i Th a Th p Php Kinh - Th Tn mu n ni l i ngh

Embed Size (px)

Text of i Th a Th p Php Kinh - Th Tn mu n ni l i ngh

 • i Tha Thp Php Kinh

  1

  DAI THUA THAP PHAP KINH TU QUANG FOUNDATION http://www.daitangvietnam.com Nguyn Tnh Trn Tin Khanh & Nguyn Hin Trn Tin Huyn Phin m. Pht T Bi c Hu dch ting Vit 7/2010. ============================================================ # Taisho Tripitaka Vol. 11 No. 314

  # Taisho Tripitaka Vol. 11 No. 314 Pht thuyt i-Tha Thp Php Kinh. No. 314 Pht thuyt i-Tha Thp-Php Kinh. Pht ni Kinh 10 Php ca Bc i Tha. Lng Ph Nam Tam Tng Tng-gi B-la dch. Nh th Ng vn. Nht thi Pht tr Vng-X thnh K-x-Qut sn trung. Ti nghe nh th. Mt thi Pht ni K X Qut thnh Vng X. ,

  D i T-kheo ng thin nhn cu, v lng B-tt chng. Cng vi cc i T Kheo 5 nghn ngi tham d, v lng cc B Tt. : Nh thi b i B-tt chng trung hu B-Tt Ma-ha-tt danh vit : Khi trong cc i B Tt c B-Tt Ma-ha-tt tn l : Tnh v cu diu tnh bo Nguyt Vng quang tp b B-tt i chng trung. Tnh v cu diu Tnh bo Nguyt Vng-quang tp trung trong s cc B Tt . Nh thi Tnh v cu diu tnh bo Nguyt Vng quang B-Tt Ma-ha-tt tc tng ta khi. Khi Tnh v cu diu Tnh bo Nguyt Vng-quang B-Tt Ma-ha-tt tc thi ri ch ngi ng dy. : X Lin hoa i vng ch Pht s. Thin n hu kin hu tt trc a hp chng bch Pht ngn : Ri b i hoa Sen vng ti ni Pht . Vai phi o lch tt phi trm t chp tay bch Pht ni rng : ! !

 • i Tha Thp Php Kinh

  2

  Th Tn ! Th Tn ! i-Tha T-kheo tr i-Tha T-kheo gi. Th Tn ! Th Tn ! Ngi i Tha T Kheo trong Bc i Tha T Kheo. ? ?

  H c danh tr i-Tha T-kheo ? Phc d h ngha c ? V sao c tn trong Bc i Tha T Kheo ? Li dng ngha nh th no ? ? Th i-Tha danh vit i-Tha ? Nh thi Th Tn co Tnh v cu diu Tnh bo Nguyt Vng-quang B-tt Ma-ha-tt ngn : Tn ca i Tha ny l i Tha Php Bc Nht. Khi Pht bo Tnh v cu diu Tnh bo Nguyt Vng-quang B-tt Ma-ha-tt ni rng : , ! Thin tai, Thin tai ! Tnh v cu diu Tnh bo Nguyt Vng-quang ! Nh nng vn Nh Lai th thm thm diu ngha. Thin thay, thin thay ! Tnh v cu diu Tnh bo Nguyt Vng-quang ! Ngi c th hi Nh Lai ngha thm su vi diu ny. !

  Thin nam t ! Thin t nim chi. Ng ng v Nh phn bit gii thuyt. Ngi nam thin ! T duy Tu tu Tu. Ta ang v Ngi phn bit ging gii. ! Nh thi Tnh-v-cu diu-tnh-bo Nguyt Vng-quang B-tt bch Pht ngn : Th Tn ! Nh Tn gio ! Khi Tnh-v-cu diu Tnh-bo Nguyt Vng-quang B-tt bch Pht ni rng : Th Tn ! Nh li dy ca Th Tn. : Nh thi Th Tn co Tnh-v-cu diu-tnh-bo Nguyt Vng-quang B-tt ngn : Khi Th Tn bo Tnh-v-cu diu Tnh-bo Nguyt Vng-quang B-tt ni rng : ! Thin nam t ! B-tt Ma-ha-tt thnh tu thp Php. Danh tr i-Tha. Ngi nam thin ! B-tt Ma-ha-tt thnh cng 10 Php. Tn l trong i Tha. : , , , ,

