of 28 /28
Mehane Wêjeyî Çandî Rewşenbîrî û Serbixwe … Damezrandin di 22 Nîsanê 2012 E. Mail: [email protected] malpera rojnamê: www.penusanu.com Sernivîser: Ebdulbaqî Huseynî Derhê ner: Xorşîd Şûzî Nivî sara hejmarê Heta berî salên pênciyê yên sedsala borî, hemî xebat û têkoşînên ko li Rojhilata-navîn diqewimîn bi rengekî olî (dînî) bûn. Prosêsa cidabûna dîn û siyasetê di salên pênciyê de, dema ko ramanên sosyalîzm û lîberalîzmê di nêv miletên rojhilatê de belav bû, û partiyên siyasî li ser bingeha îdeolojîyên cida ava bû, destpêkir. Hingê ramyarên ewropî di berhem û analîzên xwe de digot; serdemên pîroz (muqedes) li Rojhilata- navîn borî, dîroka Ewropayê xwe li Rojhilatê dubare dike. Jacques Berque, Îslamolog, sosyolog û lêkolînerekî fransî ye, dibêje: — Miletên Rojhilata-navîn pişta xwe da serdemên muqedes û hêdî hêdî derbasî dîrokê dibin. Lê belê rewş wekî analîzan nebû, tayê di navbera ol û siyasetê de nehat birîn, berevajî wê grêdaneka kûr di navbera desthilatên dîktator û opozîsyonên dînî yên fanatîk de ava bû, desthilatên dîktator carinan eşkere û carinan bi nehênî grupên fanatîk li dijî guhertin û avakirina sîstemeka demokratîk bi kar anî. Kontrasta balkêş ew bû ko ewropiyan bixwe ew desthilatên dîktator li Rojhilatê bi cih kir, bixwe jî piştgirî dan avakirina opozîsyonên dînî. Dewletên rojavayî bi piştgiriya hêzên dînî Împaratoriya Osmanî têkbir, wan dizanî ko ne bi rêya hêza olî be dê nekarin xelkên Rojhilatê qane bikin, da li dijî osmaniyan şer bikin. Hejimar '59' / Avdar 2017 Ewropiyan digel Şerîfê Mekeyê li ser hêz û desthilata piştî ketina osmaniyan li hev kir. Tîtela Şerîfê Mekeyê ava hêdî livand, reaksiyonên li dijî osmaniyan gur kir û şoreşeka dijwar li dar ket. Desthilatên dema îro yên li Rojhilata-navîn, mîrateya ewropiyan û cîhana rojavayî ne. Li bin destê wan desthilatên bi nav sekuler (îlmanî) de mafê mirovî, mafê kêmîneyên etnîkî û mezhebî nîne û azadiya ragihandinê, xweîfadekirin û xweorganîzekirinê lê peyda nabe. Bi kurtî ti têkiliya wan desthilatan bi sekularîzmê nîne. Partî û tevgerên opozîsyonê jî di bin kontroleka dijwar de ne. Di dema şerê sar de, Emerîkayê û dewletên rojavayî li dijî belavbûna komunîzmê, dîndarî û nijad perestiya mezhebî li Rojhilata-navîn xurt kir, medyaya desteka wan, opozîsyonên li Rojhilata- navîn wekî dîndar û kafir anjî terorîst bi nav kir. Di şoreşên li dijî dîktatoran de, fitîla agirî di nêv herdû milên opozîsyonê de vêxist û wan bixwe şerê hev kir. Sovyeta berê bi slogana "rizgarkirina miletên bindest" hest û daxwazên serwxebûnê li nik milet û kêmîneyên Îranê hişyar kir. Partiya Tudehê li Azerbêcana Îranê, kurdan jî li Mehabadê Komara Kurdistanê ya serbixwe îlan kir. Xewna Stalîn ew bû, ko di paşerojê de, ew komar tevlî Sovyêta berê bibin û sînorê desthilata xwe berfirehtir bike. ……………… Rûp (2) ……………… Rindê Çaçan Di bîranîna 38 salan li ser koça dawîa a Melle Mustefa Barzanî ve Xuşk û birayên ezîz Nûnerên partiyên Kurdistanê Endam û serperştên Partîya Dîmoqratî Kurdistan ”Zilma ku li milletê me hatiye, em lê agahdarin, ta bi nefsa dawî, emê li dijî setemkar şer bikin”. Bi van gotinan herdem Barzaniyê nemir civata xwe dixemiland. Dîrok û xebata Melle Mustefa ji biçûk û meznan ve xuyaye, em çendî di derheqê vî mirovê payebilind bêjin kême, çimkî navê wî bi navê Tevgera rizgarkirina niştiman dîmoqratî Kurdistan ve hateiye girêdan. .......... Rûp (6) .......... Hêza olî di Rojhilata-navîn de Boniya Cegerxwîn Hêlîna KurdîDi dawiya sala 1982 an de ez hatim welatê Swêdê,li Stockholmê ez û malbata xwe bi cî bûn. Di sala 1984 an de, Meha Avdarê,min li Swêdê dest bi kar kir,piştî ku min xwendina zimanê Swêdî salekê qedand. Min li “Hêlîna Kurdî”dest bi kar kir û li wir min berdewamkir ta ku min bi sedema nexweşiyê karê xwe bi dawî kir. Îro ez dixwazim li ser Hêlîna Kurdî hinekî we agadar bikim,ji ber ku hebûna hêlîneke bi vî awî,bûyereke pir giring û belû bû di dîroka jiyana Kurdên li Swêdê de her û ha di dîroka Kurdistanê bi tevahî de. Ez bawerdikim ku gelek li ser vê Hêlînê ne agadarin,ji ber ku giringî li ser karê bi vî awî jêre rêklam çênebûne tevî ku min gelek cara dost û heval û rêxistin li Qamişloli ser agakir. Sala 1984 an Hêlîna kurdî ya yekemîn li Swêdê û li rojavayê Ewrûpa dest bi karê xwe kir. Li taxa Tênista yê û li ser daxwaza dê û bavên kurd hate vekirin û di avahiyeke serbixwe de kar û xebata xwe dikir........... Rûp (2)

Hêza olî di Rojhilata-navîn deDamezrandin di 22 Nîsanê 2012 E. Mail: [email protected] ... bindest" hest û daxwazên serwxebûnê li nik milet û kêmîneyên Îranê

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hêza olî di Rojhilata-navîn deDamezrandin di 22 Nîsanê 2012 E. Mail: [email protected]

 • Mehane Wêjeyî Çandî

  Rewşenbîrî û Serbixwe …

  Damezrandin di 22 Nîsanê 2012

  E. Mail: [email protected]

  malpera rojnamê: www.penusanu.com

  Sernivîser: Ebdulbaqî Huseynî

  Derhêner: Xorşîd Şûzî

  Nivîsara hejmarê

  Heta berî salên pênciyê yên sedsala borî, hemî

  xebat û têkoşînên ko li Rojhilata-navîn diqewimîn

  bi rengekî olî (dînî) bûn. Prosêsa cidabûna dîn û

  siyasetê di salên pênciyê de, dema ko ramanên

  sosyalîzm û l îberalîzmê di nêv miletên rojhilatê de

  belav bû, û partiyên siyas î li ser bingeha

  îdeolojîyên cida ava bû, destpêkir.

  Hingê ramyarên ewropî di berhem û anal îzên xwe

  de digot; serdemên pîroz (muqedes) li Rojhilata-

  navîn borî, dîroka Ewropayê xwe li Rojhilatê

  dubare dike. Jacques Berque, Îslamolog, sosyolog

  û lêkolînerekî frans î ye, dibêje:

  — Miletên Rojhilata-navîn pişta xwe da serdemên

  muqedes û hêdî hêdî derbasî dîrokê dibin.

  Lê belê rewş wekî analîzan nebû, tayê di navbera

  ol û siyasetê de nehat bi rîn, berevajî wê

  grêdaneka kûr di navbera desthilatên dîktator û

  opozîsyonên dînî yên fanatîk de ava bû,

  desthilatên dîktator carinan eşkere û carinan bi

  nehênî grupên fanatîk li dijî guhertin û avakirina

  sîs temeka demokratîk bi kar anî.

  Kontrasta balkêş ew bû ko ewropiyan bixwe ew

  desthilatên dîktator li Rojhilatê bi cih ki r, bixwe jî

  piştgi rî dan avaki rina opozîsyonên dînî.

  Dewletên rojavayî bi piştgi riya hêzên dînî

  Împaratoriya Osmanî têkbir, wan dizanî ko ne bi

  rêya hêza olî be dê nekarin xelkên Rojhilatê qane

  bikin, da li dijî osmaniyan şer bikin.

  Hejimar '59' / Avdar 2017

  Ewropiyan digel Şerîfê Mekeyê li ser hêz û

  desthilata piştî ketina osmaniyan li hev ki r. Tîtela

  Şerîfê Mekeyê ava hêdî livand, reaksiyonên li di jî

  osmaniyan gur ki r û şoreşeka dijwar li dar ket.

  Desthilatên dema îro yên li Rojhilata-navîn,

  mîrateya ewropiyan û cîhana rojavayî ne. Li bin

  destê wan desthilatên bi nav sekuler (îlmanî) de

  mafê mirovî, mafê kêmîneyên etnîkî û mezhebî

  nîne û azadiya ragihandinê, xweîfadekirin û

  xweorganîzeki rinê lê peyda nabe.

  Bi kurtî ti têkiliya wan desthilatan bi sekularîzmê

  nîne. Partî û tevgerên opozîsyonê jî di bin

  kontroleka dijwar de ne.

  Di dema şerê sar de, Emerîkayê û dewletên

  rojavayî li di jî belavbûna komunîzmê, dîndarî û

  ni jad perestiya mezhebî li Rojhilata-navîn xurt ki r,

  medyaya desteka wan, opozîsyonên li Rojhilata-

  navîn wekî dîndar û kafi r anjî terorîs t bi nav ki r. Di

  şoreşên li di jî dîktatoran de, fi tîla agi rî di nêv

  herdû milên opozîsyonê de vêxist û wan bixwe

  şerê hev ki r.

  Sovyeta berê bi slogana "ri zgarki rina miletên

  bindest" hest û daxwazên serwxebûnê li nik milet

  û kêmîneyên Îranê hişyar ki r. Partiya Tudehê li

  Azerbêcana Îranê, kurdan jî li Mehabadê Komara

  Kurdistanê ya serbixwe îlan kir. Xewna Stalîn ew

  bû, ko di paşerojê de, ew komar tevl î Sovyêta berê

  bibin û s înorê desthilata xwe berfi rehti r bike.

  ……………… Rûp (2) ………………

  Rindê Çaçan

  Di bîranîna 38 salan li ser koça dawîa

  a Melle Mustefa Barzanî ve Xuşk û bi rayên ezîz

  Nûnerên partiyên Kurdistanê

  Endam û serperştên Partîya Dîmoqratî Kurdis tan

  ”Zilma ku li milletê me hatiye, em lê agahdarin, ta bi nefsa dawî, emê li di jî setemkar şer bikin”.

  Bi van gotinan herdem Barzaniyê nemir civata xwe dixemiland.

  Dîrok û xebata Melle Mustefa ji biçûk û meznan ve xuyaye, em çendî di derheqê vî mirovê payebilind

  bêjin kême, çimkî navê wî bi navê Tevgera rizgarki rina niştiman dîmoqratî Kurdis tan ve hateiye gi rêdan.

  .......... Rûp (6) ..........

  Hêza olî di Rojhilata-navîn de

  Boniya Cegerxwîn

  “Hêlîna Kurdî” Di dawiya sala 1982 an de ez hatim welatê Swêdê,li

  Stockholmê ez û malbata xwe bi cî bûn.

  Di sala 1984 an de, Meha Avdarê,min li Swêdê dest bi

  kar ki r,piştî ku min xwendina zimanê Swêdî salekê

  qedand.

  Min li “Hêlîna Kurdî”dest bi kar ki r û li wir min

  berdewamkir ta ku min bi sedema nexweşiyê karê xwe

  bi dawî ki r.

  Îro ez dixwazim li ser Hêlîna Kurdî hinekî we agadar

  bikim,ji ber ku hebûna hêl îneke bi vî awî,bûyereke pi r

  gi ring û belû bû di dîroka jiyana Kurdên li Swêdê de her

  û ha di dîroka Kurdis tanê bi tevahî de.

  Ez bawerdikim ku gelek li ser vê Hêlînê ne agadarin,ji

  ber ku gi ringî li ser karê bi vî awî jêre rêklam çênebûne

  tevî ku min gelek cara dost û heval û rêxistin li Qamişloli

  ser agaki r.

  Sala 1984 an Hêlîna kurdî ya yekemîn li Swêdê û li

  rojavayê Ewrûpa dest bi karê xwe ki r.

  Li taxa Tênista yê û li ser daxwaza dê û bavên kurd hate

  veki rin û di avahiyeke serbixwe de kar û xebata xwe

  dikir...........Rûp (2)

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  2

  Sovyeta berê soz dabû ko dê wan biparêze, lê wê û Emerîkayê li

  hev ki r û leşkerên xwe ji Îranê kişand. Temenê herdû komaran ji

  salekê zêdeti r di rêj neki r. Îranê bi sedan endamên Tudehê û

  şoreşgerên kurd, Qazî Mihemed û hevalên wî bi dar ve ki r.

  Xewna guhertinê li Îranê dewam ki r, partiya Tudehê û hêzên

  çepgir bingeha şoreşekê li di jî şahê Îranê Muhemmed Reza

  Pehlewî amade ki r. Emerîkayê zanî ko Pehlewî dê têkbiçe. Ji bo

  ko Tudeh û hêzên çepgir bi ser nekevin, rê da Xomeynî û hêza

  dînî da xurt bibe û serkêşiya şoreşê bike. Piştî têkçûna

  osmaniyan ew cara yekemîn bû ko îslama siyas î wisa bi xurtî bi

  ser diket. Sedemeka dî ya xurtki rina hêza dînî li Îranê,

  di jwarki rina dubendiyên mezhebî di nêvbera Sunî û Şîiyan de bû.

