HUỲNH ÁI TÔNG - ?· HUỲNH ÁI TÔNG 8 Nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tày, sinh…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • HUNH I TNG

  TP II

  Hin PHT HC

 • HUNH I TNG

  2

 • VN HC MIN NAM 1954-1975

  3

  VN HC MIN NAM 1954-1975

  MC LC TP II

  Chng th ba: Vn hc thi nht

  Cng Ha (1954-1963) Tit mt: Cc nh vn Min Nam ng thi ... 7

  1) Sn Nam (1926-2008) ...... 7

  2) B Tng Long (1915-2006) ...... 22

  3) Dng H (1934- ) ...... 31

  4) L Xuyn (1927-2004) ... 43

  5) T Kiu Ngn (1926- ) .... 60

  6) Kin Giang - H Huy H (1927- ) .... 73

  7) Trng Nguyn (1937-1981) ....... 84

  8) Thi Vn Kim (1922- ) .. 86

 • HUNH I TNG

  4

  Tit hai:. Cc nh vn min Bc di c vo Nam . 99

  1) V Khc Khoan (1917-1986) ... 100

  2) Mc Thu (1922-2002) ... 149

  3) Th Phong (1932- ) .... 153

  4) Gio s Nguyn Xun Vinh (1930- ) ,. 190

  5) Mc (1920- ) .... 231

  6) Thanh Nam (1931-1985) ...... 234

  7) Hiu Chn (1919-1986) . . 250

  8) Toan nh (1916-2009) . 281

  Tit ba: Tp ch Sng To (10/1956-9/1961) ..... 303

  Tit bn Th T do .... 362

  Tit nm: Nhng nh vn nng ct ca Sng To 370

  1) L Vn Siu (1911-1995) .. 371

  2) Mc (1920- ) . 371

  3) V Khc Khoan (1907-1986) ... 371

  4) Mai Tho (1927-1998) ......... 371

  5) Nguyn Sa (1932-1998) ... 390

  6) L Thng (1914-1966) ... 412

  7) Thi Tun (1918-2007) ...... 450

  8) Nguyn S T (1922-2005) .. 467

  9) Don Quc S (1923- ) ... 487

  10) Duy Thanh ( - ) .... 516

  11) Thanh Tm Tuyn (1936-2006) ..... 522

  12) T Thy Yn (1938- ) ...... 547

  13) Trn Thanh Hip (1927- ) . 562

 • VN HC MIN NAM 1954-1975

  5

  *

  Li u sch

  Tp sch ny tip theo Tp I, vit v cc nh vn ng thi

  hoc trong Nam, hoc Bc di c vo Nam, h bt u s

  nghip vn chng ca mnh, ng gp bn cnh nhng nh

  vn c tn tui t trc.

 • HUNH I TNG

  6

  Nhng nh vn min Nam trong tp sch ny pht trin li vit

  tiu thuyt feuilleton, c c gi bnh dn a chung.

  Trong khi nhng nh vn min Bc, tri qua cuc khng

  chin chng Php, sng trong vng quc, cng, nay phi chn

  la, dt khot ra i, cho nn h c chnh kin. Sc sng tr,

  y nng lc, h lao vo cuc sng to ra hnh thc, tng

  mi trong vn chng v hc thut, khng theo li mn ca

  nhng nh vn, nh th, ha s i trc.

  Ngi sng tc v gii thng ngon u l nhn t thc y

  vn hc, ngh thut tin theo mt chiu hng, c th do gii

  sng tc c ch ch c thuyt phc to ra, hoc do gii

  thng ngon thm nh.

  Ci kh khn c hu cho son gi vn l thiu ti liu, chng

  ti c gng ht sc mnh, lm cho tp sch ny c hon

  ho ti chng no tt chng , ch khng th cu ton c.

  Nhng sai lm, mong c qu v hc cao, hiu rng ch dy

  lm sng t cho, nhng thiu st mong c c ngi b tc

  v sau.

  Trn trng,

  Son gi.

  Cui H nm 2012

 • VN HC MIN NAM 1954-1975

  7

  Chng th ba: Vn hc thi nht

  Cng Ha (1954-1963)

  Tit mt: Cc nh vn Min Nam ng thi.

