HVAC Controller

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

POLYGYR Joker RWX62... Instrukcja konfigurowania, programowania, uruchomienia i obsugiWersja SW 101, Indeks C

Landis & Staefa Division

CM2Z3351P / 12.1998

Spis treci11.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.4

PrzegldInformacje oglne Zastosowanie podstawowe Zmienne regulowane Funkcje aplikacji Zestawienie typw Akcesoria Urzdzenia wsppracujce

1-11-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2

22.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 2.5 2.6

Wane uwagiPrawidowe uytkowanie Uwagi na temat bezpieczestwa Symbole ostrzegawcze uywane w tym podrczniku Warunki wstpne niezbdne do uruchomienia i dziaania sterownika Bezpieczestwo czynne i bierne Oglne uwagi na temat bezpieczestwa Pakowanie, przechowywanie i transport Obsuga i serwis Ochrona rodowiska, likwidacja Zastosowane skrty

2-32-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-4 2-5 2-5 2-6 2-6

33.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Konstrukcja mechanicznaObudowa Elementy sterujce i wywietlajce Przegroda na karty robocze Wywietlacz ciekokrystaliczny (LCD) Przyciski robocze

3-73-7 3-7 3-7 3-7 3-7

4 55.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6

Monta Instrukcje robocze dla obsugujcych instalacjeElementy operatorskie Stan pracy instalacji Ustawienie staych wartoci zadanych Zmiana ustawienia (korekcja) kompensowanej wartoci zadanej Wywietlanie alarmw i bdw Alarm przekroczenia odchyki regulacji Alarm zamarzania, termostat ochrony przed zamarzaniem PROT Alarm zamarzania z funkcji dwustopniowej ochrony przed zamarzaniem S PROT Bdna warto mierzona, uszkodzony czujnik gwnej zmiennej regulacyjnej Bdna warto mierzona, uszkodzony czujnik wielkoci pomocniczych Bdna warto mierzona, uszkodzony zdalny zadajnik wartoci zadanej

4-9 5-115-11 5-12 5-12 5-13 5-13 5-13 5-13 5-14 5-14 5-14 5-14

66.1.1 6.1.2 6.1.3

Instrukcje robocze dla obsugi serwisowejObsuga Nowa konfiguracja sterownika uniwersalnego RWX62 Zmiana parametrw i konfiguracji

6-156-15 6-15 6-16

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

POLYGYR Podrcznik uytkownika Spis treci

CM2Z3351P / 12.1998 I

77.1 7.2

KonfiguracjaStruktura wewntrzna Tryb ustawiania

7-177-17 7-17

88.1.1 8.1.2

Skonfigurowanie sterownika dla konkretnej instalacjiPrzydzielenie wszystkich wej uniwersalnych Przydzielenie wyj

8-198-19 8-22

9 10 1111.1 11.2

Projektowanie Rozruch Opis funkcjiWybranie funkcji regulacyjnej [FUNCT] Wybranie jednostki [TEMP]

9-24 10-31 11-3411-34 11-34 11-34 11-35 11-35 11-35 11-35 11-37 11-37 11-37 11-38 11-39 11-40 11-40 11-42 11-43 11-43 11-44 11-45 11-46 11-47 11-49 11-49 11-50 11-52 11-59 11-59 11-60 11-63 11-63 11-65 11-67 11-70 11-71 11-71 11-72 11-76 11-77