  Farisan berê jî ji bo xurtki rina hêza nijada xwe hestên mezhebî bi

  kar aniye. Di dewleta Emewiyan de, bi sloganên ol î piştgi riya

  muxalefeta li di jî desthilata Qureyşiyan ki r. Emewiyan zora

  dilxwazên Îmam Elî bin Ebî Talib "Ehl el-Beyt" bi r, piştî hingê

  farisan ew muxalefet ji nû ve gur ki r, emewî têkçûn û dewleta

  Ebasîyan ava bû. Hêza nijada farisî di dewleta Ebasîyan de, her

  weha li Misrê di dewleta Fatimîyan de jî xurt bû. Heta niho

  dîroka kîn û nefretê di nêvbera sunî û şîiyan de dewam dike.

  Ma ne bi rêya hêza dînî bûya dê Emerîkayê çawa bikariya berê

  cîhadiyên dinyayê bide Efxanistanê da şerê Sovyeta berê bikin. Bi

  qeweta hêza ol î Sovyeta berê di demeke kurt de şikest û da

  Sovyet ti caran li Efxanis tanê venegere. Desthilat dan destê

  Talîbanan ko yek ji di jwarti rîn tevgerên fanatîk e.

  Agi rê ni jadaperestiya dînî li rojhilatê zêde dibe, ji kontrola

  rojavayiyan derdikeve, ji bo ewlehiya dewletên rojavayî jî

  meti rsiyeka mezin e. Barê paqijki rina herêmê ji fanatîkan dane

  ser milê kurdan, ev qurbanîdana gi ran bihayê azadî û

  serxwebûna wan e.

  Renaud Girard rojnemavanekî pisporê Rojhilata-navîn ye, nêrîn û

  analîzên xwe di rojnameya "Le Figaro" de belav dike. Ne ji mêj ve

  pi rtûkeka wî belav bû, navê pi rtûkê "Le monde en marche” ango

  ”dinya bi rê ve diçe” an jî ”dinya dilive” ye.

  Renaud Girard dûrûdirêj behsê dike û dibêje, ko pîvana guhertin

  û pêşketinê li Rojhilata-navîn cuda ye, û îradeya wan ne di destê

  wan de ye, lê belê di destê hêzên mezin de ye. Nexşeya Rojhilata

  nû, dewletên biçûk yên dînî û mezhebî ne. Kurd jî dê ji vê

  parçebûna nû ne bêpar bin. Berê krîstiyanên kurdan di nêv

  Ermeniyan de asîmîle bûn û xwe wekî ermenî pênase ki rin,

  herçend zimanê wan yê dayikê kurdî bû û ermenikî nedizanîn jî.

  Niho jî beşek ji Êzîdî û Elewiyên kurdan dibêjin ew êdî ne kurd

  in.

  Li Rojhilatê, siyaset ti caran ji ki rasê dînî derneketiye: ti rk, ereb û

  farisan ji bo xurtkirina hêza ni jada xwe dîn bi kar anîne, kurd jî di

  bin siya sloganên dînî de hertim bûne qurban. Di şerê Osmanî û

  Sefewiyan de, li herdû milan kurd dihatin kuştin.

  Vê gavê nijadperestiya dînî di nêv miletê kurd de kêm e, lê belê

  kurd di bin siya îdeolojiyên cida de parçe dibin. Rûsya û

  Emerîkayê herçend belgeyên xwe zelal nekin jî plan û projeyên

  xwe, li gorî berjewendiyên xwe amade ki rine.

  Îro mafê her kurdekî heye ko lê bihizi re û bipi rse: Gelo piştî

  ewqas qurbanîdanê ka projeya me kurdan çi ye. Em dê xudanê

  îrade û projeyên serbixwe bin, yan jî dê careka dî ji

  berjewendiyên xelkê re bibin qurban. Em dê hespê xelkê bin an jî

  dê lehengê azadî û serxwebûna xwe bin?!.

  NNNNeeeerrrrînnnn

  ÛÛÛÛ

  Gotar

  Berdewama Nivîsara hejmarê

  re jî zimanê Swêdî bi kar tannin.

  Di Hêl înê de, rojên netewî dihatin pîrozki rin

  û kar û xebat jêre bi meha dibû her û ha

  dîlan,folklor, teati r,çîrok,lîs tik û stran û

  helbestên Kurdî jî me ji wan re amade diki r û

  pêk tanî û me xwarina kurdî ji wan re

  çêdikir.

  Gelek ni fşên zaroka di wê Hêlînê de derbas

  bûne û tev jî anha di xwendina xwe de

  biserketine û bêhtirê wan cihekî bilind di

  civatê de ji xwere çêki rine.

  Gelek Mamostên Kurd têde karki rine, yek ji

  wan ez bûm.

  Mamoste û karki rên kurd ku têde karki rin

  gelek bûn,tevde jî zane, xwendevan û xwedî

  taybetmendiyekê bûn wek (Mehmûd

  Lewendî, Hesamettîn Erselan, Fîdan

  Arusuglu, Cîhan Barzanî, Siyamend Kaya,

  Hîwe Zindî, Mencê Aldurû gelek din nayên

  bîra min. Hêlîna Kurdî baxçê gula bû ji herçar

  beşê Kurdistanê Mamoste û zarok têdebûn.

  Hin ji wan cîgi r yan jî demên kurt li Hêl înê

  kardiki rin. Min karê xwe yê li Swêdî bi tevahî

  li Hêlîna Kurdî qedand.

  Ev yek ji hêviyên min bû ku ez zarokê kurda

  bi ziman û çanda kurdî perwerde bikim,guh

  bidim wan û bi wan û malbatê wan re

  gi rêdayî bim.

  Ji bo min û mamosteyên din ev karekî gelek

  gi ring û gi ranbuha bû,îro roj ez xwe

  bextewer dibînim weke ku min di

  Kurdistaneke azad de karki riye.

  Bi hest û helwestên bi coşekî kurdî me

  kardiki r di wê asta ku, dema karê me

  diqediya û dem jî derbasdibû em bi xwe ne

  aga bûn,bê guman ji kêfxweşiya kar.

  Me bi hevre Kurdis taneke biçûk avadiki r, bi

  dil û can bi zarok û malbatên wan re me

  pêwendî datanîn û me karê xwe diki r.

  Ji bo min karê li Hêl îna Kurdî,sebilindiyeke

  mezin bû û kêfxweşiyeke bê sînor bû, ji ber

  ku ez xwe yek ji damezirên Hêlîna kurdî

  dibînim û pê serfi razim.

  Bawer dikim nêzîkî 20 sala ev Hêlîn karê

  xwediki r, lê piştî ku zarok kêm bûn û ji aliyê

  êkonomî jî kar hindik ki rin, Hêl îna kurdî tevl î

  yên din ki rin, lê tu carî jî Hêl îna Kurdî ji bîra

  min naçe, zarokên ku bûne xort û xwedî

  zarok mînakin li ber çav.

  Hêvîdarim ku min karibû hinekî

  Di destpêka veki rina wê de, desthilata

  Turkya protêstoki r û ji Swêdê daxwazki r ku

  ev Hêl în bête rûxandin lê welatê Swêdê

  bi ryar û yasayên taybet pê hene, kesek ji

  derve nikare têkeliyê di karê wan de bike,bi

  vî awayî Hêl îna Kurdî berdewamkir.

  Grûpa xebatê ji 5 kesan bû;

  Mamosteyeke Swêdî û berpirsiyara hêlînê jî

  Swêdî bû û sê kesên Kurd ji bo zimanê Kurdî

  û perwerdekirina zarokan.

  15 zarokên Kurd,ji her çar beşên Kurdistanê,

  di temenê 2-6 salan degirûpa Hêlînê

  avadiki rin.

  Bêhti rê zarokan zaravê kurmancî diaxivîn,

  yên mayî jî bêhti rê wan Soranî diaxivîn.

  Hêl îna Kurdî di bingeh û karê xwe yê rojane

  de wek hemû hêl înênSwêdî yên din bû,êdî

  çima navê wê (Hêl îna Kurdî) bû!

  Ne her kes hestê biyaniyê nasdike ji bil î me

  biyaniya pêve.

  Em tenê zanin çiqas di jwarî pêrgî zarokên

  biyanî û malbatên wan dibe,ji lewma ez

  dixwazim hin xalan bînim berçav.

  Derketina ji welat û bicîbûna li welatekî

  biyanî,destvalabûyereke pi r di jware,bi

  taybetî ji zarokên kurda re ku ti carî weke

  Kurd nehatine pejrandin êdî,

  - Çawa îro wê xwe pêşkêş bikin?

  - Çawa wê xwe perwerde bikin?

  - Kîjan ziman bingeha kesayetiya wan ava

  dike?

  - Çawa wê ki rîsa nasnameya xwe çareser

  bikin?

  Ev xalên gi ring bersivê tine berçav, Ji lewma

  pêwîstiya zarokên Kurda bi Hêl îneke cuda

  hebû da karibin herdû jiyana di ber hevre

  bikin û nasnama xwe ya rastî wek kurd belû

  bikin, her û ha ji ki rîsa windabûna kesayetiyê

  xwe biparêzin û rêzgar bikin.

  Mamosteyên kurd bi zimanê Kurdî bi zaroka

  re diaxivîn, her û ha çand û normên kudî di

  hêl înê de pêk tannin,weke ku mirov li welatê

  xwe Kurdistan be,ev jî dilxweşiyek taybet

  dida me teva,êdî bi coş û daxwazeke bilind

  me kardiki r û carna jî dem bi ser dema karê

  mediket û me berdewam diki r.

  Mamosteyên Swêdî jî ziman û çanda

  xwe,zarok hîn dikirin. Bi vî awî herdû kul tur

  bi hevre pêkdihatin, zarok jî bi Mamosteyên

  kurd re, zimanê kurdî diaxivîn, bi yên Swêdî

  re

  Berdewama “Hêlîna Kurdî”

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  NNNNeeeerrrrînnnn

  ÛÛÛÛ

  Gotar

  3

  Di nav gelên Rojhilata nêzînk û navîn de gelê kurd

  yê herî kevnareye. Kurda di dîroka van herêman

  da dewseke (şopeke) barbicav hiştine. Ev gelê

  kevnar, mêrxas û dîrokî xemleke mezin daye çand

  û dîroka gelên cuda û pêşdaçûyî, dewlemendbûna

  kul tur û menewîyata wanda roleke gi rîng

  leyîs tîye. Dibêjin gelê bê çand bê kesayete. Her

  cejin, merasîm, urf-edet ni rxeke çanda gele, him jî

  pareke bingeha çanda netewî ya dîrokîye.

  Her gel jîyanêda anegorî menewîyata xwe çanda

  xwe diafrîne. Eyd-cejin, merasîm û li wanva

  gi rêdayî erf-edetên cuda-cuda di pêş ketina çanda

  netewî û cîvakî de roleke gellekî mezin diliyizin.

  Di van cejn û merasîman de helwesta mirovan li

  derbarê jîyanê de tê xuyaki rinê. Dem tên

  dubuhurin hinek cejin, eydên kevn an wêneyên

  xwe duguherin, an jî ji hiş û bîra gel û cîvakan

  dertên, lê hinek cejin, eyd jî hene ku çiqasî jî dem

  bên derbazbin jî di her demî da terî û jîr dimînin û

  bi coşîya gur, bi heytehol tên pîroz ki rin. Ji van

  cejnan yek yê herî kevnar cejna Newrozêye. EV

  CEJIN ev çend hezar salin bandorî li ser

  menewîyat û zêhnîyata mirovan û gelan dike.

  Newroz di dîroka gelê kurda da û jîyana wanda

  cîyekî hêja û maqûl gi rtîye û digi re. Cejnên ku bi

  qedera gelan va , bi ri zgarî û şoreşêva têkîlîyên

  wan hene, an jî bi wan va gi rêdayîne (di al îyê

  gelan va) di bîranîna wana da hertim di jî, an jî

  derbazî jîyana wan, derbazî dîroka wan dibe her

  dem bi hub û hizki rin, bi şadîmanî, bi coşîyek alavî

  tê ni rixandin, ni ti randin û parastin.

  Newroz di efrandarîya gelê kurdan da cîyekî pi r bi

  rûmet û sîyanet digi re. Newroz jîyana meda

  sembola serhildanê û rojbûyîna azadîyêye, nîşana

  ri zgarîyêye. Newroz destpêka buharê, vejîna

  tebîetê (siruşt), silava jîyana nû û vemirandina

  zulm-zorê û sîtemêye.

  Newroz destpêka emrekî bi rûmete, wekhevîye,

  nêt û meramên qencin.

  Newroz altindarî û parastina mafên mirovan ê

  xweza î û gerdûnîye.

  Newroz cejna xastekên pîroz ê mirovahîyêye.

  Newroz ji bo kurda cejnek dîrokîye, cejna şeîdane.

  Newroz ji bo kurda SERKEFTIN û serbilindayîye.

  Newroz salname kurd û Kurdistanêye.

  NEWROZ RONAHÎYA PÊŞEROJEYE.

  NEWROZ JÎYANE A BI ŞEREF.

  NEWROZ ALTINDARÎYA JÎYANÊYE.

