Hồ Sơ Năng Lực - Thảo Nguyên Xanh Group

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

H S Nng Lc - Thao Nguyn Xanh GroupCNG TY MI TRNG THO NGUYN XANHTr s: 158 Nguyn Vn Th, P. akao, Qun 1, H Ch MinhHotline: 0839118552 - 0918755356Fax: 08391185791VP H Ni: P. 502 S B9/D6 khu th mi Cu Giy, Phng Dch Vng, Qun Cu Giy, H NiHotline: T: 0433526997

Transcript

 • CNG TY C PHN T VN U T

  THO NGUYN XANH A CH: 158 NGUYN VN TH, P. AKAO, QUN 1, TP. H CH MINH

  IN THOI: 0918755356 0839118552 FAX: 0839118579

  H S NNG LC

  T vn k thut v cng ngh mi trng, cp thot nc Lp bo co tc ng mi trng, nh gi tc ng mi trng, nghim thu Thu gom, x l nc thi, rc thi Thit k & xy dng cc cng trnh cng nghip & dn dng Lp d n u t

 • GII THIU

  L mt trong nhng cng ty hng u v t vn lp d n v mt trong rt t

  nhng cng ty iu kin nng lc thc hin t vn cc th tc v mi trng nh xin

  cp giy php x thi, lp bo co nh gi tc ng mi trng TM cp b theo

  ngh nh 18 nm 2015, chng ti t ho t vn cho hu ht cc tp on ln nh nh

  becamex , City Land, SCG, H , . rt mong mun hp tc vi cc ch u t cc

  cng ty bt ng sn, cc bnh vin, trng hc, cc doanh nghip, nh my. h

  tr v t vn ton b quy trnh lp v thc hin d n v mi trng ngay t khi chun

  b xin ch trng u t, chng ti s gip nh u t hon thin h s d n tnh ton

  dng tin, t sut sinh li ni b IRR, hin gi thun NPV, kho st v nh gi tnh kh

  thi ca d n,lp bo co nh gi tc ng mi trng TM.. ch u t c ci

  nhn ton din v quyt nh u t mt cch chnh xc, ng thi lm c s ch u

  t xin ch trng u t, ku gi u t, vay vn u t, v thc hin d n.

  Nhn vin phng t vn

 • Nm 2015 Tho Nguyn Xanh l cng ty u tin xy dng m hnh nhn s 5

  sao phc v qu khch hng dch v cht lng, nhanh v chuyn nghip nht.Chng

  ti cam kt phc v qu khch hng bng nhng nhn s gii nht, hu ht nhn s ca

  tho Nguyn xanh iu c tuyn dng nhng sinh vin gii tt nghip i hc, Thc

  s ca cc trng ai Hc danh ting: i hc Kin Trc, Bch Khoa, T Nhin, Kinh

  T.

  Nhn v qu kh nhng doanh nghip thnh cng iu thu nhng nh t vn ni

  ting v chuyn nghip, ch nhng nh t vn chuyn nghip mi gip h thnh cng

  c,d n khng th t hiu qu cao khi thu mt cng ty bnh thng t vn cho h,

  Trn thc t mt cng ty bnh thng khng th thc hin tt cho ch u t ng ni

  g n ngoi giao tt m bo ng tin ca d n, v h cng khng kinh ph

  tr lng thu nhn s gii c, nm 2015 i c 1/4 hu ht cc doanh nghip

  khch hng ca tho Nguyn Xanh ang khi ng kh tt, chng ti s lun st cnh

  cng qu doanh nghip t vn v lm mi th tc v d n v mi trng.

 • LNH VC HOT NG

  1. LP D N U T

  - T vn cc quy nh, th tc v u t ti Vit Nam

  - T vn tnh kh thi ca cc th tc u i u t

  - Lp d n u t, xin cp chng nhn u t

  - Lp phng n kinh doanh, phng n vay vn

  - Lp h s mi thu, d thu, u thu

  2. T VN MI TRNG

  - Lp nh gi tc ng mi trng cp s, cp b.

  - Lp n bo v mi trng cp s, cp b

  - Lp cam kt bo v mi trng

  - Lp bo co gim st mi trng nh k

  - Giy php x thi

  - Giy php khai thc nc ngm

  - S ch ngun thi cht thi nguy hi

  - Thit k, xy dng, lp t h thng x l nc thi, nc cp, kh thi..

