Click here to load reader

Hedensted Kommune · PDF fileBPSD-projektet: BPSD- projektet er et landsdækkende demensprojekt, hvor Hedensted, Faxe, Greve, København og Næstved Kommune skal afprøve en ny model

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hedensted Kommune · PDF fileBPSD-projektet: BPSD- projektet er et landsdækkende...

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat

Referat

Mdedato: 21. juni 2017

Mdetidspunkt: Kl. 09:00

Mdested: Mdelokale 2, Huset, Ny Skolegade

8723 Lsning

Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian

Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen,

Kirsten Bitsch Kristensen, Solveig Petersen

Fravrende:

Bemrkninger:

Kl. 09.00 - 09.30 Susanne Rasmussen - krselskoordinator i Hedensted

Kommune

Kl. 11.30 - 12.00 Dorthe Kjr Iversen - omrdeleder p Kildevldet i

Hornsyld

Fravrende: Solveig Petersen

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 2

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst Side

ben dagsorden

71 Orientering - De kommunale krselsordninger i Hedensted Kommune 3

72 Godkendelse af dagorden 7

73 Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017 8

74 Orientering ved chefen for Social Omsorg 9

75 Orientering -Vedrrende deltagelse i Seniornet 12

76 Orientering ved formanden for Seniorrdet 14

77 Orientering - FN's Internationale ldredag 16

78 Orientering - Nyt fra DANSKE LDRERD 17

79 Orientering - Nyt fra Frdselssikkerhedsrdet 18

80 Bordet rundt 19

81 Punkter til nste mde 20

82 Eventuelt 21

83 Orientering - Klippekortsordning p de kommunale plejecentre 22

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 3

27.69.40-P35-1-16

71. Orientering - De kommunale krselsordninger i Hedensted Kommune

Beslutningstema

Krselskoordinator Susanne Rasmussen kommer og giver orientering om de kommunale

krselsordninger i Hedensted Kommune. Baggrunden for, at Seniorrdet nsker en orientering

om de kommunale krselsordninger er, at oplysningerne i Hndbogen for Seniorer ikke er

korrekte. P baggrund af dette er der borgere, der har rettet henvendelse til Seniorrdets

medlemmer for at f de korrekte oplysninger. Derfor nsker seniorrdet at f en brush up

omkring de forskellige ordninger og reglerne.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Krselskoordinator Susanne Rasmussen orienterede om de kommunale krselsordninger.

Herunder:

Handicapkrsel

Lgekrsel

Befordringsgodtgrelse

Krsel til sygehus

Krsel som ikke krver visitation

Krsel til bad efter servicelovens 117 Krsel til dagcenter efter servicelovens 117

Nedenstende er kriterierne for de enkelte krselsordninger beskrevet.

Handicapkrsel:

Du skal vre svrt gangbesvret og vre fast bruger af rollator eller krestol. Du kan

bevilges op til 104 ture rligt og der er en egenbetaling p 3 kr. pr. kilometer. Formlet er

krsel til fritidsaktiviteter.

Kontakt Hedensted Kommunes krselskontor p 7975 5000, for nrmere oplysninger.

Sges hos krselskontoret, enten via nem-id p hedensted.dk eller p blanket vi sender. Man

skal have et varigt handicap, vre over 18, vre svrt gangbesvret og fast bruger af et

ganghjlpemiddel, som kommunen har visiteret dig til. Du kan f op til 2 ledsagere med mod

samme betaling som dig, 3 kr. pr. km. Dog giver vi i meget f tilflde gratis ledsager med,

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 4

hvis man har behov for hjlp under selve krslen, f.eks. til medicingivning eller hvis man

risikerer at f et anfald. Handicapkrsel er gadedr til gadedrs krsel.

Handicapkrsel er efter 11 i lov om trafikselskaber og der er ingen klagemulighed.

Lgekrsel:

Krsel til praktiserende lge og nrmeste speciallge. Det er kun frtids- og

folkepensionister, der ikke kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur, som kan f en

bevilling p krsel.

Kontakt Hedensted Kommunes Krselskontor p 7975 5000, for nrmere oplysninger.

Sges hos Krselskontoret med nem-id p hedensted.dk eller blanket. Vi giver kun krsel, hvis

du ikke kan benytte offentlige transportmidler herunder Flextur. Hvis vi ikke umiddelbart kan

se, at du er berettiget, dvs. ikke kan benytte flextur, ( her bruger vi plejens notater til

vurdering), s sender vi til en test hos en fysioterapeut i Huset. De tager s borgeren ind til en

test indenfor 3 uger og vi baserer afgrelsen p dette.