  Dîrok dide kifşê di berî zayînê, li berî heyamê me

  hukumdarên Assûrîyayê li ser axa Kurdis tanê û li

  rojhilatêda hetanî 400 salî desthilatdarî ki rine. Berî

  zayînê 612-salê 2610 sal berîya me 21-ê adarê bi

  serwêrtîya mêrxasê efsanewî (lêgendar) Kawa xaka

  Kurdistanê û gelên rojhilatê ji bin bandor û

  dagirkerîya Assûrîyayê tên azad ki rinê. Dû vê

  al tindarîya dîrokî ve dewleta kurd a yekemîn

  Mîdîya tê ava ki rinê. Jî vê bûyerê şûnda her sal 21-ê

  adarê tê hesibandin çawa destpêka edlayê,

  bi ratîyê, wekhevîyê, emrê şa û aza , roja nû. Bi kurdî

  nohroj - Newroze.

  Bi navê Newrozêve gi rêdayî gellek lêgend û cîrok

  hatine gotinê. Ji van lêgêndan yek jî bi nave hedad

  ê engal Kawayêva gi rêdayîye. Navê Kawa li

  Kurdistanê sembola azadîyêye. Li Kurdis tanêda

  lêgend weha destpêdibe: wextekî li Kurdis tanêda bi

  nave Dehoq hukumdarekî zalimî, bê bext, bê

  wîcdan hebûye. Ew gellekî qeddar bûye, hertim

  bobelat anîye li serê gelê Kurdistanê.

  Rojekî li ser mile vî kujerî du damarê wek mer şîn

  dibin. Çiqas hekîm û loxman derman çê dikin ku evî

  hukumdarî devxwîn ji vê xezebê xilazkin. Lê car lê

  nedibû. Dawîyêda hekîm û loxman dicivin biryar

  dikin ku hero mêjûyên du xortên kurd bidine wan

  meran ku zi rarê nedin hukumdar û wî xeza nekin.

  Wê rojê şûnda hero du xorta dukujin mejûyê wan

  didin van mera. Binel î, gundî di dest wî zalimî

  tengezar dibin.

  meran ku zi rarê nedin hukumdar û wî xeza nekin.

  Wê rojê şûnda hero du xorta dukujin mejûyê wan

  didin van mera. Binel î, gundî di dest wî zalimî

  tengezar dibin.

  Rojekê dîsa mirovên wî kujerî tên ber derê Kawa

  ewladê wî dawîyê dixwazin. Kava mirovekî hesinkar

  bû, ewî bi hesina mirov çêdiki r. Kawa heyşt zarê

  xwe qurbana Dehoq dabû. Lê vêcarê yê dawîyê ê

  neha nade. Miqabilî Dehoq ê zalim û bê xweda bê

  wîcdan cînar û gundîyan beşdar dike sozê xwe dikin

  yek êrîşî li ser qesira wî dikin.

  Kawa bi çakûçê xweva sere Dehoq ê xwînmêj

  diperçqîne û wî dikuje,leşkerê wî tar-mar dikin.

  Kawa qesi ra wî zulumkarî de rûdinê dibe

  hukumdar. Gundî hevdu dicivin Kawa dibêje- îro

  şûnda li welatê me wê xwîn neri je, kesek ê s îtem û

  zorê nebîne, emê dewletek, jîyanek nû serrastkin,

  agi ran vêxin, govendan bikşînin, bila roja îro-bîs t û

  yekê adarê roja cejnêbe, roja undabûna

  zordestîyêbe, destpê bûna emrê şa û aza be, bila

  rênîşa azadîyêbe NEWROZ…

  Ev lêgend ji kûraya dîrokê tê. Lêgêndêda rastî heye.

  Qewimandin li ser rastîyê, heqîyê hatîye efi randin.

  EW rastî, buyer îro jî li ser axa Kurdistanê didome.

  Gel di jî merê çar ser şer dike. Geç û xortên

  niştimanê bi laşên xwe agi rê Newrozê gur dikin û

  ronayê,azayê di gelê bindest û berdest ra tînin.

  Îro agi rê Newrozê dilê hemû kurdê welatparêz de

  vêdikeve û zûti rê li welatekî serbixwe û azadda

  agi rê Newrozê yê ronîbe, ev agir ji bo kurda

  sembola jîyanek serbest û serbilinde.

  Belê Kurdis tan bi xwîna şeîdanva ava dibe û em her

  kurdên bi namûs şerefeke mezin dikşînin, serkeftin

  dixwazin û dibêjin – «Heta dibî çêleka çil (40) salî

  bibe boxê rojekê» an jî «Mirina bi şeref ji emrê

  bindest çêti re».

  Îro em bi ruhê xwe, bi ramanên xwe, bi nefesa

  xwe, bi xwîna xwe êrîşî li ser merê çar ser dikin, em

  rêça KAWA didomînin. Heqê kurdan tune vî şerî

  bidin der. Hesreta me, daxwaza me, ola me,

  bawerîya me Kurdistane. Kurdis tan gazî dike, hîvî

  dike, gelê kurd xwe hertim pêş dixe, jîyanêra

  dimeşe û dîroka xwe bi xwîna xwe dinîvs îne.

  Bi bawerîke mezin jîyanek bi şeref,bi s îyanet

  didomîne, çandek nûjen diafrîne, li dîroka mirova

  hîyê de belgeke nû vedike, belga wekhevîyê,

  qehremanîyê û vê belgeyê bi xwîna xwe a sorva

  dixemlîne, belê kurd îro cejna azadîyê li qadada

  pîroz dikin, nêzînkî armanc û daxwazên xwe ên

  tewrebilind dibin. Agrê Nevrozê heya kurd hene

  venamire yê bişuxule. Ev agi r bê şik ê bibe helebêtî

  (meşel) li welatê şeîdan de. Em kurd bi bawerî

  hîvîdarê wê roja aza a bi rêzin…

  Newroz pêşeroja kurdane

  Newroz ji bo gelê kurd cejnek di rokîye û mecala

  çaresarki rina pi rsgi rêkane. Newroz ji bo mirovên

  kurd jîyanek bi wete û bi rûmete. Newroz dîroka

  çarenûsa kurdaye.

  Newroz ji bo kurdan vejîna safîyê, bi ratîyê,

  wekhevîyê, azadîyê, yekbûna gelan, lihevhatinê,

  aşîtîyê, lêborînê, çewsandina zulm, zorê, koletîyê û

  dîdema pêşerojek ronîye.

  Newroz salnama azadîya gelê Kurdis tanêye,

  zindîbûna suruştê û gelên mezlûme. NEWROZ

  sembola berxwedana jîyanêye… NEWROZ

  sembolaa edaletê û rastîyêye, daxwaz, armanc,

  xastek û nêt meramên qencin ji bo mirovan.

  Newroz dîroka yekbûn, berxwedan û al tindarîya

  kurdane…

  BÊWAR BARÎ TEYFÛRÎ

  Newroz cejnek me’newî û dîrokîye

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar " 56" Çilê Pêşî 2016

  ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  4

  Rewişta gelemper ya dîroka neteweya Kurd ew bû ku ew ne neteweyeka

  talanker û dagîrker bûye. Di lêkol înên berê da jî, bi me ra derbas bû ku ew bi

  gelemperî di serdema pêş Îslametiyê da neteweyeka xizmetkar ji dewletên

  faris î ra bûye û piştî wê jî neteweyeka xizmetkar bûye ji bo dewletên ku bi navê

  Îslametiyê serdarî ki rine. Kurdan Îslameka Siyasî kurdî bi kar neanîne ku

  xizmeta pi rojeyeka neteweyî kurdî bike; wek ku cîranên wan Ereb, Faris û

  Turkan ki rine.

  Niha pi rs eve: Gelo çima Kurd nebûne neteweyeka talanker û dagîrker?

  Ji bo dayîna bersiva vê pi rsê divêt em du hêmanên sereke bînin ber çavan, yên

  ku pi rojeyên talankerî û dagîrkeriyê di dîroka kevin ya Rojhilata Navîn da

  pêkanîne (em niha behsa talana koloniyalîs tî ewropayî di dema niha da nakin;

  hêmanên wê cuda ne). Ew herdu hêman evin:

  1 – Erdnîgariya pêkhatinê û pêwîstiyên geo-siyasî û geo-aborî ku ji wê peyda

  dibin.

  2 – Çanda pêkhatinê û taybetmendiyên îdeologî û derûnî ku ji wê peyda dibin.

  Gelo rewşa neteweya Kurd û van herdu hêmanan çawa ye?

  Erdnîgariya pêkhatinê:

  Dîrokzan Arnold Toynbee gotiye ku ji bo her bizaveka ji bo “şîrovekirina

  suriştiya pêşveçûn yan jî afirandinê divêt peywendiya gênan (gen) li gel

  hawîrdorê li ber çav bê girtin”. Helbet wê rast be ku em çarçewa teoriya

  Toynbee hinekê fi reh bikin û li rola erdnîgariyê (hawîrdorê) di pêkhatina

  kesayetiya gelan da di aliyê biyologî, derûnî, çandî û di ramana siyasî da jî

  bikolin.

  Hêjayî gotinê ye ku em bêjin: Pi rojeyên talankeriyê yên here gewre di dîroka

  Rojhilat ya kevin da gelên biyabanê pê rabûne. Wek ku xuyadike, sedem jî ewe

  ku biyaban hawîrdoreka bi berheman pi r belengaze, li di jî ji yanê ye, bera

  mirovan dide û wan neçar dike ku herin talana erdnîgariyên têr, yên bi

  berheman dewlemend, bikin û têxin bin destê xwe. Helbet, ev jî ji bo wan ne

  pêkane heger ew, heya radeyên here tund ji zor û perçiqandinê, ne bi çek bin.

  Sê hawîrdorên biyabanî talanên here navdar di dîroka Rojhilata Navîn da

  peyda ki rin:

  1 – Beşê bakur ji biyabana Cezîra Erebî hên pêş mîladê talanên Kenaanî َكْنعاني,

  Akkadî, Babîl î û Aşûriyan peyda ki rin û wisa talanên îslamî jî di sedsala

  heftan ya mîladî da.

  2 – Biyabanên welatê Faris, warê bingehîn yê Farisan (li başûr û nawenda Îrana

  niha) talanên farisî di sedsala şeşan pêş mîladê da peyda ki rin.

  3 – Biyabanên nawenda Asiya talanên Megolî, Xewarizmî, Selcoqî, Osmanî û

  Tatarî ji destpêka sedsala diwanzdan ya mîladî da peyda ki rin.

  Lê belê erdnîgariya pêkhatinê, ya ku di wê da kesayetiya kurdistanî di warê

  biyologî, derûnî û çandî da peyda bû, herêma çiyayên Zagros , Agi rî û Torosan û

  tixûbên wan li rojhilat, rojava, başûr û bakur bû. Di vê erdnîgariyê da baran û

  berf pi re, çem û kanî û mêrgên têreti jî ji bo xwedîki rina lawiran dewlemendin;

  di wan da deşt û germiyan tijî şînkahî, dar û berin. Ev erdnîgarî erdnîgariyeka

  têreti jî ye; ew mîna supermarkêtekê ye ku têda hemû pêwîstiyên jiyan û lê

  mayînê hene, çiqas bi sînor be jî, pêwîstiya gelê wê herêmê bi talan û

  dagîrkeriyê nîne.

  Çanda pêkhatinê:

  Biyaban wek erdnîgariya bi rçîbûnê çanda talankeriyê peyda ki riye; mebesta

  me çand bi hemû mane û şopên xwe yên giştî va ye. Zaniyar Edward Burnett

  Tylor gotiye ku çand „ew tişte ya ku ji zanîn, ayîn, huner, rewişt, urf û adetên

  civakî û her şiyanên ku mirov wek endamekî civakê distîne hevedudanî ye“2.

  Di tar û çarçewa (çanda talankeriyê) da (îdeologiya talankeriyê) wek bingeheka

  giyanî û derûnî ji bo pi rojeyê talanki rinê peyda bûye. Herwisa (ramana siyas î) jî

  peyda bûye, ya ku pi rojeya talankeriyê dike rastî û pêktîne.

  Li hember wê (erdnîgariya têrbûnê) çanda aştî û mêşiniyê peyda ki riye. Wek

  nimûne ji bo vê babetê, Hindî û Çînî – tevî ku hejmara wan zore jî – dîrokeka

  wan ya xwedî rewişteka talankerî nîne û ti pi rojeyên talankeriyê pêk neanîne.

  NNNNeeeerrrrînnnn

  ÛÛÛÛ

  Gotar

  Dr. Sozdar Mîdî (E. Xelîl) werger ji erebî: Mustefa Reşîd

  Xelekên Gotaran

  Kurd û Dagîrker Xelek 29

  Çima neteweya Kurd Çima neteweya Kurd Çima neteweya Kurd Çima neteweya Kurd nebû neteweyeka talanker û dagîrker?nebû neteweyeka talanker û dagîrker?nebû neteweyeka talanker û dagîrker?nebû neteweyeka talanker û dagîrker?

  (Beşê yekem)

  Dîmenek ji biyabanê

  Dîmenek ji rojhilatê Kurdistanê

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  5 NNNNeeeerrrrînnnn

  ÛÛÛÛ

  Gotar

  Xelek 28

  Çima neteweya Kurd Çima neteweya Kurd Çima neteweya Kurd Çima neteweya Kurd nebû neteweyeka talanker û dagîrker?nebû neteweyeka talanker û dagîrker?nebû neteweyeka talanker û dagîrker?nebû neteweyeka talanker û dagîrker?

  (Beşê duwem)

  wan ya xwedî rewişteka talankerî nîne û ti pi rojeyên talankeriyê pêk neanîne.

