HHydraulikydraulik - Hydraulik- och och pneumatik –ydraulik och pneumatik – ddrivkraft för svensk

Embed Size (px)

Text of HHydraulikydraulik - Hydraulik- och och pneumatik –ydraulik och pneumatik – ddrivkraft för...

HydraulikHydraulikpneumatik

ochoch

Vad r hydraulik och pneumatik?Vad r hydraulik och pneumatik?Hydraulik och pneumatik r den kontrollerade verfringen av energi med hjlp av vtska eller luft. Hydraulik arbetar med trycksatta vtskor, frmst olja, och pneumatik med trycksatt luft.

Orden hydraulik och pneumatik kom-mer frn grekiskans hydor som betyder vatten, respektive pneuma som betyder andedrkt, luft eller ande.

Anvndningen av hydraulik och pneumatik sker frmst inom mekanise-ring och automatisering av produktions-anlggningar och maskiner. Dessutom fi nns ett fl ertal mobila applikationer i t. ex. traktorer, grvmaskiner, truckar m.m. I fl ygplan fi nns bde hydrauliska och pneu-matiska system. Ett exempel p en lite mer udda anvndning r kattraktioner och animeringar p njesflt.

Hur kan ett system se ut?Hur kan ett system se ut?Nstan allting som krver en rrelse av ngot slag kan gras med hydraulik eller pneumatik. Ett typiskt system skulle kunna best av fljande: En pump, eller kompressor, fr att frvandla elektrisk eller mekanisk energi

till energi bunden i vtska eller tryckluft. En tank eller ackumulator fr att lagra energin. Slangar och kopplingar fr att f ihop systemet och transportera vtskan eller

luften. Filter och regulatorer fr att fi ltrera bort partiklar och eventuellt vatten samt

reglera trycket och drmed kraften. En ventil som kontrollerar fl det och riktningen p vtskan eller luften. En cylinder eller motor fr att konvertera tillbaka till mekanisk energi. T. ex i

form av en linjr eller vridande rrelse. Instrument, t.ex. tryckvakter, fl desmtare, lgesgivare m.m. fr att bevaka

systemets prestanda.

Varfr hydraulik och pneumatik?Varfr hydraulik och pneumatik?Skerhet, kvalitet, hg plitlighet och kostnadseffektivitet. Alla dessa viktiga begrepp r intimt frknippade med hydraulik och pneumatik. Ett exempel r fl ygplan dr hydrauliska system skter landningsstll, vingklaffar, roder m.m. Hr mste det bara fungera, ven under de allra vrsta vderfrhllanden.

Vad hade en personbil kostat idag om inte industrirobotar sktte svetsning och till viss del montage?

Hydraulik och pneumatik ingr som centrala funktioner i vr fordons- och maskinexport. Teknikerna utnyttjas ocks i alla steg av tillverkning, frn r-varuutvinning via processutrustningar, frpackningar till transport. Utan hydrau-lik och pneumatik stannar hjulen i Sverige.

FramtidenFramtidenAutomatisering r ett tillvxtomrde och drmed kar ocks anvndandet av hy-draulik och pneumatik. En trend r att elektronikinnehllet i systemen kar, vilket stller krav p andra kompetenser n de traditionella. Det som tidigare stadkom-mits med komplexa system kan nu klaras av med hjlp av enstaka produkter, ett faktum som stller krav p kunskap, utbildning och teknikkunnande. Hydrau-lik- och Pneumatikfreningen verkar drfr aktivt fr fortlpande utbildning och informationsutbyte, bde fr medlemsfretagen och slutanvndarna. Freningens uppfattning r att utbildning spelar en mycket viktig roll fr en fortsatt tillvxt och framgng i Europa.

Hydraulik och pneumatik Hydraulik och pneumatik drivkraft fr svensk industri!drivkraft fr svensk industri!Hydraulik och pneumatik utgr nyckeldelar i den svenska industrins automatise-rade produktionsanlggningar, samt i fordons- och maskinexporten.

Hydraulik- och pneumatikfreningen (HPF), som bildades 1962, har ett sjut-tiotal medlemmar och verkar fr kad kvalitet, skerhet och trygghet vid anvnd-ningen av hydraulik och pneumatik.

Detta sker bland annat genom att HPF aktivt stder standardiseringsarbetet i Sverige och internationellt och samtidigt verkar fr kad information och utbild-ning av svl leverantrer som kunder och anvndare.

Medlemmarna frser rligen den svenska marknaden med hydraulik- och pneumatikutrustning till ett vrde av tta miljarder kronor (2009).

BranschkanslietPostadress: Box 22307, SE-104 22 STOCKHOLM

Besksadress: Klara Norra Kyrkogata 31, STOCKHOLMDirekttel.+46 (0)8 508 938 20, www.hpf.se