11.3 Regulator sekwencyjny SEQREG 11.3.1 Tryby pracy 11.3.1.1 Wczanie trybu nocnego przez E1 (NIGHT) 11.3.1.2 Wyczenie trybu regulacji ("OFF") przez E2 [STNDBY] 11.3.2 Wejcia uniwersalne B... 11.3.2.1 Korekcja wartoci mierzonej [CORSCA] 11.3.3 Funkcja regulacji [SEQREG] 11.3.3.1 Struktura regulatora 11.3.3.2 Przydzielenie wyj do sekwencji 11.3.3.3 Przegld dziaania przydzielonych wyj 11.3.3.4 Sekwencja 1 11.3.3.5 Wyjcie analogowe (Y) 11.3.3.6 Wyjcie dwustanowe (Q...) 11.3.3.7 Jedno wyjcie dwustanowe (0Y + 1Q) 11.3.3.8 Jedno wyjcie analogowe i jedno dwustanowe (1Y + 1Q) 11.3.3.9 Liniowy przecznik krokowy (nQ z LIN) 11.3.3.10 Dwustanowy przecznik krokowy (n Q z BIN) 11.3.3.11 Zmienne przeczanie (nQ z VAR) 11.3.4 Nastawy regulacji (zakresy proporcjonalnoci, czasy cakowania) 11.3.5 Wartoci zadane 11.3.5.1 Stae wartoci zadane 11.3.5.2 Zdalna warto zadana [TELSEL] 11.3.5.3 Kompensowane wartoci zadane [MULFUN, COMP] 11.3.6 Funkcja ochrony przed zamarzaniem 11.3.6.1 Wskanik (termostat) zamarzania [ PROT] 11.3.6.2 Ograniczenie z PI dwustopniowej ochrony przed zamarzaniem [S PROT] 11.3.7 Regulatory pomocnicze 11.3.7.1 Ograniczenie oglne [LIM] 11.3.7.2 Regulacja kaskadowa temperatury [LIM + CASC] 11.3.7.3 Minimalne ograniczenie o dziaaniu PI na sekwencj 1 [LIMSPE] 11.3.7.4 Maksymalne ograniczenie o dziaaniu PI na sekwencj 3 [LIMMAX] 11.3.8 Funkcje pomocnicze 11.3.8.1 Maksymalny priorytet dla sekwencji 3 [MAXPRI] 11.3.8.2 Odwrotne dziaanie sekwencji 1 11.3.8.3 Uaktywnienie Q zalene od wielu funkcji z zastosowaniem MULFUN [RELEAS] dla 1Y + 1Q 11.3.8.4 Blokowanie sekwencji przez MULFUN [LOCK]

CM2Z3351P / 12.1998 II

POLYGYR Podrcznik uytkownika Spis treci

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

11.3.8.5

Alarm odchyki wartoci rzeczywistej od wartoci zadanej (uchybu regulacji) [DEVALM]

11-79 11-80 11-80

11.4 Regulator dwustanowy [DIGREG] 11.4.1 Zasada dziaania

12 13 14 1515.1

Schematy Dane techniczne Wymiary ZacznikRaporty rozruchu

12-82 13-83 14-86 15-8715-87 15-97 15-97 15-107 15-111

15.2 Dialogi interakcyjne 15.2.1 Regulator sekwencyjny 15.2.2 Regulator dwustanowy [DIGREG] 15.3 Skrty

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

POLYGYR Podrcznik uytkownika Spis treci

CM2Z3351P / 12.1998 III

CM2Z3351P / 12.1998 IV

POLYGYR Podrcznik uytkownika Spis treci

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

11.1

PrzegldInformacje oglneSterownik uniwersalny RWX62 POLYGYR jest cakowicie niezalenym sterownikiem DDC zawierajcym trzy konfigurowane ptle regulacyjne, ktre mog dziaa jako regulatory sekwencyjne z trybami P, PI, PID lub regulatory dwustanowe z algorytmem P. Wejcia uniwersalne do podczenia sygnaw analogowych lub dwustanowych. Oddzielne wyjcia do podczenia sygnaw analogowych lub dwustanowych. Napicie zasilania 24 V AC. Wprowadzanie i ustawianie wszystkich danych bezporednio w urzdzeniu; nie trzeba uywa adnych dodatkowych narzdzi.

1.2

Zastosowanie podstawoweSterownik uniwersalny RWX62 przeznaczony jest do pracy w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych do utrzymania komfortowych warunkw w pomieszczeniach.

