of 48 /48
arch educ Vormingplus Halle - Vilvoorde Herfst 2011 CURSUSSEN WORKSHOPS PROJECTEN LEZINGEN UITSTAPPEN HET VOLLEDIGE VORMINGSAANBOD VAN HALLE-VILVOORDE OP WWW.ARCHEDUC.BE Driemaandelijks magazine - jaargang 4 - nr. 14

Herfst 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De vormingsbrochure van Arch'educ voor de herfst van 2011. Boordevol vormingen, lezingen, wandelingen en bezoeken.

Text of Herfst 2011

 • arch educVormingplus Halle - Vilvoorde

  Vormingplus Halle - Vilvoorde

  Herfst 2011

  cursussen

  worksHops

  projecten

  lezingen

  uitstappen

  Het volledige vormingsaanbod van Halle-vilvoorde op www.arcHeduc.be

  driemaandelijks magazine - jaargang 4 - nr. 14

 • 02

  advertentie

  caf combinne komt naar je toe!De praatgroepen van Caf Combinne bestaan vijf jaar. En dat vie-

  ren we, samen met jou! Kom gezellig babbelen in het Nederlands

  en geniet van een drankje en heerlijke hapjes van Pic Nic Del Mun-

  do. Wij trakteren! Voor wie? Iedereen is welkom: Trouwe deelne-

  mers, curieuzeneuzen en lekkerbekken!

  Halle: zondag 4 september van 14u tot 17u op de Beestenmarkt

  Vilvoorde: zondag 18 september van 13u tot 17u, Autovrije

  zondag & jeugddag op de Franklin Rooseveltlaan

  Asse: zondag 25 september van 12u tot 16u:

  Landschapsdoedag op de Schoolcampus GO Vijverbeek,

  Nieuwstraat 124

  caf combinne? dat is gezellig babbelen in het nederlandsCaf Combinne is een interculturele praatgroep waar

  Nederlands gesproken wordt. Anderstaligen ont-

  moeten er Nederlandstaligen om te praten over aller-

  lei dingen: werk, hobbys, koken, ...

  Hierbij ook een warme oproep naar Nederlandstali-

  ge deelnemers! Ontmoet je graag andere mensen en

  culturen, kom dan zeker eens langs bij Caf Combin-

  ne of vraag meer info via [email protected] of

  02 451 61 87. Vooraf inschrijven hoeft niet, en deel-

  name is altijd volledig vrijblijvend.

  > Alle info over Caf Combinne vind je op www.cafecombinne.be.

  5 jaar

 • 03voorwoord

  De kijk op armoede is dikwijls te eenzijdig. Velen zijn kwetsbaar

  in een samenleving die niet perfect is. Mensen en groepen wor-

  den gekwetst door de manier waarop onze maatschappij georga-

  niseerd is. Voorzieningen, vorming en hulpverlening komen soms

  onvoldoende bij hen terecht. Controle, sancties en discriminatie

  zijn dan ook vaak hun deel. En dat beseffen we dikwijls niet.

  Archeduc gelooft in de verandering van de maatschappij en de po-

  sitieve krachten van mensen, groepen en organisaties. Individue-

  le hulpverlening, groepswerk en structureel werken moeten hand

  in hand gaan. En dit alles mag en moet zichtbaar gemaakt worden,

  tastbaar en bespreekbaar. Daar willen we een steentje aan bijdragen.

  Wij noemen dat sociaal-cultureel handelen. Het gaat over het doelbewust omgaan met je nabije om-

  geving, een gemeenschap of de ruimere samenleving. Sociaal-cultureel handelen is gericht op zowel

  de eigen persoonlijke ontplooiing als op maatschappelijke verandering. Zo bouwen we met zijn allen

  aan een democratische, duurzame en vooral solidaire samenleving.

  In dit nummer maken we dat concreet. Je vindt er meer uitleg over het project Warme Babbels van

  Welzijnszorg. Wij zoeken huiskamers en ontvangen er samen met jou gengageerde sprekers, den-

  kers en doeners rond het thema armoede.

  Zeker op inpikken!

  Werner Godfroid

  directeur

  voorwoord

 • 04

  inHoud06 warme babbels

  Bijna 1.500.000 Belgen leven met een armoederisico. Armoede veroorzaakt uitsluiting. Inzicht in armoede is essentieel als we de kloof tussen armen en niet-armen willen wegwerken. Daarom zijn Welzijnszorg en Archeduc op zoek naar mensen die een Warme Babbel willen organiseren in hun huiskamer.

 • 05

  7 vormingsgidspersoonlijkHeid en ontplooiing 9

  computer en tecHniek 17

  kunst 21

  actief en creatief 25

  natuur en milieu 29

  samenleving en cultuur 33

  zingeving 37

  39 activiteitenkalender

  47 praktiscHe informatie

 • 06

  warme babbels

  over armoede bij onsEen gengageerde homeparty in

  jouw huiskamer!

  Bijna 1.500.000 Belgen leven met een ar-

  moederisico. Armoede veroorzaakt uitslui-

  ting. Als mensen worden uitgesloten van

  een menswaardig leven, heet dat onrecht.

  Aandacht vragen voor de armsten in onze

  samenleving is niet vanzelfsprekend, want

  er leven veel vooroordelen over armoede:

  Zijn er in Belgi wel echte armen? Zijn er

  niet genoeg sociale diensten die zich het lot

  van de armen aantrekken? Hebben armen

  hun situatie niet in de eerste plaats aan

  zichzelf te danken?.

  Welzijnszorg en Archeduc zoeken

  huiskamers

  Inzicht in armoede is essentieel als we de

  kloof tussen armen en niet-armen willen

  wegwerken. Daarom zijn Welzijnszorg en

  Archeduc op zoek naar mensen die een

  Warme Babbel willen organiseren in hun

  huiskamer.

  In overleg met jou, gaan we op zoek naar

  een boeiende spreker uit n van de tal-

  rijke armoedebestrijdingsinitiatieven die

  Welzijnszorg ondersteunt. Jij nodigt tussen

  1 oktober en 31 december een zestal vrien-

  den, buren of familieleden uit die een War-

  me Babbel willen meemaken, en je geeft ze

  een warme welkom in je huiskamer.

  Wij bezorgen jou:

  een vijftiental mooie uitnodigingen om aan de

  genodigden te bezorgen

  een korte documentaire op DVD die je als inleiding kan

  tonen

  een draaiboekje van het verloop van een Warme Babbel

  informatie over Welzijnszorg en Archeduc

  Lijkt je dit wat?

  > Neem dan contact op met Archeduc voor meer uitleg en verdere concrete afspraken. Contactpersoon is [email protected], 02 451 61 80.

  Onze sprekers staan alvast te popelen om naar jullie huiska-

  mer af te zakken. Ze zijn werkzaam in plaatselijke initiatieven

  rond armoede, en vertellen gedurende een uur op een vlotte

  en concrete manier hun doorleefde ervaringen in de strijd te-

  gen armoede. In totaal mag je voor de hele Warme Babbel een

  tweetal uur uittrekken (welkom, inleiding, gastspreker, afron-

  ding). Het kan overdag of s avonds, bij voorkeur door de week.

  Welzijnszorg vzw bestrijdt armoe-

  de en uitsluiting in Vlaanderen en

  Brussel. Hiervoor zetten men jaar-

  lijks een campagne op. De vzw

  steunt armoedeprojecten en trekt

  politici aan de mouw. Educatieve materialen en actie-

  modellen rond armoede in onze samenleving worden

  ontwikkeld. Iedereen die aan de slag wil rond de ar-

  moedeproblematiek kan rekenen op ondersteuning.

  Samen tegen armoede!

  > Een overzicht van het aanbod van Welzijnszorg vind je op www.welzijnszorg.be

 • warme babbels

  Buurtwerk t Lampeke (Leu-

  ven): t Lampeke is erkend als

  Vereniging Waar Armen Het

  Woord Nemen en wil kansarmoe-

  de opmerken en doorbreken en

  ondersteunt mensen door sa-

  men met hen problemen aan te

  pakken en op weg te gaan. Ge-

  zinsgericht werken en opvoe-

  dingsondersteuning zijn n van

  de peilers binnen deze werking.

  Domo (Leuven): deze autono-

  me vrijwilligersorganisatie biedt

  opvoedingsondersteuning aan

  kwetsbare gezinnen met kinde-

  ren onder de 12 jaar. Sommige

  ouders hebben het op bepaalde

  momenten moeilijk om de nodi-

  ge geborgenheid en structuur te

  bieden. Domo wil die ouders als

  vriend aan huis ondersteunen,

  bemoedigen en bevestigen.

  Groep Intro reGIo VLaams-

  BraBant (Halle): deze vzw

  neemt initiatieven op vlak van

  vorming en begeleiding met bij-

  zondere aandacht voor maat-

  schappelijk kwetsbare mensen.

  Men gaat met de deelnemers op

  zoek naar hun talenten, hun be-

  hoeften en hun grenzen om van

  daaruit hun zelfvertrouwen te

  vergroten.

  roJm (Mechelen): deze werking

  voor kansarme jongeren wil kan-

  sen geven aan (hoofdzakelijk)

  jonge allochtonen. De instuif is

  vooral gericht op vrije tijdsacti-

  viteiten (sport, uitstappen, fees-

  ten, vorming) maar daarnaast

  ondersteunt men de jongeren

  ook op andere domeien zoals te-

  werkstelling en onderwijs.

  Een kleine greep uit ons aanbod:

  Enkele enthousiaste reacties

  uit vorige Warme Babbels:

  Het was een gezellige avond.

  Het doet deugd eens tijd te

  maken voor zulke dingen

  en het is verrijkend om met

  interessante mensen een

  goed gesprek aan te gaan.

  (gastvrouw veerle vervoort,

  rotselaar)

  We hebben een zeer leerrijke

  en gezellige namiddag beleefd.

  We hebben een boeiend en

  mooi gestructureerd verhaal

  gehoord, waarover we nog

  verder gaan nadenken.

