of 41 /41
Les 20 Hoekgrootte

Hoeken Meten

  • Author
    32hei

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hoeken Meten

Page 2: Hoeken Meten

De delen van een hoek.

A

B

C.

.benen

hoekpunt

KenpijlGeeft de draairichting van de hoek aan

Om een hoek te benoemen zijn er twee mogelijkheden-met drie letters: hoek BÂC of hoek CÂB ( de middelste letter is het hoekpunt)

-met één letter: hoek Â

Een hoek is het gebied de gevormd wordt door twee benen( twee halve rechten) met eenzelfde beginpunt

.

Page 3: Hoeken Meten

De eenheid die je gebruikt om hoeken te meten is de graad.

De graad is het 90ste deel van een rechte hoek

We noteren dat als 1°

Een rechte hoek is 90°

Een scherpe hoek is kleiner dan 90°

Een stompe hoek is groter dan 90°

Page 4: Hoeken Meten

Bekijk rustig deze animatie twee keer.

Lees aandachtig wat erbij staat geschreven

Page 5: Hoeken Meten

Bekijk deze animatie twee keer.

Lees aandachtig wat erbij staat geschreven

Page 6: Hoeken Meten

In hoek de BÂC vallen de benen AB en AC samen. Dit noemen we een NULHOEK . Deze hoek meet 0°

In hoek de BÂC liggen de benen AB en AC in elkaars verlengde. Dit noemen we een GESTREKTE HOEK. Deze hoek meet 180°

In hoek de BÂC vallen de benen AB en AC terug samen.

De hoek is volledig rond. Dit noemen we een VOLLE HOEK . Deze hoek meet 360°

Page 7: Hoeken Meten

Het draaipunt

De nullijn of tekenzijde

de graadboog De graadverdeling

De geodriehoek

Page 8: Hoeken Meten

Een hoek tekenen met een geodriehoekOm bijvoorbeeld de hoek BÂC van 45° te tekenen ga je als volgt te werk.

Neem zelf een potlood, een blad papier,een geodriehoek

Doe stap voor stap mee op je blad wanneer dat van je gevraagd wordt.Dan verschijnt dit prentje.Help elkaar indien nodig.

DOE !

Page 9: Hoeken Meten

A .

Teken een been van de hoek

Noteer de letter A bij het beginpunt van het been van de hoek.

DOE !

Page 10: Hoeken Meten

A .

Leg de geodriehoek zodanig dat zijn draaipunt samenvalt met het punt A.

Het getekende been ligt gelijk met

de tekenzijde van de geodriehoek.

DOE !

Page 11: Hoeken Meten

Draai nu de geodriehoek zodat het streepje van 45° (dat vind

je op de graadboog van je geodriehoek) samenvalt met het been van de hoek.

Let erop dat het draaipunt van de geodriehoek op A blijft liggen.

Het getekende been van je hoek komt onder je geodriehoek te liggen.

A .

Ga naar de volgende dia

Page 12: Hoeken Meten

A .

Ga naar de volgende dia

Page 13: Hoeken Meten

A .

Ga naar de volgende dia

Page 14: Hoeken Meten

A .

Ga naar de volgende dia

Page 15: Hoeken Meten

A .

DOE !

Teken een been van de hoek langs de tekenzijde van de geodriehoek.

(beginpunt=draaipunt)

Page 16: Hoeken Meten

A .

Noteer de punten B en C op de benen van de hoek en trek de kenpijl.

Nu heb je de hoek BÂC van 45°.

DOE !

B .

. C

Page 17: Hoeken Meten

Een hoek meten met een geodriehoek

Neem zelf een potlood, je werkboek op blz.22 nr 1,een geodriehoek .

Je meet hoek B , eventueel hoek C

Doe stap voor stap mee op je blad wanneer dat van je gevraagd wordt.

Help elkaar indien nodig.

Page 18: Hoeken Meten

Leg de geodriehoek met het draaipunt op het hoekpunt van de hoek die je moet meten. Wanneer de benen van de hoek te kort zijn om een duidelijke meting uit te voeren, mag je deze altijd verlengen.

A .

. B

. CDOE !

