Click here to load reader

Honda SH125 SH150 · PDF file 2013-04-17 · Honda SH125 SH150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HondaSH125 SH150 OWNERʼS MANUAL All information in this publication is based on the

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Honda SH125 SH150 · PDF file 2013-04-17 · Honda SH125 SH150...

 • Honda SH125 SH150

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ ● Αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον οδηγό και έναν επιβάτη. Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη σχετική ετικέτα φόρτωσης και αξεσουάρ.

  ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ● Το σκούτερ αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μόνο σε ομαλό δρόμο.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ● Προσέξτε ιδιαιτέρως τα μηνύματα ασφαλείας που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τα μηνύματα αυτά εξηγούνται πλήρως στην παράγραφο «Λίγα Λόγια Για την Ασφάλεια» που βρίσκεται πριν από τη σελίδα με τα Περιεχόμενα.

  Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

 • Honda SH125 SH150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

  Honda SH125 SH150

  OWNERʼS MANUAL

  All information in this publication is based on the latest production information available at the time of approval for printing. Honda Italia Industriale S.p.A. reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation. No part of this publication may be reproduced without written permission.

  Όλες η πληροφόρηση αυτής της έκδοσης βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παραγωγής κατά το χρονικό διάστημα έγκρισης της εκτύπωσης. Η HONDA ITALIA S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κανενός μέρους του παρόντος εντύπου χωρίς έγγραφη άδεια.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σκούτερ σάς θέτει την πρόκληση να κυριαρχήσετε τη μηχανή, μια πρόκληση για περιπέτεια. Οδηγείτε διασχίζοντας τον άνεμο και σας συνδέει με το δρόμο ένα όχημα που ανταποκρίνεται στις εντολές σας όσο κανένα άλλο. Σε αντίθεση με το αυτοκίνητο, δεν περιορίζεστε σε ένα μεταλλικό κλουβί. Όπως ακριβώς και στο αεροπλάνο, ο έλεγχος πριν την οδήγηση και η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητα για την ασφάλειά σας. Ανταμοιβή σας η ελευθερία.

  Για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις με ασφάλεια και για να απολαύσετε πλήρως την περιπέτεια, θα πρέπει να εξοικειωθείτε πλήρως με το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χρήσης ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ.

  Διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο, θα βρείτε πληροφορίες των οποίων προηγείται το σύμβολο ΣΗΜΕΙΩΣΗ . Οι πληροφορίες αυτές έχουν στόχο να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ζημιές στο σκούτερ σας, σε ξένη ιδιο- κτησία, ή στο περιβάλλον.

  Όταν έρθει η ώρα για το σέρβις, θυμηθείτε ότι ο συνεργάτης της Honda γνωρίζει το σκούτερ σας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αν διαθέτετε την απαραίτητη μηχανολογική «τεχνογνωσία» και τα απαραίτητα εργαλεία, το συνεργάτης Honda μπορεί να σας προμηθεύσει το Επίσημο Εγχειρίδιο Συντήρησης Honda, το οποίο θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε πολλές εργασίες συντήρησης και επισκευής.

  Σας ευχόμαστε ευχάριστη οδήγηση και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια Honda!

 • Οι εικόνες που παρατίθενται εδώ βασίζονται στον τύπο SH125 και SH150. ●

  Οι ακόλουθοι κωδικοί αυτού του εγχειριδίου υποδεικνύουν την κάθε χώρα. ●

  SH125 SH150

  ED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη ED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

  F Γαλλία IIED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

  E Ηνωμένο Βασίλειο U Αυστραλία

  IIED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

  IIF Γαλλία

  IIIE Ηνωμένο Βασίλειο

  Οι προδιαγραφές μπορεί να διαφοροποιούνται σε κάθε περιοχή. ●

 • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ασφάλειά σας, και η ασφάλεια των άλλων, είναι πολύ σημαντική και ο χειρισμός του σκούτερ αυτού με ασφάλεια είναι μια σημαντική ευθύνη.

  Για να σας βοηθήσουμε να λάβετε αποφάσεις μετά από ενημέρωση για την ασφάλεια σας, παρέχουμε δια- δικασίες χειρισμού και άλλες πληροφορίες σε ετικέτες και σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες αυτές σας εφιστούν την προσοχή σε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε σας ή σε άλλους.

  Φυσικά, δεν είναι πρακτικό ή εφικτό να σας προειδοποιήσουμε για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το χειρισμό ή τη συντήρηση ενός σκούτερ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δική σας σωστή κρίση.

  Θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας σε μια ποικιλία μορφών, που περιλαμβάνουν:

  Ετικέτες Ασφαλείας ● – επάνω στο σκούτερ.

  ● Μηνύματα Ασφαλείας - των οποίων προηγείται ένα σύμβολο κινδύνου

  Your safety, and the safety of others, is very important and operating this scooter safely is an important responsibility.

  To help you make informed decisions about safety, we have provided operating procedures and other information on labels and in this manual. This information alerts you to potential hazards that could hurt you or others.

  Of course, it is not practical or possible to warn you about all hazards associated with operating or maintaining a scooter. You must use your own good judgement.

  You will find important safety information in a variety of forms, including:

  • Safety Labels - on the scooter.

  • Safety Messages - preceded by a safety alert symbol n and one of three signal words: DANGER, WARNING, or CAUTION.

  These signal words mean:

  A FEW WORDS ABOUT SAFETY

  και μια από τις τρεις ακόλουθες ενδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

  Αυτές οι ενδείξεις σημαίνουν:

 • You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt follow instructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt follow instructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n DANGER

  n WARNING

  n CAUTION

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ Θα ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή θα ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ εάν δεν ακολου-θήσετε τις οδηγίες. You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt follow instructions.

  You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you donʼt follow instructions.

  You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

  • Safety Headings - such as Important Safety Reminders or Important Safety Precautions.

  • Safety Section - such as Scooter Safety.

  • Instructions - how to use this scooter correctly and safely.

  This entire manual is filled with important safety information – please read it carefully.

  n