of 24/24
Mijn identiteit in Christus Deel 2: Worden wie je bent

Home - Navigators - Mijn identiteit in Christus...Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent 4 Avond 1 - Waarheid en Leugen ‘Jij bent mijn geliefde

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Home - Navigators - Mijn identiteit in Christus...Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus |...

 • Mijn identiteit in Christus

  Deel 2: Worden wie je bent

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  2

  Inhoud

  Inleiding

  Avond 1 Waarheid en leugen

  Avond 2 Vernieuwing van denken

  Avond 3 Presteren tot zegen

  Avond 4 Acceptatie

  Avond 5 Een nieuw land

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  3

  Inleiding

  Voor je ligt het tweede deel van de serie ‘Mijn identiteit in Christus’. De vijf kringen in dit

  boekje staan in het teken van Worden wie je bent. In vijf avonden word je geholpen om te

  groeien in jouw identiteit als geliefde zoon of dochter van God.

  Als je ervoor kiest om deze studie te gaan doen, is een open en kwetsbare houding

  noodzakelijk. De vragen en opdrachten dagen je uit om de diepte in te gaan en te kijken naar

  wat jouw identiteit vormt en wat jij gelooft over jezelf. Dit betekent niet dat je alles moet delen

  op kring, openheid en vertrouwdheid mag groeien. We vragen wel een bereidheid om met

  een open houding te kijken naar jezelf, ook als dat misschien confronterend is.

  De opzet van dit materiaal is dat kringleden zich voorbereiden op de kring door thuis de

  studie zelf te maken. Tijdens de kringavond kunnen jullie dan de punten bespreken die je

  aanspraken, waar je vragen over hebt enz. Ik wil je aanmoedigen om speciaal voor de kring

  een schrift/ boekje o.i.d. te gebruiken waarin je je voorbereiding opschrijft en de inzichten die

  je tijdens de kringavond opdoet. Op deze manier ontwikkel je een waardevol document vol

  met geleerde lessen en woorden van God!

  We hebben veel tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van dit materiaal. We hopen dat

  het je helpt om meer van God te leren en te groeien in geloof. Mocht je feedback willen

  geven op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar [email protected]

  Goede tijd gewenst,

  Namens het schrijversteam,

  Erik Riet

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  4

  Avond 1 - Waarheid en Leugen

  ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde’. Met deze woorden werd Jezus door zijn

  Vader bevestigd in zijn goddelijke identiteit. Gelijk daarna staat het verhaal dat Jezus door de

  duivel wordt verleid met de woorden: ‘Als je werkelijk Gods Zoon bent4’ (Matt. 3-4). In deze

  kring zullen we deze aloude strijd tussen waarheid en leugen verder onderzoeken en bezien

  welke gevolgen deze strijd heeft in ons eigen leven.

  Waarheid vs. leugen in de bijbel

  Lezen: Gen. 2:15-17 en Gen. 3:1-5

  • Wat is de tactiek die de duivel hier gebruikt?

  • Wat is het gevolg?

  Lezen: Joh. 8:30-47

  • Wat betekent het dat de duivel de vader is van de leugen?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  5

  • Waarom zijn leugens zo’n belangrijk wapen van de vijand?

  • Wat is het goede nieuws dat Jezus ons geeft in dit gedeelte?

  ‘De waarheid zal u bevrijden’ zegt Jezus in vers 32.

  • Hoe gaat dit in zijn werk denk je?

  • Waarvan maakt de waarheid je vrij?

  De joden snapten niet waarom ze bevrijding nodig hadden (v33). Jezus zei over hen dat er in

  hen geen ruimte was voor wat Hij zei (v37).

  • Wat zegt dit over hun hart? Waarom is er in hen geen ruimte voor Jezus’ woorden?

  • Spiegel dit eens aan je eigen hart. Wat gaat daarin om? Hoeveel ruimte is er in jouw

  hart om woorden van Jezus te ontvangen? Wat belemmert je daar evt. in?

  • Waarvan heb jij bevrijding nodig?

  In de praktijk

  Laten we eens kijken hoe in de praktijk leugens en zonden met elkaar verband houden en

  een plek kunnen gaan innemen in je leven.