  (gastvrouw Mieke Mulier,

  kessel-lo)

  De spreker stond met beide

  voeten in het werkveld en gaf

  een realistisch en eerlijk beeld

  rond armoedebestrijding. Dit

  was veel beter dan een echte

  Tupperware! (gastvrouw

  Marjolijn De wilDe, wilsele)

  07

  fotos: Layla Aerts

 • welzijnszorg

  start campagne welzijnszorg 2011:armoede is geen kinderspel!

  maandag 10 oktober 2011 in wemmelIn CC De Zandloper, Kaasmarkt 75

  19u00: Een warm onthaal

  Samen met de campagnepartners en heel wat armoedeprojecten wordt je genfor-

  meerd rond het thema Armoede is geen kinderspel.

  20u00 - 21u00: Een bijzonder podiumprogramma

  Welzijnszorg Vlaams-Brabant/Mechelen prikkelt je om zelf aan de slag te gaan in de

  strijd tegen kinderarmoede. Op een originele manier worden allerhande goede voor-

  beelden, bemoedigende getuigenissen en beklijvende verhalen gepresenteerd. Waar

  zit het probleem en hoe kan jij het verschil maken?

  21u00 - 22u00: Inspirerende werkwinkels

  Wat heb jij nog meer nodig om eraan te beginnen? Aan jou de keuze!

  Avondgesprek Een jeugdbeweging voor alle jongeren? - Opvoeddebat Van papa

  mag het wel - Aan de slag in de klas - Vanuit christelijk perspectief - Aan de slag met

  campagnematerialen

  22u00 - 22u30: Een klinkende receptie

  Meer info:

  > Regionale Dienst Welzijnszorg en Welzijnsschakels Vlaams-Brabant, Mechelen en Brussel Varkensstraat 6, 2800 Mechelen 015 29 84 58 [email protected] [email protected]

  Met deze campagne wil Welzijns-

  zorg aanklagen dat een kinderleven

  in armoede blijvende littekens na-

  laat. 1 op 5 kinderen in Belgi groeit

  op in armoede. Dat is puur onrecht!

  Ook jij kunt je steentje bijdragen

  om dit onrecht aan te klagen en te

  bestrijden. Laat je informeren en

  enthousiasmeren op het regionaal

  startmoment.

  Het startmoment staat open voor

  iedereen die genteresseerd is in de

  strijd tegen kinderarmoede in onze

  samenleving. Vooraf inschrijven is

  niet nodig en de deelname is gratis.

  08

 • persoonlijkHeid en ontplooiing

  di 06.09 omgaan met stress: de invloed van leefgewoonten 14

  do 15.09 mindfulness: een kennismaking 10

  do 22.09 luister nu eens naar mij. verlies en rouw bij jonge kinderen 11

  di 27.09 ouderscHap en scHeiding: leven in een nieuw samengesteld gezin 12

  di 04.10 kiezen is verliezen... tenzij je ecHt leert kiezen 14

  do 13.10 mindfulness: intensieve training 10

  di 18.10 cyberpesten en veilig internet 11

  di 18.10 omgaan met stress: de invloed van leefgewoonten 15

  do 20.10 ouderscHap en scHeiding: financile en juridiscHe gevolgen 13

  za 29.10 wie ben ik? je eigen persoonlijkHeid als basis voor een kracHtige dynamiek 16

  ma 07.11 single zijn. een last of een kracHt? 16

  di 08.11 omgaan met stress: de invloed van leefgewoonten: vervolgcursus 15

  wo 16.11 Huiswerkbegeleiding 12

  vr 18.11 wie ben ik? je eigen persoonlijkHeid als basis voor een kracHtige dynamiek 16

  di 22.11 ouderscHap en scHeiding: Help! mijn kind Heeft gescHeiden ouders 13

 • persoonlijkHeid en ontplooiing

  10

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM do15september2011,van19utot22u

  begeleiDing Lucrombout,Itam

  locatie archeduc,statIonsstraat70,1730asse

  inschrijvingen archeDuc,024545401,[email protected],

  code:pv35/02,prIjs:15euro

  PRAKTISCHe INFO

  Data do13,20,27okt,3,10,17,24nov

  en1dec2011,van19u30tot22u

  begeleiDing jeanmarcpauL,Itam

  locatie archeduc,statIonsstraat70,1730asse

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv41/04,prIjs:230euro

  mindfulness: een kennismakingKrijg je stress van de combinatie van een job, een relatie, kinde-

  ren en persoonlijke tijd? Dan is mindfulness wellicht iets voor jou.

  Deze aandachtstraining is wetenschappelijk onderbouwd en helpt

  je om beter om te gaan met piekeren, stress, slapeloosheid of de-

  pressie. Met deze techniek ga je negatieve emoties, gedachten en

  pijn niet langer onderdrukken of je erdoor laten meeslepen. Door

  je bewustzijn te trainen leer je een open, vriendelijke relatie aan

  te gaan met deze gedachten en gevoelens. We combineren een

  eeuwenoude oosterse meditatietechniek met westerse kennis. Je

  spreekt je intutieve wijsheid aan zonder je verstand en nuchter-

  heid overboord te gooien. Tijdens deze kennismakingssessie wis-

  selen we informatie af met praktische oefeningen.

  mindfulness: intensieve trainingMindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachts-

  training die mensen helpt om beter om te gaan met stress, pie-

  keren, slapeloosheid, depressie, pijn, ... Door aandacht te geven

  aan het hier en nu leren mensen zich beter bewust worden van ge-

  dachten, emoties en lichaam. Mindfulness combineert eeuwenou-

  de oosterse wijsheid met westerse psychologie. Tijdens deze cur-

  sus ligt de nadruk op oefeningen: ademfocus, yoga, mindvol eten

  en communiceren. Ook oefeningen die de creativiteit en bewust-

  wording stimuleren komen aan bod. Je leert stresssignalen her-

  kennen en een persoonlijk stressactieplan opmaken. Deelnemers

  dienen bereid te zijn om thuis te oefenen. Draag gemakkelijke kle-

  dij. Neem een matje en een dekentje mee. Werkmateriaal (boek +

  CD) is inbegrepen in de prijs.

  www.sxc.hu, m

  arcos_bh

 • 11 vormingsgids

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM do22sep2011,van20utot22u

  begeleiDing LutceLIe,psychotherapeute

  enverLIestherapeute

  locatie poLyvaLentefeestzaaL,

  markstraat17,1541sInt-pIeters-kapeLLe

  i.s.M. overLegopvoedIngsondersteunIng

  pajottenLand,gemeenteherne

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:oo46/01,prIjs:3euro

  luister nu eens naar mij. verlies en rouw bij jonge kinderenKinderen horen onbezorgd te zijn. Toch maken angst, onmacht,

  kwaadheid en bedreiging deel uit van een kinderleven, net zo-

  als spel en plezier. Want ook kinderen nemen afscheid van wat ze

  liefhebben. Nochtans worden verdriet, verlies en rouw vaak ge-

  negeerd en ontkend. Rouw en emotionele pijn kan over vele vor-

  men van verlies gaan: een gemis aan liefdevolle aandacht, een ge-

  brek aan waardering, een scheiding van de ouder, een vriend die

  sterft,... Op welke manier beleven kinderen verlies en rouw? Wel-

  ke signalen geven ze? En kunnen wij als volwassenen die signalen

  wel altijd begrijpen? We gaan op zoek naar manieren om de ang-

  sten, emoties en onzekerheden, die kinderen ervaren bij elke ver-

  liessituatie, een plaats te geven. Zo kunnen we helpen grote ge-

  voelens te kanaliseren en te veruiterlijken.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM dI18okt2011,van20utot22u

  begeleiDing chILdfocus

  locatie depastorIevangaasbeek,

  donkerstraat21,1750gaasbeek

  i.s.M. overLegopvoedIngsondersteunIng

  pajottenLand,gemeenteLennIk,

  gezInsbond

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:oo47/01,prIjs:3euro

  cyberpesten en veilig internetKinderen en jongeren groeien op met het internet: het is voor hen

  niet meer weg te denken. Ze gaan op zoek naar allerlei informatie,

  houden contact met vrienden, spelen games en hebben een pro-

  fiel op sociale netwerksites. Al die verschillende communicatie-

  mogelijkheden zorgen dat er een hele wereld voor hen opengaat.

  Als ouder maak je je soms zorgen over wat jouw kinderen op het

  internet doen. Berichten in de pers doen deze ongerustheid enkel

  toenemen. Op welke manier kan je je kind begeleiden? Hoe kan je

  voorkomen dat je kind in contact komt met de gevaren van het in-

  ternet? Tijdens deze informatieavond gaan we ook dieper in op cy-

  berpesten. Hoe kan je deze vorm van pesten herkennen? Wat kan

  je doen om het te voorkomen of te verhelpen?www.flickr.com

  , pau

  l goyette (C

  reative Co

  mmon

  s)

 • 12 persoonlijkHeid en ontplooing

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM wo16nov2011,van20utot22u

  begeleiDing veronIquedevrIes,schooLpsychoLoge

  locatie ontmoetIngscentrumborchtLombeek,

  kerkpLeIn3,1761borchtLombeek

  i.s.M. overLegopvoedIngsondersteunIng

  pajottenLand,ocmwroosdaaL

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:oo45/01,prIjs:3euro

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM dI27september2011,van20utot22u

  begeleiDing vanessamaes,kLInIschpsychoLoog

  (aLIanza),cawdeLta

  locatie archeduc,statIonsstraat70,1730asse

  i.s.M. cawdeLta,steunpuntcaw

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:oo25/02,prIjs:3euro

  HuiswerkbegeleidingDe papa van Wahid (8 jaar) weet niet meer wat te doen. Elke avond

  is het een strijd om zijn zoon aan zijn huiswerk te laten beginnen.

  De ouders van Ines (11 jaar) willen hun dochter zo goed mogelijk

  motiveren voor haar schoolse taken. Nu ze ouder wordt, weten ze

  eigenlijk niet goed meer hoe ze dit kunnen aanpakken. Herken je

  deze situaties? Tijdens de informatieavond gaan we dieper in op

  het maken van huiswerk en het leren van lessen. Hoe kunnen we

  als ouders onze kinderen hierbij ondersteunen? In hoeverre mo-

  gen we onze kinderen helpen? Wat verwacht de school van de ou-

  ders? Wat doen we beter wel en wat niet?

  ouderscHap en scHeiding: leven in een nieuw samengesteld gezinJe hebt ouders, stiefouders, broers, zussen, stiefbroers, stiefzus-

  sen. Denk daar nog eens vier paar grootouders bij en een groot

  huis. Sommige dagen is er veel lawaai, een huis vol leven, andere

  dagen is het er stil. Dit noemen we een nieuw samengesteld gezin.