Page 19: Hoeken Meten

A .

. B

. C

Draai de geodriehoek zodat:

-één been van de hoek samenvalt met de tekenzijde.

-het andere been van de hoek onder de geodriehoek ligt!

Ga naar de volgende dia

Page 20: Hoeken Meten

A .

. B

. C

Ga naar de volgende dia

Page 21: Hoeken Meten

A .

. B

. C

Ga naar de volgende dia

Page 22: Hoeken Meten

A .

. B

. C

Noteer het kleinste maatgetal dat het been onder de geodriehoek aanwijst, als de hoek die je meet een scherpe hoek is.

Noteer het grootste maatgetal dat het been onder de geodriehoek aanwijst, als de hoek die je meet een stompe hoek is.

ofwel

DOE !

Page 23: Hoeken Meten

Nog eens alles samengevat:

Bekijk rustig deze animatie twee keer.

Lees aandachtig wat erbij staat geschrevengeodriehoek

Page 24: Hoeken Meten

Hoeken en graden worden niet allen gebruikt om in je werkboek hoeken te meten.

Zo worden graden ook gebruikt om een richting te bepalen ( vooral in de scheep- en luchtvaart)

Page 25: Hoeken Meten

De koers is de hoek met het Noorden die je moet maken om van de ene plek naar de ander te komen. Van A naar B is  90º   (met het Noorden) Van B naar C is 180º  (met het Noorden) Van C naar D is 270º  (met het Noorden)  Van A naar D is 225º  (met het Noorden) 

De hoek tussen het Noorden en je richting noemt men de Koershoek.

Page 26: Hoeken Meten

De wijzers van een klok maken ook een hoek.

Je kan ook de grootte van die hoek bepalen. 

3 uur = 90º (rechte hoek) 1 uur is   90º : 3 = 30º 5 uur is 5 x 30º = 150º 6 uur is  6 x 30º = 180º  ( gestrekte hoek) 8 uur is 8 x 30º = 240º 10 uur  is  10 x 30º = 300º  

Page 27: Hoeken Meten

 De hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180º.Bekijkt de animatie twee keer

Page 28: Hoeken Meten

De hoeken van een vierhoek zijn samenaltijd 360º . Bekijkt de animatie twee keer

Page 29: Hoeken Meten

Welke soort hoek is dit? ….

Een stompe hoek

Een rechte hoek

Een scherpe hoek

Page 31: Hoeken Meten

Goed zo!

Ga verder

Page 32: Hoeken Meten

Welke soort hoek is dit? ….

Een stompe hoek

Een rechte hoek

Een scherpe hoek

Page 33: Hoeken Meten

Fout, kies opnieuw!

Ga terug naar de vraag.Klik hier

Page 34: Hoeken Meten

Goed zo!

Ga verder

Page 35: Hoeken Meten

Hoe noemen we deze zijde van de geodriehoek?

tekenzijde

been

graadboog

Page 36: Hoeken Meten

Fout, kies opnieuw!

Ga terug naar de vraag.Klik hier

Page 37: Hoeken Meten

Goed zo!

Ga verder

Page 38: Hoeken Meten

Hoe noemen we dit punt op de geodriehoek?

hoekpunt

draaipunt

nulpunt

Page 39: Hoeken Meten

Fout, kies opnieuw!

Ga terug naar de vraag.Klik hier

Page 40: Hoeken Meten

Goed zo!

Ga verder

Page 41: Hoeken Meten

http://leerling.getalenruimte.epn.nl/Site/epn_getalenruimte/download/hoeken_raden.html

Als de computer online is kunnen jullie met zijn tweeën een rekenspel spelen: hoeken raden.

Voor het spel begint moeten jullie uw naam invullen.Druk dan op Volgende

Daarna moet je om de beurt de grootte schatten van een opgegeven hoek.( nooit meer dan 180°)

Je stelt je getal in door met het pijltje te schuiven op de schuifbalk. Daarna druk je op OK

Nadat jullie beiden de hoekgrootte hebben ingesteld, druk je op bereken. Jullie score wordt dan bepaald.

Klik nu op onderstaande link.