Click here to load reader

***I PROIECT DE RAPORT - europarl.europa.eu filePR\1010118RO.doc PE522.944v02-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru mediu, sănătate publică

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ***I PROIECT DE RAPORT - europarl.europa.eu filePR\1010118RO.doc PE522.944v02-00 RO Unită în...

 • PR\1010118RO.doc PE522.944v02-00

  RO Unit n diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru mediu, sntate public i siguran alimentar

  2013/0140(COD)

  15.11.2013

  ***IPROIECT DE RAPORTreferitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului privind controalele oficiale i alte activiti oficiale menite s asigure aplicarea legislaiei privind alimentele i furajele, a normelor privind sntatea i bunstarea animalelor, sntatea plantelor i a materialului vegetal de reproducere, a produselor de protecie a plantelor i de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, []/2013 i a directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE i 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale)(COM(2013)0265 C7-123/2013 2013/0140(COD))

  Comisia pentru mediu, sntate public i siguran alimentar

  Raportor: Mario Pirillo

 • PE522.944v02-00 2/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  PR_COD_1amCom

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare*** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativ ordinar (prima lectur)***II Procedura legislativ ordinar (a doua lectur)

  ***III Procedura legislativ ordinar (a treia lectur)

  (Procedura indicat se bazeaz pe temeiul juridic propus n proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  Amendamentele Parlamentului prezentate pe dou coloane

  Textul eliminat este evideniat prin caractere cursive aldine n coloana din stnga. Textul nlocuit este evideniat prin caractere cursive aldine n ambele coloane. Textul nou este evideniat prin caractere cursive aldine n coloana din dreapta.

  n primul i n al doilea rnd din antetul fiecrui amendament se identific fragmentul vizat din proiectul de act supus examinrii. n cazul n care un amendament vizeaz un act existent care urmeaz s fie modificat prin proiectul de act, antetul conine dou rnduri suplimentare n care se indic actul existent i, respectiv, dispoziia din acesta vizat de modificare.

  Amendamentele Parlamentului prezentate sub form de text consolidat

  Prile de text noi sunt evideniate prin caractere cursive aldine. Prile de text eliminate sunt indicate prin simbolul sau sunt tiate (exemplu:ABCD). nlocuirile sunt semnalate prin evidenierea cu caractere cursive aldine a textului nou i prin eliminarea sau tierea textului nlocuit.Fac excepie de la regul i nu se evideniaz modificrile de natur strict tehnic efectuate de serviciile competente n vederea elaborrii textului final.

 • PR\1010118RO.doc 3/42 PE522.944v02-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUIE LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

  EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................40

 • PE522.944v02-00 4/42 PR\1010118RO.doc

  RO

 • PR\1010118RO.doc 5/42 PE522.944v02-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUIE LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului privind controalele oficiale i alte activiti oficiale menite s asigure aplicarea legislaiei privind alimentele i furajele, a normelor privind sntatea i bunstarea animalelor, sntatea plantelor i a materialului vegetal de reproducere, a produselor de protecie a plantelor i de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, []/2013 i a directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE i 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai numrul Regulamentului de stabilire a unor dispoziii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanul alimentar, sntatea i bunstarea animalelor, sntatea plantelor i materialul de reproducere a plantelor] i a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE i 2009/128/CE(Regulamentul privind controalele oficiale)

  COM(2013)0265 - C7-0123/2013) - 2013/0140(COD)

  (Procedura legislativ ordinar: prima lectur)

  Parlamentul European,

  avnd n vedere propunerea Comisiei prezentat Parlamentului European i Consiliului (COM(2013)0265),

  avnd n vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) i articolele 114 i 168 alineatul (4) litera (b) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n temeiul crora propunerea a fost prezentat de ctre Comisie (C70123/2013),

  avnd n vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

  avnd n vedere avizul motivat prezentat de ctre Adunarea Naional din Luxemburg n cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritii i proporionalitii, n care se susine c proiectul de act legislativ nu respect principiul subsidiaritii,

  avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European,

  avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor,

  avnd n vedere articolul 55 din Regulamentul su de procedur,

  avnd n vedere raportul Comisiei pentru mediu, sntate public i siguran alimentar i avizul Comisiei pentru agricultur i dezvoltare rural (A7-0000/2013),

  1. adopt poziia n prim lectur prezentat n continuare;

  2. solicit Comisiei s l sesizeze din nou n cazul n care intenioneaz s modifice n mod substanial propunerea sau s o nlocuiasc cu un alt text;

 • PE522.944v02-00 6/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  3. ncredineaz Preedintelui sarcina de a transmite Consiliului i Comisiei, precum i parlamentelor naionale poziia Parlamentului.

 • PR\1010118RO.doc 7/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 1

  Propunere de regulamentConsiderentul 18

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (18) Pentru verificarea conformitii cu normele privind organizarea comun a pieelor de produse agricole (culturi arabile, vin, ulei de msline, fructe i legume, hamei, lapte i produse lactate, carne de vit i mnzat, carne de oaie i de capr i miere de albine) exist deja n funciune un sistem de control bine stabilit i specific . Prin urmare, prezentul regulament ar trebui s nu se aplice la verificarea conformitii cu dispoziiile Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP).

  (18) Pentru verificarea conformitii cu normele privind organizarea comun a pieelor de produse agricole (culturi arabile, vin, ulei de msline, fructe i legume, hamei, lapte i produse lactate, carne de vit i mnzat, carne de oaie i de capr i miere de albine) exist deja n funciune un sistem de control bine stabilit i specific . Prin urmare, prezentul regulament ar trebui s nu se aplice la verificarea conformitii cu dispoziiile Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu excepia seciunii I de la titlul II partea a II-a a regulamentului respectiv.

  Or. it

  Justificare

  Regulamentul (CE) 1234/2007 (regulamentul unic OCP) prevede dispoziii referitoare la controalele oficiale n sectorul agroalimentar care vor fi armonizate cu cele din propunerea de regulament privind controalele oficiale.

  Amendamentul 2

  Propunere de regulamentConsiderentul 60

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (60) Controalele i alte activiti oficiale ar trebui s se bazeze pe metode de analizare, testare i diagnosticare care s ndeplineasc standarde tiinifice actuale i s ofere rezultate solide, fiabile i comparabile n ntreaga Uniune. Prin

  (60) Controalele i alte activiti oficiale ar trebui s se bazeze pe metode de analizare, testare i diagnosticare care s ndeplineasc standarde tiinifice actuale i s ofere rezultate solide, fiabile i comparabile n ntreaga Uniune. Prin

 • PE522.944v02-00 8/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  urmare, metodele utilizate de ctre laboratoarele oficiale, precum i calitatea i uniformitatea datelor generate de analize, teste i diagnosticri ar trebui s fie mbuntite n mod continuu. n acest scop, Comisia ar trebui s fie abilitat s desemneze laboratoare de referin ale Uniunii Europene i s se bazeze pe asistena experilor din cadrul acestora n toate acele sectoare ale lanului alimentarn care este nevoie de rezultate precise i fiabile ale analizelor, testelor i diagnosticrilor. n particular, laboratoarele de referin ale Uniunii Europene ar trebui s asigure faptul c laboratoarelor naionale de referin i laboratoarelor oficiale li se furnizeaz informaii actualizate cu privire la metodele disponibile, s organizeze sau s participe activ la testrile comparative ntre laboratoare i s ofere cursuri de formare pentru personalul laboratoarelor naionale de referin sau al laboratoarelor oficiale.