  Bi va jayî wê, Çîniyan (Dîwarê Çînê yî Gewre) avaki rine ku xwe ji talanên

  Megolan ku ji biyabanên bakur dihatin biparêzin. Di demeka pi r dereng da û

  piştî talanên Megol î li ser bakurê Çînê di navbera sedsala diwanzdan ya mîladî

  da , û wek gaveka berevaniyê, Çînê beşek ji Mengoliya û Turkmani stanê dagîr

  ki r. Ayînên hindûsî û bozî nimûneyên aşkera ne ji bo çanda aştîxwaziyê3.

  Wisa jî sebaret bi Kurdis tanê. Ew (erdnîgariya besbûn û têrbûnê ye), wê çanda

  (besbûn û aştîxwaziyê) peyda ki riye. Di hembêza vê çanda (besbûn û

  aştîxwaziyê) da di kesayetiya kurdistanî da bizava (xwe paşva kişandinê) û

  (ti ştê ku dest da heye bese) peyda bûye û têda rûniştiye. Vê bizavê di

  kesayetiya wî da ramana (xwe parastinê) û ne ramana talankeriyê peyda

  ki riye. Tiştê ku vê yekê piştrast dike ewe ku beşê mezin ji dîroka neteweya

  Kurd li dor vegerandina êrişên talankeran, berevaniya di ber welat da û

  şoreşên li di jî dagîrkeran dizîvi re.

  Di rewşên pi r kêm da Kurd ji berevaniyê derbas êrişê bûne; ew jî wek bersiv li

  ser êri şên dervayî yên li pey hev û pi r dirinde. Êrişên Akkadî, Babilî û Aşûriyan

  hêşt ku Gotî herin û padîşahiya Akkad dagîr bikin, wisa jî ki r ku Kaşşî herin

  padîşahiya Babil dagîr bikin û dîsa ku Mîdî êrişê bibin ser padîşahiya Aşûr û wê

  bi roxînin.

  Tevî ku beşê Ammûrî yê Babiliyan, yê ku paşê bi navê (Aşûrî) hate naski rin,

  pêş wê, erdnîgariya Sûbarto ya Hûrî dagîr ki ribû, têda padîşahiya xwe

  avaki ribû, navê xwedayê Sûbarî (Asûr = ê Sor = Roj) ji xwe ra bi ribû, û ev nav

  li xwedayê xwe bi şêwazê (Aşûr) yê Babil î ki ribû; û wisa bi navê (Aşûrî) hate

  naski rin.

  Heya di van rewşên êrişkarî pi r kêm da ku pêşiyên Kurdan herêmên hevsêyên

  (cîranên) xwe talanki rin, ew di talankeriyê da pi r dûr nediçûne. Wan bi

  desthilata li ser herêmên ku ji wan da êriş dihatin welatê wan, bes diki r, daku

  war û kanên êrişkariyê vemirînin; bi va jayî Akkadî, Babilî, Aşûrî, Faris, Ereb û

  Turkan ku welatên gelên gelek ji wan dûr talanki rine.

  Jêder:

  Arnold Toynbee û Daysko Ikida: Dozxwastinên mezin, rûpel 24.

  2 Kamil Al Ĥac: Al Mawsuaa Al Muyasara fi Al Fiki r Al Felsefî we Al I jtimaai,

  rûpel 168.

  3 A. W. F. Tumlin: Fîlozofiya rojhilat, rûpel 241. W. Durant: Çîroka Şaristaniyê,

  3/77. Dr. Ali Rayoor: Fîlozofiya Hindî, rûpel 86, 286.

  Daku her pi rojeyeka talankerî împeratorî pêkwere, divêt çar hêmanên

  bingehîn li meydanê hebin: Îdeologiya talankeriyê, rêveberekî tund û zordar,

  dewleteka nawendî hêzdar û hêzeka şervan û perçiqandêr. Gelo heya çi

  radeyê ev çar hêman bi hev ra di dîroka neteweya Kurd da hebûn?

  Îdeologiya talankeriyê:

  Pêwîstiya pi rojeya talankeriyê bi îdeologiya (baweriya) talankeriyê heye.

  Erka wê ewe ku gel yeko yek û çîn bi çîn bicivîne, wan di bin yek alayê da û ji

  bo yek armancê bike yek, û wan ber bi wê rewşê da tûj bike ku ew bê sînor

  xwe bi hebûn û giyanê xwe gorî bikin.

  Ev îdeologiya talankeriyê dikare ayînî be (wek Aşûriyan di bin alaya xweda

  Aşûr da, wek Îbraniyan di bin alaya xweda Yehwa da, wek Bîzantiyan di bin

  alaya Ki rîstiyaniyê da, wek Ereb û Turkan di bin alaya Îslametiyê da û wek

  Megolan di bin alaya xwedayê esîmanê Şamanî da).

  Ev îdeologiya talankeriyê dikare neteweyî be jî ku bi awayekî şaristanî hatiye

  boyaxki rin (wek Yûnan, Roman û koloniyal îzma ewropayî ya nû). Yan jî dikare

  neteweyî ni jadî be (wek Almaniya nazî û Îtaliya faşî).

  Mi jara Kurdan ew bûye ku „çanda pêkhatinê“ ya kurdis tanî wek encama

  „erdnîgariya têrbûnê“ peyda bûye. Ji lew ra ew bi kêrî îdeologiya talankeriyê

  nehatiye. Wê „ayîna Yezdanî“ pêkaniye.

  Ev ayîn ayîneka aştîxwaz û mêşin bûye; ew ne talankere, ne jî arezûya zor û

  perçiqandinê li ba wê heye. Heya niha jî bingehên wê yên fîlozofî bi şêwazên

  cuda di ayînên Bozî, Zerdeştî, Êzîdî, Yarsanî (Kakayî), Alewî (Halawî), Dirûzî,

  Babî û Behayî da mane.

  Bi bandora „çanda pêkhatinê“ ya kurdistanî, Kurdan ji bo xwe Îslametî

  neki rin destek ji bo pi rojeyeka talankerî împeratorî; wek ku hevsêyên wan

  Ereb, Turk û Farisan ki rin. Tevî ku Dewleta Eyyûbî di serdema îslamî da ji

  dewletên Kurdan ya here mezin bû jî, lê sul tanên Eyyûbiyan ew welatên ku

  serdarî lê ki rin neki rin milk û samanê Kurdan.

  Ne jî zimanê kurdî li ser wan gelan ferz ki rin û ne jî xêr û bêrên wan welatan

  talanki rin ku pê bajar û gundên Kurdis tanê ava û geş bikin. Bi va jayî wê,

  Dewleta Eyyûbî hêz û şiyana şervanên Kurd xis te xizmeta berevaniya gelên

  Rojhilata Navîn li dijî talana Fi rengan û ji bo xizmeta „Dewleta Xîlafeta

  Ebbasî“; hem di warê siyasî, hem jî di warê çandî da . Sul tan Selaheddînê

  Eyyûbî xwe di nameyên xwe da ji bo xelîfeyê Ebbasî li Bexdadê wek

  „xizmetkar“ bi nav dike.

  Rêveber, dewlet û hêzdarî:

  Çanda pêkhatinê ya kurdistanî di hişyariya kurdî tevayî da ramana

  „rêveberiya bijarte“ çespandiye. Mebesta me rêveberiya olîgarşiya êlîtiyê ye

  (serekên hoz û êlan). Li gor vê ramana siyasî rêveberî her di destê “civata

  hilbjêr” (Kon Gir) da bû, û ne di destê (rêveberekî/serwerekî) yekane da bû.

  Divêt em bêjin ku şêwazê rêveberiyê (Kon Gir) di navbera piraniya gelên

  ariyanî da mîraseka hevbeş bû.

  Ew tê wateya têgîna „Congress“ ya siyasî ku ji (Kon Gir) peyda bûye. Ev

  ramana siyasî di kesayetiya kurdî da wisa rûniştiye ku ew herdem li dijî

  sernermiya beramber „rêveberê yekane“ ye, û herdem ji desthilata nawendî

  di reve.

  Ev diyarde bixwe di dîroka Sûmeran da jî xuyaye ku ew ji erdnîgariya çanda

  Guzana ya kurdistanî derhatine (ji wir koçbûne û çûne başûrê

  Mêzopotamiya). Ev diyarde di ramana siyasî da li ba Gutiyan, Hûriyan û

  Mîdiyan (pêşiyên Kurdan pêş serdema Îslametiyê) jî aşkera ye.

  Em wek nimûne dibêjin ku endamên komîteya (Kon Gir) ya Gutî ji nav xwe

  kesê herî hêja û jîr wek padîşah tenha ji bo şeş salan hildibijartin. Hilbijartina

  wî nedihate nûhkirin, tenha di hin rewşên awarte da. Hilbijartina „Deyako“

  (Dehyako) wek yekem padîşahê Padîşahiya Madan bi lihevkirina endamên

  (Kon Gir) ya êlên Madan bû2.

  Di dîroka kurdî da gelek nimûne hene ku endamên (Kon Gir) ya kurdî

  rewiştên pîroziyê nedidan ew rêveberê bilind ku dihate hilbijartin; wek ku

  Farisan pêş serdema Îslametiyê diki r û wek ku Ereb û Turkan jî di serdema

  Îslametiyê da diki rin. Dema ku padîşah dibû dîktator û guh nedida endamên

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  NNNNeeeerrrrînnnn

  ÛÛÛÛ

  Gotar

  6

  (Kon Gir), ew li dij wî radiwestiyan, û ev yek dibû sedema berberî û pevçûnê

  ku bi encama wê padîşahî lawaz dibû û diket destê di jminan. Nimûneyê herî

  diyar padîşahiya Mîdiya ye ku di sala 550-î p.z. da kete destê Farisan; bi

  sedema hêrsbûna hin serekên Madan beramber zordestiya padîşahê Madan

  yê dawîn Ezdehak3.

  Nimûneyê din ji Dewleta Eyyûbî ye. Tevî ku Selaheddîn sul tanekî bi saw bû,

  dîsa jî hin serekên êlên Kurdan hin caran bi hişkî li di jî fermanên wî

  derdiketin. Lê wî hêrsa xwe digi rt û bi awayekî nazik bi wan ra dida û dis tand.

  Heyanî kesên ne Kurd yên li gel wan ji vê yekê mat diman. Rastî ewe ku

  Selaheddîn ras tiya ramana kurdî di warê desthilatdariyê da baş nasdiki r.

  Ev jî bû yek ji sedeman ku wî êdî koleyên Turkan bi hejmareka mezin xis tin

  nav leşkerê xwe, ji ber ku wan fermanên wî bê „erê-na“ pêkdihanîn.

  Sul tanên din yên Eyyûbiyan jî l i ser şopa wî çûn, û di encamê da Dewleta

  Eyyûbî di sala 1250-î b. da kete destê Memalîkan4.

  Ji ber hawîrdora çandî ya guncaw ji bo pêkhatina îdeologiya talankeriyê

  peyda nebû, û ramana siyasî ya ji bo peydabûna rêveberê yekane, û ji bo

  avaki rina dewleta nawendî tund pêknehat, helbet, ti ştekî suriştî bû ku hêza

  şervanî ya talanker û perçiqandêr jî peyda nebe, ya ku tûjbûna xwe ji ramana

  talankeriyê dis tîne û fermanên rêveberê yekane bê „erê-na“ pêktîne û bê

  sînor amade ye ku xwe gorî bike; û di warê rewiştî û derûnî da amade be ku

  zora bê sînor pêkbîne.

  Gel û çarenûs:

  Ji aliyê mirovayetî û rewiştî da neteweya Kurd bexteware ku nebû

  neteweyeka talanker, û serbilindiya xwe li ser dagîrki rina welatan, ri jandina

  xwînê, kolonîzeki rina gelan, standina samanên xelkê û a jotina cemawerê dîl

  û koleyan ber bi bazarên fi rotina mirovan avanekir. Ji lew ra ti ştekî suriştî ye

  ku ramana neteweya Kurd ramaneka berevanî be, li ser aştîxwaziyê hatibe

  avaki rin, û ne ramaneka êrişkar be ku armanca wê koleki rina gelan be.

  Lê belê, gotineka pêşiyan heye dibêje: Her tiştê ku ji sînorê xwe derbas bû,

  vedigere û dibe dij“; û ev rewş bixwe bi serê neweteya Kurd hatiye. Çanda

  wê ya berevaniyê û aştîxwaziyê ki r ku nikaribe li hember xwediyên ramanên

  talankeriyê li ber xwe bide.

  Xwediyên wan ramanan tenha zimanê hêza tund fêhmdikin. Encam ew bû ku

  Kurdistan bi di rêjahiya 25 sedsalan bûye pi rêzeya dagîrkeran. Van dagîrkeran

  bi wê jî neki rin ku Kurd kolonîze ki rin, şiyana wan û xêr û bêrên Kurdan

  wan jî xis tin xizmeta pi rojeyên xwe yên koloniyalîs t, hên hatin û dîroka Kurdan

  jî wendayî dikin, çanda wan a niştîmanî kavil dikin û kesayetiya wan a neteweyî

  jî çepel dikin.

  Belê, çanda pêkhatinê ya kurdis tanî aştîxwazî di serdemên dagîrkeriyê da hate

  çepelkirin û bû çanda „destjixweberdanê“, belkî li ba hin Kurdan jî bû çanda

  „koletiyê“ û bi xwe ra çanda siyasî ya ti rsonek û revok peyda ki r.

  Encama şoreş û cangoriyên sedsala 19-an ew bû ku Kurdis tan êdî ji aliyê çar

  dewletan da hate dagîrki rin ku pêş wê tenha ji aliyê du dewletan da dagîrki rî

  bû. Û piştî ewqas şoreş û cangorî bi di rêjahiya sedsala 20-an va ye Kurdistan

  hên jî dagîrki rî ye, û va ye pi rojeyên „hemwelatiyê“ di çarçewa dewletên

  dagîrker da pi rojeya ri zgarki rina Kurdis tanê dide aliyekî.

