Hud-hud Nabi Sulaiman

 • View
  35

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

in Acehnese

Text of Hud-hud Nabi Sulaiman

 • "

  HUD-HUD

 • xS C a 1 i t r a

  H U D - H U D N A B I S U L A I M A N

  dengon fiERAGOE

  P U T R O E B E L U K E H Gesuson le

  TGK. BASYAH KAMAL LHONG

  Gesalen dengon harah Latin le

  A N Z I B

  ljaan baro Hak pengarang gepelindong le

  Kanun Negara

  1 Rabi'ulawal 1392 15 April 1972

  Gepetebiet ngon gerakam le S A I F U L

  Jalan Nilam 13 MEDAN.

 • PERUBAHAN IJAAN Phon nibak 17 Agustus 1972, ijaan harah La

  tin dalarc oanasa inaonesia, na paum paum boh harah nyang ka geubah bacaanji. Mangat bek kei ru nibak taDaca tulisan Indonesia dengon Aceh, tema dalam bahsa Aceh pi tangui cit lagee ijaan Indonesia. Dalam bahsa Indonesia oe ka geubah dengon u

  . Baranggapat getuleh tetap tabaca u, lagee : geubah baca : . ge-u-bah

  , peuoat pe-u-bat gearoh ge-u-roh peseuem pe-se-uem meuke me-u-ke geundang ge-u-ndang

  bek baca : ge-un-dang Menan cit dalam bahsa Aceh, na padum2 vo-

  kal nyang perelee taubah mangat mudah tabaca de ngon tatuleh : g

  e dilee, jinoe taubah e ^u , ,, e eue , ,, ee vokal nyang laen-laen tangui tetap lagcc

  nyang k,a. PERUBAHAN

  D i l e e : J i n o e e rajak c rayek eu keureudja e kereja eue ureueng ee ureeng

 • - 3

  tj tjh tjr dj djh

  djr J nj ndj sj oe

  Atjeh c Aceh keutjhik ch kechik tjreueh er creeh padjan j pajan (Ijheut jh jhet

  bek baca cho (jangan disengaukan)

  D i l e e : J i n o e : djroh jr jroh kaja y kaya peunjaket ny penyaket sindja nj sinja masjarakat sy masyarakat

  roekoe, koeboe u suku. kb'

  J \

  U tetab tabaca lagee oe dilee : Bek cho tabaca : ( a jangan disengaukan j

  ! i :

  geundang baca : ge-u^ndang h bunda bunda banda ba-nda sinja

  M si.nja belanja be-la-nja -adeknda a-dk-nda

  ; : . :,, .

  lembt le-mbt sambt sa-mbt panggang pa-nggng

 • _ 4

  SIPATAH KATA NIBAK PENYALEN

  Me'ah Ion lakee guree mehuban, Syae ngon paton tamah sikrak-krakBuhu dua ploh broh mealon Mangat rakan Ion jibaca galak. Kenong ngon buhu ngon su mealon, Nyang dengo rihon jiteka galak. Pakhok jitarek me-ek ngon metron, Lal rakan Ion dengo mesigak.

  Haba gepegah kisah ribee thon, Bukon gesuson haba nyang buhak. Haba sijarah indah gehimpon Pee lom gesuson knong that sanjak. Rakan nebaca supaya muphon Uram ngon ujong patot ngon layak. 'Oh noe mumada rika Ion, Me'al? ngcn ampon raya Ion !on mintak.

  A N Z I B

  LAMGUGOB, 15 Mei 1974

 • - 5

  CICEM HUD-HUD NABI SULAIMAN B millahirrahmanirrahim.

  Dengo Ion sebut bacut calitra, Cicem jroh rupa nyang po Sulaiman. Nyan cicem HUD-HUD gesebut nama, Cit troh that mata nebri le Tuhan. Meng ie lam tanoh jitu 'oh mita, Peukara laen negara bandum jituban. NABI SULAIMAN menan biasa, Cicem nyan geba ho-ho berjalan. Nibak siuroe menoe calitra, Nabi nebungka ngon rakyat sajan. Ateeh hamparan Tuhan karonya, Didalam tawa laju berjalan. J iba l angn me-n lam hawa, Hingga jampang nebungka biasa menan. Mengka nemeng tron bak duson banda. Pioh sikada nil'ak tempat nyan.