  H ng vi ThpS v : Thnh tu Chnh-tn, thnh tu Hnh, thnh tu Tnh, nho B-

  tm, nho Php. Th no l Mi ? Gi l : Thnh cng Tin ng, thnh cng Hnh ng, thnh cng Tnh, ham thch tm B , ham thch Php. , , Nho quan Chnh-Php, hnh Chnh-Php cp Thun-Php, vin ly mn ng mn ng s. Ham thch xem Php ng, tu hnh Php ng cng vi thun theo Php, ri xa kiu mn kiu mn ca bn thn cng nh s vic.

 • i Tha Thp Php Kinh

  3

  ,

  Thin hiu thng t ch vi mt ng , bt nho Thanh-vn cp Duyn-gic ng. Hay ham thng t cc li b mt vi diu, khng ham thch cc Bc Thanh Vn Duyn Gic. ! Thin nam t ! B-Tt Ma-ha-tt thnh tu nh th thp Php. Danh tr i-Tha. Ngi nam thin ! B-Tt Ma-ha-tt thnh cng 10 Php. Tn l trong i Tha. , , Thin nam t ! B-Tt Ma-ha-tt thnh tu bt sim khc, nhu ha hnh, nhu ha hnh. Ngi nam thin ! B-Tt Ma-ha-tt thnh cng khng sim nnh quanh co, hnh nhu ha, thc hnh nhu ha. B nng tn ch Pht Nh Lai Chnh-chn Chnh-gic V-thng B-. Thin nng tn nht nim trung Tam-th ch Pht Tr. H lun tin Chnh Chn Chnh Gic Bnh ng B ca cc Pht Nh Lai. Lun nng tin Tr tu ca cc Pht Ba i trong mt suy nim. , , Tn Nh Lai Tng bt on thng, bt lo t, bt kh tn. Tin Kinh tng ca Nh Lai bnh thng khng t on, khng gi cht, khng th tn cng. , , , , , Dic tn thc t Php-gii, nht thit chng Tr, nht thit chng Tr tng, ch Lc, v y, bt cng Pht Php. Cng tin Php gii thc t, tt c mi loi Tr tu, cnh tng ca tt c mi Tr tu, cc Lc, khng s hi, khng cng Php Pht. Phc tn ch Pht Nh Lai bt kh qun nh. Dic tn Tam thp nh i-nhn chi Tng, bt thp diu Ho, Vin-quang ng Php. Li tin cc Pht Nh Lai khng th im nh. Cng tin 32 hnh tng ca ngi v i, 80 din mo p, Quang sng sau gy cng nh Php. , , ,

  Phc tn Thanh-vn s thuyt, hoc Duyn-gic s thuyt, B-tt cp d s thuyt, dic tn Th-gian cp xut Th-gian. Li tin ni v Bc Thanh Vn, hay ni v Bc Duyn Gic, Bc B Tt cng vi ni v cc vic khc, cng tin Php li Th gian cng vi Php ra khi Th gian. Phc tn Chnh-hnh hnh gi. Thun hnh ng Sa-mn cp B-la-mn. Li tin ngi tu hnh Hnh ng. Tu hnh thun theo cng nh Sa Mn cng vi B La Mn.

 • i Tha Thp Php Kinh

  4

  Dic tn ch thin Cn Nghip bo. Ti thng thng i qu. Nhc Thin, Thin Vng nhc Nhn, Nhn Vng. Cng tin Nghip bo ca cc Cn thin. Qu bo ca yu cao nht. L Tri hay Vua ci Tri. L ngi hay Vua ca nhn gian. , , Phc tn bt thin nghip bo ti h c, bt kh nho vn, bt i thm trng th qu. Li tin nghip khng thin, qu bo c cao thp, khng th vui thch nghe, khng yu qu su nng th thin. Hoc a-ngc, Sc-sinh, Ng-qu ng x. B nh th tn d. Vin ly tam Php. Hoc l a ngc Qu i Sc sinh cng nh ni . H tin nh th. Ri xa 3 Php.