  Pi rs niha eve:

  Gelo aliyê neyînî yê çanda pêkhatina kurdis tanî li ser me çarenûseka ebedî ye?

  Gelo çarenûsa Kurdan ewe ku ew ta ebed di vê rewşa kambax da bimînin?

  Helbet, na. Rola gelan di çêki rina çarenûsa wan da pi r gi rînge, û gelê Kurd jî ne

  awarteya vê qeydê ye. Tiştê ku ji Kurdan ra pêwîst, ji bo çêkirina çarenûsa xwe,

  ewe ku ew xwe ji vê rewşa kambax derbixin, ku ew çanda xwe ya kurdis tanî

  resen ji gil û gemara serdemên dagîrkeriyê paqij bikin, wê ji çanda ti rsonek û

  revok azad bikin, û kesayetiya kurdî ji rewiştên koletiyê ri zgar bikin.

  Bi gotineka hên zelal: Tiştê ji Kurdan ra pêwîst ewe ku ew bîreweriya kurdistanî

  avabikin, hişyariya kurdistanî pêkbînin, hevgirêdana xwe ya kurdi stanî

  biçespînin û ni rxên kurdis tanî xurt bikin. Bi saya van çar pêkanînan ewê

  bikaribin dawiyê li vê rewşa neteweyî û mirovayetî awarte û bi şerm bînin.

  Rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd di radeya yekem da berpirsiyarên pêkanîna

  vê yekê ne.

  Jêder: 1 Abo Shame: Oyon Al Rawdateyn, 3/67, 86, 88.

  2 Samuel Kramer: Ji ta bloyên Sûmer, rûpel 79. Dyakonov: Midia, rûpel 111, 112, 115-116.

  Abdulhamid Zayed: Rojhilatê hemdem, rûpel 574-575.

  3 Herodotos: Dîroka Herodot, rûpel 93.

  4 Ibin Shedad: Al Newader Al Sultaniye, rûpel 64-65. Ibin Shahin al Meleti: Seyrana efsaneyan,

  rûpel 63-64.

  Ewî zêdî 50 salî xebat di ber milletê xwe de ki riye, û hîn jî xebata wî li ser

  destê Kak Mesûd û hogirên wî berdewame.

  Gelên cîhanê tev bi navê kurd û kurdis tanê di riya xebata nemir Melle M.

  Barzanî de naski rine, û bawerî pê anîne..

  Barzaniyê mezin dîroka Kurdis tanê bi tîpên zêrîn da nivîsandin, û eve diyare

  ne bes ji alî kurdan ve, lê ji alî dujminan jî ve. Çi kesê ku li ser nemir Barzanî

  nivîsandiye, hemiyan bi rengekî posîtîv nivîsand, base xebata wî ya netewî

  ki rine, basa exlaqên wî yê bilind ki rine, basa mirovatiya wî ya bê s înor ki rine.

  Li vi r ez hez dikim çend gotinên helbestvanê ereb (AlCewahirî) di derbarî

  Barzaniyê nemir de bixwînim; بحیاتھ عند التخاصم تقسم... باسم األمین المصطفى من أمة

  Ango, li cem milletê kurd dema nakokiyek çêdibêt, da ku li hev bên, bi heyata

  Barzanî sûnd dixwin.

  Navê Barzanîyê nemir bi navê Kurdayetîyê hatiye gridan, û ana navê kurdan bi

  Barzaniyan tê xuyaki rin. Û riya Barzanîzim tê şopandin.

  Tê bîra min dema şoreşa Êlûnê lidarbû, di dema 1970î de, em kurdên rojava bi

  dil û can ligel vê şoreşê bûn, me piştevaniya wê diki r, nûçeyên wê dişopandin,

  ji ber hezki rinek û baweriyek me bi Melle Mustefa Barazî ve hebû. Digel ku

  hikûmeta Sûriyê wê demê gelekî şofînî bû, û her ti şt bo Kurdan qedexebû, lê

  meletê me di Rojavayî Kurdistanê de nemerdî neki rin, dest ji netewa xwe

  bernedan, çimkî hêvîyeke wanî mezin bi seydayê Barzanî ve dihat, û

  dihat, û pêşerojeke bi ronî datanîn ber çavan.Û îro em dibînin bê çawa xebata

  Barzanîyê mezin bi xebata serok Mesûd berdewame, çawa s înorê Kurdistanê

  roj bi roj zelal dibe.

  Bi rano; di vê munasebeta pîroz de, hez dikim bêjim, ku pi raniya miletê kurd li

  ser rêça Barzaniyê nemir e, û xebata wî berdawem dikin, û li kêleka serok

  Masûd in, li di jî dujminên gelê kurd û peyên wan ji kesbazan.

  Şerê ku duh li Sinonê (li Şingalê) di navbera pêşmergeyan û hin şervanên PKK

  çêbû, em tev dizanin, ku çendî destên qi rêj li dû vî şerî de hene. Lê di eynî

  demê em dizanin ku mirovekî mîna serok Mesûd di nav kurdan de heye,

  zaneye, ku ew tucarî nahêle şerê bi rakujî di nav kurdan de hebe.

  Em tev ligel siyaseta hikûmeta herêmêne, ku xebata xwe bo avakirina

  dewletek serbixwe pilandike, çimkî çendî dujminên gelê kurd xurt bin, lê

  îradeya û vîna gelê me xurtti re.

  Dilovaniya Xwedê li canê nemir Melle Mustefa Barzanî be.

  Sermedî bo şehîdên Kurdis tanê

  Bi jî kurd, bi jî Kurdistan

  Oslo - 04.03.17

  Ebdulbaqî Huseynî

  Serokê Yekîtîya giştî a Nivîskar û Rojnamevaên Kurd li Sûriya

  Berdewama: Di bîranîna 38 salan li ser koça dawîa

  a Melle Mustefa Barzanî ve

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  7 ççççîrrrrooookkkk

  Çi hebû, çi tune bû…

  Li gundekî hejaran, ku di ber daris taneke mezin de

  bû, keçeke piçûk a sêwî li nav malan di jiya , parsa

  nanê xwe ji gundiyan diki r û di rewșeke pi r wêran

  de rojên xwe yên tehl û ti rș derbas diki rin.

  Zivistanên sar jî ew bê cilin, ku wê ji serma û

  seqemê biparizin, dima. Solên wê jî tune bûn.

  Kesekî ji xwe re xwedîki rin an paristina wê sêwiyê

  nekiribû bar.

  Karbidestên deselatî jî tew haj rewșa mirovên hejar

  nediki rin. Hîn di dehsaliya xwe de, wê sêwiyê zanî

  bû, ku kar û barên jiyana wê tenê histobariya wê

  ne. Lew re ew di dilê xwe de dihizi rî, çewa ew ji

  xwe re solin germik pêda bike, û ji ber wê yekê, di

  ber dikana koșkarekî solan re çû û hat û bi dizîka li

  wî temașa ki r, çewa ew çerman dibi rre û solan

  didi rû. Ji wê re çerm, șûjin û nexekî șimakirî pêwîst

  bûn.

  Keçika sêwî jîr û jêhatî bû. Di demeke kin û kurt de,

  dest bi di rûtina solekê ki r. Soleke ku rengê wê yê

  sor dîna keçikê bi ser xwe ve kișandibû. Ew bi karê

  xwe serbilind bû, sîngê wê yê piçûk nema têra dilê

  wê diki r. Pêyêd xwe yên xas xis tin cotê solên sor,

  piș t re hate bîra wê, ku divê ew ji bo rêzgirtina wan

  solên sor, lingêd xwe yên qerêj paqi j bișû.

  Solêd xwe xis tin bin çengêd xwe û çû di coyekî ava

  sar de lingêd xwe șuștin. Ji serma bêçiyên pêyêd

  wê șîn bûn, lê ji ber xati rê wan solên sor ên hezki rî,

  ji xwe re digot: Xem nake. Herçend gavan gavdiki r

  carekê dawa kincê xwe yê kevnar, di destekî xwe

  de, kom ser hev diki r, û bi bin kabêd xwe de

  dinêriya , da ew solên xwe bibîne. Ew hem dilșad û

  hem jî serbilind bû bi karê destên xwe, lê gava

  dihate bîra wê, ku dibe ew dîsa wê rojê bi rçî di

  axurekê de rakeve, ji dilê wê kesereke kûr û di rêj

  hildikiș î.

  Rojekê ew jî di nav hinek zarokên dî de rawestiya

  bû, ewên wekî wê hejar û sêwî bûn. Wan li aliyekî

  rê destên xwe bo parsê vegi rtibûn, û çavrêya hinek

  kesan diki rin, da pariyeke nan an penesekî bidin

  wan. Ji aliyekî ve çar koleyên qanat û bi hêz hatin,

  ku di nav xwe de mehfeke hevrîșmî ya zer û sipî, li

  ser du dîrakin di rêj hilgi rtibûn.

  Ewana hatin li ber zarokan rawestiyan û mehf ji

  milên xwe daxis tin tenga kabêd xwe. Ji hindirê

  mehfê jineke navsalî his to û destekî xwe bi derve

  de di rêj ki rin, rûyê xwe yê nîvpêçayî ber bi wan ki r,

  bi destê xwe hinde quruș avêtin ser wan, ku zarok

  giș li hev xurcilîn û her kesekî xwest ew bêti r

  qurușan ji erdê rake, û bi ser hev de ki rine ci reci r.

  Tenha xudana solên sor, di cîh de, bêliv rawestiya ,

  CanKurd

  Solên sorSolên sorSolên sorSolên sor (Kurdîkirina efsaneyeke Almanî-Hungarî)*

  wekî ji wê pare tew ne pêwîst bûn. Diyar bû mehf û

  xudana mehfê teviya hișê wê revandin û nema

  dizanî çi bike. Jina xanedan carekê bi du çavin

  kesek, ên wekî yên pis îkekê, ji jor ve ta bi solên wê

  nêriya û bi tliya xwe nîșanek dayê, ku biçe ba wê.

  Keçika solsor ber bi mehfê ve çû, jina xanedan bi

  çeplê wê gi rt û kaș ki r, keçik hilkișiya nav mehfê.

  Jina ku di ber ki rasekî rengîn, tenik û di rêj de bû, bi

  destê xwe yê dî zengilekî piçûk hejand, her çar

  koleyan bi hev re mehf hildan ser milên xwe û

  yekser ji wir bi rêketin û zarok bi pey wan ketin. Di

  teviya rê de, keçika solsor bi mehfa wekî hezêlekê

  dihejiya dilșad bû, ji ber ku wê tiștekî wilo berê

  nedîtibû û nebihîs tibû. Jina xanedan jî herdem

  bêdeng li cilên wê û li solên wê yên erzan û sor

  dinêriya .

  Mehf giha ber dergahê koçkeke mezin û kevnare,

  ku tenha baron û axayên maldar dikanîn di maleke

  wilo de bijîn. Paș ku ew li pey xanimê di

  nerdewanekê re derbas nav koçkê bûn, tiș tê

  xanimê di serî de bo wê gotiye ev bû:

  „- Va cil û solên xwe yên erzan û gemar ji xwe

  deyne, bila jinên berdest seriyê te pak bișûn û cil û

  solên te bavêjin nav agi rê.“

  Dilê keçikê hate gi rtin, hema nedizanî çi bersîvê

  bide wa xanima ku ew ji nav hemî zarokên hejar û

  sêwî hilbi jartiye û bi xwe re aniye mala xwe. Du

  jinên qelew ku cilên wan wekî yên așkaran bûn

  hatin, xwe ji navê de bo xanima xwe piștxûz ki rin,

  heryekê ji wan bi çeplekî keçikê gi rt, ew dane nav

  xwe û bi xwe re bi rin. Bihna goștê xav û gelek

  xwarinan bi hev re ji wan hate di fna keçikê.

  Paș ku cil û solên sor ên keçikê avêtin nav agi rê,

  dilê wê pi r xemgîn bû, ji ber ku wê ew sol bi xwe

  çêkiribû û ji rengê wê sor pi r hezdiki r. Kesereka kûr

  kișand û bê xwarin çû razanga ku ji wê re hatibû

  amadekirin, cara yekemîn bû ku wê seriyê xwe danî

  ser balifekî nerm, çavên xwe dan hev û bizava xwe

  ki r ku solên xwe yên sor ji bîr bike…

  Roja yekșembê, ku gundî tev diçûne dêrê bo

  nimêja xwe bikin, xanimê çavrêya keçika sêwî ki r

  ku ew cilin paqi j û hêja di ber xwe ke û bi wê re

  biçe dêrê. Keçik li soleke hêja û paqi j geriya , dît ku

  di sandiqeke darî de gelek solên cihê-cihê û ji gelek

  rengan hene, hinek zi rav wekî nikilê qazan dixuyan,

  hinek pehnîbilind ku wekî du s tûnên zi rav ên di

  binê solê de dixuyan û hinek jî wekî fîlurên bê

  pehnî, sivik û nermik, lê yeke bi rengê sor tune bû.

  Dawî dît ku tiș tekî di taqeke malê de dixuye, wekî

  çi raxekê șewq dide. Sandiqa solan kaș ki r ber

  dîwarî, hilkișiya û destê xwe avête hindirê taqê, dît

  ku coteke solên sor e, lê pi r ji yên wê çelengti r,

  nûti r û baști r di rûtî ye.

  Ew pi r dilșad bû. Bi zûkî pêyêd xwe xis tinê û bi

  derve de beziya , lê gava çavêd xanimê li solên wê

  ketin, rûyê wê tehl û ti rș bû, hema tiștek negot.

