng trong các thư mục, tùy theo phiên bản windows bạn đang dùng để cài đặt, làm theo các bước gợi ý trên phần mềm:

Nhấn Next để tiếp tục

Page 8: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 8 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Tiếp tục nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt Cài đặt phần mềm: Sau khi cài đặt USB Driver bạn tiếp tục cài đặt phần mềm nạp chip: Chạy File 200S_setup.exe trong đĩa CD

Page 9: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 9 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Tiếp tục nhấn next vài lần cho đến khi quá trình cài đặt:

Sau đó hiện ra bảng thông báo hoàn tất cài đặt, nhấn Finish quá trình cài đặt thành công.

Page 10: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 10 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Kết nối thiết bị với PC: Cắm cáp USB vào cổng USB bất kỳ của PC, đầu còn lại cắm vào SP200S Enhance, Windows sẽ nhận dạng phần cứng mới:

Quá trình nhận dạng phần cứng diễn ra tự động. Sau vài giây sẽ có hộp thoại thông báo phần cứng đã sẵn sàng:

Sau khi kết nối thành công. Bạn có thể kiểm tra kết nố bằng cách: nhấn nút phải mouse vào biếu tượng My Computer � Proferties � chọn thẻ Hardware và nhấn vào nút Device Manager ta sẽ thấy danh sách các phần cứng. Trong mục Port (COM & LPT) ta sẽ thấy một cổng COM ảo như hình sau:

Page 11: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 11 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Trong hình trên cổng COM ảo được nhận ra là (COM3) Sử dụng phần mềm willar Programmer: Như nói trên, sau khi cài đặt phần mềm Willar Programmer trên desktop sẽ có biểu tượng như sau:

Sau khi đã kết nối SP200S Enhance với PC nhấn đúp vào biểu tượng trên chương trình sẽ tự động dò tìm cổng COM và kết nối thiết bị. Nếu tìm thấy sẽ tự động kết nối. kết quả như sau:

Page 12: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 12 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Hình trên là trường hợp kết nối thành công. Nếu kết nối không thành công sẽ có kết quả như hình dưới đây, lúc này bạn nên kiểm tra lại quá trình cài đặt USB Driver, kiểm tra có nhận được cổng COM ảo hay chưa.

Page 13: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 13 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Page 14: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 14 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Gắn Chíp như thế nào ?: a) Nạp chip trên đế gạt 40 PIN

Bạn lưu ý xem hình như trên để gắn chip cho đúng: Tất cả các IC 8/20/40 PIN đều có chân số 1 trùng nhau tại vị trí ghi chú “PIN No.1” như hình vẽ b) Gắn chíp để nạp ISP SP200S programmer (enhanced version) Có chức năng nạp qua đường ISP, hậu tố "@ ISP" nói đến những Chip có hỗ trợ kiểu nạp ISP

Page 15: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 15 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Các Adapter đề nghị mua thêm để nạp theo chuẩn ISP khi mua SP200S Enhance Programmer:

Adapter ISP ZIF-1

Support AVR 40/20/8-PIN và AT89Sxxx 40-PIN Thích hợp cho mọi mạch nạp AVR và AT89Sxxx mode ISP (In System Programming) cấp nguồn từ mạch nạp

Page 16: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 16 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Adapter ISP ZIF-2

Support AVR 28/20/14-PIN Thích hợp cho mọi mạch nạp AVR mode ISP (In System Programming) cấp nguồn từ mạch nạp

Page 17: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 17 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Adapter SOIC-8

Dùng cho chip SMD 8-PIN, thích hợp với mọi ứng dụng chuyển đổi chân DIP8 to SOIC8 như 24Cxx, 25xxx, 93xxx và mọi IC khác

Giải thích các nút lệnh cấu hình:

Ghi chú: Buffer là một cửa sổ trên phần mềm mà ở đó ta có thể xem (hoặc sửa đổi) nội dung của dữ liệu mà ta đọc được từ chip hoặc từ một file có sẵn trên ổ đĩa. Nội dung chứa đựng mã dạng Hex và ASCII. Đây là một vùng đệm tạm thời để lưu giữ thông tin nạp vào hay đọc ra từ chip. Nội dung này sẽ mất đi khi ta thoát chương trình nạp chip.