  Trong tp Mt cp ti cc nh vn min Nam c s

  nghip vn chng t trc nm 1954 v ng thi, phn ny

  cp n cc nh vn tn tui h ang ni ln trn vn

  n.trong thi Nht Cng Ha ca Nam Vit Nam.

  1) Sn Nam

  Sn Nam Phm Minh Ty (1926-2008)

 • HUNH I TNG

  8

  Nh vn Sn Nam tn tht l Phm Minh Ty, sinh ti lng

  ng Thi, qun G Quao, tnh Rch Gi, theo ng cho bit,

  ng l tn ng l Ti, nhng chnh lc b ca lng khng

  rnh ch quc ng nn ghi sai l Ty.

  Lc nh, ng hc tiu hc ti qu nh, sau theo hc Trung Hc

  ti Cn Th.

  Nm 1945, cuc cch mng ma Thu, cng nh hu ht nhng

  thanh nin thi by gi, ng tham gia phong tro Thanh Nin

  Tin Phong, ri theo khng chin, hot ng trong vng Rch

  Gi, Long Xuyn. Trong thi gian ny ng bt u sng tc,

  ot gii thng Cu Long 1951-1952 vi truyn Ty u

  trong vng khng chin.

  T nm 1954, ng ln Sign sng bng ngh vit vn. Nm

  1955, ng vit nhng truyn ngn ng trong Nhn Loi Tp

  San, v sau gom li in chung trong Hng Rng C Mau.

  Nm 1960-1961, Sn Nam b bt giam Ph Li, Th Du

  Mt (Bnh Dng) l mt tri giam nhng ngi hot ng

  cho Cng sn Bc Vit. Nm 1972, ng li b chnh quyn

  min Nam bt ln na v c khuynh hng thn Cng.

  Sau nm 1975, ng c bi vit ng trn nht bo Sign Gii

  Phng, l c quan ngn lun chnh thc ca ng Cng Sn

  Vit Nam ti thnh ph H Ch Minh, v sau, bi ca ng ng

  trn nhiu t bo, tp ch khc, tn tui ca ng trn cc bi

  vit c nhiu ngi a thch. ng l Hi vin Hi Nh Vn

  Vit Nam.

  ng mt ngy 13 thng 8 nm 2008, ti thnh ph H Ch

  Minh, hng th 82 tui.

  Vn Nghip ca Sn Nam gm c:

 • VN HC MIN NAM 1954-1975

  9

  - Chuyn Xa Tch C, 2 tp (1958)

  - Nguyn Trung Trc: Anh hng dn chi (1959)

  - Tm hiu t Hu giang (1960)

  - Hng rng C Mau (1962)

  - Chim quyn xung t (1963)

  - Hnh bng c (1963)

  - Vc nc gin trng (1965)

  - Hai ci U Minh (1965)

  - Ni v min Nam (1967)

  - Truyn ngn ca truyn ngn (1967)

  - Vch mt chn tri (1968)

  - Xm Bu Lng (1969)

  - Ngi Vit c dn tc tnh khng ? (1969)

  - B cha Hn (1970)

  - ng bng sng Cu Long (1970)

  - Tri nc bao la (1970)

  - Thin a Hi v cuc minh tn (1971)

  - Gc cy - Cc v ngi sao (1973)

  - Lch s khn hoang min Nam (1973)

  - 26 truyn ngn (1987)

  - Tc l n trm (1987)

  - Ngi Sign (1990)

  - Gia nh xa (1990)

  - Bn Ngh xa (1991)

  - Theo chn ngi tnh (1991)

  - Mt mnh tnh ring (1992)

  - Do chi (1994)

  - Hi k Sn Nam (2005)

  Trch vn:

  V th Sn Nam ch c i bi, mt trong Hng Rng C Mau:

  Thay li ta

 • HUNH I TNG

  10

  Trong khi sng mnh mng,

  Trong khi sng mnh mng

  C bng ngi v danh

  T bn ny sng Tin

  Qua bn kia sng Hu

  Mang theo chic c huyn

  iu th Lc Vn Tin

  Vi cu ch:

  Kin ngha bt vi v dng gi...

  Ti C Mau - Rch Gi

  Ct chi, t la gia rng thing...

  Mui, vt nhiu hn c

  Chng kh m nh sng.