  In chronologische volgorde zou je het als volgt schematisch kunnen weergeven:

  Wond � Leugen � Zonde � Patroon

  Een wond kan ontstaan door een (pijnlijke)

  gebeurtenis, door woorden die over je gezegd

  worden of aan het ontbreken van iets waar je

  behoefte aan had (bijv. liefde, aandacht, bevestiging

  enz.). Zo’n wond brengt een bepaalde boodschap

  met zich mee. Vaak is zo’n boodschap niet waar en

  ga je geloven in een leugen. Deze leugen kan

  betrekking hebben op hoe je over jezelf denkt, over

  anderen of over God. Deze boodschappen slaan we

  op in ons hart en vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat we in een bepaalde leugen

  zijn gaan geloven. Het geloven van zo’n leugen leidt tot zonde. Vaak bestaat deze zonde uit

  dingen die je doet om verdere verwonding te voorkomen. Om jezelf te ‘beschermen’ tegen

  Wond

  Zonde

  Leugen Patroon

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  6

  verdere afwijzing, angst of pijn. Deze manier van handelen wordt vervolgens een patroon in

  je leven. Vaste gewoontes in je denken, voelen en handelen.

  Voorbeeld:

  Frits kon op school lastig aansluiting vinden bij zijn klasgenoten. Hij werd niet gepest maar hij

  hoorde er ook niet echt bij. Zijn tijd op de middelbare school was dan ook een eenzame

  periode. Als gevolg van deze gebeurtenis is Frits in een leugen gaan geloven: ‘ik ben niet ok’

  en: ‘ik hoor er niet bij’. Om zichzelf te beschermen tegen verdere afwijzing, ontwikkelde Frits

  een houding van zich beter voordoen, trots en niet-kwetsbaar zijn. Hij deed dit om zichzelf te

  beschermen tegen verdere verwonding maar het leidde uiteindelijk tot nog meer

  eenzaamheid.

  Een zonde staat dus meestal niet op zichzelf maar is het gevolg van een leugen in je

  denken. In jouw strijd tegen de zonde is het dan ook zinvol om na te denken of er leugens

  zijn waarin je bent gaan geloven en die ten grondslag liggen aan een bepaald zondig gedrag.

  Opdracht:

  Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

  Peil mij, weet wat mij kwelt,

  Zie of ik geen verkeerde weg ga,

  En leid mij over de weg die eeuwig is.

  Psalm 139:23-24

  Denk eens na over de hierboven beschreven cyclus. Wat herken je hiervan in je eigen

  leven?

  Vraag God of Hij je wilt laten zien waar je misschien in een leugen bent gaan geloven en

  zondige patronen hebt ontwikkeld.

  Neem ook de tijd om te luisteren naar wat Gods waarheid is over jou!

  Noteer de dingen waar je aan moest denken, je vragen, inzichten enz.

  Wissel tijdens de kring je ervaringen uit, bevraag elkaar en bid voor elkaar!

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  7

  Avond 2 - Vernieuwing van denken

  Inleiding

  De vorige kring hebben we gezien dat leugens hét wapen vormen van de duivel. We hebben

  gekeken naar leugens in ons eigen leven en nagedacht over Jezus’ onderwijs dat de

  waarheid vrij maakt. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

  Vernieuwing van denken

  Lezen: Ef. 4:17-25

  (Tip: lees deze tekst ook in andere vertalingen. Bijv. op www.biblija.net)

  • Wat valt je op aan de beschrijving die Paulus geeft van de heidenen?

  • Wat leer je uit dit gedeelte als het gaat om ‘bevrijding door de waarheid’?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  8

  Bolwerken

  Lezen: 2 Kor. 10: 3-5

  Paulus spreekt in dit gedeelte over ten strijde trekken en

  ‘bolwerken’ neerhalen. Een bolwerk was een burcht, gelegen

  op een hoge plek, die werd gebruikt om controle uit te

  oefenen over een hele regio. De ‘tower of Sauron’ uit The

  Lord of the Rings is hier een mooi voorbeeld van.

  • Hoe kun je deze beeldspraak toepassen op je

  geestelijk leven? Wat zou bij jou een bolwerk kunnen

  zijn?

  • Paulus vecht niet met de wapens van deze wereld. Hoe trekt Paulus dan ten strijde?

  Hoe kun jij dit toepassen in je eigen leven?

  In de praktijk.