  Di dêrê de, gelekan bi dîtina keçika sêwî, ku bi wê

  xanimê re hatibû, dilxweș bûn, hema gișan bi

  nevînî ‚kurh‘ li solên wê yên sor nêriyan û rûyêd

  xwe ji wê guhartin. Keçikê nizanî bû ji çi ra ewana ji

  wan solan hez nakin, û di dêrê de nebaș bû, ku ew

  bi xanima xwe re, ku wekî mezineka gundiyan tê

  nas în, li ser sola xwe ya nû bipeyive.

  Ji nișka ve, keçikê dît ku ji șabûna wê bi wan solên

  sor, dilê wê hilperkê ‚reqsê‘ dixwaze. Pi r bizava

  xwegirtinê ki r, lê viyana dilan gelek hêzdar e. Ew ji

  nav gundiyan derket û li pêș wan hilperikî, wekî

  ordeka ku bi vegera hevalê xwe dilșad bûye, vi r de

  û wê de, difi rre û basikan di ser ava golekê re li ba

  dike. Hinek ji nimêjvanan keniyan û hinek jî xeyidîn,

  hema xanima ku ew keçik bi xwe re anî bû dêrê, bi

  nêrîna wan re rûzer bû, lê bêdeng û bêlivîn li wê û

  li wan temașa ki r.

  Di rêya vegerê de, ku keçik di teniș ta xanimê de, di

  nav mehfê de, li ser doșekeke gi ran û rengîn

  rûniștibû, cotê solên xwe jî xistibû dawa xwe, wekî

  bûkel îstokekê, xanimê gotê:

  „-Keça min a kubar, qey te ev cotê solan

  hilbi jartiye?“

  „-Min ji solên sor hezdikim.“

  „-Ma te nedît, çewa hemî gundî ji te sîv hatin?“

  „-Min dizanî ku ewana hejarî û sêwîtiya min

  nepeji rînin.“

  „-Dibe jî, hema haj xwe bike, bila em di nav

  gundiyên xwe de nebine leng û pêkenok.“

  Roja dî, dewateke mezin a lawekî xanedan li

  gundekî dî hebû. Xanim jî hatibû vexwendin. Ew çû

  dewatê û keçika sêwî jî bi xwe re bi r. Di dîlanê de

  çavêd dîlangeran gișan li solên sor ên wê keçikê

  bûn, hema kesekî bo wê tiș tekî nebaș negot. Wê

  rojê ew pi r hilperikî, sema bi dilê wê bû, û carina jî

  di orta dîlanê de, bi tenê xwe, hildiperikî. Diyar bû

  ku solên wê yên sor viyaneke bi hêz xis tibû dilê wê.

  Li dawiya wê rojê, berî ku ro biçe ava, xanim bê

  keçika sêwî vegeriya mal , ji ber ku keçik ji dîlanê

  derneket, û tew guh neda bangên wê. Keçik bi

  solên xwe yên sor, bi hilperkîna xwe ve gêro bûbû.

  Di navbera gundê ku dewat lê hebû û koçka xanimê

  de, rêyeke di rêj û berwar hebû, bi kaș û gelî bû, û

  carina rê dikete nav daristana mezin a ku

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  ççççîrrrrooookkkk

  8

  li paș wê koçkê bû. Keçikê dît ku asîman sor û mor

  dibe û lew re bizava xwe ki r bo vegerê, hema nikanî

  bû ji hilperikînê raweste, solên wê teng bûbûn, an

  jî pêyêd wê werimî bûn û wilo diyar bûbû ku

  bîçiyêd pêyêd wê s tûr û qelewti r bûne, tew nema

  dikanî cotê solan ji lingêd xwe bike.

  Dawî têgiha ku solên wê yên sor wê binzor dikin, ku

  hilperikîna wê bigude û neyê rawestandin. Wê

  piș ta xwe da dewatê û berê xwe da rêya ku tê re

  dema taștiya hatibû. Kesekî ji gund negotê:

  „-li vir bimîne“, ji ber ku dewat bû û her yek bi karê

  xwe ve, an bi mêvanê xwe ve gêro bûbû. Keçik di rê

  da hilperikî û di wan si rt û newalan re ber daris tanê

  ve çû.

  Dema ew gihaye nav daristanê, êdî ro çû bû ava û

  tariyê perdeya xwe bi ser daran de daxistibû. Siya

  keçikê ku li binê si rtekê dixuya, ji ber hilperkînê

  dihilat û dadihat, êdî winda bûbû. Hêza wê nema

  bû, hema solên wê yên sor li wê zor diki rin ku ew

  hilperikîna xwe bigudîne… Ji dûr ve dengên rovî û

  çeqelan, beraz û guran hatin guhên wê û ti rs xis tine

  dilê wê, hema ew bê rawestan hildiperikî.

  Paș kurtdemekê, rê giha nav darin qelew ên ku

  wekî komeke mêrên serxweș, xwe bi hevdu pesarti

  bûn da nekevin, û giș ji navê de dihejiyan.

  Li wir rê bû du șax, șaxek bi aliyê rastê de û yek jî bi aliyê çepê de. Keçik di cîhê xwe de ziq rawesta , êdî

  nema dizanî ku ve biçe.

  Dema bi xanimê re hatiye, ewana di nav wê mehfê

  de bûn, ku li ser milên çar koleyan bû, wê tew dîna

  xwe neda bû rê. Ew hizi rî, ka bi kijan alî ve biçe,

  hema ji ber hilperikîna xwe hișê wê baș kar nediki r.

  Li dawî bi aliyê çepê de çû, lê wê nedizanî ku ew rê

  diçe kûraniya daristanê, û di tariyê de winda dibe.

  Demekeê di rêj ew hilperikî, ta giha ber malekê, ku

  çi rûskeke ronahî di taqeke malê re xuya bû. Bi

  hilperikînî giha ber deriyê ku ji daran çêki rî bû, û

  carekê bi gurmista xwe lêda, derî bi zûkî vebû,

  Pîremêrekî gi rs û qanat derî veki r û bi çavin hûrik ji

  jor ve li wê nêriya , dît ku ew di cîh de hildiperike, lê

  pi r westayî dixuye. Pîremêr carekê desetekî xwe

  avêt riha xwe ya di rêj û sipî, piș t re bi hindir ve çû û

  keçik jî li pey.

  Keçikê di ber hilperkîna xwe re gotê:

  “-Mamo, ji nîvro de ez di vê rewșê de me, ez

  nikanim rawestim, ji bo Xwedê harîkariya min bike.

  Derdê min ji cotê solên sor e.”

  Pîremêr ta nîva șevê gelek bizav ki rin, da cotê solan

  ji pêyên keçikê bike, hema ew bi ser neket. Ta sibê

  ew bi kutekê orta xaniyê xwe ve girêda, lê gava ew

  ji nav ben û kêndirê azad ki r, dîsa ew hilperikî, hilat

  û dahat, ku tiș tek ji xwarinê di zikê wê de nama.

  Li dawî, gava çare neman, keçikê ji wî xwest ku ew

  palte bîne û lingêd wê di gûskan re bibi rre. Pîremêr

  bi ya wê ki r, lê wilo bi zûkî û zanayî, ku keçikê ji

  nișka ve xwe bê pê û bê sol dît. Ji ber êșê hiș ji

  seriyê wê çû û pîremêrê ku di jîna xwe de gelek

  caran ji ber karê darbaziyê bi rîndar bûbû, dizanî

  çewa lingêd wê yên birrandî derman bike.

  Paș du rojan keçik li xwe hișyar bû, dît ku ew nema

  hildiperike, û ew bê pê ye, solên wê yên sor tew ne

  li wir in. Pîremêr gotê ku pêyêd wê yên jêki rî di

  wan solan de hilperikîn û bi pașiya daristanê de çûn

  winda bûn.

  Bi ser wê yekê de, keçikê kotikek ji pîremêr stand.

  Du aliyên wê qulki rin, benek têre derbas ki r, ew

  kotik bi milê xist, û ji wir derket, li nav gundan bi

  parski rinê jiya , xwarina ku jê re dixis tin kotikê, li bin

  darekê, bi tenê xwe, berî razanê, dixwar. Ne ew

  careke dî li xanima maldar pi rsiya û ne jî kesek li wê

  pi rsiya . Paș mirina pîremêrê darbirr, ew hate mala

  wî, ya ku di nav daristanê de bêxudan mabû, û

  jiyana xwe ya mayî di wê malê de bi r serî.

  ---------------------------------

  (*) Kurdîki rina efsaneyê li ser kurtiya wê, ku xanim

  a navdar Clarissa Pinkola Estés di pi rtûka xwe ya

  gi ranbiha „Gurejin“ de nivîsandiye, û ji Ingilîzî

  hatiye wergerandin bo Almanî, hema ev Kurdîki rin

  ne wergerandine. Cankurd

  R R R R EEEE N N N N GGGG ÊÊÊÊ XXXX UUUU NNNN AAAA VVVV

  Xunav Xunav Xunav Xunav SalihSalihSalihSalih

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  Merwa Birîm

  LENGERGEH

  Wê sibehê roj dereng ji nivîna xwe rabû, desmalên

  esîmên ên şîn zuha ki rin, piştî bê penageha ewran

  bi kevanên zêrîn ri zand, teşiya xewnan li milên

  bajarê têrevîn banî.

  Hîn baranê nikilê xwe ji ser cama rodankê nedabû

  yan NERVÎNê bi porê xwe cama nazik peşi rand û

  liplipa qebaqên çavan dilê wê lerizand.

  Hîn çiqina navbera ebriwan gi rêdayî ye, di ber xwe

  de digot:

  - Ma gelo ew çi dijmêre..?

  Perikên kulîlka mêst ên di deşt û pesarên temenê

  wî de weşîne..?

  Lê kêl îkên pişt xûz dûz dike da ku çînçîna guharên

  dayikê bi s îwarê xewnan be û hinekî di hungulka

  biçûkiyê de raweste..?

  NERVÎNê neçar bi dilekî sar vekişî kolana guf wê

  hîngê royê pişta xwe bi dîwarê mala wî dixwirand.

  Govenda pi rsan fi reh digere di mejûyê bêguneh de.

  Ji nişke ve bû zîrke-zîrka derî mîna gi riyê zarokekî

  şîrmi j, bi lez çavên keçê di ser bedena wî re bezîn.

  Dest danî eniyê wek mirovekî rê winda û zincîra

  seqo ta ber qi rtikê kişand, dest avêt qutiya

  çixareyan yek da nav lêvan û çizinî bi hinavên ti tûn

  xis t.

  Tenê pis îkeke gewir gilover di ber lingên wê re

  digerî dûv di ser solan re dixwişand.

  -Roj baş.

  Dengê NERVÎNê ew di cî de tevizand û di ser

  gurmikê çepê re di tengavên çavên wî de bû

  xumxuma deryayê kavilki rî.

  berisva silavê li ser zimên li baskên hilma ku ji dêv

  di fi rî nîşt û dêmê wê bi herdû lepan dorpêç ki r :

  -Tu çawa gihaye vi r,,?

  Fi rmêskan gul di herdû rûçikan de av didan û bi

  coş seriyê NERVÎNê danî ser s îngê xwe careke din li

  çavan temaşe ki r:

  - Tu çawa gihaye vi r....?

  Pilatforma lengergehê bi çend gavan ji wan dûr bû.

  Li ser keviya qeyêkeke kevnar rûniştin, pêdiviya

  wan bi axaftinê nîne, ji ber ku hevdîtinê tûrikê

  peyvan dûr avêt, di nav gerdenê teyrikên avî re

  bala xwe dida masyeke textî û vale, bi dehan reng

  lê ri jîn bûn, tiliya hilavêjkê danî ser dêv û got:

  -Hissss dengê xwe hil mede, bila ba jar ji xew şiyar

  nebe, ez keriyek qeyêk tîmar dikim, mîna çavên te

  yên behîvkî, ku tenê di PAYÎZÊ de li ser şaxên min

  dipeqin delala min, û gava pêl qeyêkan kal dikin,

  em li ser wê maseyê dest bi şerê rengan dikin û

  careke din bi ciwaniyê şa dibin qeyêkên min.

  Çavên NERVÎNê bi xalên dor çavên wî dilîstin.

  Carek din deng vêket:

  -Sibeh bi sibeh, gava roj giloka deziyên zêrîn bi ser

  ba jarê min de vedirşîne, ez qehweya xwe li ber wê

  maseyê vedixwim.

  Wê hîngê qelfê xecxecokan di dêmê wê de bezîn û

  nêhrîn barandin:

  -Tê bîra te..? Ji mêj te soza peyala qehweyê da bû

  min li qehwexaneya rodank şîn.

  -Ez hîn xwediyê soza xwe me, rabe!.

  Tava bîrêki rinê tamarên wî germ ki r bû, guvguva bê

  û es îman bi cawekî reş pine ki r û dest bi verşandina

  kêliyên baranê ki r, dest di rêj ki r ku dilopan ji nav

  porê reş dawşîne, lê ew bi vêketina bi rûskan re bûn

  dilopek baran di nav pêlan de winda bûn.

  Hîskiniyeke kûr NERVÎN vecinqand, destê dayîka

  wê bi dilovanî enî dipeland û peyala qehweyê danî

  tanişta nivînê.

  -Roj baş, rabe keça min.

  -Lengergeha kevnar dayê..

  -Te çi got..?

  -Ne ti şt, ma xewn jî derewan dikin...?

  Di ber hilma qehweyê re xewna xwe di s îngê

  lengergehê de çarmîx kir, ji ber ku xewn nameyên

  pêximberan in, belkî li sibehekê di ber peyala

  qehweyê re teyrikên avî xewnê di guhên wî de

  bixwînin.

