HOT TOPICS - ?? definicja i jako›‡ leadw ... 10:05 b2b customer decision journey content marketing – how to create truly valuable content marketing strategy

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOT TOPICS - ?? definicja i jako›‡ leadw ... 10:05 b2b customer decision journey...

 • Elbieta Peda

  Piotr Kwietniak

  Olga Mazurek Natalia Dugosz

  Piotr Mroziski

  Daniel Szczeniewski

  ukasz Maroszczyk Tomasz Kalko

  Monika MaciejewskaMateusz Wisa

  Attract NurtureEngageDelightUpsellRefer

  KONFERENCJA

  HOT TOPICSLEAD NURTURING

  CONTENT MARKETINGBUYER PERSONASOCIAL SELLING

  LEAD GENERATION PASSIVE VS. ACTIVE

  B2B CUSTOMER JOURNEY

  13-14 CZERWCA 2016, WARSZAWA, HOTEL AIRPORT OKCIE

  Ian Harcus, BPO MarketingManager, Xerox

  Giuseppe Caltabiano

  GOCIE SPECJALNI

  www.leadsummit.pl

 • KONFERENCJA

  Oto 6 powodw dla ktrych nie moe Ci zabrakn na tej konferencji:

  Wrd tematw, ktre zostan szczegowo omwione znajd si m.in.: Definicja i jako leadw Sprawdzone techniki generowania leadw Social selling, czyli poszukiwanie leadw w social media Lead nurturing na rnych etapach ycia prospect lead Rola buyer persona w strategii marketingowej Od marketingu tradycyjnego do content marketingu Jak generowa leady przy zoonej sieci dystrybucji

  Wrd prelegentw przedstawiciele firm: Schneider Electric, Xerox, GE Healthcare, T-mobile, Cisco Systems, Saint-Gobain Building Glass, Michelin, Honeywell, LinkedIn, Philips Lighting, Hella, Deloitte, Pruszyski Sp. z. o.o. i inni.

  Marta PawlikowskaProject Directorkom. 519 047 625m.pawlikowska@trioconferences.pl

  Robert SzpindlerBusiness Development Managerkom. +48 519 407 698r.szpindler@trioconferences.pl

  ZASTANAWIASZ SI CZY WARTO WZI UDZIA W TYM WYDARZENIU?

  ATTRACTpokaemy sprawdzone techniki przycigania klientw

  NURTURE poznasz metody efektywnego prowadzenia klienta przez kolejne etapy tunelu sprzedaowego

  ENGAGE dowiesz si jak tworzy zaangaowanie na rnych etapach ycia prospektw

  DELIGHT zrozumiesz dlaczego powiniene sta si zaufanym doradc swoich klientwUPSELLpokaemy dlaczego poszukiwanie wzrostu biznesu wrd istniejcej bazy klientw jest kluczowe

  REFERdowiesz si dlaczego system rekomendacji jest sercem kadego biznesu B2B

  13-14 CZERWCA 2016

  www.leadsummit.pl

  ZARZDZANIE KAMPANIAMI LEAD GENERATION / MARKETING B2B / SPRZEDA B2BSEGMENT MANAGERW / CORPORATE COMMUNICATIONS / SMALL MEDIUM BUSSINESS / COMMERCIAL MARKETING

 • Wrd tematw, ktre zostan szczegowo omwione znajd si m.in.: Definicja i jako leadw Sprawdzone techniki generowania leadw Social selling, czyli poszukiwanie leadw w social media Lead nurturing na rnych etapach ycia prospect lead Rola buyer persona w strategii marketingowej Od marketingu tradycyjnego do content marketingu Jak generowa leady przy zoonej sieci dystrybucji

  Wrd prelegentw przedstawiciele firm: Schneider Electric, Xerox, GE Healthcare, T-mobile, Cisco Systems, Saint-Gobain Building Glass, Michelin, Honeywell, LinkedIn, Philips Lighting, Hella, Deloitte, Pruszyski Sp. z. o.o. i inni.