  urmare, metodele utilizate de ctre laboratoarele oficiale, precum i calitatea i uniformitatea datelor generate de analize, teste i diagnosticri ar trebui s fie mbuntite n mod continuu. n acest scop, Comisia ar trebui s fie abilitat s desemneze laboratoare de referin ale Uniunii Europene i s se bazeze pe asistena experilor din cadrul acestora n toate acele sectoare ale lanului alimentar n care este nevoie de rezultate precise i fiabile ale analizelor, testelor i diagnosticrilor. n particular, laboratoarele de referin ale Uniunii Europene ar trebui s asigure faptul c laboratoarelor naionale de referin i laboratoarelor oficiale li se furnizeaz informaii actualizate cu privire la metodele disponibile, s organizeze sau s participe activ la testrile comparative ntre laboratoare i s ofere cursuri de formare pentru personalul laboratoarelor naionale de referin sau al laboratoarelor oficiale. n cadrul acestor activiti, competenele tehnice ale Comisiei Europene i ale centrelor sale de cercetare vor putea fi puse la dispoziia laboratoarelor oficiale ale Uniunii Europene. Alegerea laboratoarelor oficiale ale Uniunii Europene va avea loc n urma unei proceduri publice de selecie.

  Or. it

  Justificare

  Comisia European dispune de centre de cercetare ca, de exemplu, JRC, care pot s joace un rol de susinere a laboratoarelor oficiale ale Uniunii Europene prin identificarea de metode analitice i de teste de diagnosticare pentru controalele oficiale.

  Amendamentul 3

  Propunere de regulamentConsiderentul 60 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (60a) Articolul 32 alineatul (1) din

 • PR\1010118RO.doc 9/42 PE522.944v02-00

  RO

  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 ncredineaz laboratorului de referin al Uniunii Europene pentru alimentele i furajele modificate genetic i laboratorului de referin al Uniunii Europene pentru aditivii din furaje sarcini specifice n cadrul procedurii de autorizare a alimentelor sau a furajelor modificate genetic sau a aditivilor din furaje, care se refer n special la evaluarea i validarea metodei de detectare sau de analiz propuse de solicitant. Experiena ne arat c cunotinele i competenele n materie de verificare, evaluare i validare a metodelor n contextul procedurilor de autorizare este crucial pentru asigurarea unei contribuii de nalt nivel i n pas cu ultimele evoluii n ceea ce privete eficiena controalelor oficiale. Laboratoarele desemnate n conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 ar trebui deci s acioneze n calitate de laboratoare oficiale ale Uniunii Europene n sensul prezentului regulament.

  Or. it

  Justificare

  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare i furajele modificate genetic i Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana animalelor prevd n cuprinsul lor laboratoare comunitare de referin pentru sectoarele care fac obiectul regulamentului. Laboratoarele menionate nu sunt abrogate prin propunerea de regulament privind controalele oficiale.

 • PE522.944v02-00 10/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 4

  Propunere de regulamentArticolul 1 alineatul 4 litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (a) normele prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;

  (a) normele prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 n domenii diferite de cele prevzute la seciunea I de la titlul II partea a II-a a regulamentului respectiv.

  Or. it

  Justificare

  Regulamentul (CE) 1234/2007 (regulamentul unic OCP) prevede dispoziii referitoare la controalele oficiale n sectorul agroalimentar care vor fi armonizate cu cele din propunerea de regulament privind controalele oficiale.

  Amendamentul 5

  Propunere de regulamentArticolul 2 paragraful 1 punctul 15

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  15. produse de protecie a plantelor nseamn produse de protecie a plantelor astfel cum sunt menionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

  15. produse de protecie a plantelor nseamn produse de protecie a plantelor astfel cum sunt menionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; n sensul prezentului regulament prin produse de protecie a plantelor se neleg i substanele active menionate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 i alte substane i preparate menionate la articolul 2 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

  Or. it

  Justificare

  Cnd n propunerea de regulament se face referire la produse de protecie a plantelor se neleg i substanele active menionate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 i alte substane i preparate menionate la articolul 2 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

 • PR\1010118RO.doc 11/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 6

  Propunere de regulamentArticolul 2 paragraful 1 punctul 32 partea introductiv

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  32. medic veterinar oficial nseamn un medic veterinar desemnat de ctre autoritile competente i care deine calificrile corespunztoare n vederea efecturii de controale oficiale i alte activiti oficiale n conformitate cu:

  32. (Nu privete versiunea n limba romn.)

  Or. it

  Justificare

  (Nu privete versiunea n limba romn.)

  Amendamentul 7

  Propunere de regulamentArticolul 2 paragraful 1 punctul 38

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  38. organism delegat nseamn un ter cruia autoritile competente i-au delegat sarcini specifice de control oficial;

  38. organism delegat nseamn un ter cruia autoritile competente i-au delegat sarcini specifice de control oficial i alte activiti oficiale.

  Or. it

  Justificare

  Organismul delegat efectueaz pe lng controalele oficiale i alte activiti oficiale, potrivit definiiei de la articolul 2 alineatul (2) din propunerea de regulament.

  Amendamentul 8

  Propunere de regulamentArticolul 2 paragraful 1 punctul 39

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  39. autoritate de control pentru produsele ecologice nseamn o organizaie

  39. autoritate de control pentru producia ecologic nseamn o organizaie

 • PE522.944v02-00 12/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  administrativ public a unui stat membru creia autoritile competente i-au conferit, integral sau parial, competenele lor privind punerea n aplicare aRegulamentului (CE) nr. 834/2007, inclusiv, dup caz, autoritatea corespondent dintr-o ar ter sau care funcioneaz ntr-o ar ter;

  administrativ public a unui stat membru creia autoritile competente i-au conferit, integral sau parial, competenele lor privind inspeciile i certificarea n sectorul produciei ecologice n legtur cu dispoziiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007, inclusiv, dup caz, autoritatea corespondent dintr-o ar ter sau care funcioneaz ntr-o ar ter;

  Or. it

  Justificare

  Controalele oficiale trebuie s certifice respectarea procedurilor aferente produciei ecologice n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

  Amendamentul 9

  Propunere de regulamentArticolul 3 alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3) Autoritile competente responsabile pentru verificarea conformitii cu normele menionate la articolul 1 alineatul (2) litera (j) pot conferi sarcini specifice privind controlul oficial uneia sau multor autoriti de control pentru produsele ecologice. n astfel de cazuri ele atribuie un numr de cod pentru fiecare dintre aceste autoriti de control.

  (3) Autoritile competente responsabile pentru verificarea conformitii cu normele menionate la articolul 1 alineatul (2) litera (j) pot conferi sarcini specifice privind controlul oficial uneia sau multor autoriti de control pentru producia ecologic. n astfel de cazuri ele atribuie un numr de cod pentru fiecare dintre aceste autoriti de control.