Befordringsgodtgrelse:

Alle pensionister kan f befordringsgodtgrelse, svarende til billigste offentlige

transportmiddel, nr de har vret hos praktiserende lge eller hos nrmeste speciallge. Du

skal indsende dokumentation med stempel og underskrift fra lgen, for at f

befordringsgodtgrelsen udbetalt. Det er ikke nok at indsende kvittering fra Flextur eller

taxibon, heller ikke selvom lgen har skrevet p disse.

Du skal indsende dokumentationen til Hedensted Kommune, Krselskontoret, Niels Espes Vej

8, 8722 Hedensted. Du m gerne dokumentation for en lngere periode.

Pengene bliver indsat p din Nemkonto.

Normalt s giver vi kun til nrmeste speciallge, dog er det muligt at f

befordringsgodtgrelse/krsel til en anden speciallge, hvis det er lang tids ventetid hos

lgen. Men kun hvis det vil have alvorlige helbredsmssigt konsekvenser at vente. Dette

bliver vurderet, efter at have talt med enten borgeren eller borgerens lge. Dog har de fleste

speciallger akut tider, s man kan altid komme hurtigt til, hvis lgen vurderer det er

ndvendigt.

Du kan ikke f krsel/befordringsgodtgrelse til tandlge, fysioterapeut m.v.

Bde lgekrsel og befordringsgodtgrelse er efter sundslovens 170, klagemyndighed

Styrelsen for Patientsikkerhed.

Krsel til sygehus:

Krsel til sygehus i Region Midtjylland. Det er kun frtids- og folkepensionister der ikke kan

benytte kollektiv trafik, herunder Flextur som kan f krsel. Kontakt Regionens Krselskontor

p 7023 6248 for nrmere oplysninger.

Krsel, som ikke krver visitation:

Med Flextur bliver du hentet hjemme og krt derhen, hvor du vil. Transporten foregr i taxa

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 5

fra kantsten til kantsten. Du skal selv betale for krslen og du kan forvente, at der er andre

med i taxaen.

Du kan bestille din Flextur indtil en time fr, du nsker at blive hentet. Ring p telefon 87 40

83 00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 20.00.

Flextur kan ikke bruges d. 24/12 og 31/12.

Du kan ogs bestille online, se mere p www.midttrafik.dk

Der foreligger en venneaftale med Vejle Kommune, s du kan kre til 5 kr. pr. km. til hele

Vejle Kommune.

Der foreligger en venneaftale med Horsens Kommune, s du kan kre til 4 kr. pr km. Dog kan

man i bybus omrdet i Horsens midtby, kun kre til 4 kr. pr. km til banegrden eller Vitus

Berings Plads. Til alle andre adresser i midtbyen koster hele turen 14 kr. pr. km.

Krsel til bad efter servicelovens 117:

Det er omrderne der visiterer til dette, hvis man ikke kan blive badet hjemme. Det er p

plejecentrene i Rask Mlle, Birkelund og i Lsning, man bliver badet og personalet kommer ind

fra omrderne for at bade.

Krsel til dagcenter efter servicelovens 117:

Det er visitator/dagcentrene, der visiterer til dette. Der er en egenbetaling p ca. 54 kr.

Krsel/befordringsgodtgrelse til genoptrning efter sundhedslovens 140:

Du skal have en genoptrningsplan fra sygehuset. De fleste gr til genoptrning i Huset. Der

er f der gr til genoptrning p Horsens Sygehus.

Vurderingen om du kan blive krt eller skal have befordringsgodtgrelse er det samme som til

lgekrsel. Alts kan du bruge Flextur eller ej.

Du skal vre frtids- eller folkepensionist, eller have mindst 50 km. til nrmeste

genoptrningssted for at vre berettiget.

Det er Inger Nielsen i Huset, der udbetaler befordringsgodtgrelse til genoptrning.

I Hedensted Kommune er det Hedensted Taxa, der varetager de kommunale krselsopgaver.

Seniorrdet er altid velkommen til at ringe til, eller henvise til Lars Oksbjerre og Susanne

Rasmussen p krselskontoret.

Orienteringen taget til efterretning.

Fravrende: Solveig Petersen.

Bilag

Krselsordninger

Bilag/Punkt_71_Bilag_1_Koerselsordninger.pdf

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 6

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 7

27.69.40-P35-1-16

72. Godkendelse af dagorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen for den 21. juni 2017.

Beslutning

Dagsordenen godkendt uden bemrkninger.

Fravrende: Solveig Peteresen.

Hedensted Kommune

Seniorrdet dagsorden-referat Mdedato:

21. juni 2017 Formand:

Sidetal: 8

27.69.40-P35-1-16

73. Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017

Beslutningstema

Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017.

Beslutning

Referatet godkendt uden bemrkninger.

Fravrende: