Huawei B315s

 • View
  235

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Huawei B315s

 • B315 LTE CPE Brzo upoznavanje

 • 3150XXXX_01

 • 1

  1 Pregled proizvoda

  Pokaziva napajanja Pokaziva statusa mree

  Pokaziva Wi-Fi/WPS Pokaziva LAN/WAN

  Pokaziva jaine signala Utor za SIM karticu

  Utori za vanjsku antenu Gumb WPS

  Gumb za ukljuivanje/iskljuivanje

  Gumb za ponovno postavljanje

  Ulaz za napajanje Mreni prikljuci

  USB prikljuak Prikljuak za telefonsku liniju

 • 2

  2 Postavljanje

  Umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu na nain kao to je prikazano na prethodnoj slici i zatim prikljuite adapter za napajanje na usmjernik B315.

  Usmjernik e se automatski ukljuiti i traiti dostupne mobilne mree.

  Sljedei pokazivai ukljuit e se nakon to se usmjernik uspjeno povee s

  mreom.

  Cijan/plavo/uto: Uspostavljena veza s mobilnom mreom.

  Bijelo: Vie crtica signala znai bolji signal.

  Ne umeite i ne uklanjajte SIM kart icu dok je usmjernik pokrenut jer to moe utjecat i na izvedbu ili otet it i SIM kart icu.

 • 3

  3 Povezivanje s Wi-Fi mreom vaeg usmjernika

  SSID....................WIFI KEY............

  abcdefg

  XXXXXXXX

  WIFI KEYYYYYYYYY

  XXXXXXXX

  WIFI KEYYYYYYYYY

  Kad se jednom usmjernik povee s mobilnom podatkovnom mreom, s Wi-Fi mreom usmjernika moete povezati raunalo il i mobilni telefon kako biste pristupili internetu. Pogledajte naljepnicu na donjem dijelu usmjernika i

  potraite zadani naziv beine mree (SSID) i lozinku (WIFI KEY).

  Kad pokaziva postojano svijetli, Wi-Fi mrea je omoguena. Da biste omoguili ili onemoguili Wi-Fi, pogledajte odjeljak pomoi na web-stranici za upravljanje usmjernikom.

  Na web-stranici za upravljanje usmjernikom ne zaboravite promijenit i naziv Wi-Fi mree i lozinku kako biste sprijeili neovlateni pristup svojoj Wi-Fi mrei. Kada jednom promijenite lozinku, potrebno je ponovo se povezat i s Wi-Fi mreom usmjernika.

 • 4

  4 Konfiguriranje usmjernika

  IPXXX.XXX.X.X

  Useryyy Password:zzz

  User: yyy

  Password: zzz

  XXX.XXX.X.X

  XXX.XXX.X.X

  User yyy

  Password zzz

  Usmjernik moete konfigurirati pomou web-stranice za upravljanje. Pogledajte naljepnicu na donjem dijelu usmjernika i potraite zadanu IP

  adresu (192.168.8.1) , korisniko ime (admin) i lozinku (admin).

  Dodatne informacije moete potraiti u odjeljku pomoi na web-stranici za

  upravljanje.

  Na web-stranici za upravljanje ne zaboravite promijenit i zadanu lozinku za prijavu kako biste sprijeili neovlatene korisnike da mijenjaju postavke

  usmjernika.

 • 5

  5 Unos PIN-a

  Kod prvog pokretanja ureaja sa SIM karticom potrebno je unesti PIN kod, nakon to ste se prijavili unutar web suelja pojaviti e se prozor za unos PIN koda.

 • 6

  6 Promjena APN postavki

  Unutar web suelja moete unesti nove ili odabrati druge APN postavke.

  Odaberite opciju Postavke > Dial-up > Upravljanje profilom te ete

  pronai opcije za konfiguraciju.

 • 7

  7 Izborne konfiguracije

  1. Prikljuivanje viestrukih ureaja

  S usmjernikom moete povezati raunalo, fiksni telefon ili USB ureaj za pohranu za potrebe pristupa internetu, uspostave telefonskih poziva,

  dijeljenja datoteka i drugog.

  Znaajke objanjene u ovom odjeljku slue samo u informat ivne svrhe. Va

  usmjernik moda ne podrava sve ove znaajke.

 • 8

  1

  2

  2. Instaliranje vanjskih antena

  Moete instalirati vanjske antene kako biste poboljali prijem signala. Obratite se svom davatelju mrenih usluga kako biste kupili antene. Ako

  trebate jednu antenu, ukljuite je u utinicu.

  Prije ugradnje vanjskih antena iskljuite usmjernik i iskopajte adapter za napajanje.

  Vanjske antene prikladne su samo za upotrebu u zatvorenim prostorima. Vanjske antene ne korist ite t ijekom grmljavinskog nevremena.

  Korist ite samo one vanjske antene koje vam je isporuio va davatelj mrenih usluga.

 • 9

  3. Pristup internetu putem Ethernet prikljuka

  Kad istroite limite za podatkovni promet, usmjernik moete prikljuiti na

  zidnu Ethernet utinicu i pomou Ethernet kabela povezati se s internetom.

  Prije povezivanja na internet putem Ethernet prikljuka konfigurirajte relevantne postavke na web-stranici za upravljanje. Dodatne informacije moete potraiti u odjeljku pomoi na web-stranici za upravljanje.

 • 10

  4. Preuzimanje Huawei HiLink

  Skenirajte gornji QR kod kako biste preuzeli aplikaciju Huawei HiLink te

  konfigurirali usmjernik sa svog telefona.

 • 11

  8 Dodatne informacije U sluaju bilo kakvih potekoa s usmjernikom:

  Ponovo pokrenite usmjernik.

  Pogledajte odjeljak pomoi na web-stranici za upravljanje.

  Vratite usmjernik na njegove tvornike postavke.

  Obratite se svom davatelju mrenih usluga.

  Na adresi http://consumer.huawei.com/en/support/hotline moete pronai nedavno aurirane informacije o broju telefona slube za podrku i adresu e-pote za svoju dravu ili regiju.

  9 esto postavljana pitanja Kako u vratiti tvornike postavke?

  Kad je usmjernik ukljuen, drite pritisnutim gumb za ponovno postavljanje

  otprilike 3 sekunde koristei zailjeni predmet sve dok pokaziva ne pone treperiti. Obnavljanjem tvornikih postavki izbrisat e se sve

  prilagoene postavke. Nastavite s oprezom.

  Kako se mogu povezati s usmjernikom koristei zatieno Wi-Fi postavljanje (WPS)?

  Za povezivanje ureaja na kojem je omoguen WPS s vaim usmjernikom

  koristei WPS gumb:

  1. pritisnite i drite WPS gumb na usmjerniku barem 2 sekunde dok

  pokaziva ne pone treperiti.

  2. Omoguite WPS na svom ureaju unutar 2 minute kako biste se povezali s

  Wi-Fi mreom usmjernika.

  Ilustracije u ovom vodiu slue samo za informat ivne svrhe i ne odraavaju stvarni izgled vaeg proizvoda. Za detaljne informacije obrat ite se svom davatelju mrenih usluga.

 • 12

  10 Rjeavanje problema Zato pokaziva svijetli crveno nakon to sam zavrio s konfiguriranjem usmjernika?

  1. Uvjerite se da imate ispravnu SIM karticu te provjerite je li ispravno umetnuta.

  2. Premjestite usmjernik na otvoreni prostor bez zapreka te provjerite imate

  li dostupnu mobilnu mreu na vaem podruju.

  3. Ako se problem i dalje javlja, obratite se davatelju mrenih usluga.

  Zato pokaziva svijetli trajno cijan, plavo ili uto, a

  pokaziva je iskljuen?

  Vaa mobilna mrea ima slab prijam. Pomaknite usmjernik na mjesto s

  boljim prijemom.

  Zato ne mogu pristupiti web-stranici za upravljanje usmjernikom?

  1. Uvjerite se da je raunalo povezano s usmjernikom putem Ethernet kabela

  ili Wi-Fi-ja.

  2. Uvjerite se da je raunalo postavljeno tako da automatski dohvati IP

  adresu i adresu DNS posluitelja.

  3. Ponovo pokrenite preglednik ili pokuajte koristiti drugi preglednik.

  4. Ako se problem i dalje javlja, vratite usmjernik na njegove tvornike postavke.

 • 13

  11 Informacije o sigurnosti U ovom odjeljku sadrane su vane informacije o funkcioniranju vaeg ureaja. U njemu se nalaze i informacije o sigurnom nainu uporabe ureaja. Prije uporabe ureaja pozorno proitajte ove informacije.

  Elektroniki ureaj

  Ureaj ne rabite ako je njegova uporaba zabranjena. Nemojte koristiti ureaj ako na taj nain uzrokujete opasnost ili smetnje drugim elektronikim

  ureajima.

  Ometanje rada medicinske opreme

  Potujte pravila i propise bolnica i zdravstvenih ustanova. Ne rabite ureaj na mjestima gdje je to zabranjeno.

  Neki beini ureaji mogu utjecati na rad slunih aparata ili sranih

  elektrostimulatora. Za vie informacija obratite se svom davatelju usluga.

  Proizvoai sranih elektrostimulatora preporuuju da se odrava najmanja udaljenost od 15 cm izmeu ureaja i sranog elektrostimulatora kako bi se izbjegle mogue smetnje elektrostimulatora. Rabite li srani elektrostimulator, ureaj drite na

  strani suprotnoj od elektrostimulatora i ne nosite ga u prednjem depu.

  Prostori sa zapaljivim tvarima i eksplozivima

  Nemojte rabiti ureaj tamo gdje su pohranjene zapaljive tvari ili eksplozivi (na primjer na benzinskoj crpki, u skladitu nafte ili kemijskom postrojenju). Uporaba ureaja u tim okruenjima poveava rizik od eksplozije ili vatre. Osim toga, slijedite upute naznaene tekstom ili

  simbolima.

  Ne skladitite i ne transportirajte ureaj u spremnicima sa zapaljivim

  tekuinama, plinovima ili eksplozivima.

  Radno okruenje

  Izbjegavajte pranjava, vlana ili prljava okruenja. Izbjegavajte magnetska polja. Uporaba ureaja u takvim okruenjima moe rezultirati

  kvarom strujnih krugova.

  Prije prikljuivanja i iskopavanja kabela prekinite rabiti ureaj i iskopajte

 • 14

  ga iz elektrine utinice. Pazite da vam ruke tijekom rada budu suhe.

  Postavite ureaj na stabilnu povrinu.

  Ureaj drite podalje od elektronikih ureaja koji generiraju jaka magnetska ili elektrina polja, kao to su mikrovalna penica ili hladnjak.

  Tijekom olujnog nevremena iskljuite ureaj i iskopajte sve u njega

  ukopane kabele kako biste ga zatitili od udara groma.

  Ne rabite ureaj tijekom olujnog nevremena kako biste ga zatitili od

  opasnosti uzrokovanih gromovima.

  Idealna radna temperatura je od 0C do 40C. Idealna temperatura skladitenja je od -20C do +70C. Prekomjerna vruina ili hladnoa mogu

  otetiti ureaj ili dodatnu opremu.

  Ureaj i dodatnu opremu uvajte na dobro prozraenom i hladnom mjestu, podalje od izravnog sunevog svjetla. Ureaj ne stavljajte u kutije niti prekrivajte runicima i