  Marta PawlikowskaProject Directorkom. 519 047 625m.pawlikowska@trioconferences.pl

  Psychologia klienta B2B jak dogbnie zrozumie sposb mylenia potencjalnego klienta Podr decyzyjna B2B customer - narzdzie dla rnych dziaw w firmie; pokaza tu rne kanay i ich skuteczno Mapowanie podry klienta to dopiero pocztek co dalej E2E funnel sales - jak zaplanowa dwiczne interakcje na kadym punkcie tunelu (lejka) sprzedaowego twoich potencjalnych prospektw/klientw Natalia Dugosz, Marketing & Communications Manager Eastern Europe, Honeywell

  10:05 B2B CUSTOMER DECISION JOURNEY

  CONTENT MARKETING HOW TO CREATE TRULY VALUABLE CONTENT MARKETING STRATEGY

  13 czerwca, poniedziaek

  9:30 Poranna kawa i rejestracja // 10:00 Przywitanie uczestnikw i rozpoczcie konferencji

  Dzisiejszy klient B2B sam wykonuje solidny research, zanim jeszcze sam siebie zidentyfikuje jako potencjalnego prospekta. Trik polega na tym, by dotrze do niego zanim on sam si zorientuje, e masz to czego mu potrzeba

  Moving from traditional marketing to content marketing strategy model Buyer persona how to align content with your buyers expectation and give people what they are interested in Analytical approach - creating a feedback loop for your content Giuseppe Caltabiano, VP Marketing Integration Social Media, PR, Content process and tools, Schneider Electric

  12:35 SOCIAL LEAD ACQUISITION: W POSZUKIWANIU WACIWYCH PROSPEKTW

  Social selling - nowy trend w B2B Twj profil to nie CV - jak wykorzysta inbound Mniej a lepiej - jak dotrze do waciwych osb Jak mierzy aktywno Piotr Mroziski, Head of Customer Acquisition, LinkedIn Sales Solutions CEE

  HOW TO ATTRACT LEADS

  13:20 LUNCH

  10:45

  Using B2B customer knowledge to generate leads through key account marketing Xeroxs marketing automation journey using Marketo Ian Harcus, BPO Marketing Manager, Xerox

  11:50 LEAD GENERATION TECHNIQUES THAT WORK AT XEROX JOURNEY OF KEY ACCOUNT MARKETING AND MARKETING AUTOMATION

  Program konferencji

  Pierwszy dzie

  Organizator zapewnia tumaczenie symultaniczne

  11:30 PRZERWA NA KAW I AKTYWNE GENEROWANIE LEADW

 • Social selling - nowy trend w B2B Twj profil to nie CV - jak wykorzysta inbound Mniej a lepiej - jak dotrze do waciwych osb Jak mierzy aktywno Piotr Mroziski, Head of Customer Acquisition, LinkedIn Sales Solutions CEE

  13:20 LUNCH

  13 czerwca, poniedziaek

  14:15 Corporate culture shock rola pracownikw w strategii lead generation Jak zaangaowa pracownikw w proces generowania leadw b2b i kultur tworzenia kontentu Przeamanie silosw organizacyjnych Elbieta Peda, Marketing Director Europe Central North, Michelin

  15:00 Budowanie marki B2B - event marketing, konferencje, prezentacje. Jak skutecznie czy tradycyjne kanay komunikacji z dziaaniami online Mateusz Wisa, Marketing Manager, GE Healthcare

  Lead attracting&nurturing praktyczne sesje

  Lead attracting&nurturing praktyczne sesje

  14:15 Market Intelligence jako punkt wyjcia do zbudowania innowacyjnej strategii Lead Generation w oparciu o content marketing Wykorzystanie przewag konkurencyjnych wynikajcych z wdroenia Market Intelligence w celu skutecznego zrozumienia klienta B2B Projektowanie i wdraanie nowatorskiego podejcia do lead generation w kontekcie ogranicze organizacyjnych Wizja przyszego sukcesu co chcemy osign? Bartosz Kostrzewski, Market Intelligence Manager, ukasz Maroszczyk, Digital Marketing Lead CEE, Philips Lighting

  16:00 Zakoczenie I dnia konferencji

  Program konferencji

  Wiemy, e najlepsze strategie bazuj na stworzeniu wyjtkowej marketingowej konwersacji. Im wiksze zaangaowanie stworzysz i zbudujesz lepsz komunika-cj z klientami i prospektami, tym prdzej oni zrozumiej potrzeb i warto, tego co oferujesz.