  3. THIT K, GIM ST THI CNG CNG TRNH

  - T vn thit k

  - T vn gim st thi cng

  - Kim tra cht lng cng trnh

  4. THIT K, XY DNG, LP T H THNG X L NC THI, NC CP, KH THI - H thng cp nc sch - H thng x l nc cp

  - H thng x l nc thi

  - H thng ng ng cng ngh v thit b

  - H thng v sinh v thot nc

  - H thng thng gi v iu ha khng kh - H thng my kh nn

  - H thng ni hi v thit b nhit

  - Cc h thng tin ch khc - H thng phng chy cha chy

 • H thng x l nc thi - nc cp nh my gch

 • TR S CNG TY V VN PHNG

  Tp th thc s, k s, chuyn vin mi trng Cng ty CP T vn u t Tho Nguyn Xanh

  TR S CHNH CNG TY C PHN T VN U T THO NGUYN XANH a ch: 158 ng Nguyn Vn Th, P. akao, Qun 1, TP. HCM

  in thoi: (08) 39118552 - 0918755356 Fax: (08) 39118579

  M s thu: 0 3 0 5 5 9 1 8 6 1 Vn iu l: 10.000.000.000 VN

  VP H Ni: S B3/D6, Khu th mi Cu Giy, Dch Vng, H Ni Hotline: 0433526997-0918755356

  CN Vng Tu: E35 ng ch Khim, P.6, TP. Vng Tu Website: www.lapduan.com.vn - www.xaydungduan.com

  www.thamdinhduan.com - www.ketoanclub.com

  Tho Nguyn Xanh - S la chn thng minh ca doanh nghip

 • T ho l nh tin phong trong lnh vc lp d n, t vn mi trng. Tho Nguyn Xanh c mt khp lnh th Vit Nam v lun l s la chn u tin ca

  doanh nghip khi quyt nh chn nh t vn cho mnh

 • T ho c cc thng hiu ni ting nht hin nay tin tng v hp tc nh:

  Cng ty vng bc qu Si Gn SJC, tp on Mai Linh, tp on gch ng Tm

  Long An, B Nguyn Th Phn cng ty XNK FATACO Bn Tre, tp on Becamex

  Bnh Dng cng cc cng ty trong v ngoi nc khc nh cng ty tr Tm chu,

  Cng Ty Fotai i Loan, cng ty Samco, KCN Qung Nam - Prime i Lc, KCN

  Nhn Trch v nhiu cng ty khc tin tng k hp ng trong lnh vc mi trng,

  t vn gim st, thit k xy dng, x l nc thi, lp d n u t v thm nh gi.

  Lnh o cng ty tham gia i Hi i Biu Ton Quc HI DOANH NHN TR VIT NAM ti Th H Ni

 • GIY PHP KINH DOANH

  NGNH NGH KINH DOANH

  NGNH NGH KINH DOANH

 • GIY CHNG NHN CA CNG TY THO NGUYN XANH

 • CHM SC KH

  THM

  NH

  TR L

  PG IU HNH

  P.KT TC

 • TNG GIM C

  TH K

  TR L

  PHIN

  DCH

  P.K THUT

  PG IU HNH PG IU HNH

  TR

  L

  P.T VN

  DN

  P.

  HNH

  CHNH

  P. K TON

  K.TO

  N

  P.