  ççççîrrrrooookkkk

  9

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  ççççîrrrrooookkkk

  10

  Nizar Mohemed Seîd

  Mêhvanê koçkê

  Têbînî

  Li vî welatî, her kesê li mafê xwe xwedî derkeve, li

  dadperwerîyê bi gere, yan ki rêgi rtîyê Amêrîka ,

  Is raîl î, Suvyêtî ye, yan muxeribe, yan tabûrê pêncê

  ye, yan pla (qadiş)î di rêkxi raweka Masunî de heye,

  yan çi di serî de nîne, yan jî yê dîne. Em yên din

  nabîjîn, hûn dizanin dê çi bêjim hewce nîne.

  ***

  Pênasa jiyana wî ya nexweş, hem bi rudêmê wî

  vebî, hem jî bi cil ûbergên wîve. Welê şep û şûr bî,

  dema di ber mirovî re di bûrî, da bêjî qey dê herfe,

  bi ser te de were. Hindî heye, barana hîviyekêji

  hîvîyên wî nebariye.

  Hizran berê bêhna wî bernedidan, her tim da bînî,

  serê xwe nevî ki riye malxuliyanê dike, digel xwe

  diaxve, di ber re distekê xwe dilivlivîne. Tevî ku

  areq-mareq venedxwarin, da hizirkî qey serxweşe,

  ew bi xwe neserxweşe. Bi dîtinekê, erê bidîtinekê,

  çavên mirovî dê tama xuna wî jî sehkin, ku neya

  tehle.

  Zîndanê Wil û qîq û qarît ki riye, bayekê bi hêz

  were, bawere xwe li ber nagi re. Pi r zîndanan ji nêz

  nas dike, zîndana dînan tênebe, hê neçuyê, lê gelek

  çîrok û çîvanuk ji kesên siyasî bihîs tîne, evên ku

  demekî li van zîndanan bîne mêhvan.

  Pi ti riya xelkê bajarî dinasin, hejê dikin, ji ber ku

  kesanekê zanaye, xwe bi xweve mandî ki riye,

  eziman xweşe, axftinên wî di tev biwarên jiyanê de,

  di çêki rî û di cihê xwe dene, bi cîne. Ku dîsan ji cixza

  xewn û xemên milletê xwe jî, qet derneketiye û

  dernakeve.

  Kesekê aram û balfi re, bêkare, lê ney hejare, luma

  jî li ba ki teka xelkî, cihê sawîr û gomanê ye. ji alîyê

  bêrûmetiyan ve; vi ran, gezavê, pesn ûzi rtan,

  mirovekê rûte, çiplaq. Ku mirov li xîmê wî diçe,

  avek zelale, qi rşekî jî têde nabîne.

  Gelek gotgotk jî derbarî wî hene; hin dibêjn polîsan

  alav û amîrên di rav çêki rnê li mala wî dîtîne, hin

  dibêjin ki rîn û frutina meya qaçax dike, ji gondên

  êzdiyan û xi rs tiyanan li derdorî ba jarî, hin dibêjin

  sîxurê hukmetêye, hin jî dibêjin karê siyaset-

  miyaseta dike û...heta dawîyê.

  Geh geh, behanekê lê derdixin, ti ştekî bi du

  vedinin, gonehekê jêre çêdkin. Hin cara digel

  hawtemnên xwe damanê diki r, lê ev demeke toza

  berdîwarkan, namîne bi şelê wî ve.

  Sola wî jî, êdî kulanên bazarê bajarî venaqute, ew

  kulanên

  kulanên sê çar caran di rojê de dipîvan, digel xwe

  diaxftû di ber re destekê xwe di livlivand. hewl

  Derazînka mala xwe jî, çîdî newêre tarî bike.

  Caniyeke, hindî hewl didin, bi tu rêkan pê

  nawestin, wî ram bikin. Lê li dawîyê, piştî çendîn

  dekû dulaban, ket lepên wan.

  ***

  Şanşîna Îraqê

  Babet: erzu halû daxwaziyek

  Binavê xudayê meznû mîhreban

  Bo destê şahê xoşevî, hêjaû bihagiran, xudê

  biparêze.

  Ez, beniyekê hejar, welatiyekê cenabê we yê

  dilovan, dixwazm ji kerema xwe, behra min ji

  dahatê welatî destinîşan bikî, ka çi vi ber min

  dikeve, bi kiye destê minû ez bixêrû hûn selamet.

  Bo cara yekêû dawîyê ye ez daxwaza mafê xwe

  dikim.

  Behr û pişkên min, yên salên dahatî ji dahatê

  welatî, hindî ezê sax bim, ez ji te re dikim diyarî,û

  gerdena te aza heta roja qiyametê.

  Wesselam xitam

  Îmza: welatî

  Osoyê Xidir temera

  Duhok- nêzî gorstana Şimik zera

  Wênek bo:

  - Wezareta dînan- pişka werzişê.

  - Rêveberiya binbirki rna germê, pêşiyanû kêçan.

  - Berpirsê rêveberiya nehêlana curdên serberday-

  pişka nîskêû nanê şewitî.

  - Rêveberîya karubarên gorstanê.

  ***

  Çawa çavên berpirsê kuçka şahî, bi vê namêlkê

  ketin, hiş di serî nema, gazî ski rtêrê xwe ki r, dengê

  hêrsa xwe berda:

  - Têlekê lêdin, ev kese gere di demê bîs tû çwar

  demjmêran de, bigehe Bexda.

  ***

  Hîna kulanê ki rasê tarîyê ji ber xwe nekir bî,

  dinduka serê şêrî li ser, ji nişkekêve Oso hilpekand

  ji gildê deranî, ew êkemîn şev bî, piştî demekî, ew li

  mala xwe dinive.

  'Musteşfa elmecanîn’mandîbuna wî tev bi r,û hişên

  wî anîne serî. dikîn

  hevdem mejîyê wî jî xis te karî. Car bi xwe dikenî,

  car jî hest pêdikir xuna wî ya dikele.

  'Nedişdaşê xîç xîç dan min, neqawişa min nîşa min

  dan û necihê min. Hema gotin; here, ji xwe re

  bigere, lê miqatebe ji evên li nav hewşê, lingên wan

  digi rêday, nêzî wan nebe, heta em gazî te dikîn.

  ‘Hindî ser bimîne, qun dê çi rîseta bîne’! Ya min

  nebihîs tî, nexwandî, nebînay, îro min dît, dilê min ji

  min reş bî, dilê min ji ji yanê reş bî. ez hin tiştan jî

  hînbum. ku yekî serpêhatiya van kesan carekê ji

  min re gêraba, min jê bawer nedkir, da bêjm qey

  eve yê gezavê dike, çîvanukên aşûpî di vehîne'.

  ***

  Hin ji wan ji mala xudanî di heşftîne, hin jî li vi r

  hatîne heşaftin.Yekê rus , çiplaq, liser textekî li

  hember nêzî bîst kesekan rawesta, gotarek xwand:

  "çi tiştê ez bêjim gere hûn bawerbikin, ji berku min

  diktura ya bibnbir ki rina dînatîyê hey, jiûnivêrsi tîya

  Kambiric". çawa ji textî vi xwar ket, yekê din xwe li

  cihî da , ew jîyê rus bî.

  Ji nişkekê ve pol îsek hat li kêleka min rawestiya ,

  darê xwe li pehinka destê xwe dida, wî jî xwe re

  zewq çêdiki r, li filmî mêze diki r, min bi derfet zanî,

  ez jê pi rs îm:

  - evne çima di rusn? bişkorî got:

  - dê spêdê dişdaşey kîne ber, heta danê nîvro

  tîvarêskekê jê nahêlin!

  - çi lê dikin?

  - çi rçi r dikinû di xun!

  - ma hun çi nadinê?

  - belê, çawan em çi nadînê, bawer bike me bi

  nîskêû nanê şewitî di randin!

  - çi rçi r dikinû di xun!

  - ma hun çi nadinê?

  - belê, çawan em çi nadînê, bawer bike me bi

  nîskêû nanê şewitî di randin!

  luma jî tevaya wan - tu hêvderê- dê bêjî qey

  bersoja lê. Hîn kincên taybet nedayne min -ya ji

  minve- pol îsî hizi r ki r, ku ez karmendekê nu me,

  luma bersiva min da.

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  ççççîrrrrooookkkk

  11

  Me gohê xwe da gotara yê din jî, basê aliyekê

  jiyana xwe ki r got: "Di demê leşki rîyê de, min xwe

  şaş di peraşutê de havêt, ez ketim serbanê kuçka

  şahî, herdu destên min çûne alekî, herdu lingên

  min çûne alê din, qerqudê serê min jî di banî de

  gi rêl bî, ket nav baxçê golan.Di gavê de, her ti şt

  xis tine cihê wîû ez anîm vi r, ma nebaşbî?!".

  Gotû ji textî hat xwar. Me tevan çepk jêre lêdan.

  Sê çwarek rabîn da bi serkevin, yekê 'ur meşk

  destên xwe dane her sê çwaran, dane alekîû ew bi

  ser ket, dengek qelew berda: "xwe bidine paş geha

  mine". Pêveçû got: erdekî di da .

  "Evro pêşî ez werim vi r, telefunek ji merîxê ji min re

  hat, got şi'rên te bizimanê merîxê derketin, xelkê

  merîxs tanê şere liser"! çepk. çend şi 'rek xwandin,

  her tefşek li erdekî di da .

  Di du re serê xwe hejand, bidengekê melul û

  damay got: "qeda vi hukmetê bikevin, xelk vê di

  înte serê şa 'i rên xwe?! Piştî îşkencê, ez ki rme

  pakîta cehdê, rojane hizarû yek sol di ser min re

  dihatinû diçûn". ‘’Cigare têde neman dê pakîtê

  havêjin, tu çi hizi r dikî?!’’.

  Yekê keys maquîl bi çavê xezebê lê nêrîû got.

  Dengek bilnd bî jê re got: "min ji nu zanî tu şa'i rî, ka

  carê tu hêve nahêyî, ez te baş nas bikim?". Bersva

  wî bibişkorînek sar da got: "Na, zemanê puçaye,

  bawerî ne maye, ez di ti rsim ş'i rên min bi dizî!".

  Yekê xwehir, bi tiyekî di çû, hedara wî li erdekî

  nedihat, di gi rî,û gazî dayka xwe d ki r: "Daykê tu li

  kuvey were bi gehe min, were tana min, tu li kuvey

  daykê".

  Yekê porgi j, dişdaşê wî di berde, bibî divêl divêl

  vêda şûr bibî. car serê xwe yê mezin, car jî lingê

  xwe yê tazî, li dîwarî didan, bi herdû destan bi

  dîwarî dadidaû di gi rî. Yekî li kêleka wî s ti ran

  digotin: "Rebêtek sxeyrun hesen, lêş enkertinî î î î".

  Yek dinêv wan de li ser serê xwe di zivi rî, yek di

  leyzî, yekî biherdû destan xwe di xurand, yekî bang

  dida.

  Di wan kêl îkan de tep hate yekî, li ser piştê destû

  lingên xwe di bay diwerandin, kef bi ser devî ketbî.

  Yekê herî qi rêjî bê hêveû huve, ço ser xwasteka

  xwe got: "Ez serok wezîrê we me, hun dibînin, ma

  qusurek li min heye?". çend dengek bi hevre têk

  werbîn: "wn'im". tliya navêû ya şehdê, tl îyên reşên

  mîna didanên milhêbê, li hindavî purê xwe yê spî

  bilnd ki rin, anînû bi rinûberdewamî da axftina xwe:

  "Hun min hosan nebînin, du rojên din, erê, du

  rojên din, sehkene min, çawan dê felstînê rizgar

  kim"!

  Jinşkekêve dengek bilnd bî:

  - min pi rsiyareka hey?

  - fermu bêje. gi rnjî gotê.

  - heke me felstîn ri zgar ki r, çêdibe jinên cihuiyan

  îxtîsab bikîn?!

  - heke te felstîn ri zgarki r, paşî were min îxtîsab ke

  lawo! tevayan li ti rîqîniyan dan, heyameka xweş

  betal neki rin.

  ***

  kevi r vi bi tunê re anîû bir, heta baş xîçka wî xoya

  ki rî. yekî ji evên li derdurên wî jêre got:

  Yekê çav zîqê bi goştû gewde, kevrek di destî de bî,

  xîçek liserbituna li nêv hewşê dikêşa, çend carekan

  - tu nabêjî ew tu çi dikî?

  Serê xwe serevraz bilnd ki r, destê xwe ki re di qula

  dişdaşê xwe de, pakîteka cigarên Xazî jê deranî

  gi rnjîû got:

  - her kesê ji we dibin vê xîçê re biçe, ezê cigarekê

  dimê, ma ne başhe?

  ***

  Oso maqûl li ser kurs îkê, li hember dixturî rûnşt.

  Piştî hin pi rsiyar derbarey malbat, xêzan, jinû

  zarowyên wî jê ki rîn, çend pi rsiyarekên din jî jê

  ki rin. Di xwast her tiştî ji ji yana wî bizane;şêwe û

  rêja xemukîyê, guhorînû têkçunên hewes î,

  waswasû corên wê, nexweşîyên dûserk,

  nexweşîyên dilerawkîya dirêjxayen, ti rsiyan ji

  mirovan, ti rs îyana tuja jinişkave, têkçûnên ji

  sedema rûdaneka cerg bi r peyda dibin, yan ji egera

  ki riyareka ne ji hejîû bê rûmet di derheqa mirovî da

  di hête ki rin. Dixturî furmeka çwar pênc ropel î

  dagi rt, bi dawî anîû dengê dergey hat:

  - ezê li benda Oso î, erdek min nehişt ezê lêdgerim.

  Karmendekî got.

  - nexweşekê bê raporte, luma ez dixwazim ji nêz

  liêşa wî vekolim.

  - serê xwe pêve kêj neke dixtur, eve mêvanê kuçkê

  ye!

  - nebabo ne! da li destpêkê we bêjî, xudê ji te razî,

  ma xwene ez xêvzankim.