  -'Oh ban melayang hamparan Raja, Jimarit sigra sidom disinan. Diraja sidom jidong bicara, Lagee genyata dalam Keruan-Wahe dum sidom jak tamong sigra,, Lam empung gata masng atoran. Jeh Nabi Allah singgah bak data, Ngon balatantra ram mekawan.

 • - 6 -

  Tatamong rejang bek jan troh bahya, Jigidong gata tantra Sulaiman. ttana jitupee tan je-e gata, Bukon jisahya pakri tapahan,

  Bangsa getanyoe ka menoe rupa rlaloh anggeeta penejeet Tuhan. Sidom jimarit kebit lagoena. Dengo suara ubak Sulaiman

  Nabi tesengah remeh ie muka Dengo suara sidom lam padang. Dalam Keuruan perman Rabbana, ratabaisana tema Lahika. -

  Tema gepi'oh ka tron kutika. VVatee ka 'Asa kemeng sembahyang. Rakyat pi ka grah lepah that dahga. Nabi yue teka cicem bak rejang

  Kemeng tanyong ie lagi ka 'Asa, Seot le sira uree lam kawan Hud-hud ka jipo han meho jangka Kedeh lam rimba lort ngieng melayang.

  Nabi tesergeh bengeh jiteka, Nekhen neseksa 'oh troh jiriwang-Sabah jilari Ion sie 'oh gis, Meng haha jiba haba benaran.

 • Tema ke hud-hud mesebut haba, Udalam hawa jipo melayang. Nibak jipo-jipo sidroe lam hawa. Metemeng sigra BERAGOE sisan

  Cicem beragoe jinoe mehaba,, Pane ban gata meng soe gebeh nan. Ulon nyoe hud-hud gesebut nama, Nyang po Ion terna Nabi Sulaiman.

  Tema beragoe kedroe calitra, BERAGOE tema ulon gepenan. Nyang po ulon nyoe cit PUTROE muda. BELUKEH nama lagi rupawan.

  Luah kerajeen medeen astana, Gobnyanke Raja luah jajahan, tema beragoe menoe mehaba. Bak hud-hud tema ka jiyue padan. Sar tame-n lam angn hawa, Tajak syeedara gamporig lontuan Tajak meng siat tatupat banda Nanggroe nyoe kaya makmu makanan.

  Takalon kedroe bak toe ngon mata, Tadengo haba hana that simban Takalon gampong duson ngon kuta Mideen astana ngon Putroe sajan.

 • 8

  Menan beragoe bako mehaba, Dihud-hud tema jikhen pakriban. Pakribin Ion jak jarak iagoena Kadang jiteka bengeh Sulaiman ;>abab diulon muphom sikada jyleng ie ion nnta watee sembahyang... ie dalam tanch |on tu 'oh mita. Lon pegah tanda jikueh Ie syeetan. Beragoe pegah bek susah gata, Han mubahya watee tariwang. 'Oh watee tawoe tapuwoe haba, Pegah calitra nyang ka tapandang.

  Oh ban tapegah sijarah bungka, Ureeng po gata jiteka senang. Beragoe cedah bak pegah haba, Dihud-hud hawa kemeng jak pandang. Ka jadeh pakat berangkat sigra Laju bandua jinoe terebang. Laju jisama hana pee kira. Tuju bandua kedeh u Yaman. Bandua saban terebang lanca, Didalam hawa melayang layang. 'Oh ban sare troh pioh Ie sigi"a, Ubak astana Putroe rupawan.

 • 9 -

  Bandum jikalon han tom na jangka, Gampong ngon kua bandum jipandang. Nanggroe SABAK mesigak rupa, Raja pi muda luah jajahan. 'Oh habeh muphom bandum pekara, Jilakee gisa dihud-hud rejang. 'Oh ban troh jiwoe bak jipo bungka, Bak Nabi sigra jipetoe rejang. Lagee lam ayat nyoe pat nebaca Tentang pekara hud hud Sulaiman-Nabi Sulaiman yoh nyan mehaba, Lam lhee pekara ke kah ganjaran. Sabab ka kaplueng metemeng seksa, Tema kedua Ion sie Ion panggang. Tema nyang kelhee bak tente haba. Pakri berita ho katerebang.

  Hud-hud jiseot lembot suara, Lagee nyang ka na dalam Keruan. Hud-hud jimarit tebiet ie mata, Me'ah sigala ke ulontuan.

  7 Ka roh telangsong dilon lam hawa, Hana Ion sangka ka aen midan Ka laen nanggroe Putroe ka Raja bELUKEH nama kabit rupawan.