  Or. it

  Justificare

  Controalele oficiale trebuie s certifice respectarea procedurilor aferente produciei ecologice n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

  Amendamentul 10

  Propunere de regulamentArticolul 7 alineatul 3 litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (a) operatorul n cauz are posibilitatea de (a) operatorul n cauz are posibilitatea de

 • PR\1010118RO.doc 13/42 PE522.944v02-00

  RO

  a prezenta observaii cu privire la informaiile pe care autoritatea competent intenioneaz s le publice sau s le pun la dispoziia publicului n alt mod, nainte de publicare sau difuzare;

  a prezenta contra-observaii cu privire la informaiile pe care autoritatea competent intenioneaz s le publice sau s le pun la dispoziia publicului n alt mod, nainte de publicare sau difuzare;

  Or. it

  Amendamentul 11

  Propunere de regulamentArticolul 7 alineatul 3 litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) informaiile care sunt publicate sau puse la dispoziia publicului n alt mod iau n considerare observaiile formulate de ctre operatorul n cauz sau sunt publicate sau difuzate mpreun cu aceste observaii.

  (b) informaiile care sunt publicate sau puse la dispoziia publicului n alt mod iau n considerare contra-observaiile formulate de ctre operatorul n cauz sau sunt publicate sau difuzate mpreun cu aceste observaii.

  Or. it

  Justificare

  Observaiile prezentate de operator sunt o replic la cele pe care intenioneaz s le publice autoritatea competent.

  Amendamentul 12

  Propunere de regulamentArticolul 8 alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2a) I se confer Comisiei competena de a adopta acte delegate n conformitate cu articolul 139 n vederea stabilirii unei frecvene minime uniforme pentru efectuarea controalelor menionate la alineatul (1) i alineatul (2). Dac este necesar, aceast frecven minim, bazat pe risc, se stabilete n mod difereniat pentru fiecare produs, proces sau activitate care face obiectul controalelor

 • PE522.944v02-00 14/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  oficiale potrivit prezentului regulament.

  Or. it

  Justificare

  Este fundamental s se stabileasc la nivelul Uniunii o frecven minim a controalelor pentru fiecare produs, proces sau activitate care face obiectul controalelor. Este necesar cafrecvena minim s devin un principiu general. Acest lucru va contribui la creterea ncrederii consumatorilor europeni.

  Amendamentul 13

  Propunere de regulamentArticolul 8 alineatul 7

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (7) n msura strict necesar pentru organizarea controalelor oficiale, statele membre de destinaie pot impuneoperatorilor care dein animale sau mrfuri livrate lor dintr-un alt stat membru obligaia de a raporta sosirea acestor animale sau mrfuri .

  (7) n msura strict necesar pentru organizarea controalelor oficiale, statele membre de destinaie impun operatorilor care dein animale sau mrfuri livrate lor dintr-un alt stat membru obligaia de a raporta sosirea acestor animale sau mrfuri .

  Or. it

  Justificare

  Pentru a crete eficacitatea controalelor, statele membre impun raportarea animalelor sau mrfurilor provenind din alte state membre.

  Amendamentul 14

  Propunere de regulamentArticolul 9 paragraful 1 litera c

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (c) asupra operatorilor, precum i asupra activitilor i a operaiunilor controlate de acetia, asupra sediilor i proceselor acestora, a depozitrii, transportului, precum i n ceea ce privete utilizarea mrfurilor i pstrarea animalelor.

  (c) asupra operatorilor, precum i asupra activitilor i a operaiunilor controlate de acetia, asupra sediilor, culturilor i proceselor acestora, a depozitrii, transportului, precum i n ceea ce privete utilizarea mrfurilor i pstrarea animalelor.

 • PR\1010118RO.doc 15/42 PE522.944v02-00

  RO

  Or. it

  Justificare

  Controalele se refer i la culturi.

  Amendamentul 15

  Propunere de regulamentArticolul 10 alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Autoritile competente efectueaz controale oficiale cu un nivel nalt de transparen i pun la dispoziia publicului informaii relevante cu privire la organizarea i efectuarea controalelor oficiale.

  (1) Autoritile competente efectueaz controale oficiale cu un nivel nalt de transparen i pun la dispoziia publicului informaii relevante cu privire la organizarea i efectuarea controalelor oficiale, inclusiv informaii relevante pentru sntatea public.

  Or. it

  Justificare

  Se menioneaz i informaiile privind sntatea public.

  Amendamentul 16

  Propunere de regulamentArticolul 10 alineatul 1 litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (a) tipul, numrul i rezultatele controalelor oficiale;

  (a) tipul, numrul i rezultatele finale ale controalelor oficiale;

  Or. it

  Justificare

  Rezultatele se public la sfritul procedurii de control.

 • PE522.944v02-00 16/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 17

  Propunere de regulamentArticolul 10 alineatul 3 litera ba (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (ba) Autoritile competente care recurg la opiunea prevzut la primul paragraf asigur actualizarea permanent a informaiilor referitoare la ratingul operatorilor garantnd, mai ales, faptul c informaiile respective in cont de cele mai recente rezultate disponibile ale controalelor oficiale.

  Or. it

  Justificare

  Este important ca informaiile publicate privind ratingul operatorilor s fie actualizate, coninnd rezultatele celor mai recente controale.

  Amendamentul 18

  Propunere de regulamentArticolul 14 alineatul 1 partea introductiv

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) n msura n care este necesar n vederea efecturii controalelor oficiale sau a altor activiti oficiale, n cazul n care acest lucru este impus de ctre autoritile competente, operatorii ofer personalului din cadrul autoritilor competente acces:

  (1) n msura n care este necesar n vederea efecturii controalelor oficiale sau a altor activiti oficiale, n cazul n care acest lucru este impus de ctre autoritile competente, operatorii ofer personalului autoritilor competente i personalului organismelor delegate, n cazul delegrii controlului riscului, n conformitate cu articolul 25 acces:

  Or. it

  Justificare

  Dup cum prevede articolul 25 din propunerea de regulament, controalele oficiale pot s fie delegate, motiv pentru care accesul la informaiile operatorilor trebuie extins i la personalul organismelor delegate.

 • PR\1010118RO.doc 17/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 19

  Propunere de regulamentArticolul 14 alineatul 1 litera d

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (d) la documente i la orice alte informaii relevante.

  (d) la documente i la orice alte informaii relevante n vederea efecturii unor asemenea controale sau activiti.

  Or. it

  Amendamentul 20

  Propunere de regulamentArticolul 14 alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) n timpul desfurrii controalelor oficiale i a altor activiti oficiale, operatorii asist personalul din cadrulautoritilor competente n ndeplinirea sarcinilor acestora.

  (2) n timpul desfurrii controaleloroficiale i a altor activiti oficiale, operatorii asist personalul autoritilor competente i al organismelor delegate n conformitate cu articolul 25 n ndeplinirea sarcinilor acestora.

