Hrvatski jezik

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zrinjan Snjezana - Hrvatski jezik

Transcript

 • Johann Wolfgang

  Goethe" Dogaalo mi se i jo uvijek mi se dogaa, da mi se

  neko djelo iz likovne umjetnosti na prvi pogled ne svidi jer mu nisam dorastao. No, ako u njemu naslu-ujem neku vrijednost, tad mu nastojim prii i onda

  me ekaju najugodnija otkria: na stvarima zapaam nova svojstva, a u sebi nove sposobnosti."

  1749

  .-18

  32.

 • 4R o m a n t i z a m u e u r o p s k i m k n j i e v n o s t i m a

  verterijade

  Odjeci Patnji mladog Werthera ili o injenici da i zbilja ponekad oponaa umjetnost

  Odjek Goetheovog djela bio je vrlo buran: djelo se prevodilo na mnoge svjetske jezike, mladi ljudi su oponaali Wertherov nain

  oblaenja, njegov nain razmiljanja, a njegova smrt izazvala je pravi val samoubojstava. Javljaju se mnoga parodijska djela koja su bila

  posljedica nastojanja da se osjeajnost neutralizira humorom. Takva se djela nazivaju verterijadama.

  ROMANTIZAM

  Johann Wolfgang Goethe

  1749.-1832.

  Sturm und Drang - pokret i razdoblje

  u njemakoj knjievnosti koji prethodi pokretu

  romantizma

  1770. - 1785.Sturm und Drang

  Patnje mladog Werthera

  prvo izdanje romana objavljeno je 1774.

  od svih romana 18. stoljea Goetheov Werther imao je najiri odjek u svijetu

  pisan je u formi pisama (epistolarna forma) koje Werther upuuje svom prijatelju Wilhelmu, s tim da je na zavretku izdavaev dodatak pa dotadanje pripovijedanje u 1. licu prelazi u pripovijedanje u 3. licu

  kompozicijski, roman ima dva dijela (I. dio obuhvaa radnju izmeu 4. svibnja 1771. i 10. rujna 1771., a II. dio radnju izmeu listopada 1771. i prosinca 1772.)

  u romanu se iznose Wertherovi osjeaji i njegova neostvarena ljubav prema Lotti koja je bila zaruena, potom i udana te on jedini izlaz vidi u samoubojstvu)

  prevladavaju razmiljanja, opisi osjeaja i prirode te idealiziranog lika Lotte kao i refleksije o knjievnosti koju Werther ita i u kojoj nalazi odjeke vlastitih raspoloenja

 • 5I I . P O V I J E S T K N J I E V N O S T I

  Patnje mladog Werthera U jednom od pisama u I. dijelu romana Werther je pisao Wilhelmu o sluzi koji se zaljubio u svoju gospodaricu. U drugom dijelu, pismu od 4. rujna donosi nastavak te ivotne prie.

  Johann Wolfgang Goethe1749.-1832.

  Patnje mladog Werthera

  21. kolovoza

  Dok bi tresnuo dlanom o dlan, sa mnom je ve drugaije. Kadto mi opet bljesne neki radosni pogled na ivot, ali to traje samo asak. Uronim u snove, ne mogu se oteti misli: to ako Albert umre, tada bih ja mogao a mogla bi i ona tako trim za sablastima mozga koje me vode do ponora, pred kojim zadrem i u strahu se povuem.

  Kad izaem na ona dvorina vrata i krenem putem kojim sam svojedobno izveo Lottu na ples, pomislim: kako je sve bilo drugaije!

  Sve je prolo, ba sve! Nema mi ni najmanjeg znaka iz minula svijeta, ne osjeam puls svojih ondanjih nagnua. Meni je kao to bi bilo duhu koji se vraa u spaljeni, srueni dvo-rac, to ga je u davnini sagradio dok je bio mladi ivi knez u naponu snage, opremio svim znacima sjaja, na samrti ostavio s puno nade ljubljenome sinu

  3. rujna

  Ponekad ne shvaam kako je drugi moe voljeti, kako je smije voljeti, nju, koju ja tako neponovljivo, tako duboko, tako puno ljubim! Nita drugo niti poznam, niti znam, niti imam, osim nje!