  Deze nieuwe gezinsconstructie roept een aantal vragen op. Hoe

  stel je je nieuwe partner voor aan je kinderen? Welke rol kan de

  nieuwe partner in het gezin opnemen? Word je stiefouder of zorg-

  ouder? Tijdens deze informatieavond nemen we deze unieke ge-

  zinsvorm onder de loep. Na de voordracht is er de mogelijkheid om

  vragen te stellen.

  www.sxc.hu, cienp

  ies

 • 13 vormingsgids

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM do20okt2011,van20utot22u

  begeleiDing vIckymaesentessasmekens,cawdeLta

  locatie ccwestrand,kamerrIjkLaanz/n,

  1700dILbeek

  i.s.M. cawdeLta,steunpuntcaw

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:oo37/02,prIjs:3euro

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM dI22nov2011,van20utot22u

  begeleiDing vanessamaes,

  kLInIschpsychoLoog(aLIanza),cawdeLta

  locatie nIeuwstadhuIshaLLe,

  oudstrIjderspLeIn18,1500haLLe

  i.s.M. cawdeLta,steunpuntcaw

  inschrijvingen archeduc,024545401,www.archeduc.be,

  code:oo40/02,prIjs:3euro

  ouderscHap en scHeiding: financile en juridiscHe gevolgenAls ouders apart gaan wonen dan dient er heel wat geregeld te

  worden voor de kinderen. Volgens de wet dienen ouders het ou-

  derlijk gezag, het verblijf n de kosten van de kinderen te regelen.

  Maar hoe zit het in een concrete situatie? Hoe nemen jullie belang-

  rijke beslissingen over de kinderen? Wanneer verblijven ze bij jou

  en wanneer bij de andere ouder? Hoeveel kosten de kinderen en

  wie betaalt wat? Welke gevolgen hebben de regelingen op sociale

  uitkeringen zoals kinderbijslag en studietoelage? Wat gebeurt er

  met jullie belastingen? Hoe tref je regelingen? Kan je eerdere af-

  spraken nog veranderen en hoe moet dit dan?

  ouderscHap en scHeiding: Help! mijn kind Heeft gescHeiden oudersKinderen opvoeden... daarvoor krijg je geen handleiding mee.

  Wanneer je daarbij ook met een scheiding geconfronteerd wordt,

  kunnen er een heleboel extra vragen en zorgen op je af komen.

  Wat is de invloed van je scheiding op kinderen? Welke reacties kan

  je verwachten? Vanaf wanneer schakel je best deskundige hulp in?

  Wat hebben je kinderen nodig? Na een scheiding verandert ook

  het contact met je ex-partner. Doordat jullie kinderen hebben, ver-

  dwijnt hij of zij niet zomaar uit je leven. Wat kunnen jullie wel nog

  samen doen? Wat is het ouderlijke gezag en wat heeft dat hier-

  mee te maken? Wat moet die andere ouder weten en wat niet? Wat

  is het recht op informatie?

  www.flickr.com

  , Axel B

  hrm

  ann (Creative Co

  mmon

  s)

 • 14 persoonlijkHeid en ontplooing

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI4,11en18okt2011,van19utot22u15

  begeleiDing ILseopdebeeck,prh

  locatie ccdenbLank,begIjnhof11,3090overIjse

  i.s.M. ccdenbLank

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv44/02,prIjs:20euro

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI6,13,20en27sep2011,van9utot12u15

  begeleiDing jean-marIeaLbert

  locatie gemeenschapscentrumhetkoetshuIs,

  strIjtempLeIn15,1760roosdaaL

  i.s.M. gemeenschapscentrumhetkoetshuIs,

  roosdaaL

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv47/01,prIjs:20euro

  kiezen is verliezen... tenzij je ecHt leert kiezenWat maakt het soms zo moeilijk om eenvoudige keuzes goed te

  maken? Hoe kunnen we keuzes maken waar we achteraf tevre-

  den mee kunnen zijn en blijven? Wat speelt er allemaal mee als we

  keuzes maken? In deze cursus doen we eerst wat keuze-ervaring

  op: zo kunnen we zelf ondervinden wat goed gaat en wat moeilij-

  ker ligt tijdens het kiezen. Van daaruit kijken we naar onze gewo-

  ne manier van omgaan met kiezen. Zo kunnen we iets aan onze

  manier van kiezen veranderen: je kan leren om op een betere ma-

  nier te kiezen, of om op een andere manier om te gaan met keuze-

  momenten. Kiezen is altijd iets achterlaten, maar als je goed kiest,

  verlies je minder.

  omgaan met stress: de invloed van leefgewoonten. relaxatie en ontspanningsoefeningenVeel mensen zijn gevoelig voor stress. Dat is vaak een hinderpaal

  om van het leven te genieten. Toch kan je dit voor een groot deel

  zelf in handen nemen. Een aantal kleine ingrepen maken het mo-

  gelijk bepaalde situaties minder stressvol te maken. In deze cur-

  sus krijg je praktische tips om met stress om te gaan. Je leert je

  er beter tegen verweren door ademhalingstechnieken, zelfmassa-

  ge, ... Je krijgt informatie over de invloed van voeding en slaap op

  stress. Je leert ook hoe je jezelf terug ontspant na een belastende

  situatie. Breng een matje mee en draag gemakkelijke kledij.

  www.sxc.hu, sun

  dstrom

 • 15 vormingsgids

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI18,25okt,8en15nov2011,

  van19u30tot22u

  begeleiDing jean-marIeaLbert

  locatie gemeenschapscentrumdecorren,

  vanfrachenLaan24/a,

  1820steenokkerzeeL

  i.s.M. gemeenschapscentrumdecorren,

  steenokkerzeeL

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv49/01,prIjs:25euro

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI8,15en22nov2011,van9utot12u15

  begeleiDing jean-marIeaLbert

  locatie gemeenschapscentrumhetkoetshuIs,

  strIjtempLeIn15,1760roosdaaL

  i.s.M. gemeenschapscentrumhetkoetshuIs,

  roosdaaL

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv48/01,prIjs:20euro

  omgaan met stress: de invloed van leefgewoonten. relaxatie en ontspanningsoefeningenVeel mensen zijn gevoelig voor stress. Dat is vaak een hinderpaal

  om van het leven te genieten. Toch kan je dit voor een groot deel

  zelf in handen nemen. Een aantal kleine ingrepen maken het mo-

  gelijk bepaalde situaties minder stressvol te maken. In deze cur-

  sus krijg je praktische tips om met stress om te gaan. Je leert je

  er beter tegen verweren door ademhalingstechnieken, zelfmassa-

  ge, ... Je krijgt informatie over de invloed van voeding en slaap op

  stress. Je leert ook hoe je jezelf terug ontspant na een belastende

  situatie. Breng een matje mee en draag gemakkelijke kledij. Een

  CD is inbegrepen in de prijs.

  omgaan met stress: de invloed van leefgewoonten. relaxatie en ontspanningsoefeningen: vervolgcursusIn deze cursus leer je hoe je op een actieve manier kan omgaan

  met stress in je dagelijks leven. Je krijgt zicht op je leefgewoon-

  ten en attituden. Door gedragsveranderingen kan je stressbe-

  stendiger worden. Je gaat ook na welke zaken je energie geven en

  waaraan je energie verspilt. Door oefeningen en tips leer je hoe

  je je energiebalans beter op peil kan houden. In deze cursus ko-

  men ook ademhalings- en relaxatieoefeningen aan bod. Je hebt

  bij voorkeur de eerste cursus al gevolgd. Breng een matje mee en

  draag gemakkelijke kledij.

  www.sxc.hu, m

  arcos_bh

 • 16 persoonlijkHeid en ontplooing

  PRAKTISCHe INFO

  Data za29,30,31okt,1en2nov2011,

  van9utot17u

  begeleiDing theabombeeck,prh

  locatie baLjuwhuIs,kammeersweg2,

  1570gaLmaarden

  i.s.M. cuLtuurdIenstgaLmaarden

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv13/06,prIjs:100euro

  Data vr18,25nov,2,9en16dec2011,

  van9u30tot17u30

  begeleiDing erIcadecrom,prh

  locatie ccdenbLank,begIjnhof11,3090overIjse

  i.s.M. ccdenbLank

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv13/07,prIjs:100euro

  wie ben ik? je eigen persoonlijkHeid als basis voor een kracHtige dynamiekJezelf kennen is de basis om stevig in het leven te staan. In deze

  cursus word je je eerst bewust van jouw beeld over jezelf. Daar-

  na gaan we op zoek naar de kern van je persoonlijkheid. Je maakt

  kennis met je eigen capaciteiten en met wie je zelf bent. Je wordt

  bewuster van je eigenheid en van je innerlijke kracht. Hierop zicht

  krijgen geeft je nieuwe levensenergie en een fundament om op te

  steunen. Het maakt je vrijer in je relaties. Je krijgt zicht op andere

  facetten van jezelf: je denken, je gevoelens, je lichaam. Hoe kan je

  in deze aspecten van je persoon nog meer jezelf worden? Tenslot-

  te maak je kennis met een aantal belangrijke houdingen die je kan

  aannemen om als persoon te groeien en jezelf te ontplooien. Ge-

  lieve zelf een lunchpakket mee te brengen. Koffie en water staan

  ter beschikking. Opgelet: dit is een cursus, geen therapie. (voor

  deze cursus kan je gedeeltelijk betalen met opleidingscheques,

  meer info op www.vdab.be/opleidingscheques of 0800 30 700)

  PRAKTISCHe INFO

  Data ma7,14en21nov2011,van19utot22u15

  begeleiDing ILseopdebeeck,prh

  locatie ccasse(oudgasthuIs),

  gemeentepLeIn26,1730asse

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:pv43/02,prIjs:20euro

  single zijn. een last of een kracHt?Je bent single. Je hebt daar bewust voor gekozen of de omstandig-

  heden hebben dit met zich meegebracht. Deze cursus wil je ver-

  der op weg helpen om te komen tot een realistischer beeld van het

  single zijn. We bieden je geen pasklare oplossingen maar wel een

  andere manier van omgaan met je single zijn. Er kan zo meer aan-

  vaarding groeien en van daaruit kan een beweging op gang komen

  om als mens sterker te staan in je single zijn, in deze realiteit van

  je leven.