  Or. it

  Justificare

  Dup cum prevede articolul 25 din propunerea de regulament, controalele oficiale pot s fie delegate, motiv pentru care asistena acordat de operatori personalului autoritilor competente trebuie extins i la personalul organismelor delegate.

  Amendamentul 21

  Propunere de regulamentArticolul 14 alineatul 4 litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (a) de determinare a modalitilor prin care autoritile competente pot accesa sistemele computerizate de gestionare a informaiilor menionate la alineatul (1)

  (a) de determinare a modalitilor prin care autoritile competente i organismele delegate, n conformitate cu dispoziiile articolului 25, pot accesa sistemele computerizate de gestionare a informaiilor

 • PE522.944v02-00 18/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  litera (b); menionate la alineatul (1) litera (b);

  Or. it

  Justificare

  Dup cum prevede articolul 25 din propunerea de regulament, controalele oficiale pot s fie delegate, motiv pentru care accesul la sistemele informatice trebuie extins i la personalul organismelor delegate.

  Amendamentul 22

  Propunere de regulamentArticolul 15 alineatul 1 partea introductiv

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Controalele oficiale asupra produciei de carne includ:

  (1) Pe lng normele generale n materie de controale menionate la articolul 8, controalele oficiale asupra produciei de carne includ:

  Or. it

  Justificare

  Trebuie clarificat faptul c pe lng normele sectoriale se aplic i normele generale menionate la articolul 8 din propunerea de regulament.

  Amendamentul 23

  Propunere de regulamentArticolul 15 alineatul 2 litera e

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (e) criteriile de stabilire, pe baza unei analize a riscurilor, a situaiilor n care medicul veterinar oficial nu are obligaia de a fi prezent n abatoare i n unitile de prelucrare a vnatului n timpul controalelor oficiale menionate la alineatul (1).

  eliminat

  Or. it

 • PR\1010118RO.doc 19/42 PE522.944v02-00

  RO

  Justificare

  Pentru a ntri stricteea controalelor n sectorul crnii se consider c prezena veterinarului este ntotdeauna obligatorie, mai ales n cazul crnii de vnat sau al animalelor crescute n aer liber unde riscurile de contaminare de la animale slbatice sunt mai mari.

  Amendamentul 24

  Propunere de regulamentArticolul 15 alineatul 4 litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) nevoia de a facilita utilizarea continu a metodelor tradiionale n orice stadiu al produciei, al prelucrrii sau al distribuiei alimentelor; o

  (b) nevoia de a facilita utilizarea continu a metodelor tradiionale n orice stadiu al produciei, al maturrii, al prelucrrii sau al distribuiei alimentelor; o

  Or. it

  Amendamentul 25

  Propunere de regulamentArticolul 18 alineatul 1 partea introductiv

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Controalele oficiale efectuate n vederea verificrii conformitii cu normele de stabilire a cerinelor n materie de bunstare a animalelor n cazul transportului acestora includ:

  (1) Pe lng normele generale n materie de controale menionate la articolul 8, controalele oficiale efectuate n vederea verificrii conformitii cu normele de stabilire a cerinelor n materie de bunstare a animalelor n cazul transportului acestora includ:

  Or. it

  Justificare

  Trebuie clarificat faptul c pe lng normele sectoriale se aplic i normele generale menionate la articolul 8 din propunerea de regulament.

 • PE522.944v02-00 20/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 26

  Propunere de regulamentArticolul 18 alineatul 3 litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (a) responsabilitile i sarcinile specifice ale autoritilor competente n plus fa de cele prevzute la alineatul (1) i la articolele 4, 8 i 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11, 12 i 13, la articolul 34 alineatele (1) i (2) i la articolul 36;

  (a) responsabilitile i sarcinile specifice ale autoritilor competente n plus fa de cele prevzute la articolele 4, 8 i 9, la articolul 10 alineatul (1) i la articolele 11, 12 i 13;

  Or. it

  Justificare

  Normele prevzute la articolul 34 contraexpertiza i cele de la articolul 36 desemnarea laboratoarelor oficiale nu intr n sarcina autoritilor competente.

  Amendamentul 27

  Propunere de regulamentArticolul 20 paragraful 1 litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) cerinele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale avnd n vedere, n plus fa de criteriile menionate la articolul 8 alineatul (1), riscurile pentru sntatea, identitatea, calitatea i trasabilitatea anumitor categorii de material de reproducere a plantelor sau a unor genuri sau specii specifice;

  (b) cerinele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale avnd n vedere, n plus fa de criteriile menionate la articolul 8 alineatul (1), riscurile pentru sntatea, identitatea, calitatea i trasabilitatea tuturor categoriilor de material de reproducere a plantelor sau a unor genuri sau specii specifice;

  Or. it

  Justificare

  Actele delegate vor stabili dispoziii specifice uniforme pentru a defini cerinele minime pentru controalele care va trebui s cuprind toate categoriile de material de reproducere a plantelor.

 • PR\1010118RO.doc 21/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 28

  Propunere de regulamentArticolul 26 alineatul 1 litera b punctul iva (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (iva) dispune de prerogative suficiente pentru a face controalele oficiale care i-au fost delegate;

  Or. it

  Justificare

  Organismul delegat acioneaz n numele i n contul autoritii competente. n exercitarea mandatului su organismul delegat dispune de prerogativele care i-au fost conferite de autoritatea care face delegarea.

  Amendamentul 29

  Propunere de regulamentArticolul 33 alineatul 2 partea introductiv

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) n absena normelor Uniunii prevzute la alineatul (1), laboratoarele oficiale folosesc de metode actuale pentru nevoile lor specifice de analizare, testare i diagnosticare, lund n considerare:

  (2) n absena normelor Uniunii prevzute la alineatul (1), n cursul controalelor oficiale, laboratoarele oficiale folosesc de metode actuale pentru nevoile lor specifice de analizare, testare i diagnosticare, lund n considerare, n ordinea urmtoare:

  Or. it

  Amendamentul 30

  Propunere de regulamentArticolul 33 alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3) n contextul screening-ului, al screening-ului intit i al altor activiti oficiale, oricare dintre metodele menionate la alineatul (2) poate fi folosit n absena normelor Uniunii menionate la alineatul

  (3) Prin derogare de la alineatul (2), n contextul screening-ului, al screening-ului intit i al altor activiti oficiale, oricare dintre metodele menionate la alineatul (2) poate fi folosit n absena normelor

 • PE522.944v02-00 22/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  (1). Uniunii menionate la alineatul (1). Aceeai regul se aplic i n cazul altor activiti oficiale.

  Or. it

  Amendamentul 31

  Propunere de regulamentArticolul 33 alineatul 6

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (6) Eantioanele se preleveaz, se manipuleaz i se eticheteaz n aa fel nct s fie garantat validitatea lor juridic, tiinific i tehnic.

  (6) Eantioanele se preleveaz, se manipuleaz i se eticheteaz n aa fel nct s fie garantat validitatea lor juridic, tiinific i tehnic. Dimensiunea eantionului prelevat trebuie s fie suficient astfel nct s permit, dac este cazul, o contraexpertiz n cazul n care operatorul face o solicitare n acest sens n conformitate cu articolul 34.

