Click here to load reader

Hærri laun - Nepal hugbúnaður laun. Félagið er aðili að bandalaginu og telur sig bundið af samþykktum þess um verulega hækkun lágmarkslauna sem óneitanlega kemur til með

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hærri laun - Nepal hugbúnaður laun. Félagið er aðili að...

 • Hærri laun og aukin réttindi

  3. TÖLUBLAÐ 18. ÁRGANGUR DESEMBER 2004

  Hærri laun og aukin réttindi

  - sjá bls. 4-11- sjá bls. 4-11

  SFLÍ des 2004 10.12.2003 15:15 Page 1

 • 2 SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2004

  Framkvæmdastjórn Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ): Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður. Kristín Ólafsdóttir, varaformaður. Margrét Þóra Óladóttir, gjaldkeri. Kristjana Guðjónsdóttir, ritari.

  Skrifstofa félagsins: Skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands er að Grensásvegi 16, 108 Reykjavík. Sími 553 9493 eða 553 9494. Símabréf, fax 553 9492. Heimasíða félagsins er www.slfi.is Skrifstofan er opin mánudaga til föstudaga frá kl. 09:00 til 17:00. Starfsfólk félagsins annast alla almenna skrifstofuþjónustu, upplýsingamiðlun túlkun kjarasamninga og erindrekstur fyrir félagið og félagsmenn. Skrifstofan sér um sjóði félagsins svo sem félagssjóð, orlofssjóð, Minningar- og styrktarsjóð, Fræðslusjóðinn Framför, Vinnudeilu- og verkfallssjóð auk þess sem hún afgreiðir erindi Starfsmenntunarsjóðs BSRB og Styrktarsjóðs BSRB. Ennfremur sér skrifstofan um úthlutun á orlofsíbúð og orlofshúsum félagsins í umboði Orlofsnefndar.

  Starfsfólk á skrifstofu Sjúkraliðafélags Íslands Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður, netfang: [email protected] Gunnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri, netfang: [email protected] Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri, netfang: [email protected] Margrét Tómasdóttir, bókari, netfang: [email protected]

  Sjúkraliðinn: Sjúkraliðinn er gefinn út af Sjúkraliðafélagi Íslands í 2.700 eintökum.

  Ábyrgðarmaður: Kristín Á. Guðmundsdóttir

  Ritnefnd: Linda Gustafson, Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði, Edda Sjöfn Smáradóttir, Vífilsstöðum og Sif Eiðsdóttir, Vífilsstöðum

  Umsjón: Gunnar Gunnarsson

  Prentvinnsla og umbrot: Stafræna prentsmiðjan ehf, Bæjarhrauni 22, Hafnarfirði

  Á D A G S K R Á

  Fjölmennur félagsfundur Sjúkraliða- félags Íslands, haldinn mánudaginn 15. nóvember 2004 að Grettisgötu 89 í Reykjavík, samþykkti einróma hvatn- ingu til allra launþegasamtaka lands- ins að taka höndum saman til varnar samningsrétti launafólks.

  Ályktunin var samþykkt í kjölfar þess að lögmætt verkfall kennara var bannað með lögum frá Alþingi. Í ályktun félags- fundarins segir:

  „Félagsfundur sjúkraliða vill að gefnu tilefni mótmæla gerræðislegri ákvörð- un ríkisstjórnar og meirihluta Alþingis um að svipta grunnskólakennara lög- og stjórnarskrárbundnum réttindum til að semja um kaup og kjör. Með ákvörð- un sinni hafa stjórnvöld valdið kennur- um og samtökum þeirra óbætanlegum fjárhags- og félagslegum skaða og gert að engu baráttu þeirra fyrir bættum kjörum stéttarinnar og betra skólastarfi með hæfu starfsfólki.