  “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van

  uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en

  volkomene” Rom 12:2 NBG

  Paulus roept ons op om ons denken te vernieuwen (Ef. 4:23 en Rom. 12:2). Maar hoe doe je

  dat? Hieronder een aantal mogelijkheden.

  • Vul het onderstaande schema in. Wellicht ken je nog andere manieren die je helpen

  je denken te vernieuwen. Noteer ook deze.

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  9

  Mijn ervaring

  hiermee:

  Wat denk je dat het

  je gaat opleveren?

  Wat denk je dat het

  je zal kosten?

  Bijbellezen

  Memoriseren

  Bidden

  Alleen zijn/ stilte

  Muziek luisteren/

  maken

  Tijd met vrienden

  ....

  Bekijk op Youtube het filmpje van John Piper – Why

  memorize scripture?

  http://www.youtube.com/watch?v=-2ph6zKxJDk

  (Dit is een fragment uit een preek van John Piper. De hele preek heet ‘If my

  words abide in you’ en is ook in zijn geheel terug te vinden op Youtube.)

  • Wissel met elkaar uit wat je van dit filmpje vindt. Inspireert het je? Of juist niet?

  Waarom?

  Een ontmoeting met God

  Dat Paulus ons oproept tot vernieuwing van denken betekent niet dat alleen het verwerven

  van theoretische kennis over God genoeg is. Wat we ook nodig hebben is een persoonlijke

  ontmoeting/ openbaring van God op hartsniveau.

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  10

  • Wat vind je van deze stelling?

  • Heb je weleens meegemaakt dat God je persoonlijk liet zien wat Zijn Waarheid was

  over jou?

  • Wat is voor jou een goede manier om God op een persoonlijk niveau te ontmoeten?

  • Welke gewoontes heb je ontwikkeld in je leven om je denken te vernieuwen en God

  te ontmoeten?

  • Welke van bovenstaande punten doe je nooit en zou je willen proberen de komende

  tijd?

  • Als we het hebben over het ontmoeten van God en het vernieuwen van ons denken,

  wat is daarin dan Gods rol en wat is daarin ons aandeel?

  Afsluitend

  • Wat is jouw verlangen t.a.v. vernieuwing van je denken en het ontmoeten van God?

  • Welke stappen zou je willen zetten/ welke voornemens wil je nemen?

  • Blijven in het Woord kost discipline. Welke offers ben jij bereid om te maken? Wat

  mag het jou kosten?

  • En wat is je hoop/ verwachting?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  11

  Avond 3 – Presteren tot zegen

  Inleiding

  In de vorige twee kringen hebben we gekeken naar de strijd tussen waarheid en leugen. De

  komende twee avonden gebruiken we om na te denken over twee veelvoorkomende leugens

  in de wereld: ‘ik ben wat ik doe/ kan’ en ‘ik ben wat anderen over mij zeggen’. Deze kring zal

  gaan over prestatie, de volgende over acceptatie.

  Presteren:

  1) tot stand brengen

  2) goed voor de dag komen

  (www.vandale.nl)

  Presteren is een heel alledaags onderdeel van ons dagelijks leven. Elke dag proberen we

  iets tot stand te brengen. God zelf rustte op de zevende dag van de schepping en genoot

  van wat hij tot stand had gebracht, zijn ‘prestaties’, uitdrukkingen van zijn wezen.

  Wanneer is presteren gevaarlijk? En tot welke prestaties worden we geroepen? Welke rol

  spelen prestaties in de waardering en liefde waar we naar verlangen? Daar zullen we in deze

  kring dieper op ingaan.

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  12

  Presteren en identiteit

  • Wat is jouw laatst behaalde doel, waar je trots op bent? Hoe was dat voor je? Wie

  vertelde je erover en wie niet?

  • Wat is je meest recente ervaring in het niet behalen van een gewenst doel? Hoe was

  dat voor je? Wie vertelde je erover en wie niet?

  • Wat zijn momenteel de doelen die je nastreeft in je dagelijks leven? Aan welke

  besteed je de meeste tijd?

  • Wat zou het voor je betekenen als bleek dat je deze doelen niet zouden kunnen

  behalen? Bijv. je studeert niet af, je wordt ontslagen, je zakt, je krijgt geen baan.

  Probeer je dit zo goed mogelijk voor te stellen. Hoe zou je je voelen over jezelf?

  • Hoe zouden anderen in je nabije omgeving reageren, verwacht je?