  4. rujna

  Da, tako je. Kao to se priroda priklanja jeseni, tako se jesen zbiva u meni i oko mene. Moje lie uti, lie je na oblinjem drveu ve palo. Nisam li ti odmah po svome dola-

  sku ovamo pisao o sluzi na seljakome imanju? Pitao sam za njega ponovno u Wahlheimu. Otjeran je s imanja, nitko nee nita o njemu znati. Juer sam ga sreo na putu koji vodi u jedno drugo selo. Zapoeo sam razgovor. Ispriao mi je svoju nevolju, koja me je dvaput vie, pa i triput vie potresla, to e lako razumjeti kada ti je opiem. Ali zato da to uope uradim? Zato ne bih zadrao samo za sebe stvari koje me uasavaju i bole? Zato da mu-im jo i tebe?

  Zato ti uvijek dajem grae da me ali, pa da mi onda dijeli ukore? Ali neka, noda je i to dio moje sudbine!

  Seljak je na moja pitanja spoetka odgovarao suzdrano, s nekom tihom tugom, vidjelo se da je osjetljiva osoba. Ubrzo je postao otvoreniji, kao da je i sebe i mene iznova spoznao. Priznao mi je svoje grijehe i zaalio nesreu koja ga je snala.

 • 6Patnje mladog Werther

  a

  Moj dragi prijatelju, bilo bi najbolje kada bih ti mogao prenijeti svaku njegovu rije, pa da sam presudi! Povjerio mi je da je sa sve vie strasti volio svoju gazdaricu, a u njegovu se pripovijedanju osjetilo kako uiva i raduje se to je spominje. Zavolio ju je toliko da napo-kon nije vie znao to radi, nije znao navodim doslovan izraz kamo bi s glavom.

  Nije mogao ni jesti ni piti ni spavati, nego ga je guilo u grlu, radio je to nije smio, a to mu je bilo nareeno, to bi zaboravio, kao da je u nj uao zloduh.

  Jednoga dana, dok je ona bila u nekoj od soba na katu, to je on znao, poe k njoj, tonije, neto ga je tjeralo k njoj. Ona se na njegove molbe nije obazirala, pa ju je htio uzeti silom. Ne zna to mu je bilo, Bog mu je svjedok da su mu namjere spram nje uvijek bile estite, ni za im nije vie eznuo nego da je oeni i s njom ivot provede. Govorio je tako neko vrije-me, a onda poeo mucati kao da jo ima neto rei, ali se ne usuuje.

  Napokon mi je stidljivo priznao da mu je sitne intimnosti kadto ipak doputala i do-nekle ga putala u svoju blizinu. Dvaput ili triput prekinuo se u pola rijei i ponovno se upustio u najivlja preklinjanja da on to ne govori kako bi nju prikazao kao nevaljalu (tako se doslovno izrazio), jer on je voli i cijeni kao prije, nikad ne bi o njoj neto loe izustio, a meni sve to kazuje samo zato da me uvjeri da nije posve neuravnoteen i nerazuman.

  Evo sad opet pjevam, dragi moj, svoju staru pjesmu, a pjevat u je vjeno. Oh, kada bih ti mogao predoiti kako je taj ovjek stajao preda mnom, kako mi u dui jo uvijek stoji! Kad bih ti doista mogao sve rei, pa da osjeti moju silnu, doista silnu suut zbog njegove zle kobi! Ali doista da zna moju kob, da pozna mene, jer tako i previe dobro zna to mene vue prema svim nesretnicima, i to me navlastito vue prema ovome nesretniku.

  Proitao sam ponovno ovo pismo, pa vidim da sam zaboravio napisati kraj ove prie, ali ga je lako zamisliti. Ona se seljaku opirala. Doao je njezin brat, koji je njega odavno mrzio i htio ga udaljiti iz kue jer se bojao njegove mogue enidbe sa sestrom: tada bi bratovoj djeci propalo nasljedstvo, za koje postoje lijepi izgledi, jer je tetka bez djece.