  Thn khng l lnh th

  Sao cha v c hng ?

  Chiu chiu nghe vn h,

  Hoa l rng, bun bun

  Tin a v ca bin

  Nhng git nc la ngun,

  i tm hn c tch

  Nghe lng su c thn

  Di tri my heo ht

  Hi Vng C nng b tre bay vt

  iu h... theo nc chy chan ho

  Nm thng tri qua

  Ray rt mi i ta

  Nng ma min c th

  Phong sng my qua ng ph

  Ht bi nghing mnh nh t qu

  S.N.

 • VN HC MIN NAM 1954-1975

  11

  Tnh Ngha Gio Khoa Th

  - T y ti nh ng Trn Vn C gn hay xa vy thy ?

  Thy x trng p :

  - xm C By Ngp ln ! ti ra lnh cho ph hng p

  i tn ti cng s...

  Thy phi vin nh bo "Chim Tri" git mnh.

  - Ti l phi vin, u c quyn hn i vi qu c gi

  thn mn gn xa.

  Thy x hi :

  - Phi vin l g vy thy ?

  - L ngi thay mt cho t bo i c ng v thu tin.

  - ! By gi ti mi bit ci thng T C. N thiu tin ca

  nh bo h ? Hn chi n bi xung ln cng s lnh bo, ng

  by ba l c mt n. Ngho khng bit thn li cn by t

  lm sang mua bo khng tr tin !

  Thy phi vin c nn s bc tc khi nghe ngi c gi thn

  mn ca mnh b thy x khinh khi ; thy ht thuc suy ngh ri

  li hi bun bun m nh n s tht bi v ti chnh.

  ng c gi Trn Vn C thiu su thng tin bo tc l hai

  ng su cc ri. T ch Rch Gi v y, thy tn gn ba

  cc ri tin tu, tin thuc ht. Chuyn v li phi xut thm

  ba cc na... ng c gi ngho nn ny chc g tr c mt

  ng trong s tin thiu chu nh bo !

 • HUNH I TNG

  12

  Nhng ti y ri m tr v th ung cuc vin du Hu

  Giang ny qu ! Thy phi vin quyt tnh binh vc th din

  ca ngi c gi n :

  - Khng phi ti i i tin ! Ti i d hi kin bn c i

  vi t bo. Tin bc l qu... Nhng kin ca bn c li qu

  hn. c gi ti u, chng ti i ti .

  Sau vi pht i ti i lui, thy x gt u :

  - c. ti biu thng "Tro" cho tam bn a thy. Thy

  nn d chng. Tn Trn Vn C ni mi, thy tin mt l va.

  Anh ta cng kch t Lc Tnh Tn Vn ca nh nc Lang Sa

  gi xung cng s ; i n gi th ni chuyn Ht Le, chuyn

  nc nh nc , chng hi k my nc u, anh ta

  b li ni lng qua chuyn Tu...

  Thy phi vin t m :

  - Vy th ng c gi ca chng ti rnh ch nho ?

  - Ai bit r c. Anh ta ni c dy c nh, tch ngi hc tr

  ngho tn l ng Tha Cung g ... chn heo ; ng quan i

  thn L Tch ch thn nu cho cho ch n d u b la tp

  chy ru. Cha ht u, thy phi vin i ! H gp ai say ru

  anh ta ni mt hi nh thy cha tng kinh, c ca c k. Ci g

  m cc anh hy trng ngi kia i ngoi ng, mt gay,

  mt l ...

  Thy phi vin ci ln, nhp mnh tay xung bn ba bn ln

  nh nh trng chu ht bi, i mt sng ngi, chn nhy

  nht nh con nt :

 • VN HC MIN NAM 1954-1975

  13

  - Hay qu ! Hay qu ! Ti thm ng c gi mi c. ng

  lm thy gio h thy ? Nh thy a ti i ti gp mt. Ng

  qu hen ! ! !

  Bc mnh qu chng, thy x ngh : "ng phi vin ny ku

  mnh bng thy m li tng bc ku T C bng ng. Hay l

  ng ch mnh khng dm xut tin mua bo nh T C. Chng

  bn v, mnh mua vi nm bo chi cho bit mt".

  Thy x hi thc cho ch tro sa son quai