  15:00 Lead Gen Tech Trends dla duych firm

  Materiay i treci zawarte w programie kongresu stanowi wasno Trio Conferences Spka z ograniczon odpowiedzialnoci S.K. oraz powizanych z ni podmiotw i s chronione prawem autorskim. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materiaw stanowicych wasno Trio Conferences Spka z ograni-czon odpowiedzialnoci S.K. modyfikowa, rozpowszechnia, powiela, tworzy pochodnych prac na bazie materiaw umieszczonych w programie lub w inny sposb wykorzystywa.

  SESJE RWNOLEGE

  Pierwszy dzie

  www.leadsummit.pl

 • 14 czerwca, wtorek

  9:30 Poranna kawa i rejestracja

  Jak zagwarantowa, e wartoci marki bd tumaczone na caej drodze sieci dystrybucyjnej a do finalnego uytkownika Jak inspirowa i angaowa t niezalen i rnorodn publiczno, by kochaa, reprezentowaa i chronia Twoj mark Jakie narzdzia zapewni zobowizanie; Jakie wsparcie naley dostarczy, by zapewni dystrybutorom poczucie, e ich rozwj jest dla nas kluczowy Analityczny feedback podstaw tworzenia spoecznoci zaangaowanych dystrybutorw Olga Mazurek, Dyrektor marketingu, Saint-Gobain Building Glass Europe

  10:05 LEAD GENERATION MARKETING JAK "TO" ROBI? Jak stworzy strategi generowania leadw w firmie Jaki cel naley postawi dziaom marketingu i sprzeday Jakie s dostpne i popularne taktyki generowania leadw Jak mierzy i optymalizowa proces generowania i zarzdzania leadami, Piotr Kwietniak, B2B Marketing Manager, Central Europe, Cisco

  12:00 JAK ROZKRCI LEAD GENERATION B2B PRAKTYCZNE PORADY OD CZEGO ZACZ, O CZYM PAMITA, CO ZROBI I JAK NIE UTON W SETKACH ZACHODNICH INSPIRACJI TYPU HOW-TO

  11:45 PRZERWA NA KAW I AKTYWNE GENEROWANIE LEADW

  13:30 LUNCH

  11:00 JAK PRZEKSZTACI THIRD PARTY DISTRIBUTORS W AMBASADORW MARKI

  Program konferencji

  12:45 GENEROWANIE LEADW PODEJCIE PASYWNE VS AKTYWNE Pasywny marketing jest kosztowny i czasochonny, masowa komunikacja dla masowej publicznoci Proaktywne poszukiwanie klientw szybsze efekty, specyficzna grupa odbiorcw Edukacja bd tam, gdzie potencjalni klienci szukaj wiedzy, dostarczaj informacje i buduj zaangaowanie Monika Maciejewska, Director of Marketing and Product Development, Hella

  Praktyczny przewodnik dla kadego kto zastanawia si nad wdroeniem lead generation w B2B, ale nie wie od czego zacz Przeczytae ju wszystkie moliwe artykuy o lead generation i content marketing, ale nie wiesz jak si za to zabra w praktyce Wci zastanawiasz si jak scharakteryzowa klienta, jak zbada jego cykl zakupowy, jak tworzy treci marketingowe, w jaki sposb sprawi, by dodary do interesujcych ci klientw, jak poczy wysiki marketingu i sprzeday Wysuchaj konkretnych porad krok po kroku, sprawd co dziaa w polskich warunkach a co jest tylko specyfik zachodu, dowiedz si na co si przygotowa i jakich efektw oczekiwa Daniel Szczeniewski, Head of Marketing and Segment Management B2B, T-mobile

  12:05 GENEROWANIE LEADW PODEJCIE PASYWNE VS AKTYWNE Pasywny marketing jest kosztowny i czasochonny, masowa komunikacja dla mas