 • computer en tecHniek

  za 24.09 Haal meer uit je vakantiefotos met picasa 18

  za 24.09 internet voor beginners 18

  do 13.10 praktiscH aan de slag met je gsm 19

  za 26.11 infrax bouwteam 19

 • computer en tecHniek

  18

  PRAKTISCHe INFO

  Data za24sep,1,8,15en22okt2011,

  van9utot12u

  locatie sInt-godeLIeve-InstItuut,

  mecheLseweg129,1880kapeLLe-op-den-bos

  inschrijvingen gemeenschapscentrumdeoudepastorIe,

  015710253,www.kapeLLe-op-den-bos.be

  PRAKTISCHe INFO

  Data za24sep,1,8,15en22okt2011,

  van9utot12u

  locatie sInt-godeLIeve-InstItuut,

  mecheLseweg129,1880kapeLLe-op-den-bos

  inschrijvingen gemeenschapscentrumdeoudepastorIe,

  015710253,www.kapeLLe-op-den-bos.be

  Haal meer uit je vakantiefotos met picasaWil je aan de slag met je digitale fotos? Dan is deze cursus iets

  voor jou!

  Je leert fotos van je fotoapparaat naar de computer kopiren. Je

  leert fotos ordenen en beheren, afdrukken, retoucheren: scher-

  per maken, bijsnijden, kleurbalans en belichting aanpassen, ro-

  de oogjes en andere fouten wegwerken Je leert online fotoalbums

  maken die je met vrienden en familie kan delen of je publiceert

  openbare albums die de hele wereld mag zien. Je werkt met Pica-

  sa, een gratis programma om digitale fotos te bewerken, te bekij-

  ken, te beheren en te delen.

  internet voor beginnersIdeale vervolgcursus op kennismaking met computer en Windows.

  Programma: aanleren van internet, hyperlinks gebruiken, portaal-

  sites bezoeken, internetadressen invoegen en zoeken, favorieten

  en geschiedenis hanteren, zoekopdrachten uitvoeren, e-mail ont-

  vangen en verzenden, teksten en fotos downloaden.

  www.sxc.hu, alicja_sto

 • 19 vormingsgids

  PRAKTISCHe INFO

  Data do13en20okt2011,van9utot12u

  begeleiDing senIornetvLaanderen

  locatie cchetboLwerk,

  boLwerkstraat17,1800vILvoorde

  i.s.M. cchetboLwerk

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:wt39/03,prIjs:10euro

  PRAKTISCHe INFO

  Data za26noven3dec2011,van9utot17u

  locatie zaaLtjenaastbIbLIotheek,

  trapstraat4,1674beLLIngen

  inschrijvingen dIaLoog,016232649,www.dIaLoog.be

  praktiscH aan de slag met je gsmWil je praktisch aan de slag met je GSM? Maar je weet niet hele-

  maal hoe eraan te beginnen? Na een korte uitleg over de werking

  van een GSM gaan we echt aan het werk. Je leert hoe je een adres-

  boek kan beheren, hoe je telefoonnummers kan opslaan en hoe

  je personen kan opbellen. We tonen hoe je de datum en het uur

  op een correcte manier instelt. Je leert ook hoe je voicemail en de

  wekker werkt. Daarna staan we stil bij SMSen. Je leert korte be-

  richtjes schrijven, opslaan en verzenden. We tonen je hoe je spe-

  ciale symbolen in een SMS kan gebruiken. Tijdens de cursus is er

  veel tijd voor vragen. Alle stappen en handelingen worden inge-

  oefend met je eigen GSM. Breng dus zeker je GSM en de handlei-

  ding mee.

  infrax bouwteamWil je op twee zaterdagen je (ver)bouwproject beter en milieu-

  vriendelijker leren organiseren? Het BouwTeam garandeert je een

  praktische kijk op isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie,

  waterbesparing en gezonde materialen.

  www.sxc.hu, lu

  si

 • 20 computer en tecHniek

 • kunst

  di 13.09 is dat nu kunst? meer weten over Hedendaagse kunst 22

  di 27.09 muziek beluisteren - voordracHtenreeks 22

  di 04.10 kunstgescHiedenis voor beginners 23

  za 08.10 beetHovens onsterfelijke liefde - lezing 23

  ma 07.11 is dit antiek? oude voorwerpen leren analyseren 24

  ma 07.11 giuseppe verdi 24

 • kunst

  22

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI13,za17,dI20,za24endI27sep2011,

  opdInsdagvan19u30tot21u30,

  opzaterdagvan13utot15u

  begeleiDing baukeLIevens

  locatie kasteeLvangaasbeek,

  kasteeLstraat40,1750LennIk

  i.s.M. kasteeLvangaasbeek,

  provIncIevLaamsbrabant

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:ke58/01,prIjs:45euro

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI27sep,25okt,22nov2011,24jan,

  6maa2012,van14utot16u

  begeleiDing wouterdebruyne

  locatie cuLtuurhuIsmeIse,

  brusseLsesteenweg44/1,1860meIse

  inschrijvingen gemeenschapscentrumdemuzevanmeIse,

  022686174,www.demuzevanmeIse.be,

  prIjs:7europersessIe,

  25eurovoor5sessIes

  is dat nu kunst? meer weten over Hedendaagse kunstDat kan ik ook! Is dt nu kunst? Voor veel mensen kan he-

  dendaagse kunst wel een woordje uitleg gebruiken. In deze cur-

  sus ontdek je de verborgen betekenissen in kunstwerken. Je leert

  hedendaagse kunst beter begrijpen aan de hand van enkele goed

  gekozen kernbegrippen. Niet alleen de lesgever komt aan het

  woord: er is plaats voor discussie en uitwisseling van ervaringen

  met andere deelnemers. Wie enkel wil luisteren is natuurlijk ook

  welkom. Is dat nu kunst? Meer weten over hedendaagse kunst

  vindt plaats in het kasteel van Gaasbeek tijdens de tentoonstel-

  ling Sleeping Beauties. Je kan de theorie dus meteen uitproberen

  op de tentoongestelde kunstwerken. Een uitgelezen kans om je te

  verdiepen in de hedendaagse kunstwereld in het sprookjesachtig

  kader van het Kasteel van Gaasbeek!

  muziek beluisteren - voordracHtenreeksVoor wie meer wil weten over klassieke muziek. Een voordrachten-

  reeks voor de genteresseerde leek. Wouter De Bruyne verzorgt

  een reeks van vijf voordrachten over klassieke muziek. Er is geen

  voorkennis vereist, wel het verlangen om meer aan de weet te ko-

  men over de muziek en haar componisten. Geen geschiedenis of

  gestructureerd overzicht maar verteld via een leuke invalshoek.

  www.flickr.com

  , mlaud

  isa (Creative Co

  mmon

  s)

 • 23 vormingsgids

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI4,11,18,25okt,8enwo16nov2011,

  van19u30tot21u30

  begeleiDing sarahgoderIs

  locatie ocmwpepIngen,

  kerkstraat2,1670pepIngen

  i.s.M. cuLtuurdIenstpepIngen,ocmwpepIngen

  enkunstInpepIngenvzw

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:ke59/01,prIjs:50euro PRAKTISCHe INFO

  DatuM za8okt2011,vanaf20u

  begeleiDing jancaeyers

  locatie oudgasthuIs,gemeentepLeIn26,1730asse

  inschrijvingen ccasse,024667771,

  www.ccasse.be,prIjs:10euro

  kunstgescHiedenis voor beginnersIedere periode in de kunstgeschiedenis heeft zijn eigen kenmer-

  ken. In deze cursus staren we ons daar niet blind op, maar krijg

  je praktische tips om kennis over kunst ook echt te gebruiken.

  Aan de hand van een aantal centrale themas als Schoonheid,

  Kunst en maatschappij leer je anders kijken naar kunst en ont-

  dek je dat niet iedere periode of kunstvorm zich zomaar laat her-

  leiden tot een lijstje kenmerken. Samen met kunsthistorica Sarah

  Goderis maak je een reis door de kunstwereld, waarin ze verban-

  den legt van oud naar nieuw en terug - rijkelijk voorzien van beeld-

  materiaal. Deze cursus richt zich op beginners en mensen met eni-

  ge voorkennis. Zoals steeds is er plaats voorzien voor discussie en

  vragen.

  beetHovens onsterfelijke liefde - lezingEnkele dagen na Beethovens dood vonden zijn vrienden een passi-

  onele liefdesbrief die Beethoven had geschreven na een turbulen-

  te nacht met een mysterieuze vrouw. Wie was die vrouw? Jan Cae-

  yers vertelt het je op een meeslepende wijze aan de hand van en-

  kele fragmenten.

  www.sxc.hu, kirsch2

  22

 • 24 kunst

  PRAKTISCHe INFO

  Data ma7,14,21en28nov2011,van20utot22u

  locatie cuLtuurcentrumabdIjaffLIgem,

  abdIjstraat6,1790affLIgem

  inschrijvingen davIdsfondsunIversIteItvrIjetIjd,

  016310670,www.davIdsfonds.be/uvt,

  prIjs:gratIs

  PRAKTISCHe INFO

  Data ma7,14,21,28nov,5en12dec2011,

  van19u30tot22u30

  antiekMarkt zo27nov2011,van10utot13u

  begeleiDing jean-tonydangIs

  locatie zaaLjoepIe,brouwerIjstraat32,1500haLLe

  i.s.M. cuLtuurdIenststadhaLLe

  inschrijvingen archeduc,024545401,www.archeduc.be,

  code:ke60/01,prIjs:65euro

  is dit antiek? oude voorwerpen leren analyserenIedereen bezit wel iets ouds: een koperen kandelaar, een porse-

  leinen theeservies, de linnenkast van grootmoeder, ... Maar is dit

  allemaal antiek? Hoe kom je dat te weten? Waaraan herken je een

  waardevol voorwerp? Wat is echt en wat is vals? Jean-Tony Dangis

  is antiekexpert en loodst je moeiteloos door de fascinerende we-

  reld van antiek. Hij brengt stukken mee naar de les zodat je een

  antiek voorwerp praktijkgericht leert analyseren naar tijd, mate-

  riaal, stijl en waarde. Ook jouw eigen voorwerpen kunnen bespro-

  ken worden. Op een zondag tijdens de cursus zetten we onze ken-

  nis in de praktijk om. Dan brengen we een bezoek aan de grote

  antiekmarkt van Waterloo. Vanaf de tweede sessie mag je gerust

  je eigen antieke voorwerpen meebrengen. Wordt behandeld:

  koper, tin, zilver en verzilverd, goud, ijzer, zamac, porselein, bis-

  cuit, aardewerk en fijn aardewerk, zandsteengoed, glas, kristal en

  halfkristal.

  giuseppe verdiMaak in deze cursus kennis met zijn geniale persoonlijkheid, zijn

  wervelende muziek en zijn overweldigend theater.

