HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN NGÀNH CẤP NƯỚC

 • View
  50

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HI THO CHUYN CHUYN NGNH CP NC. CNG TC IU TRA, NH GI NC DI T BSCL. Trnh by: ThS. Nguyn Tin Tng Email: tunggw@yahoo.com Mobile: 0909 028995. n v : ON QUY HOCH V IU TRA TI NGUYN NC 804. NI DUNG. Cng tc iu tra nc di t ( ND) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • HI THO CHUYN CHUYN NGNH CP NCCNG TC IU TRA, NH GINC DI T BSCLTrnh by: ThS. Nguyn Tin TngEmail: tunggw@yahoo.comMobile: 0909 028995n v: ON QUY HOCH V IU TRA TI NGUYN NC 804

 • Cng tc iu tra nc di t (ND)Nhng kt qu t cNhng vn v nc di tNI DUNG

 • Cng tc iu tra, nh gi ND 1982: Lp bn CTV ton quc t l 1:500.000 Khu vc Nam B: pht hin 3 tng cha nc chnh Pleistocene, Pliocene and Miocene 1992: Hon thnh Bn CTV t l 1:200.000 BNBXc nh 6 tng cha nc: Holocene, Pleistocene gia - trn, Pleistocene di, Pliocene, Miocene v tng cha nc trong i nt n

 • 1987 - 2012: Hn 60 n/d n c thc hin, bao gm: Lp bn CTV t l 1:50,000 nhng khu vc quan trng Tm kim ND t l 1:25.000 (1:50.000) iu tra a cht th t l 1:25.000 (1:50.000) iu tra ND vng su Nam B iu tra ngun ND cc o: Ph Quc, Th Chu, Hi Tc, Hn Ri,

  T nm 2000 n nay: Cc tnh, TP trin khai cc d n trn phm vi ton tnh/TP: Bin hi bn CTV t l 1:50.000 (1:100.000) nh gi, quy hoch ti nguyn ND t l 1:50.000 (1:100.000)Xy dng mng quan trc

 • Xy dng v vn hnh mng quan trc: thc hin t nm 1991 Quan trc mc nc, nhit nc Quan trc cht lng nc: 2 ln/nm National Network

 • Cc tng cha nc c pht hin

 • (1)Tng Holocen (qh)Vng nc nc nht 4.398km2Vng nc mn: 35.580km2

 • (2)Tng Pleistocene trn (qp3)Vng nc nc nht 10.494,4 km2Vng nc mn: 28.973,9km2

 • (3)Tng Pleistocen gia-trn (qp2-3)Vng nc nc nht 14.941,0 km2Vng nc mn: 24.338,1km2

 • (4)Tng Pleistocen di (qp1)Vng nc nc nht 13.646,5 km2Vng nc mn: 25.693,5 km2

 • (5)Tng Pliocene gia (n22)

  Vng nc nc nht 14.013,8 km2Vng nc mn: 22.253,4 km2

 • (6)Tng Pliocene di (n21)

  Vng nc nc nht 16.268,9 km2Vng nc mn: 18.276,7 km2

 • (7)Tng Miocene trn, (n13 )

  Vng nc nc nht 10.390,2 km2Vng nc mn: 21.169,7 km2

 • Tr lng khai thc tim nng Nd

 • HIN TRNG KHAI THC NC DI TNm 2010

 • NHNG VN V NC DI THin trng khai thc: s lng ging, tng khai thc, mc ch x dng, lng nc khai thc cha c quan tm ng mc, do vy khng th thu thp c cc thng tin chnh xc.iu tra nh gi TNND: cp bch phi xc nh lng nc sn c, lng nc c th khai thc an ton, gii hn khai thc nc di t cc mc khc nhau.Quy hoch nc di t: xy dng m hnh quy hoch ti nguyn nc. Cc tiu ch u tin phn b TNN. Tiu ch phn vng quy hoch...Quan trc nc di t: Mi quan trc c mc nc v thnh phn ha hc ca nc, mt cng trnh tha nn kt qu cha thc s thuyt phc. Cn trin xy dng cc mng quan trc chuyn: xm nhp mn, nhim bn, ln mt t Tng cng nhn thc ca cc cp qun l, nhn dn v bo v mi trng nc

 • Cm nqu v i biu!