  Or. it

  Justificare

  Contraexpertiza trebuie fcut pe acelai eantion prelevat, motiv pentru care dimensiunea eantionului trebuie s fie suficient pentru a permite testarea sau diagnosticarea.

  Amendamentul 32

  Propunere de regulamentArticolul 34 alineatul 1 litera b punctul i

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (i) prelevarea unui numr suficient de alteeantioane n vederea efecturii unei a doua expertize; o

  (i) prelevarea unui numr suficient de eantioane n vederea efecturii unei a doua expertize; o

  Or. it

  Justificare

  Conform modificrii propuse la articolul 33 alineatul (6).

 • PR\1010118RO.doc 23/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 33

  Propunere de regulamentArticolul 46 litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (a) mrfurile trimise ca eantioane comerciale sau ca articole de prezentare pentru expoziii, care nu sunt destinate introducerii pe pia;

  eliminat

  Or. it

  Justificare

  Chiar dac este vorba de produse sau animale care nu sunt destinate consumului uman, ele pot totui genera virui i bacterii. Avnd n vedere c obiectivul propunerii de regulament este de a preveni n ceea mai mare msur posibil rspndirea bolilor i a viruilor care pot antrena riscuri pentru sntatea uman i animal, controalele va trebui s cuprind i aceast tipologie de produse i animale.

  Amendamentul 34

  Propunere de regulamentArticolul 46 litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) animalele i mrfurile destinate scopurilor tiinifice;

  eliminat

  Or. it

  Justificare

  Chiar dac este vorba de produse sau animale care nu sunt destinate consumului uman, ele pot totui genera virui i bacterii. Avnd n vedere c obiectivul propunerii de regulament este de a preveni n ceea mai mare msur posibil rspndirea bolilor i a viruilor care pot antrena riscuri pentru sntatea uman i animal, controalele va trebui s cuprind i aceast tipologie de produse i animale.

 • PE522.944v02-00 24/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 35

  Propunere de regulamentArticolul 47 alineatul 4 paragraful 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  n cazul controalelor efectuate asupra animalelor, ele vor fi efectuate de ctre sau sub supravegherea unui medic veterinar oficial.

  n cazul controalelor efectuate asupra animalelor, ele vor fi efectuate de ctre sau sub supravegherea unui medic veterinar oficial, care poate fi asistat de un personal auxiliar cu pregtire profesional specific, pstrnd totui responsabilitatea controalelor efectuate.

  Or. it

  Justificare

  n cursul activitilor sale veterinarul poate fi asistat de personal auxiliar dar veterinarul rmne responsabilul principal pentru controale.

  Amendamentul 36

  Propunere de regulamentArticolul 51 alineatul 1 litera c punctul iiia (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (iiia) animalelor de companie care ndeplinesc condiiile stabilite la articolul 5 din Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European i al Consiliului50bis. __________50bis Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaia necomercial a animalelor de companie i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003.

  Or. it

 • PR\1010118RO.doc 25/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 37

  Propunere de regulamentArticolul 53 alineatul 2 paragraful 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Deciziile cu privire la transporturile de animale se iau de ctre sau sub supravegherea unui medic veterinar oficial.

  Deciziile cu privire la transporturile de animale se iau de ctre un medic veterinar oficial, care poate fi asistat de un personal auxiliar cu pregtire profesional specific, pstrnd totui responsabilitatea controalelor efectuate.

  Or. it

  Justificare

  n cursul activitilor sale veterinarul poate fi asistat de personal auxiliar dar veterinarul rmne responsabilul principal pentru controale.

  Amendamentul 38

  Propunere de regulamentArticolul 77 alineatul 1 partea introductiv

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Pentru a se asigura c dispun de resurse adecvate n vederea efecturiicontroalelor oficiale, autoritile competente percep taxe pentru a-i acoperi costurile ocazionate de:

  (1) Pentru a asigura efectuarea cu succes acontroalelor oficiale, autoritile competente percep taxe pentru a acoperi costurile ocazionate de:

  Or. it

  Justificare

  Tarifele pltite de operatori trebuie s contribuie la acoperirea costurilor pentru finanarea efecturii controalelor oficiale.

 • PE522.944v02-00 26/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 39

  Propunere de regulamentArticolul 77 alineatul 1 paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Controalele oficiale menionate la litera (a) de la prezentul alineat nu cuprind controalele din sectoarele de producie primar, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, incluznd aici transformarea in loco a produselor agricole.

  Or. it

  Justificare

  Sectorul primar intr ntr-un regim special de controale n cadrul condiionalitii plilor directe prevzute de PAC i de recentele norme adoptate n contextul reformei politicii comune, legate de finanare, gestionare i control. Din motive de coeren, sectorul primar ar trebui exclus de la plata tarifelor obligatorii.

  Amendamentul 40

  Propunere de regulamentArticolul 78 alineatul 1 litera d

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (d) costul formrii personalului menionat la litera (a), excluznd formarea aferent obinerii calificrii necesare pentru angajarea de ctre autoritile competente;

  eliminat

  Or. it

  Justificare

  Costurile aferente formrii personalului implicat n controale trebuie suportate de autoritatea competent.

 • PR\1010118RO.doc 27/42 PE522.944v02-00

  RO

  Amendamentul 41

  Propunere de regulamentArticolul 80

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  n cazul n care taxele se stabilesc conform articolului 79 alineatul (1) litera (a), rata taxei percepute de la fiecare operator se determin lund n considerare antecedentele operatorului n ceea ce privete conformitatea cu normele menionate la articolul 1 alineatul (2), astfel cum au fost constatate n urma controalelor oficiale, astfel nct taxele aplicate operatorilor care au demonstrat o conformitate constant s fie mai mici dect cele aplicate altor operatori.

  (Nu privete versiunea n limba romn.)

  Or. it

  Justificare

  (Nu privete versiunea n limba romn.)

  Amendamentul 42

  Propunere de regulamentArticolul 82 alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) ntreprinderile cu mai puin de 10 angajai, a cror cifr de afaceri anual sau bilan anual total nu depesc 2 milioaneEUR sunt exceptate de la plata taxelor menionate la articolul 77.

  (2) ntreprinderile a cror cifr de afaceri anual sau bilan anual total nu depete200 000 EUR sunt exceptate de la plata taxelor menionate la articolul 77.

  Or. it

  Justificare

  n Uniunea European ntreprinderile care opereaz n sectorul agroalimentar reprezint n medie 90%. Exceptarea, n forma n care a fost propus, va atrage dup sine n mod inevitabil o reducere drastic a resurselor necesare pentru efectuarea n continuare a controalelor oficiale. Exceptarea ar trebui limitat la acele mici entiti care din cauza

 • PE522.944v02-00 28/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  capacitii de producie nu sunt n msur s suporte costurile controalelor. Pragul propus referitor la cifra de afaceri este doar indicativ, n ateptarea propunerii unui prag care s-i poat proteja pe micii operatori.