 • za 17.09 kalligrafie: HumanistiscH cursief 26

  za 17.09 kalligrafie: HumanistiscH cursief 26

  wo 21.09 kookdemonstratie bij kav - HigH tea 27

  wo 28.09 cursus initiatie bridge 27

  vr 21.10 susHi maken 28

  actief en creatief

 • actief en creatief

  26

  kalligrafie: HumanistiscH cursiefCursief, het elegante en uiterst leesbare handschrift van de Ita-

  liaanse renaissance, is n van de meest aantrekkelijke letterty-

  pes voor beginnende kalligrafen. Deze reeks is eveneens bedoeld

  voor wie eerder kennismaakte met cursief, maar toe is aan een op-

  frissing van de basisprincipes. Een grondige analyse van elke let-

  ter afzonderlijk, oog voor vormverwantschap binnen het alfabet

  en coherentie binnen een tekst vormen het uitgangspunt voor de-

  ze reeks.Iedere deelnemer ontvangt een basispakket (t.w.v. 10 eu-

  ro), dat rechtstreeks aan de lesgeefster betaald wordt bij het be-

  gin van de reeks.

  PRAKTISCHe INFO

  Data za17sep,1,15,29okt,12,26nov

  en17dec2011,van10utot12u30

  begeleiDing marIonstoffeLs

  locatie gemeenschapscentrumdeboesdaaLhoeve,

  hoevestraat67,1640sInt-genesIus-rode

  i.s.M. gemeenschapscentrumdeboesdaaLhoeve

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:ce59/01,prIjs:50euro

  Data za17sep,1,15,29okt,12,26nov

  en17dec2011,van13u30tot16u

  begeleiDing marIonstoffeLs

  locatie gemeenschapscentrumdeboesdaaLhoeve,

  hoevestraat67,1640sInt-genesIus-rode

  i.s.M. gemeenschapscentrumdeboesdaaLhoeve

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:ce59/02,prIjs:50euro

  Marion Stoffels

 • 27 vormingsgids

  cursus initiatie bridgeDe cursus wordt gegeven door Jan De Gelas, een door de Vlaam-

  se Bridgeliga (VBL) gediplomeerd lesgever. Na 1 uurtje theorie en

  een korte pauze, wordt er diezelfde avond nog de geleerde stof in

  de praktijk omgezet met de kaarten in de hand. Aan hen die de cur-

  sus beindigen biedt Bridgeclub Westrand n jaar gratis lidmaat-

  schap aan van de club en de VBL.

  kookdemonstratie bij kav: HigH teaHigh Tea zet thee in het middelpunt, maar niet zonder heerlij-

  ke hapjes. Tijdens deze demo leren we diverse soorten thee naar

  waarde schatten en proeven we een typisch assortiment zoet en

  hartigs.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM wo28sep2011,vanaf19u30

  locatie sportcentrumtengaerde,

  jozefmertensstraat27a,

  1702groot-bIjgaarden

  inschrijvingen brIdgecLubwestrandvzw,024666454,

  www.brIdgecLubwestrand.be,

  prIjs:gratIs

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM wo21sep2011,vanaf13u

  locatie marIaassumptaInstItuut,

  heIveLd,1745opwIjk

  inschrijvingen kavopwIjk,052358758,

  www.kav.be/opwIjk,

  prIjs:8euro(Leden:5euro)

  www.sxc.hu, id

  esign-er

 • 28 actief en creatiefwww.sxc.hu, lo

  ckstockb

  susHi makenJe maakt zelf onder begeleiding van Sushi Wereld de heerlijk-

  ste sushi maar leert ook iets over het bewaren van sushi, wat je er

  bij drinkt, hoe je deze het best eet,... Na de workshop worden de

  klaargemaakte sushi natuurlijk samen verorberd.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM vr21okt2011,vanaf20u

  locatie denhorInck,noorderLaan20,1731zeLLIk

  inschrijvingen ccasse,024667771,www.ccasse.be,

  prIjs:50euro

 • zo 18.09 geef kleur aan scHaduwrijke plekken in de tuin 30

  do 22.09 basiscursus algemene paardenkennis 30

  do 13.10 Hout - duurzaam zonder verduurzaming 31

  natuur en milieu

 • natuur en milieu

  30

  geef kleur aan scHaduwrijke plekken in de tuinHet is best aangenaam om ook in de schaduw wat meer kleur te

  verkrijgen. We bespreken verschillende vaste planten die er goed

  gedijen, zorgen voor vegetatie en arbeidsarm zijn.

  Nadien maak je lekkere likeurtjes en siropen van eigen kruiden,

  zelf gekweekt fruit, ...

  basiscursus algemene paardenkennisDeze vorming is bedoeld voor iedereen die genteresseerd is in het

  fenomeen paard: paardenliefhebbers, mensen die onlangs begon-

  nen met paardrijden maar zich nog leek voelen, mensen die de

  aanschaf van een paard overwegen of ouders die hun kinderen wil-

  len begeleiden in de zorg voor hun eigen paard. De cursus biedt

  algemene basiskennis rond het paard: van de ontstaansgeschie-

  denis van het paard tot zeer praktische zaken als omgang, verzor-

  ging en voeding. De haflingers van de stoeterij staan paraat om

  de theoretische informatie aan de praktijk te toetsen. Deze cursus

  maakt deel uit van een totaalopleiding die in het voorjaar aange-

  vuld wordt met de modules Gezondheidszorgen, Harnassement

  en Praktisch paardenfluisteren.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM zo18sep2011,van10utot12u

  locatie smIsstraat130,1840steenhuffeL

  inschrijvingen veLtneer-brabant,052302412,

  www.veLt.be/neerbrabant,prIjs:2euro

  PRAKTISCHe INFO

  Data do22,29sep,6,13,20,27okt,10,17,

  24noven1dec2011,van19u30tot22u30

  begeleiDing ruudjespronk

  locatie stoeterIjdespronkenhoek,

  moLenstraat38,1755kester

  i.s.M. stoeterIjdespronkenhoek

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:nm31/01,prIjs:180euro

 • 31 vormingsgids

  Hout - duurzaam zonder verduurzamingDeze infosessie informeert u over hoe je hout kan gebruiken zon-

  der chemische bescherming te moeten toepassen. Welke hout-

  soorten kunt u voor welke toepassing gebruiken? Hoe kunt u het

  hout via de constructie zelf maximaal beschermen tegen vocht en

  schimmelaantasting? Dit alles komt u te weten op deze infosessie.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM do13okt2011,van19u30tot22u

  locatie ccstrombeek,gemeentepLeIn,

  1853strombeek-bever

  inschrijvingen provIncIaaLsteunpuntduurzaamwonen

  enbouwen,016267278,

  www.dubovLaamsbrabant.be,

  prIjs:gratIs

  Crea

  tive Com

  mon

  s, www.flickr.com

  , tea

  pics

 • 32 natuur en milieu

 • wo 14.09 ivan de vadder - een pleidooi voor een eerlijke politiek 34

  do 15.09 Het leven van een diplomaat 34

  di 11.10 rob Heirbaut - europese identiteit, realiteit of fictie? 35

  di 15.11 deugddoende relaties. trouwen en samenwonen, vroeger en nu 35

  wo 30.11 over abraHam, mozes en david. Het oude testament Herontdekt 36

  samenleving en cultuur

 • 34 samenleving en cultuur

  ivan de vadder - een pleidooi voor een eerlijke politiekIn zijn lezing houdt Ivan een pleidooi voor een eerlijke politiek. Hij

  noemt man en paard, stelt praktijken in de politiek aan de kaak.

  Maar hij reikt ook concrete oplossingen aan.

  Deze lezing is een must voor wie over politiek wil blijven

  meepraten!

  Het leven van een diplomaatDe diplomatie is voor de meesten van ons een onbekende wereld.

  Hans De Belder, zelf een diplomaat met pensioen en een rijkgevul-

  de carrire, mengt zijn ervaring en anekdotes (contacten met Sad-

  dam Hoessein, Kadaffi, enz...) met informatie over hoe de diplo-

  matie eigenlijk werkt.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM wo14sep2011,vanaf20u30

  begeleiDing Ivandevadder

  locatie gemeenschapscentrumwarande,

  opperstraat29,1770LIedekerke

  inschrijvingen gemeenschapscentrumwarande,

  053645591,www.LIedekerke.be,

  prIjs:7euro

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM do15sep2011,van14u30tot17u

  begeleiDing hansdebeLder,dIpLomaatmetpensIoen

  locatie gemeenschapscentrumdeoudepastorIe,

  kerkstraat24,1880kapeLLe-op-den-bos

  inschrijvingen neoskapeLLe-op-den-bos,015711844,

  www.neosvzw.be,prIjs:3euro(Leden),

  5euro(nIet-Leden)

 • 35 vormingsgids

  rob Heirbaut - europese identiteit, realiteit of fictie?Europa heeft 23 officile talen. De Europese Unie telt nu 27 lid-

  staten en bijna 500 miljoen inwoners. Maar wat heeft een Mal-

  tees gemeen met een Litouwer? Bestaat er zoiets als een Europe-

  se identiteit?

  deugddoende relaties. trouwen en samenleven, vroeger en nuWat houdt mensen samen? Was een samenleefrelatie tussen men-

  sen vroeger evidenter dan nu? Hoe komt men in een modern sa-

  menleven tot goede communicatie en overleg? Alfons Vansteen-

  wegen gaat samen met u op zoek naar de kern en de evolutie van

  het menselijk samen-leven.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM dI11okt2011,vanaf14u

  begeleiDing robheIrbaut

  locatie kasteeLLamotte,Lumbeekstraat20,

  1700sInt-uLrIks-kapeLLe

  inschrijvingen westrand-cuLtuurcentrumdILbeek,

  024662030,www.westrand.org,

  prIjs:6euro(aboaLm:5euro)

  PRAKTISCHe INFO

  Data dI15,22en29nov2011,van19u30tot22u

  locatie cuLtuurcentrumwauterbos,

  wauterbos3,1640sInt-genesIus-rode

  inschrijvingen davIdsfondsunIversIteItvrIjetIjd,

  016310670,www.davIdsfonds.be/uvt,

  prIjs:gratIs

  Crea

  tive Com

  mon

  s, www.flickr.com

  , fde

  comite

 • 36 samenleving en cultuur

  over abraHam, mozes en david. Het oude testament HerontdektWat is het Oude Testament precies? Wie zijn de auteurs ervan en

  wanneer werd het geschreven? Zijn de verhalen echt gebeurd?