  • Denk eens aan een goede vriend of vriendin of je partner. Wat sprak je in hem/haar

  aan toen jullie elkaar leerden kennen?

  • Welke rol hadden zijn/haar prestaties hierin?

  Luister op Youtube het lied ‘Dun ijs’ van Stef Bos.

  http://www.youtube.com/watch?v=bxbioguls7g

  De songtekst kun je vinden op zijn website onder

  ‘Liedteksten’.

  • Deel je eerste indruk van het lied met elkaar. Wat viel je op? Waar moest je aan

  denken?

  • Hoe kijkt de zanger naar deze oude bekende? Wat voor gevoel roepen zijn woorden

  op?

  • Hoe wordt over de prestaties van de oude bekende gezongen?

  • Wat wint deze oude bekende? Wat dreigt hij te verliezen?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  13

  Als jij Gods zoon bent.

  Lees Matteüs 3:16 – 4:11

  • Kijk nog eens naar vers 16 en 17. Jezus wist toch dat Hij de Zoon van God was?

  Waarom gebeurde dit dan? En waarom op dit moment?

  • Wat beteken jij voor God? Welke gebeurtenis of welke bijbeltekst heeft hierin voor jou

  een rol gespeeld? Deel dit met elkaar.

  Twee verzoeken van de duivel beginnen met de zinsnede ‘Als jij Gods zoon bent4’

  • Wat vind je van deze uitspraak? Wat zou dit met Jezus doen?

  • Herken jij moderne varianten van zulke uitspraken in je eigen leven? Bespreek

  voorbeelden met elkaar. Wat doen zulke uitspraken met je?

  Kijk eens naar de verzoeken die de duivel aan Jezus voorlegt in de verzen 3, 6 en 9.

  • Wat zijn de overeenkomsten tussen de verzoeken? Wat zijn de verschillen?

  • Wat vind je van de volgorde van de verzoeken?

  • De duivel onderbouwt zijn vragen met een aantal beweringen. Wat vindt je van zijn

  beweringen?

  • Waartoe hoopt de duivel Jezus te bewegen, denk je?

  • Hoe reageert Jezus’ op de vragen van de duivel? Wat vind je hiervan?

  Presteren tot zegen

  Later in zijn loopbaan vragen de discipelen aan Jezus wat voor beloning zij mogen

  verwachten voor het feit dat zij alles hebben achtergelaten en Hem volgen (Matt. 19:27). Ze

  vragen Hem naar de waarde van hun prestaties. In reactie hierop vertelt Jezus het volgende

  verhaal aan de discipelen.

  Lees Matteüs 20:1-16

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  14

  • Wat valt je op in deze gelijkenis? Is er een vers dat er voor je uitspringt? Wat zijn je

  eerste associaties? Bespreek dit met elkaar.

  • Met wie kun je je gevoelsmatig het makkelijkst identificeren in dit verhaal?

  In de gelijkenis komen meerdere soorten arbeiders voor. Arbeiders die als eerste worden

  gekozen, arbeiders die pas verder op de dag worden meegenomen en arbeiders die als het

  ware overblijven. In vers 6 spreekt de landheer de arbeiders aan die zijn overgebleven.

  • Wat zouden redenen kunnen zijn deze arbeiders nog niet zijn ingehuurd?

  • Wat is de reactie van de landheer? Wat zegt dit over zijn intentie?

  • Wie zijn vandaag de dag de ‘overblijvers’ in de maatschappij? Hoe wordt op deze

  mensen gereageerd? Noem een voorbeeld.

  • Wie zijn de ‘overblijvers’ in de kerk of in de vereniging? Hoe wordt op deze mensen

  gereageerd? Noem een voorbeeld.

  Herlees vers 8 - 16.

  • Waarom kiest de landheer voor deze volgorde van uitbetalen?

  In vers 11,12 horen we de ontevreden reactie van de eerste arbeiders.

  • Wat is de grondslag van hun ontevredenheid?

  • Hoe denkt de landheer over prestaties? Wat is zijn motto? Hoe staat zijn manier van

  zakendoen in verhouding tot de manier van zakendoen in onze huidige

  maatschappij? Wat is daarvan het motto?

  • Wat herken je hiervan in je eigen toekomstige werkveld of studie?