  Amendamentul 43

  Propunere de regulamentArticolul 91 alineatul 3 litera ga (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (ga) dac se ntmpl s colaboreze cu centrele de cercetare ale Uniunii Europene i cu serviciile Comisiei pentru dezvoltarea de standarde nalte n materie de metode de analiz, testare i diagnosticare.

  Or. it

  Justificare

  Comisia European dispune de centre de cercetare ca, de exemplu, JRC, care pot s joace un rol de susinere a laboratoarelor oficiale ale Uniunii Europene prin identificarea de metode analitice i de teste de diagnosticare pentru controalele oficiale.

  Amendamentul 44

  Propunere de regulamentArticolul 91 alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3a) Prin derogare de la alineatele (1) i (2) de la prezentul articol, laboratoarele de referin menionate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, sunt considerate laboratoare de referin ale Uniunii Europene cu sarcinile i responsabilitile prevzute la articolul 92 din prezentul regulament, respectiv n ceea ce privete: (a) OGM-urile i furajele modificate genetic;

 • PR\1010118RO.doc 29/42 PE522.944v02-00

  RO

  (b) aditivii din furaje.

  Or. it

  Justificare

  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare i furajele modificate genetic i Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana animalelor prevd n cuprinsul lor laboratoare comunitare de referin pentru sectoarele care fac obiectul regulamentului. Laboratoarele menionate nu sunt abrogate prin propunerea de regulament privind controalele oficiale.

  Amendamentul 45

  Propunere de regulamentArticolul 92 alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2a) Alineatele (1) i (2) se aplic cu excepia articolului 32 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i a normelor adoptate pe baza articolului 32, alineatele (4) i (5) din regulamentul respectiv, precum i a articolului 21 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 i a normelor adoptate pe baza articolului 21 alineatele (3) i (4) din regulamentul menionat.

  Or. it

  Justificare

  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare i furajele modificate genetic i Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana animalelor prevd n cuprinsul lor laboratoare comunitare de referin pentru sectoarele care fac obiectul regulamentului. Laboratoarele menionate nu sunt abrogate prin propunerea de regulament privind controalele oficiale.

 • PE522.944v02-00 30/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 46

  Propunere de regulamentArticolul 96 litera c

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (c) elaboreaz sau coordoneaz elaborarea unor metode de evaluare a nivelului de bunstare a animalelor i a unor metode de mbuntire a bunstrii animalelor;

  (c) contribuie la elaborarea i la coordonarea unor metode de evaluare a nivelului de bunstare a animalelor i a unor metode de mbuntire a bunstrii animalelor;

  Or. it

  Amendamentul 47

  Propunere de regulamentArticolul 96 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Articolul 96aDesemnarea centrelor de referin ale Uniunii Europene pentru autenticitatea iintegritatea sectorului agroalimentar (1) Comisia poate s desemneze, prin acte de punere n aplicare, centre de referin ale Uniunii Europene care sprijin activitile Comisiei i ale statelor membre de prevenire, identificare i sancionare a nclcrilor deliberate ale normelor menionate la articolul 1 alineatul (2).

  (2) Desemnrile menionate la alineatul (1) se fac printr-o procedur de selecie public i sunt reanalizate la intervale regulate.(3) Centrele de referin ale Uniunii Europene pentru autenticitatea i integritatea sectorului agroalimentar:

 • PR\1010118RO.doc 31/42 PE522.944v02-00

  RO

  (a) posed un nivel ridicat de competen tiinific i tehnic n sectoarele reglementate prin normele menionate la articolul 1 alineatul (2) i n domeniul medico-legal aplicat sectoarelor respective, avnd capacitatea de a derula i coordona activiti de cercetare la un nivel mai avansat n materie de autenticitate i integritate a produselor i de a elabora, aplica i valida metodele de utilizat pentru descoperirea nclcrilor la nivel internaional ale normelor prevzute la articolul 1 alineatul (2);(b) dispun de personal cu calificare adecvat i formare corespunztoare n domeniile menionate la litera (a), precum i de personalul auxiliar necesar;

  (c) dein sau au acces la infrastructura, echipamentele i produsele necesare ndeplinirii sarcinilor care li se ncredineaz;(d) se asigur c personalul lor are o bun cunoatere a standardelor i a practicilor internaionale din domeniile menionate la litera (a), iar n cursul activitii iau n considerare ultimele evoluii ale cercetrilor n aceste domenii la nivel naional, internaional i al Uniunii.

  Or. it

  Justificare

  Pentru combaterea fraudelor n sectorul agroalimentar se consider necesar desemnarea unor centre ale de referin Uniunii Europene pentru autenticitatea i integritatea sectorului agroalimentar.

 • PE522.944v02-00 32/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Amendamentul 48

  Propunere de regulamentArticolul 96 b (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Articolul 96bResponsabiliti i sarcini ale centrelor de referin ale Uniunii Europene pentru autenticitatea i integritatea sectorului agroalimentar(1) n conformitate cu programele de lucru anuale sau multianuale aprobate de ctre Comisie, centrele de referin ale Uniunii Europene desemnate n conformitate cu articolul 96 alineatul (1) au urmtoarele sarcini:(a) s furnizeze informaii specifice n materie de autenticitate i integritate a mrfurilor i n materie de metode de depistare a nclcrilor la nivel internaional ale normelor prevzute la articolul 1 alineatul (2) n legtur cu tiinele medico-legale aplicate n sectoarele reglementate de astfel de norme;(b) s produc analize specifice menite s identifice segmentele din sectorul agroalimentar care pot face obiectul unor nclcri la nivel internaional din motive economice, reglementate la articolul 1 alineatul (2) i s acorde asisten la elaborarea de tehnici i de protocoale pentru controalele oficiale specifice;(c) dac este necesar, s ndeplineasc sarcinile menionate la articolul 92 alineatul (2) literele (a)-(g);(d) dac este necesar, s creeze i s ntrein culegeri sau bnci de date cu materiale de referin autentificate care s fie utilizate pentru verificarea autenticitii sau a integritii produselor;

 • PR\1010118RO.doc 33/42 PE522.944v02-00

  RO

  (e) s disemineze rezultatele cercetrilor i inovaiile tehnice din sectoarele care intr n domeniul lor de competen.

  Or. it

  Justificare

  Ca i n cazul altor centre de referin ale Uniunii Europene sunt identificate responsabiliti i sarcini ale centrelor de referin ale Uniunii Europene pentru autenticitatea i integritatea sectorului agroalimentar.

  Amendamentul 49

  Propunere de regulamentArticolul 98 alineatul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (6a) Prezentul articol se aplic cu excepia articolului 32 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i a normelor adoptate pe baza articolului 32, alineatul (4) i alineatul (5) din regulamentul respectiv, precum i a anexei II din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 i a normelor adoptate pe baza articolului 21 alineatul (3) i alineatul (4) din regulamentul menionat.

  Or. it

  Amendamentul 50

  Propunere de regulamentArticolul 99 alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Prezentul articol se aplic cu excepia articolului 32 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i a normelor adoptate pe baza articolului 32, alineatul (4) i alineatul (5) din regulamentul respectiv, precum i a

 • PE522.944v02-00 34/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  anexei II din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 i a normelor adoptate pe baza articolului 21 alineatul (3) i alineatul (4) din regulamentul menionat.