  Hoe verhouden het Oude en het Nieuwe Testament zich tot elkaar?

  Bestaat ht Oude Testament eigenlijk? Deze cursus is de kans bij

  uitstek om (opnieuw) kennis te maken met n van de belangrijk-

  ste pijlers van onze westerse beschaving.

  PRAKTISCHe INFO

  Data wo30nov,7,14en21dec2011,

  van14utot16u

  locatie heILIg-hart&coLLege,possozpLeIn,

  1500haLLe

  inschrijvingen davIdsfondsunIversIteItvrIjetIjd,

  016310670,www.davIdsfonds.be/uvt,

  prIjs:gratIs

 • zo 25.09 filocaf 38

  zo 23.10 filocaf 38

  zo 27.11 filocaf 38

  zingeving

 • 38 zingeving

  filocafDenken is gratis: dat is de basis van het filocaf. Iedere vierde zon-

  dag van de maand kun je komen filosoferen over onderwerpen die

  je interesseren. Voor filosofie moet je niet geleerd zijn of gestu-

  deerd hebben. In een groepje en samen met een filosoof wissel

  je meningen, redeneringen en overtuigingen uit rond een centrale

  vraag. Verwacht hier niets hoogdravends: we filosoferen op men-

  senmaat. Het gaat over dingen die jij en ik begrijpen. Voorbeel-

  den van mogelijke vragen zijn: Wanneer is naviteit een deugd?

  Bestaan er slechte mensen? Wat is geluk? Het filocaf is de per-

  fecte zondagmiddag voor wie graag nadenkt en nieuwsgierig is

  naar hoe andere mensen denken. Wie gewoon wil luisteren is ook

  van harte welkom. Het filocaf is gratis. Vooraf inschrijven is niet

  nodig.

  PRAKTISCHe INFO

  DatuM zo25sep2011,van14utot16u

  locatie bobar,boLwerkstraat17,1800vILvoorde

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:zf38/07,prIjs:gratIs

  DatuM zo23okt2011,van14utot16u

  locatie bobar,boLwerkstraat17,1800vILvoorde

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:zf38/08,prIjs:gratIs

  DatuM zo27nov2011,van14utot16u

  locatie bobar,boLwerkstraat17,1800vILvoorde

  inschrijvingen archeDuc,024545401,www.archeduc.be,

  code:zf38/09,prIjs:gratIs

 • 39 vormingsgids

  activiteitenkalender

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  6/09/2011 Omgaan met stress. Strijtemplein, Roosdaal Arch'educ www.archeduc.be024545401 14

  6/09/2011 Tibetaanse yoga: Lu Jong Solleveld, Grimbergen 't groen poortje www.tgroenpoortje.be

  6/09/2011 Ontdekkingsles Biodanza Schoolstraat, Zemst Sunny Side Up vzw www.itworkstomove.eu015620635

  6/09/2011 DansnamiddagBurg. W. Servranckxplein, Sint-Stevens-Woluwe

  OKRA Sint-Stevens-Woluwe 027201546

  7/09/2011 Mindfulness 8 wekentraining Lierbaan, Grimbergen IAM www.aandacht.be093286090

  8/09/2011Gespreksnamiddag 'Rugvriendelijk bewegen'

  Groenstraat, Zaventem Ziekenzorg Zaventem 027594016

  11/09/2011 Bijeenkomst postzegelverzamelaars Diegemstraat, Zaventem Postzegelclub Nossegem

  12/09/2011 Mindfulness 8 wekentrainingOxdonkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  IAM www.aandacht.be093286090

  13/09/2011 Koekjes en cupcakes Vanheylenstraat, Melsbroek KAV Melsbroek [email protected]

  13/09/2011 Beweging - Initiatie Tango Van Cauwelaertstraat, Ternat CC De Ploter www.deploter.be025824433

  13/09/2011Is dat nu kunst? Meer weten over hedendaagse kunst

  Kasteelstraat, Lennik Arch'educ www.archeduc.be024545401 22

  13/09/2011 Op goeie voet - voetklachten Opperstraat, Liedekerke Thuiszorgcentrum - RDC www.fsmb.be053669089

  13/09/2011 Mindfulness 8 wekentraining Aalstersedreef, Affligem IAM www.aandacht.be093286090

  13/09/2011Biodanza: Meer zelfvertrouwen, minder stress door dans en beweging

  Schoolstraat, Zemst Greet Selderslagshs [email protected]

  14/09/2011 Infoavond 'Over leven met ADHD' Brusselsesteenweg, Asse centrum ZitStil www.zitstil.be038303025

  14/09/2011Ivan De Vadder - Een pleidooi voor een eerlijke politiek

  Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591 34

  14/09/2011 Voeten, mijn zorg Kapelleweide, Pamel KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  14/09/2011 Geschiedenisclub Vanheylenstraat, Melsbroek LDC Omikron [email protected]

  15/09/2011 Mindfulness: een kennismaking Stationsstraat, Asse Arch'educ www.archeduc.be024545401 10

 • 40

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  15/09/2011 Het leven van een diplomaatKerkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  NEOS Kapelle-op-den-Bos [email protected] 34

  15/09/2011 Lu Jong: Tibetaanse helende yogaOude Dendermondsebaan, Asse

  Whiteflag www.whiteflag.be0496307779

  17/09/2011 Kalligrafie: Humanistisch cursiefHoevestraat, Sint-Genesius-Rode

  Arch'educ www.archeduc.be024545401 26

  17/09/2011 Kalligrafie: Humanistisch cursiefHoevestraat, Sint-Genesius-Rode

  Arch'educ www.archeduc.be024545401 26

  17/09/2011 De Gotische Letter Leeft!Gemeenteplein, Strombeek-Bever

  't Schrijverke www.kalligrafieschrijverke.be022708090

  17/09/2011 Ontmoetingsdag 'Tumor en Humor' Hoogstraat, Wolvertem Kanjers Van Vrouwen [email protected]

  18/09/2011Geef kleur aan schaduwrijke plekken in de tuin - likeur en siroop bereiden

  Smisstraat, Steenhuffel VELT Neer-Brabant www.velt.be/neerbrabant052302412 30

  19/09/2011 Beeldend - KeramiekKerkstraat, Sint-Katherina-Lombeek

  CC De Ploter www.deploter.be025824433

  19/09/2011 Naaiworkshop Gemeenteplein, Asse Gerlinde Verstappen [email protected]

  20/09/2011 Woord - Pozie schrijvenKerkstraat, Sint-Katherina-Lombeek

  CC De Ploter www.deploter.be025824433

  20/09/2011 Nieuwe yoga-cursus te Meise van VTB-YOGA Brusselsesteenweg, Meise VTB-YOGA Meise www.vtbkultuur.be/meise/yoga022694922

  20/09/2011 Praatcafe dementie Hoogstraat, ZaventemRVT Ter Burg en WZC St-Antonius

  [email protected]

  21/09/2011 Praten met je kind Kapelleweide, Roosdaal KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  21/09/2011 vtbKultuur-reportage Ethiop Brusselsesteenweg, Meise GC De Muze van Meise www.demuzevanmeise.be022686174

  21/09/2011 Kookdemonstratie bij KAV: High Tea Heiveld, Opwijk KAV Opwijk www.kav.be/opwijk052358758 27

  22/09/2011 Een eigen willetje Gasthuisstraat, AsseVormingscentrum Opvoe-ding en Kinderopvang

  www.vcok.be092324736

  22/09/2011 Basiscursus Algemene paardenkennis Molenstraat, Kester Arch'educ www.archeduc.be024545401 30

  22/09/2011"Luister nu eens naar mij". Verlies en rouw bij jonge kinderen

  Markstraat, Sint-Pieters-Kapelle (Herne)

  Arch'educwww.archeduc.be024545401 11

  22/09/2011 Kalligrafie cursus voor beginnersGemeenteplein, Strombeek-Bever

  't Schrijverke www.kalligrafieschrijverke.be022708090

  22/09/2011 ModeKerkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253

  22/09/2011 TekenatelierKerkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253

 • 41

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  24/09/2011 Babymassage met KAV Kattestraat, Opwijk KAV Opwijk www.kav.be/opwijk052358758

  24/09/2011 Haal meer uit je vakantiefoto's met PicasaMechelseweg, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253 18

  24/09/2011 Blind tienvingerig tikkenMechelseweg, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253

  24/09/2011 Internet voor beginnersMechelseweg, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253 18

  25/09/2011 Filocaf Bolwerkstraat, Vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be024545401

  26/09/2011 Werken met het modeblad voor gevorderden Kapelleweide, Roosdaal KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  26/09/2011 Demonstratie verzorgingBurg. W. Servranckxplein, Sint-Stevens-Woluwe

  KAV Sint-Stevens-Woluwe 027201116

  27/09/2011Ouderschap en scheiding: Leven in een nieuw samengesteld gezin

  Stationsstraat, Asse Arch'educ www.archeduc.be024545401 13

  27/09/2011 Katia Segers - Maak mij wat wijs! Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

  27/09/2011 Werken met het modeblad voor beginners Kapelleweide, Roosdaal KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  27/09/2011 Muziek beluisteren - voordrachtenreeks Brusselsesteenweg, Meise GC De Muze van Meise www.demuzevanmeise.be022686174 22

