Click here to load reader

Hình thái KT-XH

 • View
  258

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Hình thái KT-XH

 • SEMINARHNH THIKINH T - X HINHNG NGUYN L C BN CA CH NGHA MC LNINNhm 2-A6 K69Gio vin hng dn : L Th Nga

 • Mc tiu Hiu r v ni dung, nhng gi tr ca hc thuyt HTKT-XH Vn dng hc thuyt HTKT-XH vo cng cuc xy dng t nc

 • NI DUNGHNH THI KINH-T X HI NH NGHA V KT CU CA HNH THI KINH T X-HIS PHT TRIN CA CC HNH THI KINH T- X HI L MT QU TRNH LCH S-T NHINVN DNG HC THUYT HNH THI KINH T - X HI VO S NGHIP XY DNG CH NGHA X HI NC TAGI TR KHOA HC CA L LUN HT KT-XH

 • 1. nh ngha I. nh ngha v kt cu ca hnh thi kinh t-x hi Hnh thi kinh t - x hi l g?

 • Hnh thi kinh t - x hi l mt phm tr trung tm ca quan im duy vt v lch s, dng ch x hi tng giai on lch s nht nh, vi mt kiu quan h sn xut c trng cho x hi ph hp vi mt trnh nht nh ca lc lng sn xut v vi mt kin trc thng tng tng ng c xy dng trn nhng quan h sn xut y.

 • 2. Kt cu V mt s quan h khc

 • Lc lng sn xut l tng hp cc yu t vt cht v tinh thn to thnh sc mnh thc tin ci bin gii t nhin theo nhu cu sinh tn, pht trin ca con ngia, Khi nim lc lng sn xut

 • Kt cu LLSXNgi lao ngT liu sn xutT liu lao ngi tng lao ngCng c lao ngPhng tin lao ngC sn trong t nhin qua ch binKt cu ca LLSX

 • L mi quan h gia ngi vi ngi trong qu trnh sn xut. b, Khi nim quan h sn xut

 • QHSX L S THNG NHT CA 3 MT KT CU CA LLSX

 • c, Khi nim kin trc thng tngKhi nim KTTT dng ch ton b h thng kt cu cc hnh thi thc x hi cng vi cc thit ch chnh tr - x hi tng ng, c hnh thnh trn mt CSHT nht nh.

 • Kt cu kin trc thng tng

  Kt cu KTTTCc t tng x hiCc thit ch tng ngPhp quyno cTrit hcTn gioNgh thut Khoa hcNh ncng phiGio hion thCc t chc chnh tr - x hi

 • Quyt nhnh hng

  Kin trc thng tng- L da, tht, mch mu, thn kinh ca c th XH, th hin vai tr nng ng ca hot ng c thc ca con ngi.- L cng c bo v v pht trin CSHTQuan h sn xut L ci khung, ci sn ca c th x hi, quyt nh tt c cc quan h XH khc L tiu chun khch quan phn bit cc x hi khc nhau trong lch sLc lng sn xutL nn tng VC-KT ca HTKT-XH. Quyt nh s tn ti v pht trin x hi, nhng khng trc tip, m phi thng qua QHSX

 • VD : X hi t bn ch nghaLc lng sn xutQuan h sn xutH thng kin trc thng tng

 • Ngoi cc mt c bn nu trn,cc hnh thi KT-XH cn c quan h v gia nh,dn tc v cc quan h x hi khc.Cc quan h u gn b cht ch vi quan h sn xut, bin i cng vi s bin i ca quan h sn xut.

 • II. S pht trin ca cc hnh thi kinh t -x hi l mt qu trnh lch s - t nhin Ti sao s pht trin ca cc HT KT_XH l mt qu trnh lch s-t nhin?

  Quy lut chung

  Nguyn nhn trc tip

  Vai tr cc nhn t khc

 • 1) Hnh thi kinh t x hi l mt h thng trong cc mt khng ngng tc ng qua li ln nhau to thnh cc quy lut vn ng, pht trin khch quan ca x hi.

 • VD: ch La M c i

 • LS l do con ngi to ra nhng khng phi theo mun ch quan m tun theo cc quy lut khch quan; l cc quy lut: QHSX ph hp vi trnh pht trin ca LLSX, KTTT ph hp vi CSHT v h thng cc quy lut thuc mi lnh vc ca HT KT-XH.