  ***

  Li gorepana zîndanê ya çîmentukirî, hjimareka

  s tunên asnî li vi rû liwir hebîn. her yekê ji van,

  dînekê pêve bizincîrê gi rêdayn, tevaya wan, civîn

  didan, hewil didan xwe vekin, lê toza hewlên wan

  erd nedigi rt.

  Li hember kesê ku bi kevrî, xîçkek li liser btuna

  hewşê dikêşa, hjimareka mirovan qeresukanê

  dikirin, pêşbazin yê xwe berhev dikin, dibin xîçkê re

  biçin, her yekî dixwast li pêşiya yê din re bike.

  Yeko yeko danka dişdaşê xwe yê pertî, bi herdû

  destan gi rtibî, sê çar gaveka xwe ji xîçê didan paş,

  dibezînû xwe lê didan, dixwastin di bin re biçin.

  ***

  Mehek biserve neçû, şîşekê dû kîluîy, ji şîşeyên

  berê yên duşava tematê, miştî hingvînê çiya î ki rû

  yella Bexda tu li kuvey.

  Roja paşti r hîna rêveberê 'musteşfa lmecanîn’

  qehwa xwe ya siharê venexwarî, berdestkê wî li

  derî da:

  - Seyda, Oso yê li ber derî dixwaze cenabê te

  bibîne?

  - bila bêt. bi dû çavên hêbetgi rtî ve got. Bi jûr ket,

  destê seyday hejand, rûnşt, telîsê şêşê hingvînî

  deyna ber lingên xwe.

  çawa fi ra yekê li qehwa xwe da, bişkurî, fincana

  xwe deynaû got:

  - seyda min diyarîya te ji bîr neki r baş bî.

  - diyarîa çi?

  - hingvînê çiyayî.

  - tu ji ber hingvînî hatiye Bexda?

  - na, ezê bikarekê din jî hatîm.

  - da ji te re bêjm Oso, gohê xwe hêve bîne.

  çavên xwe li jurê gêrandin, çavên xwe bilez xis tine

  derû penceran, destê xwe yê rastê rast veki r, tilya

  beranî xis te berçêlka xwe ya bi goşt, tilya şehdê

  xis te serê di fna xweya mezin, stuwê xwe bi alê

  Osoy ve jêk kêşa, bi dengekê nizim got:

  - demax siz, min mebestek pê hebî, dema min ji te

  re gotiy, hingvînê çiyayî ji min re bîne, min çima

  çiya pêvekir?! Tu li ba vê hukmetê, xwe bimrî jî, tu

  her gonehbarî.

  - bi revim?

  - tu dizanî.

  - dînû revîn! yên gere bi revin xwe nas dikin. Gotû

  xwatir xwast.

  ***

  çi çayxana Oso diçuyê, xelk,Bigi re ji nasan heyaku

  hevalûhogiran, dema li ba wan di runşt, bihane ji

  xwe re vedidîtinû jiwir radibîn.

  Her kesê rastî dihat, xwe berhev diki r, slav kitê, lê

  sertîra wî vikevi rî diket, patka xwe didanê.

  Goropê damanê jî, eve heyameka ji ber wî, dev

  jikarê xwe berdayn. Kesû karên wî jî, weku caran

  derazînka wî tarî nakin.

  Ji roja navê ‘’mosteşfa lmecanîn’’ çuye ser, pi ranîya

  xelkê ba jarî, mejîyê xwe ki ryne di qula hukmetê de.

  Li dîmenê dawîyê ji , yê vê şanogerîyê, şihîna vî

  dindlê yaxî jî diqi rkê de hiştin, piştî saleha salan,

  hefsarê wî jî di destê xwe de gi rtin.

 • ji weşanên Yekîtiya giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî

  hejimar "59" Avdar 2017

  12

  FFFFoooollllkkkklllloooorrrr

  Luqman Silêman

  CenbelîCenbelîCenbelîCenbelî

  Xeleka ( 13 – 14)

  Pîrekê gund sewal-mewalê xwe ji malê derdixin,

  qerebalix bi nava gund ketiye, wek ku ji nû ve jiyan

  hatibê gund, mirov li kolana xuyadikin, zarok

  ji xwere dilîzin, mirîşk li serê tinga bi hev di Kevin,

  dengê Evdile ji rojhilatî gund tê, badikê pîreka

  çêlekê xwe bînin. Lê ezê herim, bû dereng, ma ezê

  ji nûve bi kuve herim, we hûnê li min bikin nîro!

  Pîrek li pey çêlekê xwe bazdidin, ber bi gavên

  diçin, hin çêlekê nû zayîn, li malê vedigerin, Evdile

  li pey wan dikevê bi zorê berê wan cardî didê nav

  dewêr, dengê xwe li garanê dikê, badikê pîreka,

  dibêjê; va ez çûm ya ku çêleka xwe gihande min

  ji xwe giha, lê ya ku negiha êvarî doza çêleka xwe li

  min nekê. Û vi rde-wired di ber garanê de bazdide,

  wa didê ser hev, berê garana xwe didê quntara

  çiyê Qereçox..

  Zilamê gundî jî weka berê her kes ji malê xwe

  derketiye çûye karê xwe. Tevger li nava gund

  çêbûye xwîn bi wan de hatiye, dema ku tîrêjê rojê

  dane ser pişta tariyê ji nava kolanê gund

  qewirand, xortên ku li derdora xaniyê Cenbelî

  cîgi rtibûn dawî li şevê anîbûn, bê ku ti incamê bi

  dest bixin, lê ji xwere digotin; em vê carê bi ser

  ketin Cenbelî, ji ber hebûna me li dora mala wî

  newêrî were mala xwe, lê xwezî me bizaniya ka

  ew li ku maye?

  Cemîl berê xwe da Cehfer devê xwe bi re ber guhê

  wî, bi dengekî nimiz jêre got, dibê ku hayê wî ji me

  hebû, ji lewma xuyanekir!

  Xort li kosera başûr ya xaniyê Cenbel î kombûne

  ketine axaftinê, her yek ji wan tiştê ku şevê dî

  hatiye pêşiya wî yan li ber çavê wî çêbûye ji hevalê

  xwe re dibêjê, ew nehatina Cenbel î weka

  serkeftinekî ji xwere dibînin, ji lewma jî ew jixwere

  dibêjin emê çawe li pêşiya wan ti rsonekê ku şevê

  dî ji civatê vekişîn ji ti rsa Cenbel î nediwêrîn bi

  mere derkevin zêrevaniyê, li vî zilamê ku jiyana me

  ki riye dûjih bikin...

  wek leşkerê ku di eniya şer de bi ser biketibin,

  wisa li xorta hatiye, şûr simbêlê wan nabire, tîqe

  tîqa kenê waye, destê xwe li destê hev didin, ta

  hinek ji wan gotinê ne di rê dejî li ser gundiyê ku

  şevê dî ji civatê vekişîn dikin, lê hîn kesî newêriye

  gotinê ne di rêde li ser Cenbel î bêjê, heger ku

  şahiya wan di rêj biki ra dibê ku ew gotinê ku li ser

  gundiyên xwe di gotin li ser Cenbel î jî bi gotan! Lê

  xuyakirina Cenbel î ji nişkîve ew gêjo-mêjo ki rin,

  zimanê wan di devê wan de hate gi rêdan, nema

  gotin ji wan çêbû, tev mane behitî devê wan ma ji

  hev zîq, li hev meyzandin, ziman nebû ku ji hev bi

  pi rsin, hemî di cihê xwe de mane cemidî, teyê bi

  gota ew potin!.

  Cenbelî di oda xwe de li gundiya guhdar diki r,

  ramanek di şeva bê di rande hate hişê wî, ji xwere

  got: ji min re lê ket, de bila hûn di kefa destê minin,

  hûnê qelewîzê li min bigrin, Xwedê ji min û were

  mezine, madem hûn evin dermanê wê li cem min

  e!.. Cenbel î gi raniya xwe danî ser xap û fena pîlan,

  didû pîlanê bi serê gundiyê bê çar de anîn.

  Gundiyên qelewîz gi r qune-qune ji odê dûr dikevin,

  xwe tavêjin ber anîşk û qurçikê xaniya , da ku

  Cenbelî wan nasneke dema ku ji mal derkevê.

  Gundiyê ku çûbûn malê xwe di ber jinê xwede

  xewnê sero-bino didîtin, ew jî yeka yeka ji malê

  xwe der dikevin, serê xwe di ber qurzîkê xaniyare

  derdixin, dixwazin nasbikin ka şevê dî çi bi gundiya

  re çê bûye..? Li oda Cenbelî meyzandin, lê kes ji

  gundiya li dora odê xuyanakê gund kerre, bêna

  xiyanetê ji sefernê xaniya derdikevê. Ti rs dikevê

  dilê wan cardî, yeka yeka xwe ji hev didizin bi

  şûnde li malê xwe vedigerin.

  Gundiyê ku ji şevê dî ve li dora odê ne dibêjin wele

  vê carê me ew gi rt, wê ev kul ji dilê me derkevê,

  emê dawiya vê tirsê bînin, wê dawiya vî zilamê

  winda werê xuyakirin, emê wî ji gundê xwe bi

  qewtînin?

  Nîvek ji gundiya bûne zilamê Cenbel î bê ku ew bi

  hev zanibin, tevlî ku di civatên xwe de li ser wî

  dişdînin, lê piştî ku civat bi dawî dibê her yek bi

  rêyên xwe yê taybet xwe dighînê wî û ti ştê ku di

  civatê de li ser wî hatî gotin, û helwesta her mirov

  gundî jêre bi ferehî dibêjin!.

  Ji her yekî weye ku ew bi tenê bûye zilamê

  Cenbelî? Lê carna dema ku hin diçin agahiya dibin ji

  Cenbelî re û ti ştina jê di veşêrin yan ji bîrdikin,

  Cenbelî tînê bîra wî jêre dibêjê mane ev ti şt jî di

  civatê de çêbûye: yê gundî vê yekê bi gi rêdana

  Cenbeliya bi xwedê ve gi rê didê...

  Di vê xi re-ci rê de ne hew dîtin ku Cenbel î di

  kolanekî ji kolanê gundre derket, şaşikeka kesik li

  ser serê wiye, ji wan re dibêjê; Gel î camêra Xwedê

  xêrkê serê vê sibihê hûn çidkin, li çiyê xwe

  digerin..!? çaxê ku Cenbelî vê gotinê ji wan re

  dibêjê û bi rêya xwe de diçê û namînê li benda

  bersiva wan?

  Gundî ji hev dikevin, lê ta ku gundî li xwe zîvi rîn ew

  ji ber çavê wan winda bû, te di got qey bû peşkek

  av û wê zimînatî ew vexwar, yan bû teyrek hilkişa

  ezmanê kur û vala…

  gundî matmayî man, behitîn, dest bi xwendina

  Yasîna ki rin, ji hev re gotin te dît keska li ser serê

  wî? Hinê dî gotin ma we nûriha ji rûyê wî diçû dît?

  Zilamê li hev civayî ketine gotûbêjê her yek bi

  rengekî pesin û nislekî ji wî re çêdike?

  Hecî Ehmed qi rika xwe paqijki r, got; Gelî camêra

  binêrin ji dema hizretê Pêxember û bi şûnde pi r

  mirovê weka Cenbel î xwedê jê razî be bereketa wî

  hazi r be, Xwedê ew şandine nav evdê xwe da, ku ji

  wan re bibe ibret? Gelî misilmana Xwedê ji me û

  karê me ne xafile ew her ti ştî li ser evdê xwe

  dizanê, bawer bikin dizanê em êvara di nav livînê

  xwe de çidikin? civet bi baldarî li Hecî Ehmed

  guhdar dikin, wisa li hev mi jûl bûne hayê wan ji

  tiştekî nema ye, ji nişkêve Cenbelî baki re wa, ha j

  xwe hebe, diz hene, ezê we çîk bikim ha, û bi vê

  gotinê re ji ber çavê wan cardî winda bû!

  *** *** ***

  Mela dixwazê Wanêsê Ermenî nasbikê, lê nizanê

  wê çawe xwe bighêniyê li Xelîlo jî zû bi zû

  ewlenabê. Carna dilê wî li Cenbel î xi radibê ku ew

  yek ji hevalê Wanêse, ji lewma xwe ki riye di ve

  temtêlê de da ku gundî gomana jênebin û hatiye da

  ku bihti r zaniyariya li ser gund ji Wanês re bibe, ma

  em ji ku dizanin? dibê ku ew hevdû dibînin û çi

  agahiyê ku di Kevin destê wî didê Wanêso. Mane

  xwe ev çon û hatina wiya weka diza li gund ji bo

  çiye? Ma raste ku ew li va kerton-mertona û kîsik û

  qutîkê bêhacêt digerê, bi Êlim ev na kevê serê

  min..? na divê ez bi lez ti ştekî ji vî Wanêsko

  fêmbikim?. Dema ku melê Wanêsê Ermenî dît û

  pêre kete bazarê gi ran. Melê xwest Wanês bi

  şemitînê ji lewma ber lingê wî sabûn ki r, lê Wanês ji

  melê jêhatîti r bû wî lingê xwe bi zanebûn avête ber

  lingê melê!.

  Mela mecbûr ma ku rû bi rû û bi zelalî ji Wanês re

  bêjê. Bi rê Wanês ti dizanê ez mela me û çi bandore

  min li şêniyê gund heye? ji Kevin de em mela xwedî

  rolin di jiyana miletê xwe de, ji lewma ji te re

  dibêjim heger ez û te destê xwe bixin destê hev em

  dikarin pi r tiştê baş bi hevre bikin? Wanês heger ku

  em baweriyê bi hev bînin emê ti ştê nebûyî bi