  Fundur sjúkraliða ítrekar mótmæli við

  tvöföldu siðgæði ráðherra og þing- manna, sem ítrekað hafa tekið við launahækkunum og lífeyrisréttindum sem eru í engu samræmi við þau kjör sem almenningi er ætlað að sætta sig við. Með ákvörðun Alþingis er staðfest- ur sá sannleikur um viðhorf þingmanna til þjóðarinnar, sem varað var við og birt í ályktun Fulltrúaþingsins sjúkraliða vorið 2003, sem er svohljóðandi:

  „Sjúkraliðafélags Íslands mótmælir harð- lega siðleysi Alþingis sem birtist í samþykkt meirihluta þess um eftirlaun forsætisráð- herra, ráðherra og þingmanna. Með sam- þykkt sinni staðfestir þingið með ótrúlegum hætti viðhorf sitt til þjóðarinnar og staðfest- ir aðskilnað almennings, þings og þjóðar.“

  Fundur sjúkraliða skorar á önnur launþegasamtök í landinu, ASÍ, BSRB, BHM og Samband íslenskra banka- manna, að taka höndum saman í vörn um samningsrétt launþega.”

  Til varnar samningsrétti Ályktun fjölmenns félagsfundar Sjúkraliðafélagsins

  Mótmælastaða sjúkraliða í síðustu kjarasamningaviðræðum Sjúkraliðafélags Íslands.

  Fræðslunefnd BSRB hefur tilnefnt Sjúkraliðafélag Íslands til Starfs- menntaverðlaunanna fyrir árið 2004 í flokki fyrirtækja og félagasamtaka fyrir uppbyggingarstarf við að koma á fram- haldsnámi sjúkraliða í öldrunarhjúkrun.

  Í rökstuðningi með tilnefningunni segir meðal annars:

  „Kröfur samfélagsins um endur- og símenntun verða stöðugt meiri. Sjúkraliðafélag Íslands hefur verið mjög vakandi á þessu sviði og sinnt fræðslumál-

  um félagsmanna sinna mjög vel. Framhaldsnám sjúkraliða í öldrunarhjúkr- un er afrakstur af samstarfi SLFÍ, Fjölbrautarskólans í Ármúla og mennta- málaráðuneytisins. Þetta nám kemur mjög vel til móts við aukna þörf á meiri gæðum í öldrunarþjónustunni.”

  Fræðslunefndin bendir á að á vegum Sjúkraliðafélags Íslands hafi verið unnið mikið og óeigingjarnt starf á þessu sviði og því full ástæða til að veita félaginu verð- skuldaða viðurkenningu.

  Sjúkraliðafélagið tilnefnt

  SFLÍ des 2004 10.12.2003 15:15 Page 2

 • SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2004 3

  Á DAGSKRÁ 2 - Til varnar samningsrétti - Sjúkraliðafélagið tilefnt til verðlauna

  FORMANNSPISTILL 3 - Áherslur í komandi samningum

  KJARAMÁL 4-11 - Síðasti samningur var fyrsti áfanginn - Hækkun launa og aukin réttindi - Nokkrar stofnanir uppfylla ekki

  samninginn - Viðræðuáætlunin - Listin að semja - Karlar með 17% hærri heildarlaun - Starfsmat eftir tveggja ára seinkun

  RITGERÐ SJÚKRALIÐA 12-14 - Að fá að deyja með reisn

  STARFSRÉTTINDAMÁL 14 - Gengið framhjá sjúkraliðum - Enn þurfti að leita til ráðuneytisins

  MENNTAMÁL 15-17 - Sex í fjarnámi á Ísafirði - Fullt hús á námstefnu fagdeildar - Velheppnað námskeið - Kynning á sérnáminu

  VINNUSTAÐURINN 18-25 - Öflugar öldrunarlækningar á Ísafirði - Sjúkraliðar sjá um heimahjúkrunina - Sjö af ellefu á þjónustudeild í námi - Mikils virði að hafa reynda sjúkraliða

  SJÚKRALIÐADEILDIRNAR 25-31 - Veruleg fjölgun í Vestfjarðadeildinni - Fimm í sérnámi á Suðurlandi - Fjölsóttur aðalfundur á Suðurnesjum - Góð mæting í Vestmannaeyjum - Um 300 félagar í lífeyrisdeildinni - Bjartsýnar og baráttuglaðar