  Or. it

  Amendamentul 51

  Propunere de regulamentArticolul 139 alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) Delegarea de competene menionat la articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 alineatul (2), la articolele 16 i 17, la articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 20, 21 i 22, la articolul 23 alineatul (1), la articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 alineatul (3), la articolul 26 alineatul (2),la articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 i 49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 52 alineatele (1) i (2), la articolul 56 alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) i (2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul (2), la articolul 101 alineatul (3), la articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 i 111, la articolul 114 alineatul (4), la articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 133, la articolul 138 alineatele (1) i (2), la articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), la articolul 153 alineatul (3) i la articolul 159 alineatul (3) se confer pe o perioad nedeterminat de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament.

  (2) Delegarea de competene menionat la articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 alineatul (2), la articolele 16 i 17, la articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 20, 21 i 22, la articolul 23 alineatul (1), la articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 alineatul (3), la articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 i 49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 52 alineatele (1) i (2), la articolul 56 alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) i (2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul (2), la articolul 101 alineatul (3), la articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 i 111, la articolul 114 alineatul (4), la articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 133, la articolul 138 alineatele (1) i (2), la articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), la articolul 153 alineatul (3) i la articolul 159 alineatul (3) se confer pe o perioad nedeterminat de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament.

  Or. it

 • PR\1010118RO.doc 35/42 PE522.944v02-00

  RO

  Justificare

  E vorba de corectur tehnic innd cont de faptul c articolul 26 din propunerea de regulament nu prevede alineatul (2).

  Amendamentul 52

  Propunere de regulamentArticolul 142 alineatul 1 paragraful 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Desemnarea fiecrui laborator de referin al Uniunii Europene prevzut la anexa VII din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 continu s se aplice pn la desemnarea, pentru fiecare din domeniile de interes, a unui laborator de referin al Uniunii Europene n conformitate cu articolul 91 alineatul (2) din prezentul regulament.

  Or. it

  Amendamentul 53

  Propunere de regulamentArticolul 148Regulamentul (CE) nr. 1829/2003Articolul 32

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se modific dup cum urmeaz:

  eliminat

  (a) Articolul 32 se modific dup cum urmeaz:(i) primul i al doilea paragraf se elimin.

  (ii) al treilea paragraf se nlocuiete cu urmtorul text:Solicitanii de autorizaii pentru alimente i furaje modificate genetic contribuie la costurile determinate de sarcinile laboratorului de referin al Uniunii

 • PE522.944v02-00 36/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Europene i ale laboratoarelor naionale de referin desemnate n conformitate cu articolul 91 alineatul (1) i cu articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai numrul prezentului regulament] pentru domeniul respectiv.(iii) la al cincilea paragraf, cuvintele i a anexei se elimin.(iv) la al aselea paragraf, cuvintele i care se refer la adaptarea anexei se elimin.(b) anexa se elimin.

  Or. it

  Justificare

  Laboratorul pentru alimentele i furajele modificate genetic prevzut la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i continu activitatea.

  Amendamentul 54

  Propunere de regulamentArticolul 149Regulamentul (CE) nr. 1831/2003

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 se modific dup cum urmeaz:

  eliminat

  (a) la articolul 7, alineatul (3) litera (f) se nlocuiete cu urmtorul text:o declaraie n scris din care s reias c trei eantioane ale aditivului pentru furaje au fost trimise de solicitant direct laboratorului de referin al Uniunii Europene menionat la articolul 21.(b) Articolul 21 se modific dup cum urmeaz:(i) primul, al treilea i al patrulea paragraf se elimin;

 • PR\1010118RO.doc 37/42 PE522.944v02-00

  RO

  (ii) alineatul (2) se nlocuiete cu urmtorul text:Solicitanii de autorizaii pentru aditivi contribuie la costurile determinate de sarcinile laboratorului de referin al Uniunii Europene i ale laboratoarelor naionale de referin desemnate n conformitate cu articolul 91 alineatul (1) i cu articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai numrul prezentului regulament] pentru domeniul respectiv.(c) Anexa II se elimin.

  Or. it

  Justificare

  Laboratorul comunitar de referin prevzut la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana animalelor i continu activitatea.

  Amendamentul 55

  Propunere de regulamentArticolul 161 paragraful 1 litera a punctul iiRegulamentul (UE) nr. []/2013Articolul 29 paragraful 1 litera ca (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (ca) Centrele de referin ale Uniunii Europene pentru autenticitatea i integritatea sectorului agroalimentar

  Or. it

  Amendamentul 56

  Propunere de regulamentArticolul 161 paragraful 1 litera bRegulamentul (UE) nr. []/2013Articolul 29 a alineatul 2

 • PE522.944v02-00 38/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) Pentru fiecare laborator de referin al Uniunii Europene pentru sntatea plantelor se pot acorda granturi unui singur laborator naional de referin din fiecare stat membru, timp de maximum trei ani de la desemnarea respectivului laborator de referin al Uniunii Europene.

  (2) Pentru fiecare laborator de referin al Uniunii Europene pentru sntatea plantelor granturile menionate la alineatul (1) se pot acorda unui singur laborator naional de referin din fiecare stat membru, timp de maximum trei ani de la desemnarea respectivului laborator de referin al Uniunii Europene.

  Or. it

  Amendamentul 57

  Propunere de regulamentArticolul 162 paragraful 3 litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) Articolul 33 alineatele (1), (2) (3) i (4) se aplic de la [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai data intrrii n vigoare a prezentului regulament + 5 ani].

  (b) Articolul 26 alineatul (1) litera (b), punctul (iv) i articolul 33 alineatele (1), (2) (3) i (4) se aplic de la [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai data intrrii n vigoare a prezentului regulament + 5 ani].

  Or. it

  Justificare

  Articolul 26 alineatul (1) litera (b), punctul (iv) intr n domeniul de aplicare al prezentului regulament.

  Amendamentul 58

  Propunere de regulamentArticolul 162 alineatul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4) Articolul 15 alineatul (1), articolul 18 alineatul (1), articolele 45 62 i articolele 76 84, articolul 150 litera (b), articolul 152 litera (b) punctul (i), articolul 154 litera (b) punctul (i), articolul 155 litera (b)

  (4) Articolul 15 alineatul (1), articolul 18 alineatul (1), articolele 45 62 i articolele 76 84, articolul 150 litera (b) i litera (c) punctul (i), articolul 152 litera (b) punctul (i), articolul 154 litera (b) punctul (i),

 • PR\1010118RO.doc 39/42 PE522.944v02-00

  RO

  punctul (i) i articolul 156 litera (b) se aplic de la [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai data intrrii n vigoare a prezentului regulament + 3 ani].

  articolul 155 litera (b) punctul (i) i articolul 156 litera (b) se aplic de la [Oficiul pentru Publicaii, v rugm s inserai data intrrii n vigoare a prezentului regulament + 3 ani].

  Or. it

  Justificare

  Litera (c) punctul (i) intr n domeniul de aplicare al prezentului regulament.