  27/09/2011Workshop(s) bloemschikken - creatief en seizoensgebonden

  Lombeekstraat, Essene CrYart www.creyarte.be0475388817

  27/09/2011 Leesclub Veldeke, Zaventem Markant Zaventem www.markantvzw.be/zaventem023055038

  28/09/2011 Cursus Initiatie BridgeJozef Mertensstraat, Groot-Bijgaarden

  Bridgeclub Westrand vzw www.bridgeclubwestrand.be024666454 27

  28/09/2011 Thema-avond gezondheid Kerkdries, Sterrebeek KAV Sterrebeek www.kavsterrebeek.be

  28/09/2011Workshop: Goed begonnen: beetje bij beetje gewonnen

  Brusselsesteenweg, Asse centrum ZitStil www.zitstil.be038303025

  28/09/2011 Lessenreeks aquarel voor beginners Vanheylenstraat, Melsbroek LDC Omikron [email protected]

  2/10/2011 Zangcirkel Merchtem Drielindenbaan, Merchtem vzw YOU www.bouwjemee.be0478254832

  3/10/2011Moeder, waarom klagen wij? Professioneel omgaan met klachten

  Kaasmarkt, Wemmel Zorg-Saam vzw www.zorgsaam.be016243973

  3/10/2011 Tieners op vrijersvoeten Sint-Jozefstraat, LonderzeelVormingscentrum Opvoe-ding en Kinderopvang

  www.vcok.be092324736

  3/10/2011Aandoeningen van de motorische zenuwcellen

  Vergeet-mij-Nietjeslaan, Sint-Genesius-Rode

  Uitstraling Permanente Vorming

  www.vub.ac.be/upv026292750

 • 42

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  4/10/2011 Glasjuwelen uit de microgolfKerkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253

  4/10/2011 Kunstgeschiedenis voor beginners Kerkstraat, Pepingen Arch'educ www.archeduc.be024545401 23

  4/10/2011 Les Tai-Chi Veldeke, Zaventem Markant Zaventem www.markantvzw.be/zaventem023055038

  4/10/2011Kiezen is verliezen... tenzij je echt leert kiezen

  Begijnhof, Overijse Arch'educ www.archeduc.be024545401 14

  6/10/2011 Infosessie 'Uw huis, een veilige thuis'Joseph De Pauwstraat, Sint-Pieters-Leeuw

  Regionaal Dienstencentrum Halle-Vilvoorde-Tervuren

  www.cm.be022512820

  8/10/2011 Van perfectionisme naar gedrevenheid. Aalstersedreef, Affligem Althea training & coaching www.althea-training.be0474657943

  8/10/2011 Muziek en Zang - Masterclass AccordeonKerkstraat, Sint-Katherina-Lombeek

  CC De Ploter www.deploter.be025824433

  8/10/2011 Weekendopleiding dans: 1e jaar Destelheidestraat, Dworp Wisper vzw www.wisper.be092292172

  8/10/2011 Beethovens onsterfelijke liefde - lezing Gemeenteplein, Asse CC Asse vzw www.ccasse.be024667771 23

  8/10/2011 Bezoek tentoonstelling Sleeping Beauties J. Possozplein, Halle CC 't Vondel www.vondel.be023659405

  10/10/2011 Tibetaanse yoga: Lu Jong beginnersSolleveld, Sint-Martens-Bodegem

  't groen poortje www.tgroenpoortje.be

  11/10/2011 Europese identiteit, realiteit of fictie Kamerijklaan, DilbeekWestrand - Cultuurcentrum Dilbeek

  www.westrand.org024662030 35

  11/10/2011 Kernenergie Frans Geldersstraat, VilvoordeUitstraling Permanente Vorming

  www.vub.ac.be/upv026292750

  12/10/2011 vtbKultuur-reportage Klapstoel Brusselsesteenweg, Meise GC De Muze van Meise www.demuzevanmeise.be022686174

  12/10/2011 Kookdemonstratie Kerkdries, Sterrebeek KAV Sterrebeek www.kavsterrebeek.be

  12/10/2011Patintenrechten, wilsverklaring en euthanasie

  Begijnhof, Overijse Dienst Thuiszorg (RDC Halle) www.lieverthuis.mut400.be023568588

  12/10/2011 Wild van Afrika Witherendreef, Overijse Vzw 'de Rand' www.derand.be024569780

  12/10/2011"Een gezonde slaap, en wat met slaapstoornissen ?"

  Strijtemplein, RoosdaalDienst Welzijn en Vrije Tijd Roosdaal

  www.roosdaal.be054317828

  13/10/2011 Bloemschikken Vanheylenstraat, Melsbroek KAV Melsbroek [email protected]

  13/10/2011 Stilstaan bij grenzen in de zorg Kaasmarkt, Wemmel Zorg-Saam vzw www.zorgsaam.be016243973

  13/10/2011 Babymassage Prins Boudewijnlaan, WemmelVormingscentrum Opvoe-ding en Kinderopvang

  www.vcok.be092324736

 • 43

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  13/10/2011 Mindfulness: intensieve training Stationsstraat, Asse Arch'educ www.archeduc.be024545401 10

  13/10/2011 Praktisch aan de slag met je GSM Bolwerkstraat, Vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be024545401 19

  13/10/2011 Hout - duurzaam zonder verduurzamingGemeenteplein, Strombeek-Bever

  Provinciaal Steunpunt Duur-zaam Wonen en Bouwen

  www.vlaamsbrabant.be016267278 31

  13/10/2011Met de KAV lossen we het anders op... met creatief denken!

  Kattestraat, Opwijk KAV Opwijk www.kav.be/opwijk052358758

  18/10/2011 Cyberpesten en veilig internet Donkerstraat, Gaasbeek Arch'educ www.archeduc.be024545401 12

  18/10/2011 Omgaan met stress. Van Frachenlaan, Steenok-kerzeel

  Arch'educ www.archeduc.be024545401 15

  19/10/2011 vtbKultuur-reportage Schotland Brusselsesteenweg, Meise GC De Muze van Meise www.demuzevanmeise.be022686174

  19/10/2011 Lezing met Marleen Temmerman Schoolstraat, ZemstDienst Ontwikkelingssa-menwerking

  www.zemst.be015618899

  19/10/2011 Dag van verzet tegen armoede Bolwerkstraat, Vilvoorde(W)arm-kracht... armen aan het woord

  [email protected]

  20/10/2011Ouderschap en scheiding: Financile en juridische gevolgen

  Kamerrijklaan, Dilbeek Arch'educ www.archeduc.be024545401 13

  20/10/2011 Infosessie 'Uw huis, een veilige thuis' Bolwerkstraat, VilvoordeRegionaal Dienstencentrum Halle-Vilvoorde-Tervuren

  www.cm.be022408516

  20/10/2011 Bloemschikken rond Allerheiligen Kapelleweide KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  21/10/2011 Sushi maken Noorderlaan, Zellik CC Asse vzw www.ccasse.be024667771 28

  22/10/2011Patronen: van onzichtbare stoorzenders naar bewuste keuzes. Eendaagse workshop

  Aalstersedreef, Affligem Althea training & coaching www.althea-training.be0474657943

  23/10/2011 Filocaf Bolwerkstraat, Vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be024545401 38

  24/10/2011 Chris Dusauchoit - Wild van Afrika Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

  25/10/2011Daguitstap Antwerpen: MAS Tour en wereldhaven in zakformaat

  Kamerijklaan, DilbeekWestrand - Cultuurcentrum Dilbeek

  www.westrand.org024662030

  25/10/2011Zin in een fijngevoelig verhaal afgekruid met een pittig literair debat?

  Kasteelstraat, GaasbeekLeesclub van de bibliotheek van Lennik

  www.lennik.be025325159

  26/10/2011 Inleiding tot de hedendaagse kunst Gemeenteplein, Asse CC Asse vzw www.ccasse.be024667771

  26/10/2011 Bloemschikken Kerkdries, Sterrebeek KAV Sterrebeek www.kavsterrebeek.be

  27/10/2011 Bloemschikles: Maken van een grafstuk Molenstraat, RoosdaalKVLV, Vrouwen met Vaart, Pamel

  [email protected]

 • 44

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  27/10/2011Voordracht "Leven met een zieke in huis - aandachtspunten"

  Vanheylenstraat, Melsbroek LDC Omikron [email protected]

  29/10/2011Wie ben ik? Je eigen persoonlijkheid als basis voor een krachtige dynamiek

  Kammeersweg, Galmaarden Arch'educ www.archeduc.be024545401 16

  7/11/2011 Single zijn. Een last of een kracht? Gemeenteplein, Asse Arch'educ www.archeduc.be024545401 16

  7/11/2011 Giuseppe Verdi Abdijstraat, AffligemDavidsfonds Universiteit Vrije Tijd

  www.davidsfonds.be/uvt016310670 24

  7/11/2011 Wintertenen en -handen Vergeet-mij-Nietjeslaan, Sint-Genesius-Rode

  Uitstraling Permanente Vorming

  www.vub.ac.be/upv026292750

  8/11/2011 Omgaan met stress: vervolgcursus Strijtemplein, Roosdaal Arch'educ www.archeduc.be024545401 15

  8/11/2011Lodewijk XIV en de Lage Landen Europa (1659 1713)

  Gemeenteplein, HoeilaartDavidsfonds Universiteit Vrije Tijd

  www.davidsfonds.be/uvt016310670

  8/11/2011 Sieraden maken met kralen en parelsKerkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253

  8/11/2011 Lezing: Gezond slapen zonder medicatieLumbeekstraat, Sint-Ulriks-Kapelle

  Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek

  www.westrand.org024662030

  9/11/2011 Wiske De Schepper - Lachyoga Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

  9/11/2011 vtbKultuur-reportage Marco Polo terugreis Brusselsesteenweg, Meise GC De Muze van Meise www.demuzevanmeise.be022686174