  Dakle sada ga je brat odmah istjerao iz kue i stvar dao na velika zvona, kako ga gazda-rica vie ne bi mogla uzeti natrag u slubu ni kad bi htjela. Uzela je u slubu novoga slugu, ali je i zbog toga sluge nastala svaa izmeu nje i brata: govorka se da e se ona sigurno za novoga slugu udati. Moj je sugovornik pak vrsto odluio da to, dok je iv, ne dopusti.

  To to sam ispriao nije pretjerano, nije pod dojmom ganua, dapae: stvar sam iznio blijedo, blijede su moje rijei. Nezgrapno sam dokazivao, jer sam se sluio izrazima to ih je uvelo nae udoree.

  Ljubav, vjernost, strast nisu dakle nikakvi pjesniki izumi. Ljubav poput opisane ivi, postoji u svojoj najvioj istoi u ljudskome sloju to ga nazivamo neobrazovanim, sirovim. Nama obrazovanima obraz je nita! Proitaj opis ovoga sluaja s pobonim potovanjem, lijepo te molim. Ja sam danas tih i smiren dok ovo piem: vidi po rukopisu da ne srljam i ne drljam kao inae. itaj, ljubljeni moj, i misli pritom da je to i sluaj tvoga prijatelja. Da, tako mi se dogodilo, tako e mi biti, a nisam ni upola odvaan, ni upola odluan kao taj nesretni seljak ne usuujem se ni usporediti s njime.

  Preveo Svevlad Slamnig

  R o m a n t i z a m u e u r o p s k i m k n j i e v n o s t i m aROMANTIZAM

 • 7Prema navedenoj skici prokomentiraj drutvenu razliitost izmeu Werthera i sluge. Kako Werther doivljava slugu i njegovu ivotnu priu?to je zajedniko u njihovom proivljavanju ljubavi?Objasni reenicu: Kao to se priroda priklanja jeseni, tako se jesen zbiva u meni i oko mene.Je li Wertherov senzibilitet drukiji od senzibiliteta dananjeg mladog ovjeka? Prokomentiraj citat koji govori o dananjem itatelju i njegovim odnosom prema Wer-theru. identifikacija s Wertherom upravo u naoj epohi kod mnogih mladih itala-ca nailazi na zapreke. Iako je Werther utjelovljenje nonkonformizma, njegov je govor dananjem itaocu, koji nije voljan tekstu pristupiti historijski, stilski stran. Jezik srca onog vremena postao je zapreka: modernom itaocu patos je odiozan, bez obzira na sadraj, jer u njemu osjea nenameljtivost propagandne retorike iz nae epo-he. Ali Werther lien toga svog patosa prestao bi biti ono to jest. S tom paradoksnom sudbinom knjievnih likova i knjievnih djela moramo se pomiriti.

  nonkonformizam - neslaganje s uobiajenim normama, nepokoravanje;

  patos snaan i svean osjeaj;

  odiozan - koji ponaanjem i izgledom odbija od sebe

  P R O V J E R I S V O J E Z N A N J E

  Novi pojmovi

  Verterizam pojava koja oznaava svjetonazor i ivotni stil po uzoru na Werthera.

  Sturm und Drang

  (njem. oluja i prodor)

  ZnaenjePokret i razdoblje u njemakoj knjievnosti, otprilike od 1770. do 1785. godine. U povijesti svjetske knjievnosti smatra se poetkom romantizma ili razdobljem predromantizma.

  Naziv

  Nazvan je prema drami Friedricha Maximiliana Klingera (1752.-1831.), okupio je uglavnom mlade autore koji su se umjesto klasicistikog racionalizma zalagali za osjeajnost, matu i slobodu stvaranja, oslanjajui se na uenje o geniju koji slobodno stvara poput prirode.

  Predstavnici

  Zbog kulta genija razdoblje se naziva i Vrijeme genija, no od ostvarenja u to doba svjetsku su slavu stekli: Friedrich Schiller sa svojim dramama Razbojnici i Spletka i ljubav te Johan Wolfgang Goethe i njegov roman Patnje mladog Werthera.