  Afsluitend

  • Wat doen deze twee verhalen van Jezus met je gevoel ten aanzien van je doelen?

  Wat brengt ontspanning? Wat roept spanning op?

  • Tot welke prestaties voel jij je geroepen?

  • Wat is jouw valkuil in het nastreven van prestaties? En wat is jouw kracht in het

  nastreven van prestaties?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  15

  Avond 4 – Acceptatie

  In deze kring kijken we naar in hoeverre anderen een rol spelen bij het vormen van jouw

  eigen identiteit.

  Acceptatie door anderen

  Hieronder vind je een aantal stellingen die je helpen om na te denken in

  hoeverre de acceptatie van anderen belangrijk voor jou is.

  Vink de punten aan die je bij jezelf (deels) herkent.

  1. Ik vermijd mensen die zeker zijn van zichzelf

  2. Wanneer ik geloof dat andere mensen mij niet zullen accepteren, word ik angstig

  en zenuwachtig

  3. Ik voel me ongemakkelijk in de aanwezigheid van mensen die anders zijn dan ik

  4. Ik vind het moeilijk als iemand onaardig tegen me is

  5. Ik ben kritisch over anderen

  6. Ik wil indruk maken op anderen (door mijn vermogen om goed te argumenteren,

  goed te sporten, door er goed uit te zien…)

  7. Ik voel me terneergeslagen (down) wanneer anderen mij bekritiseren

  8. Ik ben altijd benieuwd wat anderen van mij vinden

  9. Ik voel me vaak onbegrepen

  10. Als ik iets goeds heb gedaan, kijk ik om me heen om te zien of iemand het heeft

  opgemerkt

  11. Ik ben heel bewust bezig met hoe mensen tegen me aankijken

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  16

  12. Ik pas me bij verschillende mensen aan om me bij hen geaccepteerd te voelen

  (hoe ik praat, mate van alcohol, hoe ik me kleed…)

  13. Ik voel vaak dat ik bij sommige mensen niet mezelf kan zijn

  14. Af en toe doe ik dingen, niet omdat ik het zelf wil, maar omdat ik denk dat

  anderen dat van me verwachten.

  • Wat zijn je conclusies?

  • Hoe zie je de verschillende punten uit de test terug in je eigen leven? Noem drie

  voorbeelden.

  • Vul punt 6 aan met eigen voorbeelden. Waarmee wil jij indruk op anderen maken?

  • Vul ook punt 12 aan met eigen voorbeelden. Waarin pas jij je aan om geaccepteerd

  te worden door anderen?

  • Wat maakt dat je op zoek bent naar acceptatie?

  • Door welke mensen wil jij geaccepteerd worden?

  Hoe beïnvloedt de angst om door deze mensen afgewezen te worden

  jouw leven? Bid en vraag aan God om jouw specifieke situaties te laten

  zien waarin jij door deze angst beïnvloed werd. Je kunt gebruik maken

  van onderstaand schema.

  1 2 3

  Met wie was je?

  Wat gebeurde er?

  Wat waren je

  gedachten en

  emoties?

  Wat deed je?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  17

  • In hoeverre beïnvloedt de angst om niet geaccepteerd te worden jouw

  vrijmoedigheid om met anderen (ook christenen) over Jezus te praten?

  Acceptatie door God

  Laten we kijken naar drie personen uit de Bijbel die hun zekerheid uit God haalden en zich

  niet lieten leiden door de acceptatie van anderen: Paulus, David en Jezus.

  Paulus: Lees 1 Korintiërs 4:1-5

  • Omschrijf in eigen woorden wat Paulus hier zegt.

  • Hoe is Paulus tot deze overtuiging gekomen? (zie ook Paulus’ uitspraak in

  Galaten 1:10)

  • Hoe kijk jij aan tegen vers 3? Zou je dit ook zo kunnen zeggen?

  • ‘Houdt dus op te oordelen’. Dit kun je opvatten als het ophouden met oordelen

  over anderen, maar ook ophouden met oordelen over jezelf. Oordeel jij wel eens

  over jezelf? Hoe doe je dit en waar oordeel je dan over?

  David: Lees Psalm 27

  • Lees nogmaals vers 1-3. Wat zeggen deze verzen over God? En wat zeggen ze

  over David?

  • Wat maakt dat David deze dingen kan zeggen? Hoe is hij tot deze overtuiging

  gekomen?