  11/11/2011 Het plezier van zingen - PopsongsKerkstraat, Sint-Katherina-Lombeek

  CC De Ploter www.deploter.be025824433

  15/11/2011Deugddoende relaties. Trouwen en samenleven, vroeger en nu

  Wauterbos, Sint-Genesius-Rode

  Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd

  www.davidsfonds.be/uvt016310670 35

  15/11/2011 Anders nog iets?Hoevestraat, Sint-Genesius-Rode

  Vzw 'de Rand' www.derand.be024569780

  15/11/2011 Kralen maken met fimoKerkstraat, Kapelle-op-den-Bos

  GC De Oude Pastorie www.gcoudepastorie.be015710253

  16/11/2011 Huiswerkbegeleiding Kerkplein, Borchtlombeek Arch'educ www.archeduc.be024545401 12

  17/11/2011 Lachen is gezond Kaasmarkt, Wemmel Zorg-Saam vzw www.zorgsaam.be016243973

  17/11/2011 Werken met natuurvervenGemeenteplein, Strombeek-Bever

  Provinciaal Steunpunt Duur-zaam Wonen en Bouwen

  www.vlaamsbrabant.be016267278

  17/11/2011 Verrassende ecologie in de Bijbel Begijnhof, Overijse Motief vzw www.motief.org032169483

  17/11/2011 Praatcafe Dementie Burggrachtstraat, NossegemRVT Ter Burg en WZC St-Antonius

  [email protected]

  18/11/2011Wie ben ik? Je eigen persoonlijkheid als basis voor een krachtige dynamiek

  Begijnhof, Overijse Arch'educ www.archeduc.be024545401 16

 • 45

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  19/11/2011 Buigen of barsten? Eendaagse workshop Aalstersedreef, Affligem Althea training & coaching www.althea-training.be0474657943

  21/11/2011 Ont-moeten in muziek: laat ons klinken Aalstersedreef, Affligem Zorg-Saam vzw www.zorgsaam.be016243973

  21/11/2011 Muziek in de zorg Aalstersedreef, Affligem Zorg-Saam vzw www.zorgsaam.be016243973

  22/11/2011Ouderschap en scheiding: Help! Mijn kind heeft gescheiden ouders

  Oudstrijdersplein, Halle Arch'educ www.archeduc.be024545401 13

  22/11/2011 Alles over het potje Keperenbergstraat, ItterbeekVormingscentrum Opvoe-ding en Kinderopvang

  www.vcok.be092324736

  22/11/2011 Maak het goed met je rug H. Brounsstraat, MachelenVIVA-Socialistische Vrou-wenvereniging Brabant

  www.fsmb.be025461414

  22/11/2011De kwaliteit van onze voeding. Evolutie, feiten en fabels

  Bolwerkstraat, VilvoordeDavidsfonds Universiteit Vrije Tijd

  www.davidsfonds.be/uvt016310670

  23/11/2011Marleen Deneys - Kerstversiering... net iets anders!

  Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

  23/11/2011Langs Tigris en Eufraat. De cultuur van het oude Mesopotami

  Gemeenteplein, Strombeek-Bever

  Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd

  www.davidsfonds.be/uvt016310670

  24/11/2011 Grootouders en kleinkinderen Haagdoornlaan, WemmelVormingscentrum Opvoe-ding en Kinderopvang

  www.vcok.be092324736

  25/11/2011Op zoek naar jezelf? - jongerencursus van 18 tot 26 jaar

  Hendrik Placestraat, Groot-Bijgaarden

  PRH-Persoonlijkheid en Relaties

  www.prh.be032265325

  26/11/2011Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen

  Gemeenteplein, Asse CC Asse vzw www.ccasse.be024667771

  26/11/2011 Infrax Bouwteam Trapstraat, Bellingen Dialoog www.dialoog.be016232649 19

  27/11/2011 Filocaf Bolwerkstraat, Vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be024545401 38

  29/11/2011 Kookles: maken van een feestmenu Kapelleweide, RoosdaalKVLV, Vrouwen met Vaart, Pamel

  [email protected]

  30/11/2011 Maak het goed met je rug Opperstraat, LiedekerkeVIVA-Socialistische Vrou-wenvereniging Brabant

  www.fsmb.be025461414

  30/11/2011 Het plezier van zingen - WinterliederenKerkstraat, Sint-Katherina-Lombeek

  CC De Ploter www.deploter.be025824433

  30/11/2011Over Abraham, Mozes en David. Het Oude Testament herontdekt

  Possozplein, HalleDavidsfonds Universiteit Vrije Tijd

  www.davidsfonds.be/uvt016310670 36

  1/12/2011 Bloemschikken Vanheylenstraat, Melsbroek 0475807607

  4/12/2011 Kleurenworkshop: Wat ga JIJ doen in 2012? Humbeeksebaan, Zemst Avalon www.avalonbelgium.be032899067

  5/12/2011 Bewegingsstoornissen-tremorVergeet-mij-Nietjeslaan, Sint-Genesius-Rode

  Uitstraling Permanente Vorming

  www.vub.ac.be/upv026292750

 • 46

  colofon

  Dit is het driemaandelijks magazine

  van Archeduc,

  Volkshogeschool Halle-Vilvoorde vzw,

  Stationsstraat 70, 1730 Asse.

  Het magazine is een aanvulling

  op de interactieve website

  www.archeduc.be

  T 02 454 54 01 - F 02 454 54 02

  E [email protected]

  redactie

  Wouter Krznaric (eindredactie), Werner

  Godfroid, Ellen Ruys, Arjan Sohier

  webredactie

  Wouter Krznaric (eindredactie),

  concept, vormgeving, verspreiding en druk

  www.megaluna.be

  Dit magazine werd gedrukt

  op Respecta silk 115 gr

  coverbeeld

  Ans Brys

  verantwoordelijke uitgever

  Werner Godfroid, Broeck 22, 1547 Bever

  Een deel van de informatie en aankondigingen komt rechtstreeks van de organisatoren. Archeduc is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens noch voor de programmas van andere organisatoren.

  datum titel locatie organisatie contact pagina

  6/12/2011 Brussels by night Frans Geldersstraat, VilvoordeUitstraling Permanente Vorming

  www.vub.ac.be/upv026292750

  7/12/2011 vtbKultuur-reportage Cyprus Malta Rhodos Brusselsesteenweg, Meise GC De Muze van Meise www.demuzevanmeise.be022686174

  8/12/2011 Christophe Deborsu - Dag Vlaanderen Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

  8/12/2011 Juwelen maken met zilverklei - 2 sessies Gemeenteplein, Asse CC Asse vzw www.ccasse.be024667771

  14/12/2011 Feestmenu: kookdemonstratie Kapelleweide, Roosdaal KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  15/12/2011 Bloemschikken rond Kerstmis Kapelleweide, Roosdaal KAV Ledeberg-Roosdaal 054339566

  19/12/2011Het Construct van de Wildernis: Lezing over ADHD bij kinderen en volwassenen

  Bolwerkstraat, Vilvoorde Loch Ness [email protected]

  20/12/2011 Lieve Blancquaert - In Beeld! Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

  22/12/2011 Bloemschikken Gemeenteplein, Asse CC Asse vzw www.ccasse.be024667771

  28/12/2011 Lightgraffiti - Workshop Opperstraat, LiedekerkeGemeenschapscentrum Warande

  www.liedekerke.be053645591

 • activiteitenkalender 47

  praktiscHe info

  In dit magazine vind je een overzicht van alle activiteiten van Archeduc

  en van andere organisaties die vorming organiseren in Halle-Vilvoorde.

  Ofwel zoek je via de vormingsgids, die is ingedeeld in thematische rubrie-

  ken. Een andere manier van zoeken is via de activiteitenkalender achter-

  aan dit magazine. Deze kalender geeft een chronologisch en beknopt

  overzicht van alle activiteiten in jouw buurt. De website van Archeduc

  geeft een mooi overzicht van het vormingsaanbod in Halle-Vilvoorde.

  Via de website kan je ook inschrijven voor een maandelijkse nieuwsbrief.

  Bij elke activiteit staat wie ze organiseert. Je schrijft gewoon in bij de

  organisator zelf.

  inscHrijven bij arcHeduc

  Voor activiteiten van Archeduc kan je op verschillende

  manieren inschrijven:

  Bel naar 02 454 54 01

  Fax je inschrijving naar 02 454 54 02

  Schrijf je in via het online inschrijfformulier

  Stuur een mailtje naar [email protected]

  Vermeld de code van de activiteit bij je inschrijving

  Soms is het aantal plaatsen beperkt. Schrijf dus zo snel mogelijk in. Moeten

  wij uitzonderlijk een activiteit annuleren? Dan nemen we in elk geval contact

  met je op. Je deelnemingsbijdrage wordt terugbetaald.

  Moet je zelf je inschrijving annuleren?

  Doe dat dan in elk geval twee dagen vr de start van de activiteit zelf. Soms

  staan er mensen op een wachtlijst die graag je plaats innemen. Als je op voor-

  hand annuleert, krijg je je inschrijfgeld ook terug.

  kostprijs

  Archeduc hanteert bewust een lage prijs voor iedereen. Is die prijs voor jou

  toch een belemmering, geef ons dan een seintje.

  Archeduc is een erkende opleidingsverstrekker. Onder bepaalde voor-

  waarden kan je in aanmerking komen voor het systeem van opleidings-

  cheques. Surf voor meer informatie over opleidingscheques naar www.vdab.

  be/opleidingscheques of bel naar het gratis nummer 0800 30 700

  arcHeduc maakt je wegwijs.Archeduc is het Vormingplus-centrum van Halle-Vilvoorde en organiseert een brede waaier aan activiteiten: cursussen, workshops, lezingen, informatie-

  avonden, uitstappen, projecten Daarnaast maakt Archeduc alle sociaal-culturele activiteiten in Halle-Vilvoorde bekend.

 • arch educ Vormingplus Halle - Vilvoorde

  arch educ Vormingplus Halle - Vilvoorde

  arch educVormingplus Halle - Vilvoorde

  arch educVormingplus Halle - Vilvoorde

  Wil je op de hoogte blijven van het vormingsaanbod in je buurt?

  Je ontvangt alle informatie over nieuwe activiteiten in de

  maandelijkse nieuwsbrief.

  Schrijf je in op onze website:

  www.archeduc.be

  Het volgende nummer van dit magazine gratis bij je thuis?

  Neem gerust contact met ons op.

  Archeduc, volkshogeschool hAlle-vilvoorde vzWStationsstraat 70 -- 1730 Asse

  T 02 454 54 01

  F 02 454 54 02

  E [email protected] -- www.archeduc.be