Hướng dẫn cài đặt Sage

  • View
    287

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hướng dẫn cài đặt Sage

Hng dn ci t SageMi trng tnh ton ton hc: Mt mi trng tnh ton ton hc l mt tp hp cc chng trnh my tnh c kh nng thc hin mt khi lng ln cc thut ton. Cc thut ton phc v tnh ton tn ti trong hu ht cc lnh vc ca ton hc, v cc thut ton mi ngy cng pht trin mnh v hiu qu hn. Mt s lng khng nh cc mi trng tnh ton ton hc c xy dng t nhng nm 1906 n nay. Trong , mt s mi trng c pht trin phc v cc mc ch tnh ton ring, mt s c pht trin phc v nhng mc ch tnh ton thng thng. Mt s cho php hin th cc cng thc theo cch truyn thng m chng ta quen dng hng ngy, s khc li yu cu ta nhp theo nhng quy tc ring ca chng. Mt s mi trng tnh ton l cc sn phm thng mi, v ta phi tr tin s hu chng, trong khi s khc l tp hp cc phn mm t do m ngun m. C hai loi ny u thc hin nhng chc nng c bn l ging nhau, song chng cng c s khc bit trong mt vi lnh vc. Thng thng cc sn phm thng mi c giao din ngi dng kh thn thin, v thng to cho ngi dng cm gic d dng khi nhp v x l cc tnh ton nh h quen thuc hng ngy. Tuy nhin n cng c im yu, l nu cng ty pht trin phn mm b ph sn chng hn, th phn mm cng s ngng pht trin, hn na c rt nhiu chc nng m ngi s dng mun nng cp phn mm phc v nhu cu ca bn thn, nhng iu ny l khng c v h khng c m ngun ca phn mm trong tay. Tri li, phn mm m ngun m thng khng gy n tng cho ngi dng giao din ha, nhng b li n c pht trin bi cng ng nhng ngi s dng, v d nhin, vi m ngun trong tay, bn c th chnh sa cho ph hp vi nhu cu cng vic ca mnh. Sage l mi trng tnh ton ton hc m ngun m cho php nhp cc php ton dng text theo nhng quy tc nht nh, v hin th chng c dng text ln dng truyn thng. Sage c pht trin ban u i hc Washington, Seattle, v ngy nay, Sage l sn phm ca c mt cng ng ln nhng ngi s dng Sage trn ton th gii, trong c nhiu trng i hc v cc vin nghin cu ln. Khng ch c sc mnh ca nhng thut ton ca bn thn mnh, Sage cn tng thch c vi nhng mi trng tnh ton ton hc mnh khc nh Matlab, Mathematica hay Maple. Sage c vit trn nn Python, mt ngn ng lp trnh rt ph bin hin nay. Mt s hiu bit v Python s gip bn d dng hn trn con ng tip cn v s dng Sage. Bn c th s dng Sage vi c giao din ha ln giao din dng lnh thng thng. Bn cng c th dng th v lm quen vi Sage m khng cn ci t ti a ch trc tuyn http://www.sagenb.org/ Nu bn l ngi dng c kinh nghim, bn cng c th ci tin Sage cho ph hp vi nhu cu s dng ca bn, v ng gp nhng ci tin ca bn vi cng ng. Bn c th tm thy nhiu thng tin hn v Sage trang http://www.sagemath.org/ Bi vit ny s hng dn cc bn cch ci t Sage trn mt my tnh chy h iu hnh Windows 7 Ultimate 32-bit. i vi cc phin bn Windows khc, bn c th tin hnh ci t tng t. chy Sage trn nn Windows, bn c th: 1) Dng phn mm VMWare Player hoc VirtualBox (trong bi ta s dng VMWare Player lm v d, vi Virtual Box bn lm tng t). 2) Dng Wubi ci Ubuntu Linux nh l mt phn mm trong Windows, sau chy Sage trong Ubuntu. 3) Dng Sage Live CD. Cch 1: Dng phn mm VMWare Player hoc VirtualBox: Bc 1 : Ti 2 phn chnh v ci t Sage trn nn Windows : - Ti VMware-player ti trang web chnh thc ca VMware ti trang web http://download.cnet.com/VMware-Player/3000-2094_4-10470784.html - Ti Sage cho Windows ti http://www.sagemath.org/download-source.html Bc 2 : Ci t phn mm VMware Player: Bn hy khi ng file setup Vmware-player, nhn Next tip tc qu trnh ci t:

Chn th mc ci t VMWare Player, bn c th thay i hoc mc nh ty , sau khi chn xong nhn Next.