  • Hoe kun jij tot deze overtuiging komen?

  • Wat zou er in je leven veranderen wanneer je David na kan zeggen?

  Jezus: Welk voorbeelden kun je bedenken van Jezus waarin Hij laat zien dat

  hij zich niet laat leiden door acceptatie van mensen, maar door God?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  18

  Als bonus:

  Neem de tijd om over (enkele van) onderstaande teksten na te denken.

  Wat zegt God hierin tegen jou?

  • Sef. 3:17

  • Jes. 49:15-16

  • Jes. 41:10

  • Marc. 1:11

  • Luk. 15

  • Rom. 5:8

  • Ef. 1:4-6

  Tot Slot

  • Hoe zou jij concreet weerstand kunnen bieden tegen angst om niet geaccepteerd

  te worden? Of als je deze angst niet voelt; wat zou je anderen die dat wel hebben

  adviseren?

  • Wat heb je geleerd in deze kring en wat neem je er uit mee?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  19

  Avond 5 - Een nieuw land

  Het kan zijn dat tijdens de afgelopen kringen je hebt ontdekt dat je bepaalde dingen bent

  gaan geloven over jezelf die niet waar zijn. Wellicht heb je jezelf bepaalde etiketten

  opgeplakt? ‘Ik ben nu eenmaal4..’ (vul maar in). Of misschien heb je (onbewust) een

  bepaalde innerlijke gelofte gemaakt. Deze heeft vaak de vorm van ‘ik zal nooit meer4.’ Of:

  ‘Voortaan zal ik4.’. Deze etiketten en geloftes verhinderen dat je gaat leven zoals je

  werkelijk bedoeld bent.

  Opdracht:

  • Vraag God je te laten zien welke etiketten jij jezelf hebt opgeplakt.

  • Zijn er bepaalde innerlijke geloftes die je hebt gemaakt?

  • Heb je het idee dat je identiteit afhankelijk is van iets of iemand

  anders dan Jezus?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  20

  Gelukkig is er goed nieuws!

  “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij,

  het nieuwe is gekomen.” 2 Kor. 5:17

  Je hoeft je niet langer te laten leiden door leugens in je denken en etiketten die je jezelf hebt

  opgeplakt. We mogen gaan leven als zonen en dochters van God! Hij wil je meenemen in

  een proces waarin je gedachten, gevoelens en je wil steeds meer gevormd zullen worden

  naar Zijn Waarheid.

  Lezen: Rom. 8:12-16

  • Wat heeft God al gedaan voor ons volgens deze tekst?

  • Wat zegt dit gedeelte over onze eigen verantwoordelijkheid?

  • Wat vind je van het idee dat God je wilt meenemen in een proces waarin je

  gedachten, gevoelens en je wil steeds meer gevormd zullen worden naar Zijn

  Waarheid? Wil je dat ook?

  Lezen: Fil. 3:1-16

  • Wat bepaalde Paulus’ identiteit voor zijn bekering?

  • Wat bedoelt hij met ‘wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies

  gaan beschouwen’ en ‘ik heb alles als afval weggegooid’?

  • Hoe zou je in je eigen woorden de verandering beschrijven die Paulus hier beschrijft?

  • Wat inspireert je aan dit gedeelte? Wat wil je toepassen in je eigen leven?

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  21

  Lezen: Psalm 16

  • Wat leert deze psalm je over Davids hart, zijn relatie met God en zijn levensinstelling?

  • Wat laat deze psalm je zien over God?

  • Heb je een idee hoe jouw ‘lieflijk land’ (vers 6) eruit zal zien?

  • Terugkijkend op bovenstaande opdracht, wat zou jij ‘als afval’ willen weggooien? Kun

  jij hetzelfde zeggen als wat David zegt in vers 1-4?

  Wanneer er zaken zijn waar je afstand van wilt doen, deel het met elkaar

  en spreek het in gebed uit naar God!

 • Navigators | NSV | Mijn identiteit in Christus | Deel 2: Worden wie je bent

  22

  Boekentips

  - Henri Nouwen – Een parel in Gods Ogen

  - Max Lucado – Niemand zoals jij

  - Neil T. Anderson – Overwinning over de duisternis

  - Joyce Meyer – Strijd in je denken

  - Joyce Meyer – Verslaafd aan goedkeuring