Tải một file (*.BIN, *.HEX, *.S, *.Tek) từ một ổ đĩa của PC lên buffer. Sau khi nhấn nút này sẽ có yêu cầu chọn file cần nạp. ví dụ như hình sau:

Page 18: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 18 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Chọn ổ đĩa, đường dẫn và file cần nạp sau đó nhấn Open

lưu dữ liệu tử Buffer vào một ổ đĩa của PC để sử dụng cho lần sau. khi nhấn nút này sẽ có yêu cầu lưu file. ví dụ như hình sau:

Page 19: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 19 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Gõ vào ô “file name” tên file cần lưu sau đó chọn ổ đĩa và thư mục để lưu dữ liệu. dữ liệu sẽ được lưu vào ổ đĩa có thể dùng cho lần sau

Soạn thảo hoặc xem dữ liệu trên buffer đọc được từ chip hoặc Load từ đĩa khi nhấn sẽ hiện ra:

Page 20: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 20 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Bạn có thể xem nội dung và chỉnh sửa nội dung trong buffer này

Chọn chip cần nạp, sau khi nhấn nút này sẽ hiển thị danh sách các chip mà nó hỗ trợ. Bạn phải chọn trong danh sách này đúng chip mà bạn cần nạp (hay đọc)

Page 21: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 21 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

là cấu hình chọn lựa hình thức lock bit (khóa chương trình chống sao chép) cho MCS-51 hoặc Fuse/lock bit cho avr. Trong trường hợp nó bị mờ đi không chọn được ta hiểu rằng chip đó không hỗ trợ chức năng này (VD 24Cxx, 93Cxx…)

Page 22: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 22 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

là cài đặt cho phần mềm chạy theo một cấu hình định sẵn, bạn có thể thêm vào hoặc bỏ bớt những thao tác thường xuyên sử dụng. đây là tính năng rất tốt giúp bạn tiết kiệm thời gian do gộp nhiều thao tác vào một Để cài đặt chế độ Auto bạn vào Settings sẽ hiện ra cửa sổ như sau:

Page 23: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 23 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Giải thích các nút lệnh lập trình

Hình Minh Họa Chú thích

1. Auto: Tự động thao tác theo cấu hình đã được định sẵn (xem lại nút AUTO ở trang 10)

2. Blank check: Kiểm tra chip trắng (không có dữ liệu) Lưu ý: chip phải được xóa sạch trước khi nạp

3. Read: Đọc nội dung của chip lên buffer 4. Program: nạp dữ liệu từ buffer vào chip 5. Verify: So sánh dữ liệu bên trong chip với dữ liệu trong buffer 6. Write Lock: Khóa chương trình (chống sao chép) theo cấu hình lock bit đã được chọn bằng nút config ở trang 10 7. Erase: Xóa dữ liệu bên trong chip. Sau khi xóa chip sẽ không có dữ liệu (có thể kiểm tra bằng lệnh Blank Check – số 2) Ghi chú: loại EEPROM 24Cxx không cho phép xóa, dữ liệu cũ trong chip sẽ tự động xóa khi nạp dữ liệu mới vì vậy bạn cần lưu ý lỗi có thể xảy ra khi bạn đặt lệnh Erase ở chế độ Auto

Page 24: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 24 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Một số thông tin khác

Phần mềm rất chuyên nghiệp và đầy đủ thông tin, nhiều tùy chọn và cấu hình linh động, tốc độ nạp cực nhanh và hầu như không bị lỗi

Counter: bộ đếm / thống kê số lần thành công (Success) và số lần thất bại (Failure). Nút Reset sẽ trả bộ đếm về 0

Thông tin chi tiết về chip được chọn và thông tin/đường dẫn file dữ liệu

Page 25: HDSD 200S Enhance Programmer

SP200S Enhance Programmer Trang 25 of 25

Thien Minh Electronic Solutions Co.Ltd (TMe) www.tme.com.vn

Tổng kết: Để nạp một chip bạn cần tuân thủ các bước sau: 1. Cài USB Driver PL-2303 Driver Installer.exe 2. Cài phần mềm 200S_setup.exe 3. Kết nối thiết bị với PC chờ cho quá trình nhận driver hoàn tất 4. Chạy phần mềm Willar Programmer “WLPRO V2.20” trên desktop 5. Chọn chip và gắn chip đúng như chỉ dẫn 6. Load file cần nạp 7. Nhấn auto 8. Hoàn tất quá trình

Chúc bạn thành công!

Xin chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Hoặc bạn muốn hợp tác tiêu thụ / mua hàng. Xin vui lòng liên hệ: www.tme.com.vn/lienhe.htm hoặc: Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử THIÊN MINH (TMe) Địa chỉ: 226 Tân phước, F.6, Q.10, Tp.HCM Điện thoại: 08.39573224 Fax: 08.6264 3029 Web-site: www.tme.com.vn Email: Bán hàng: [email protected] Hỗ trợ kỹ thuật: [email protected] Giám đốc: [email protected] Giờ làm việc: 7h30 đến 17h30 thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (chủ nhật nghĩ)

TPHCM tháng 04/2011