Chn Next tip tc, bn c th chn check for product updates on startup cp nht phin bn VMware mi hn

Hp thoi thng bo : nng cao kh nng s dng phn VMware . Bn chn Next tip tc

y l hp thoi cho php bn chn cc shortcuts ! Hy Next tip tc :

Chn Next thc hin ci t vo my tnh

Sau khi ci t xong , hp thoi cui cng thng bo bn khi ng li my tnh Restart Now ! Nu bn khng mun khi ng li th c th chn Restart Later.

Bc 3 : Khi ng phn mm Sage - Sau khi ti c phn mm Sage , bn s nhn c mt th mc dng file nn .rar . Bn hy gii nn n bng phn mm winrar (c ph) , hay phn mm ZipGenius (min ph) - Sau khi gii nn bn nhn c 1 folder mang tn sage-vmware

-

Bn hy khi ng phn mm VMware Player :

o Hp thoi m :

-

Bn hy chn Open a Virtual Machine chn th mc sage-vmware bn va gii nn file sage-vmware 4.6 Bn hy dn n folder sage-vmware :

- Bn hy chn file sage-vmware dng file VMware Configuration Files(*.vmx) Chng ta s nhn c 1 my o sage-vmware trn phn mm VMware player , bn hy chn play virtual machine khi ng chng trnh

-

Khi khi ng ln u tin , phn mm VMware s xut hin hp thoi

Bn chn I copied it ri nhn OK. - Bn hy khi ng icon Sage Notebook

-

Bn hy ch trong mt vi pht Sage Notebook serves hot ng :

kt qu bn nhn c

Cch 2: Dng Wubi ci Ubuntu Linux nh l mt phn mm trong Windows, sau chy Sage trong Ubuntu. (hnh minh ha ci t Wubi ly trn trang ch ca Ubuntu) Trc tin, bn cn download Wubi ti http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windowsinstaller. Bn s ti xung file "wubi.exe". Chy file ny ci t Wubi, nu thng bo sau xut hin

Bn c tip tc nhn Continue. Mt ca s hin ln

Bn hy g username v password bt u ci t Ubuntu (y l username v password bn s dng ng nhp Ubuntu). Ch l bn phi g password hai ln. Sau nhn Install

Cc file s c download v ci t hon ton t ng. Ch l qu trnh ci t c th kh lu do bn s phi download khong 700MB. Sau khi qu trnh ci t hon tt, bn s c thng bo khi ng li my tnh:

Bn chn "Reboot now" khi ng li, hoc "I want to manually reboot later" kt thc ci t m khng cn khi ng li my tnh. Sau khi khi ng li, chn Ubuntu t bootmenu ng nhp Ubuntu vi username v password bn khi to khi bt u ci t

Sau khi hon tt qu trnh ci t Ubuntu, bn tin hnh download Sage cho Ubuntu trang http://www.sagemath.org/download-linux.html. Sau khi download, bn tin hnh gii nn vo bt c th mc no bn mun, chng hn y ti gii nn vo th mc /home/garfield, v i tn th mc nhn c l Sage (cho ngn gn v d thao tc v sau). Bn c th thay garfield bng username ca bn.

Ch , do Sage vit trn nn Python, nn Sage chy c trn Ubuntu m khng bo li, bn cn ci Python bng cch g lnh "sudo apt-get install python" trong Terminal (M Terminal t menu Applications/Accessories/Terminal). Sau bn nhn p vo file sage trong th mc va gii nn, chn "Run in terminal".

Nu l ln u chy, Sage s tin hnh mt s cu hnh chy trn Ubuntu.

Sau khi qu trnh kt thc, bn s thy giao din dng lnh ca Sage. chy Sage vi giao din ha, t giao din dng lnh, bn g notebook(). Ln u tin, Sage s yu cu bn to password cho user admin.

ng giao din ha, bn ng trnh duyt, sau bm Ctrl-C trong ca s Terminal. Cch 3: Dng Sage Live CD Bn dowload Sage Live CD iso file a ch http://www.sagemath.org/download-livecd.html. Sau khi download, bn ghi ra a v tin hnh s dng Sage ngay trn CD.