 • S vn ng, pht trin ca x hi tun theo mt quy lut chung ln lt thay th nhau ca cc HT KT-XH m HT KT-XH ra i sau bao gi cng cao hn HT KT-XH ra i trc.

 • Ngun gc su xa ca s vn ng, pht trin l g?????.. -r-ca !!! >. Tin trnh pht trin ca mi cng ng ngi c th din ra vi nhng con ng, hnh thc v bc i khc nhau =>To tnh phong ph , a dng ca tin trnh pht trin cc hnh thi kinh t x hi.

 • Lch s HT KT-XH c th bao hm nhng bc pht trin b qua mt hay mt vi HTKT-XH.

  VD: Sau cch mng thng 8, Vit Nam b qua HT KT-XH t bn ch ngha qu ln ch ngha x hiT BNCNXH

 • Tuy nhin nhng s b qua nh vy u phi c nhng iu kin khch quan v ch quan nht nh.VD: Thi k bao cp

 • III, Gi tr khoa hc ca hc thuyt hnh thi kinh t - x hiL cuc cch mng trong ton b quan nim v lch s x hi, khc phc nhng quan im duy tm khng c cn c v i sng x hi.

  L c s cho ng li cch mng ca cc ng Cng sn trong vic ci to x hi c, xy dng x hi cng sn ch ngha.

  L c s khoa hc, l hn tng l lun cho mi nghin cu v lch s - x hi.

 • IV. Vn dng hc thuyt hnh thi kinh t - x hi vo s nghip xy dng XHCN Vit Nama.Vic la chn con ng tin ln CNXH b qua ch t bn ch ngha nc ta l mt qu trnh lch s - t nhin

  b.Xy dng v pht trin nn kinh t th trng theo nh hng XHCN

  c.Cng nghip ho, hin i ho l yu cu tt yu i vi s nghip xy dng CNXH nc ta

  d.Kt hp cht ch gia pht trin kinh t vi chnh tr v cc mt khc ca i sng x hi

 • a. Vic la chn con ng tin ln ch ngha x hi b qua ch t bn ch ngha nc ta l mt qu trnh lch s - t nhin

  Vn dng CN M-L vo iu kin c th nc ta, ng ta khng nh c lp dn tc vi CNXH khng tch ri nhau. l quy lut pht trin ca CMVN

 • b. Xy dng v pht trin nn kinh t th trng theo nh hng XHCN

  1,Kinh t nh nc2, Kinh t tp th3, Kinh t t nhn ( c th, tiu ch v t bn t nhn4, Kinh t t bn nh nc5, Kinh t c vn u t nc ngoi ( FDI )

 • c. Cng nghip ho, hin i ho l yu cu tt yu i vi s nghip xy dng CNXH Nc ta tin ln CNXH t mt nn kt ph bin l sn xut nh, lao ng th cng l ch yu, do vy phi tinhnh CNH-HH. CNH-HH nc ta l nhm xy dng c s vt chtk thut cho CNXH, l nhim v trung tm trong sutThi k qu i ln CNXH. Con ng CNH-HH nc ta cn c th rt ngn thi gian, va c bc tun t, va c bc nhy vt S nghip xy dng CNXH nc ta ch thcs thnh cng khi thc hin thnh cng snghip CNH-HH t nc

 • d. Kt hp cht ch gia pht trin kinh t vi chnh tr v cc mt khc ca i sng x hi Gn lin vi pht trin kinh t, xy dng nn KTTT nh hng XHCN, y mnh CNH-HH t nc i mi v h thng chnh tr: ng lnh o, Nh nc qun l, nhn dn lm ch Xy dng nh nc php quyn XHCN, pht huy quyn lm ch ca nhn dn Xy dng nn vn ho tin tin, m bn sc dn tc Pht trin KHCN, GD - T lm quc sch hng u M ca giao lu, hi nhp vi cc nc hi nhp nhng khng ho tan"

 • Cm n c v cc bn lng nghe.

  **********Con ngi tc ng n lch s => htktxh chu tc ng ca x hiX hi lc thnh lc suy => htktxh chu tc ng ca t nhin***Mo cau qu c c th i ln cnxh*******