 • 10

  Rupa that cedab indah cuaca Astana raya hireen ion panciang Dinanggroe SABAK lagak that kuta Rakyat jelata makani makanan, Putrce rupawan tunangan goh na Mesyehu nama siiuron aiani Rakyat lam nanggroe pujoe orahla Bak uroe tema ka jime Tuhan Sinanke bacut ka jeet metuka Tentang agama jisetet syeecan Menan hud-hud sebut calitra Nemarit tema Nabi Sulaiman

  Kadang berakah kapegah haba, Jinoe kati ba surat lontuan. Unanggroe Sabak kajak bak sigra, Kajok bak Raja surat kireman 'Oh kajoh surat siat kasaba Kakalon cara pakri jipadan. Pakri jipakat ke surat teka, Kadong cong bara dengo habaran.

  'Oh ka Iheeh muphom bandum sigala,, Baro kagisa kenoe kariwang . Hud-hud berangkat legat le sigra Surat ka jiba jipo lam awan.

 • - I l

  Melayang-layang lam awan miga, Bak Futroe muda hadap tujuan. Ubak Belukeh kdeh j mala. Lam awan miga juron melayang-Jitakat laju tuju astana. Surat nyang jiba jitiek le rejang lema Belukeb tecen-cen raya,

  . bu^at ka teka ureeng ba ka tan.

  Ureeng han mesoe jinoe leh ho ka, Susah jiteka Belukeh yoh nyan rian men nanggroe .uari mesoe Raja i^ agce nyoe cara hekeinat tajam. 5aleh pee untong ke Ion mubahya. Men an terasa nibak pikeran Saleh ject ke prang meguncang donya. Kadang agama jikemeng tawan Rasa tekejot ka srot ie muka Surat gebaca laju le rejang Lheeh baca surat gerapat sigra. Dum Raja-Raja ngon ulebalang. Di Palistina na sidroe Raja Gesebut nama Nabi Sulaiman Sideh nangsrioe SYAM sinar mekuta. Surat ka teka ubak lontuan.

 • - 12 -

  Gekhen droe Nabi lagi lom Raja Getanyoe dum genyoe selam

  t Genyoe Eselam agam ngon dara Mehan mubahya nanggroe nyoe geprang

  Menan lam surat Ion dapat haba Pik l gta h uleebaiang. Cuba mupakat ke surat teka, H Raja Raja pik bak rembang. Bek telah dudoe getanyoe dum na Ke surat teka beget tatimang. Tema mupakat legat le sigra, i'ubulat haba laju lerejang. 'Oh lheeh mupakat ka bulat haba Kepala tantra jimarit rejang. Ampon tuaukn ban melu Cina y Surat yang teka ka lheeh metimang.

  Ka lheeh mupike ube sikada, K a lheeh mekira laba dengon tan-Menyo bit geprang talawan sahya, Taato tantra laju bak rejang Kamoe nyoe bandum cit ureeng tega, Cit lam biasa menyo bak muprang. Hana temakot teot han genta, Bethat bak raya Raja nanggroe nyan.

 • 13 r

  Talo ngon menang tatimang lusa Menyo geteka keDit taiawan Sebab lam surat orat gemenaba Tentang agama ge^emeng D uang

  Agama entu geyue pehana Ka troh bak masa lUDUita pantang Han jeet taiem clroe jinoe mekuta Gadoh agama nyawong bah hilang

  Dum nan bak kamoe jinoe sikada Bak po mekuia jinoe netimang Putroe Belukeh 'aren lagoena Gemarit sigra didalam kawan

  Menyo tamuprang ka trang mubahya Menyo sangkira gob nyang menang Soe-soe mupangkat ke mehat hina Cit menan cara tanyoe talo prang

  Nanggroe pi jitueng ureeng jiseksa Nyang Raja-Raja tamong tutopan Han pee tapegah lepah sengsara Cukob derita mnyo taiawan

  Lagee lam ayat nyoe pat nebaca Kalam Rabbana pereman Tuhan Taba pesemah hebbah ke Raja Siretoh unta dengon meh intan

 • 14 -

  Ureeng utosan nyang supan haba Tapilh sigra'jinoe bak rejang Siribee rakan again ngon dara Jijak penyata kedeh nanggroe Syam Ureeng nyang cakab mengadab Raja Hadiah jiba ngon men metuang Masa nyan kalon jeei gJong ke tanda Menyo kon Raja hebbah gepulang

  Menyo gepulang barang'