Hồi xuân xưa và nay!

Embed Size (px)

Text of Hồi xuân xưa và nay!

Hi xun xa v nay!Cuc sng ngi ph n gn lin vi ch xun kh mt thit, v nh thi xun sc khi cn tr l giai on p nht, ang nh nht ca mi i ngi. Tr tru thay, cuc sng vn khng c g l vnh cu, cho nn xun sc ri cng qua i...

Xun sc qua i ng ngha vivic ngi ph n bc vo giai on suy gim sinh l. Hu htph n lc ny u ngh rng mnh n giai on xun tn. Tuy nhin, trong cuc sng cng lun tn ti nhng iu ngoi l, l mt s ngi c hin tng hi xun. Hi xun xa v nay c g khc nhau khng, ta th tm hiu mt s khi nim sau y:Xun tn v chuyn suy gim sinh l ph n vo tui mn kinh th c s ri lon cn bng 2 ni tit t l progesterone v estrogen. Lc u c s gim progesterone v tng estrogen, nhng sau th estrogen cng gim dn. S mt ni tit t n estrogen l nguyn nhn ch yu lm gim ham mun n. Cc tuyn ni tit c quan sinh dc gim hoc khng cn hot ng, lm cho nim mc m o tr nn kh v mng hn. S gim trn lng m o khin ngi ph n c th thy khng thoi mi khi quan h, i khi l cm gic kh chu, au rt nn khng th t c khoi cm. Lu dn c th tr nn lnh cm, s gn chng. Hi xun c hiu th no?Hi xun l thay i hy hu ca c th khi bc vo tui x chiu. Ngi c hin tng hi xun thy tinh thn phn khi hn, yu i hn, nng n hn, sinh l thy tt hn v t ham mun cng tng cao hn. y l chuyn khc thng, v theo quy lut, cng ln tui chng ta cng c cm gic sc lc yu hn, tinh thn km linh li nhy bn hn, ng thi l gim kh nng ham mun tnh dc.Hi xun theo quan nim trc y phi n trong qu trnh tin mn kinh c mt giai on gim progesterone v tng ni tit t estrogen. S ri lon ny gy nhiu triu chng kh chu ph n trong thi k tin mn kinh. Nhng cng hy hu l s tng ni tit t estrogen ny li c cm gic d chu mt s ngi, ngha l h thy yu i hn, sung sc hn, tinh thn tr trung hot bt hn v quan trng nht l c th cm thy ti mt hn, ham mun tnh dc nhiu hn. y cng l mt cch l gii cho hin tng hi xun.Hi xun ngy nayy l n lc ca nhiu nh khoa hc. Ngi ta ngh n chuyn dng ni tit t b sung khi thy c hin tng suy gim ni tit t sinh dc ph n trong giai on tin v sau mn kinh. Cc phng php ny rt hiu qu, ngha l ngi ph n gi c s ti mt ca c th, vn thy thoi mi trong sinh hot tnh dc. Tuy nhin, nu dng loi thuc ni tit t n di dng ung hay dng t m o thng xuyn, phi c ch nh v theo di ca bc s.Cnng y li c xu hng s dngcc dc phm t thin nhin nh Lepidium Meyeinii. Ngoi ra, cn bng ni tit th vic rn luyn tinh thn, tp th dc th thao cng rt quan trng. Np sng iu hp l trong cng vic v ngh ngi, gii tr, thm ch iu c trong sinh hot tnh dc l iu kin cn thit ko di tui xun cho nhng ngi khng may mn c hi xun.Tho dc Lepidium Meyenii gip ci thin c ch thn kinh - ni tit trong hot ng sinh l n gii, gip h ni tit ca c th ngi n t tit ra y v cn bng c 3 loi ni tit t cn thit cho sinh l n l estrogen, progesterone, testosterone. Sm Angela cha tinh cht Lepidium Meyenii cng cc tho dc qu gip c th khe mnh v cn bng ni tit mt cch t nhin.Sm Angela Tng cng sinh l n.Trung tm t vn Y khoa: 1900 545404,(08) 38 112 777

ThS.BS Phan Hu PhcGim c Phng Khm Lo Khoa Med-Vie, TPHCM