 • PE522.944v02-00 40/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Sigurana alimentar a avut ntotdeauna un rol central n aciunile comunitare. Garantarea unui nivel ridicat al sntii umane, animale i vegetale pe tot cuprinsul lanului alimentar este un obiectiv al Tratatului Uniunii care a dus n decursul anilor la elaborarea unui corp legislativ de circa 70 de acte normative permind industriei agroalimentare europene s obin niveluri de siguran i calitate recunoscute la nivel internaional.

  n UE industria agroalimentar al doilea sector n ordinea importanei, cu o producie total a sectorului alimentar de circa 750 miliardei de EURO pe an, n care i desfoar activitatea 48 de milioane de persoane: de la producia primar, la comerul cu amnuntul i pn la restauraie.

  n cadrul sectorului alimentar, controalele oficiale sunt un element esenial pentru garantarea unui nivel ridicat de protecie a sntii, precum i pentru aplicarea corect a legislaiei complexe din domeniu n tot lanul agroalimentar i ctigarea ncrederii consumatorilor. Pentru sectoarele furajelor i alimentelor, sntii i calitii vieii animalelor, controalele sunt n prezent reglementate de regulamentul (CE) nr. 882/2004, n timp ce cele pentru alte sectoare, precum verificarea reziduurilor de medicamente veterinare n animalele vii sau controalele fitosanitare, ele sunt reglementate de dispoziii specifice. Pentru a crea un cadru armonizat i general, propunerea de regulament grupeaz ntr-un singur text normativ controalele aferente tuturor sectoarelor din lanul agroalimentar (reglementate n prezent de 16 acte legislative, reprezentnd regulamente i directive), propunnd o reexaminare aprofundat a dispoziiilor n vigoare menit s elimine suprapunerile normative sau permind o abordare proporional i flexibil pentru a reaciona mai prompt la situaiile de urgen cum ar fi, de exemplu, crearea de proceduri accelerate pentru acreditarea laboratoarelor oficiale.

  Cadrul juridic elaborat de UE pn acum s-a dovedit, n ansamblu, eficace n prevenirea i combaterea riscurilor. Produsele din UE rmn printre cele mai sigure din lume tocmai datorit controalelor la care sunt supuse. Cu toate acestea, piaa mondial modern i, mai ales, lanul agroalimentar tot mai lung i mai complex expune Uniunea European la noi riscuri, fiind necesar ameliorarea continu a controalelor de-a lungul lanului agroalimentar. Printre carenele depistate n normativa actual i care necesit ameliorri ulterioare, se numr ndeosebi:

  - necesitatea de a simplifica cadrul juridic general, care sufer de fragmentare i suprapuneri, care creeaz divergene de interpretare i de aplicare la nivel naional;

  necesitatea utilizrii mai consecvente a principiului efecturii de controale bazate pe riscuri;

  necesitatea rezolvrii actualelor incertitudini legate de sustenabilitatea pe termen lung a controalelor oficiale, prin garantarea unei finanri corespunztoare i coerente a acestora;

  necesitatea de a garanta o abordare consecvent n toate sectoarele. n plus, n ceea ce privete tarifele, metoda de calcul a acestora trebuie s devin transparent i public;

 • PR\1010118RO.doc 41/42 PE522.944v02-00

  RO

  necesitatea utilizrii mai sistematice i mai coerente a instrumentelor de cooperare administrativ i a sistemelor informatice;

  n lumina celor prezentate, raportorul se pronun n favoarea propunerii Comisiei Europene de a crea un cadru unic i armonizat al procedurilor aferente controalelor oficiale, urmrind, astfel, atingerea obiectivelor din Comunicarea Reglementarea inteligent n Uniunea European. Raportorul consider c propunerea de regulament ndeplinete obiectivul de a asigura consecvena n cadrul sistemului de controale ncercnd, pe ct posibil, s nu lase loc de interpretri n momentul intrrii n vigoare a regulamentului n statele membre.Raportorul susine abordarea integrat propus n propunerea de regulament i mprtete ideea abordrii controalelor n funcie de risc.n plus, consider c n cazul controalelor la frontiere i n sectorul crnii nu se poate cobor i nu trebuie cobort pragul de vigilen, motiv pentru care controalele trebuie ncredinate unui personal nalt calificat n msur s identifice apariia unor posibile riscuri i pericole pentru sntatea uman.

  |Frecvena minim a controalelorArmonizarea frecvenei controalelor va oferi garanii de siguran consumatorilor, motiv pentru care raportorul propune o frecven minim bazat pe risc stabilit n mod difereniat pentru fiecare produs, proces sau activitate, astfel nct s se evite existena unor diferene mari ntre un stat i altul aa cum se ntmpl n sectorul brnzeturilor unde n unele state controalele sunt decenale iar n altele asistm la o frecven anual. Acest lucru, pe lng faptul c are repercusiuni asupra preului final, poate avea consecine asupra siguranei produsului introdus pe pia. Este necesar deci s se creeze un climat de ncredere pentru consumatori prin intermediul unui regim omogen al controalelor cu frecven egal n fiecare stat membru al UE.

  Fraude alimentareComplexul corpus legislativ nu a pus totui consumatorii europeni la adpost fa de posibile fraude alimentare, fapt demonstrat de recentul scandal al crnii de cal. Pentru a limita ct mai mult posibil apariia de noi astfel de cazuri, raportorul propune crearea de centre europene de referin ce vor avea sarcina specific de a elabora i valida metode de utilizat n caz de nclcri deliberate ale normelor prevzute la articolul 1 alineatul (2) din propunerea de regulament.

  Exceptarea microntreprinderilor i tarifeleDei aprob i susine principiul exceptrii microntreprinderilor de la plata tarifelor obligatorii, raportorul consider c criteriile identificate sunt prea largi i ar duce la excluderea de la plat a 80-90% din ntreprinderile active n sectorul agroalimentar. Consecinele unei asemenea dispoziii ar putea s constea n reducerea numrului de controale i/sau creterea tarifelor pentru ntreprinderile care au o cifr de afaceri de peste 2 milioane de euro n bilanul anual. Din acest motiv, raportorul propune reducerea pragului la 200 000 de euro, o sum pur indicativ deocamdat care merit o cercetare aprofundat pe care raportorul i propune s o fac pentru a identifica un prag de excludere care s poat proteja acele microntreprinderi care ntr-adevr, din cauza capacitii de producie, nu sunt n stare s suporte costurile controalelor.De la calculul tarifelor ar trebui excluse, dup prerea raportorului, costurile pentru formarea

 • PE522.944v02-00 42/42 PR\1010118RO.doc

  RO

  personalului responsabil cu controalele, acestea trebuind s fie n ntregime suportate de autoritatea competent ca garanie a calitii serviciului oferit. n plus, tarifele impuse de autoritile competente trebuie s acopere integral costurile controalelor.

  Avnd n vedere c nainte de ntocmirea raportului nu a existat posibilitatea de avea un schimb de opinii, raportorul a preferat s se concentreze deocamdat doar asupra aspectelor principale, rezervndu-i dreptul de a interveni i a completa ulterior textul propus.