  STUTTFRÉTTIR 31 - Ný handbók sjúkraliða - Vaktabókin komin út

  SJÓÐIRNIR 32-33 - Líkamsræktin í efsta sæti

  DÓMSMÁL 33 - Frelsi til að velja sér félag - Sjóðsstjórn braut jafnréttislög

  STUTTFRÉTTIR 34 - Tungumálafræðsla BSRB

  AUGLÝSINGAR 34-36 - Sjúkraliða vantar til starfa - Til sölu hjá félaginu - Íbúðir til leigu á Spáni - Vetrarleiga sumarhúsa og íbúðar

  FORSÍÐUMYNDIN Samninganefnd Sjúkraliðafélags Íslands mun standa í ströngu á næstunni. Myndin á forsíðunni var tekin af samninga- nefndinni í Munaðarnesi. Nöfnin eru birt á bls. 10. Mynd: EJ

  E F N I B L A Ð S I N S F O R M A N N S P I S T I L L

  Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags

  Íslands, skrifar.

  Áherslur í komandi

  samningum Um síðustu mánaðarmót urðu kjarasamningar Sjúkraliðafélags Íslands við atvinnu-

  rekendur lausir. Samningar voru undirritaðir seint á árinu 2001, eftir langa baráttu með verkfall að vopni. Baráttumál síðustu missera var að laun og önnur kjör sjúkra- liða yrðu bætt með það meðal annars að markmiði að ungt fólk hefði hug á að læra til sjúkraliðastarfa. Vitað var að skortur á sjúkraliðum var ógnvænlegur. Ekki bætti það ástandið þegar horft var til framtíðar og þeirrar þróunar sem við blasti með fjölda þeirra sem þurfa á þjónustu heilbrigðisstétta að halda.

  Fljótlega eftir samningana kom í ljós að nemendum á sjúkraliðabraut fjölgaði. Vitað var að sú litla leiðrétting sem gerð var hafði þau áhrif. Þrátt fyrir fjölgun sjúkraliða- nema heldur sjúkraliðum áfram að fækka. Þar kemur tvennt til, sjúkraliðar fara tugum saman af vinnumarkaði sökum aldurs og ekki síður vegna ótímabærra veikinda í stoð- kerfi vegna erfiðra starfa. Skólarnir hafa ekki undan þrátt fyrir fjölgun sjúkraliðanema sem orðið hefur á síðustu misserum.

  Hvað er framundan? Hvað gerist þegar hefja á nýtt tímabil með nýja kjarasamninga í farteskinu? Því

  verða atvinnurekendur ekkert síður en Sjúkraliðafélag Íslands að svara. Ekki þarf nema eina kjarasamninga svo allt sem áður var samið um hrynji. Það hlýtur að vera nokkuð sem atvinnurekendur vilja sporna við svo að ekki fari í gamla farið aftur, með ómældum skaða fyrir heilbrigðiskerfið.

  Í síðustu samningum var samið út frá þeirri grundavallar hugsun að leiðrétta launa- kjör sjúkraliða. Leiðréttingar takast ekki alltaf í einu stökki. Félagið gerir kröfu um að haldið verði áfram á sömu braut. Ætli heilbrigðisþjónustan að nýta sjúkraliða til hjúkr- unarstarfa verður að búa svo um hnútana að þeir fáist til starfa.

  Mikill munur á launakerfum Eftir að kennarar skrifuðu undir kjarasamninga hafa heyrst raddir úr röðum meiri-

  hluta á Alþingi sem lýsa því yfir að nú fari allt í bál og brand í þjóðfélaginu. Með samningum sínum hafa kennarar brotist út úr því gettói sem opinberum starfsmönn- um er ætlað. Ekki er tekið með í reikninginn að um er að ræða kjarasamning sem gerður er á öðrum nótum en samningar á almenna vinnumarkaðnum. Þar er nær ein- göngu samið um lágmarkslaun. Vitað er a

Search related