1.2.1

Zmienne regulowaneIstnieje moliwo regulowania nastpujcych zmiennych:

Temperatura Wilgotno wzgldna Wilgotno bezwzgldna Entalpia Cinienie Rnica cinie mediw pynnych Rnica cinie mediw gazowych Strumie objtoci powietrza Jako powietrza w pomieszczeniu

-35...130 C 0...100 % 0...20 g/kg 0...100 kJ/kg 0...40 bar 010 bar 0...500 Pa lub 0...3.00 kPa 0...850 m3/s lub m3/h lub l/h 0...2000 ppm CO2 (wywietlane 0...200)

1.2.2

Funkcje aplikacji Sterownik: 1...3 regulatorw sekwencyjnych z funkcjami pomocniczymi oraz wyjciami analogowymi i dwustanowymi lub 1...3 regulatorw dwustanowych z wyjciami przekanikowymi Funkcje pomocnicze: Przeczenie trybu pracy Kompensacja wartoci zadanej Przeczanie w zalenoci od temperatury zewntrznej Regulacja kaskadowa Ograniczenia minimalne i maksymalne

Funkcja ochrony przed zamarzaniem Alarm o zbyt duym uchybie regulacji Maksymalny priorytet dla chodzenia/osuszania Odwrotne dziaanie sygnau ustawiania pooenia urzdzenia wykonawczego

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

POLYGYR Podrcznik uytkownika Przegld

CM2Z3351P / 12.1998 1-1

1.3

Zestawienie typwWejcia Analog./Dwust. 3 5 5 5 Dwustanowe 2 2 2 2 Wyjcia Analogowe 3 3 3 3 Dwustanowe 0 2 4 6 RWX62.5030 RWX62.7032 RWX62.7034 RWX62.7036 Nazwa

1.3.1

AkcesoriaZestaw montaowy: ARG62.10

1.4

Urzdzenia wsppracujceDo sterownikw uniwersalnych RWX62... POLYGYR mona podcza niej wymienione czujniki, elementy wykonawcze i przetworniki firmy Landis & Staefa: Urzdzenie Nr karty katalog. 17... do 19... 17... do 19... 1821 / 1283 1721 198... 46... 45... 46...

Czujnik z elementem pomiarowym temperatury LGNi 1000 Czujnik z sygnaem wyjciowym 0...10 V DC Czujnik zamarzania QAF63... i termostat zamarzania QAF64... Czujnik temperatury w pomieszczeniu z zadajnikiem wartoci zadanej QAA25 Zdalne zadajniki wartoci zadanej FZA21.11 + FZA61.11 Siowniki przepustnic powietrza z wejciem 0...10 V DC Siowniki zaworw z wejciem 0...10 V DC Zawory regulacyjne Rne przetworniki sygnaw

Przetwornik sygnau SEM 61.4 do sterownia zaworem prdowym 51...34...

Moliwe jest czenie z urzdzeniami innych firm, pod warunkiem, e odpowiadaj danym technicznym POLYGYR RWX62....

CM2Z3351P / 12.1998 1-2

POLYGYR Podrcznik uytkownika Przegld

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

2

Wane uwagi

Zanim przejdziesz do nastpnego rozdziau przeczytaj ten rozdzia! Zawiera on wane informacje na temat bezpieczestwa osb obsugujcych i instalacji.

2.1

Prawidowe uytkowaniePOLYGYR RWX62... naley stosowa wycznie do regulacji i monitorowania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Sterownik mona stosowa bez ogranicze z urzdzeniami dostarczanymi przez Landis & Staefa lub inne firmy zalecane przez Landis & Staefa. W przypadku stosowania innych urzdze naley przestrzega wszystkich, zwizanych z bezpieczestwem, zalece zawartych w instrukcjach obsugi i dostarczanych przez producentw. Podczanie i wsppraca z urzdzeniami innych firm, nie zalecanych przez Landis & Staefa, jest moliwe, jednak pod warunkiem, e speniaj one wymagania techniczne i normy bezpieczestwa okrelone w danych technicznych produktu.

Zakres zastosowania Wsppraca z innymi elementami

2.22.2.1

Uwagi na temat bezpieczestwaSymbole ostrzegawcze uywane w tym podrcznikuSymbol ostrzegawczy umieszczany z lewej strony zwraca uwag na specjalne uwagi i ostrzeenia zwizane z bezpieczestwem. Nieprzestrzeganie tych uwag moe by przyczyn zranienia personelu lub uszkodzenia urzdze.

Przestrzega wszystkich specjalnych uwag (oznaczonych strzak)! Biecy rozdzia i niektre rozdziay instrukcji roboczych zawieraj specjalne uwagi i ostrzeenia zwizane z bezpieczestwem. Uwagi i ostrzeenia s umieszczane