History Report

Embed Size (px)

DESCRIPTION

philippine president- 3rd republic

Text of History Report

history report

Ramon del Fierro MagsaysayPangatlong Pangulo ng Ikatlong Republika ng PilipinasDisyembre 30, 1953- Marso 17, 1957Family BackgroundPagsilang: Agosto 31, 1907 sa Iba, ZambalesMagulang: Exequel at Perfecta del FierroEdukasyon: Castillejos Zambales Academy Unibersidad ng Pilipinas- Pre- engineering Jose Rizal College- commerseAsawa: Luz BanzonAnak: Teresita, Milagros at Ramon Jr.Panunungkulang PampublikoMekaniko sa Try Tran Co. - Teodoro R. Yanco - naging manager

Gobernador Militar ng Zambales matapos ang digmaanKongresista ng ZambalesKalihim ng Tanggulang Pambansa ng Administrasyong Quirino"Kung ano ang makakabuti sa karaniwang tao ay makakabuti sa buong bansa"

"Ang kampiyon ng Masang Pilipino at Kampiyon ng Demokrasya"

"Kaligayahan at katatagan ng Karaniwang tao"

Guerilla campaigning- paggamit ng mga artista, pag- awit at pagsasayaw at pagpunta sa mga baryo tuwing nangangampanya.Pang. Ramon Magsaysay* simpleng tao, hindi mahilig sa mararangyang pagtitipon at pagbibigay ng mararangyang okasyon.* tanging pangulong nagbukas sa Malacanang para sa lahat ng mga mamamayan.* hindi umiral ang nepotismo sa kanyang pamamahala- paghirang sa mga kamag- anak para maglingkod sa pamahalaan.* ipinagbawal ang pagpangalan sa mga plaza, kalsada, tulay o bayan sa kanya.

* Ginoong Pangulo- paraan ng pagpapakita na hindi malayo ang agwat ng pangulo sa mga tao.* pinasimulan ang pagsuot ng Barong Tagalog- nais ipakita na ang mga Pilipino ay mayroong sariling kasuotan na angkop sa klima ng bansa. * ipinag- utos ang pagsasalin ng Pambansang Awit sa wikang Filipino sa bisa ng Dept. Order No. 5 s. 1956 noong Mayo 26, 1956- ipinag- utos ang paggamit ng translation na gawa nina Idelfonso Santos at Juan Cruz Balmaceda- isinaayos ni Lt. Col. Antonio Buenaventura

Mga Plataporma at ProgramaPagpapaunlad ng kabuhayan ng mga PilipinoPagpapaunlad ng mga baryoPagdinig sa mga karaingan ng mga taoPakikipag- ugnayan sa ibang bansaPagpapaunlad ng kabuhayan ng mga Pilipino * pinagtibay ang Land Tenure Law - paghahati ng malalaking asyendang bibilhin ng pamahalaan upang ipamahagi ng hulugan sa mga kasama* pagpapatayo ng ACCFA ( Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration) - matulungan ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang ani.Pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga Pilipino * pagpapatayo ng Farmer's Cooperative Marketing Association ( FACOMA) - ang mga kasapi ay maaaring makautang sa ACCFA upang makabili ng kanilang sariling kalabaw at iba pang kagamitan sa pagsasaka.

NARRA (National Resettlement Rehabilitation Administration) - bilang kahalili ng EDCOR na magsasakatuparan ng polisiyang " Lupa para sa walang lupa".- nakapaggawad ng 65 acres- lupang panirahan sa 3, 000 mahirap na pamilya- 25 acres lupang taniman para sa 500 pamilya.

Pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga Pilipino * Dahil sa pagsusumikap ni magsaysay na mapabuti ang kalagayan ng pangkaraniwang tao ay nahimok ang kongreso na pagtibayin ang batas na kilala sa tawag na Social Security Act. Sa bisa ng batas na ito, itinatag ang Social Security System ( SSS) noong Hunyo 18, 1954.- layunin nito na bigyan ng kapanatagan ang mga kawani sa pribadong sektor. Ilan sa mga pakinabang nito ang pabahay, pautang at pensyon sa pagreretiro.- pag-ambag ng 3% ng bawat kasapi ng Social Security Office.Pagpapaunlad ng mga baryoPaggawa ng mga lansangan, tulay, poso artisano, mga patubig at paaralang- nayon.Ipinagbawal ang pagkatay ng kalabaw.Paglulunsad ng pananaliksik ukol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi tulad ng masagana.Pagpapatupad ng patubig at irigasyon sa buong bansa na kailangan sa pagsasaka.

Pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga PilipinoPagpapatibay sa Batas Pansakahan- nagbigay karapatan sa mga magsasaka na mamili ng sistema ng hatian na paborable sa kanila.Nasyonalisasyon ng Kalakalang Tingian- nagbabawal sa mga dayuhan na lumahok sa kalakalang tingian.Batas ng Reporma sa Lupa- nagbigay ng pagkakataon sa mga magsasaka ng pagkakataong magkaroon ng sariling lupang sinakahan.Pagdinig sa mga karaingan ng mga tao * itinatag ang Presidential Complaints and Action Committee ( PCAC)- personal niyang pinakinggan ang mga karaingan ng mga mamamayan at upang makatiyak na ang mga karaingan ay makaabot sa kanya Lumakas ang loob ng karaniwang tao pagkat sa pamamagitan ng libreng telegrama ay naidudulong nila ang kanilang suliranin sa pangulo.Pakikipag- ugnayan sa ibang bansa1954- idinaos sa bansa ang Manila International Conference na dinaluhan ng bansang Australia, France, USA, New Zealand, Pakistan, Thailand, United Kingdom at Pilipinas.Nabuo ang kasunduang Manila Pact- nagsasaad na ang bawat kasapi ay magtutulungan, pagsasamahin ang kanilang pwersa kung sakaling lusubin sila ng mga bansang komunista.

* Kaugnay nito, noong Pebrero 19, 1955- nabuo ang Southeast Asia Treaty Organization ( SEATO)- kung saan ang walong kasapi ay ang walong orihinal na miyembro ng Manila Pact. * Kasunduang Laurel- Langley- nilagdaan noong Dec. 15, 1957 nina Jose Laurel at G. James M. Langley sa Washington.- napagkasunduang unti- unting alisin ang malayang pagkakalakalan ng Estados Unidos at ng Pilipinas mula Enero 1, 1956- Hulyo 3, 1979.