  MARK

  ETING

  CHM SC KH

  KINH

  DOANH

  TH

  NGHIM

  THM NH

  P. NG

  K SHTT

  P. D N

  P. MI TRNG

  TR

  L

  THIT K

  XD

  GIM

  ST T

  VN

  MT

  HI NG QUN TR

  KT

  TNG

  HP

  KT

  CNG

  N

  TH

  QU

  CNG TY CP T VN U T THO NGUYN XANH

  www.lapduan.com.vn

  PG IU HNH

  BAN KIM SOT

  P.KT TC

  K TON TRNG

  PG IU HNH

  TR

  L

  I HI NG C NG

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

  East

  West

  North

  TR

  L

  THI

  CNG

 • C CU T CHC NHN S

  PHNG

  BAN

  NHN VIN KINH

  NGHIM CHUYN MN

  1 Hunh Th Yn Thinh 6 nm K s mi trng

  2 T Th Phng

  5 nm K thut mi trng

  3 Phan Trng Tn

  6 nm D ton

  4 Nguyn Th Bo Trinh

  6 nm K thut mi trng

  5 Nguyn Th Hng Thy

  5 nm K thut mi trng

  6 Bi Huy Thng

  5 nm K s xy dng

  7 Nguyn Tin Trng

  5 nm K s xy dng cu - ng

  8 Nguyn Thi Sn 15 nm Xy dng

  9 Trng Vn Trung 5 nm Xy dng

  10 Phm Tn c 5 nm K s

  11 Nguyn nh Hiu 10 nm Xy dng

  12 Trn Trng Thi 5 nm Xy dng

  13 Nguyn Anh Ton 30 nm Kinh t xy dng

  14 Nguyn Vn Chnh 15 nm K s c kh

  15 Nguyn Hng Trung 20 nm in dn dng v cng nghip

  16 Nguyn Th Ngc Nhung 5 nm K ton Tin

  17 Nguyn Anh Tun 8 nm K s xy dng

  18 ng Th Cm Duy 3 nm K ton

  19 Nguyn Thu Trm 5 nm K ton-Kim ton

  20 ng Ngc ng Th 3 nm K ton-Kim ton

 • 21 Trn Th Bch Lin 7 nm K thut cng nghip

  22 Nguyn Th Ry 2 nm Thit k cng ngh

  23 Dng Vn Trnh 3 nm Cp thot nc, x l nc

  24 Nguyn Ph Lm 2 nm Khoa hc mi trng

  25 Nguyn Vit Thy 4 nm K thut mi trng

  26 Hong Nguyn M Linh 3 nm K s qun l cng ngh v mi

  trng

  27 Thiu Vit Cng 3 nm K thut mi trng

  28 Nguyn Th Thy Linh 4 nm Cng Ngh Mi Trng

  29 L Vn Tun 5 nm K thut cp thot nc

  30 Phm Th Anh Th 15 nm K s qun l cng ngh v mi

  trng

  31 L Mai Tho 5 nm K thut cp thot nc

  32 Trn Anh Th 3 nm K thut cp thot nc

  33 Trn Th t Thy 8 nm Kinh T

  34 Phm Th Thu Hin 5 nm Kinh t k hoch v u t

  35 H Nguyn Thy oan 2 nm Bn - GIS- Vin thm

  36 Trn Cao Thanh Ton 4 nm Kinh t _ Lut

  37 Th Thanh Tho 4 nm Kinh t K Hoch v u t

  38 L Huyn Chi (IT) 3 nm H thng thng tin qun l

  39 on Th Hng Thuyt 4 nm Cng ngh thng tin

  40 Trn Hu Thi 5 nm in in t

  Vi hn 60 k s, thc s, chuyn vin mi trng, chng ti kt hp v thc hin nhiu hp ng thnh cng vi cc i tc, c quan ban ngnh nh Cc Cnh st Mi trng, B Ti nguyn v Mi trng, Tng cc Mi trng, Cc S Ti nguyn v Mi trng cc tnh thnh, cc khu nh my, cc khu cng nghip ln nh trong c nc.

 • D N TIU BIU KINH NGHIM HOT NG

  D n: Thit k, thi cng h thng x l nc thi Bnh vin a khoa khu vc Ci

  Nc

  - Loi nc thi: Nc thi bnh vin - Cng sut thit k: 250 m3/ngy.m

  -

 • Hnh nh nghim thu cng trnh Bnh vin a Khoa Ci Nc C Mau

 • Tn D n: Thit k, thi cng, cung cp lp t thit b H thng x l nc thi Bnh vin Sn Nhi tnh C Mau cng sut 350 m3/ ngy

  Ch u t: Ban QLDA Vn Ha X Hi tnh C Mau a im: L Thng Kit, p.6, Tp.C Mau

  Mc yu cu x l nc thi ca H Thng X l Nc Thi ph thuc vo mc ch ngun tip nhn. Nc thi sau x l t tiu chun tip nhn nc thi ca QCVN 28:2010/ BTNMT mc B

  Cng trnh do BQL Vn Ha X Hi C Mau lm ch u t c hon thnh vo

  thng 12/2011. Cng trnh khng nh Tho Nguyn Xanh khng ch thnh cng trn lnh

  vc d n, m trn lnh vc mi trng cng gt hi c nhiu thnh cng ng k. Hin ti

  cng trnh a vo s dng v kt qu nghim thu t chun theo QCVN 7382-2004 ca

  B Y T

  BN V K THUT H THNG X L NC THI BNH VIN Bng thng k bm nc thi - bm ha cht v my cp kh ti ca HTXL

 • Bn v: + B iu ha + B iu ha + Bung phn ng + Bung ha cht + H thng my bm...

  Bn v: B iu ha + B cha bn + B hiu kh + H thu nc + My cp kh

 • Tn D n: Mua sm, lp t thi cng H thng x l nc thi thuc d n u t xy dng Bnh vin a Khoa khu vc m Di, C Mau.

 • Tn D n: Mua sm, lp t H thng x l nc thi thuc d n u t xy dng Bnh vin a Khoa , C Mau.

  - Tho Nguyn Xanh thit k, cung ng vt t thit b v thi cng xy dng cng trnh

  M rng h thng x l nc thi Bnh vin a khoa Tnh C Mau,