* Reprations Agreement- May 9, 1956- pakikipagkasundo na nilagdaan sa Maynila.- may kinalaman sa bayad- pinsala ng pamahalaan ng Hapon sa pilipinas na umabot sa $800M sa loob ng 25 taon para pampaayos ng mga nasira sa digmaan. * Agricultural Tenancy Act- naglalayong mabigyang proteksyon ang mga magsasaka at makapili ng uri ng sistema ng tenancy na naaangkop sa kanilang pangangailangan.- kaakibat nito ang pagpapatayo ng Agricultural Tenancy Commission at Court of Agrarian Relations.Isyu na kinaharapPananatili ng base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas- hinangad na bigyan kalutasan ng pangulo subalit tulad ng naunang mga lider ay sinuportahan ni Magsaysay ang pananatili ng mga base sa Pilipinas.Sa kabila ng mainit na isyu ng pag- aalis ng base militar sa pangunguna ni Claro M. Recto, hindi binigyang pansin ng Estados Unidos ang usapin sapagkat iyo ang panahon ng kanilang matinding pangangailangan dito sanhi ng digmaan sa Korea at napipintong kaguluhan sa Vietnam.Pagkamatay ni Pang. MagsaysayMatapos dumalo sa graduation ceremony sa Cebu, hindi na nakabalik si Pangulong Magsaysay noong Marso 17, 1957. Bumagsak ang eroplano ng pangulo, ang RP Mt. Pinatubo sa Mt. Manunggal, Cebu.Carlos Polistico GarciaIkaapat na Pangulo ng Ikatlong Republika ng PilipinasMarso 18, 1957- Disyembre 30, 1961Family BackgroundPagsilang: Nobyembre 4, 1896 sa Talibon, BoholMagulang: Policronio at Ambrosia PolisticoEdukasyon: Talibon Elementary School Cebu Provincial High School Siliman University at Siliman Institute Philippine Law SchoolAsawa: Leonila DimatigaAnak: LindaNamatay: Hunyo 14, 1971Pang. Carlos P. GarciaAma ng kilusang Pilipino MunaSikat na makata ng wikang Cebuano kaya tinawag bilang "Prince of Visayan Poets."Marso 18, 1957- Nanumpa bilang bagong pangulo.Nobyembre 12, 1957- nanalo bilang pangulo sa halalan sa partido Nasyonalista kasama si Diosdado Macapagal bilang pangalawang pangulo na mula sa partido Liberal.Disyembre 30, 1957- nanumpa sa katungkulan bilang pangulo.Panunungkulan ni Pang. GarciaKongresista ng BoholGobernador ng BoholSenadorBise- PresidenteKalihim ng Ugnayang Panlabas ng Administrasyong MagsaysayMga Plataporma at ProgramaAusterity Program o Programa sa Pagtitipid * layunin nito na mahikayat ang mga Pilipino na mamuhay ng simple at matipid. Hinihikayat din nito ang pamahalaan na maging matalino sa paggasta.- nakatulong para mabawasan ang konsumerismo at ang pagbili ng mga bagay na di naman kailangan lalo na ang mga imported na produkto na naproprodyus naman sa Pilipinas.Austerity Program o Programa sa PagtitipidMga Hakbang:Kontrol sa pag-angkat at pagluwas ng produkto- mga mahahalagang bagay lamang ang maaaring angkatin.Pagbabawas sa mga gugulin ng pamahalaanPagbabawal sa mga mararangya at magugol ng mga pagdiriwang kabilang dito ang magarbong pagdaraos ng mga pista.Filipino First Policy o Programang Pilipino Muna * layunin nitong mabigyan ng prayoridad ang mga Pilipino sa pagkakamit ng lupa, puhunan at pangangasiwa sa negosyo bago ang mga dayuhan.nabigyan ng proteksiyon ang mga negosyanteng Pilipino.binigyan ng prayoridad ang mga Pilipino sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kaunlarang pangkabuhayan ng bansa.Pagpapalaganap ng Kulturang Pilipino* layunin nitong buhaying muli ang ilang mabubuting kaugalian ng mga Pilipino tulad ng kasipagan, delicadeza at pagkamasinop.- hinimok ang pagtatanghal ng Bayanihan Dance Troupe sa iba't ibang bansa.Republic Cultural Heritage Award- ang mga mananalaysay ay nagkaroon ng pagkakataong makadalo sa mga pagpupulong na pandaigdigan at makabisita sa mga malalaki at kilalang aklatan at sinupan ( archives). * Dr. Jose Rizal Centennial Commission- ipinatipon ang mga naisulat ni Rizal bilang pagdakila sa pambansang bayani.

Military Bases Agreement * layunin nitong magkaroon ng mga pagbabago sa unang kasunduan tungkol sa isyu ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. * Bohlen- Serrano Agreement- pagpapaigsi sa pananatili ng mga base militar sa Pilipinas ng 25 taon mula sa orihinal na 99 taon. * pagtaas ng bandilang Pilipino na katabi ang bandilang Amerikano sa mga baseng militar simula noong Mayo 1, 1957. * Pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas ng daungang militar sa Maynila na dating kontrolado nila. * Pagaalis ng karapatan sa mga Amerikano sa pagkokontrol nila sa Olongapo.Iba pang Plataporma at Programa * Pagpapatupad ng Filipino Retailer's Fund Act * Pagpapatupad ng NAMARCO Act na nagtatag sa National Marketing Corporation na siyang nagtustos sa mga Pilipinong mangangalakal na maliliit. * Naisagawa ang Kasunduang Reparasyon ng Hapon. - nakatulong dito si senador Claro M. Recto.- pagbabayad ng Hapon ng halagang $550M bilang kabayaran sa mga pinsala noong digmaan.