  H ng vi TamS v : Nghi, hoc, bt quyt ng s. Th no l Ba ? Gi l : Nghi ng, hoc lon, khng quyt nh cng nh s vic. ! Thin nam t ! B-tt thnh tu nh th ch Php, danh vi Chnh-tn. Ngi nam thin ! B Tt thnh cng cc Php nh th, tn l Tin ng.

  Nh thi Th Tn dc trng tuyn th ngha nhi thuyt k ngn : Khi Th Tn mun ni li ngha ny m c bi k ni rng : Tn vi ti thng Tha. D th thnh Chnh-gic. Tin l Bc cao nht. Ly thnh Chnh Gic. Th c Tn ng s. Tr gi knh thn cn. V th tin cc vic. Ngi Tr knh thn thit. Tn vi ti Th-gian. Tn gi v cng php. Tin cao nht i. Ngi tin tt v cng. Th d Tn ng Php. Tr gi chnh thn cn. V th tin cng Php. Ngi Tr thc thn thit. Bt Tn Thin nam t. Bt sinh ch bch Php. Ngi nam thin khng tin. Khng sinh cc Php sch.

  Do nh tiu chng t. Bt sinh cn nha. Ging nh qu chui tiu. Vn d khng sinh mm. ! !

 • i Tha Thp Php Kinh

  5

  Thin nam t ! Vn h B-Tt Ma-ha-tt thnh tu ch Hnh ? Thin nam t ! Ngi nam thin ! Th no l B Tt i B Tt thnh cng cc Hnh ? Ngi nam thin ! ,

  B-Tt Ma-ha-tt th tr tu pht. D phi chnh phc, n trng tn tm. B-Tt Ma-ha-tt ct b ru tc. Do mc o ng, tm tin trng n ngha. X gia Xut-gia. Xut-gia d tp hc B-tt Uy-nghi Gii ng ch hnh. Ri gia nh Xut gia. Xut gia hc tp Uy nghi Gii cng cc Hnh ca Bc B Tt.

  Hoc phc Thanh-vn uy nghi Gii ng ch hnh. Dic hc Duyn-gic uy nghi ng hnh. Hoc li l Uy nghi Gii cng cc Hnh ca bc Thanh Vn. Cng hc Uy nghi Gii cng cc Hnh ca Bc Duyn Gic. B nh th hoc d s hu Thn Kh-u ng ng tp Phin no. B nht thit ng dit. H nh th hoc dng Nghip Thn Ming cng vi tp nghip Phin no c c. H cng dit ht tt c. ? , ,

  Th trung h gi Thn s hu ng tp Phin no ? S v : St sinh, thu o, c dc t dm. Trong l ci g l Thn c c cng vi Tp nghip Phin no ? Gi l St sinh, trm cp, mong mun c dm t. ao trng nga thch ng chp khan ln tha ng th tc ng. Vng lai o t-u ng s. Th danh Thn hu ng tp Phin no. ao gy ngch cng nh cm gi tham tic vi cc ng tc khc ca tay chn. Qua li chy b i cng nh s vic. Tn l Thn c cng vi tp nghip Phin no. ? ,

  Th trung h gi Kh-u gia ng tp Phin no ? S v : Vng ng, lng thit, c kh-u, ng. Hng thuyt c ng, hy bng thm thm ch in. Trong ci g l Nghip Ming cng vi tp nghip Phin no ? Gi l : Ni di, ni hai li, ni c, ni thu dt. Thng ni li c, hy bng thm su cc Kinh in.

  ch Tn-Trng tu Phm-hnh trung qung thuyt c danh. Th danh Kh-u ng tp Phin no. trong cc v Tn qu Trng gi tu Phm hnh ni rng khp tn c. Tn l Nghip Ming cng vi tp nghip Phin no. ? , , ,

 • i Tha Thp Php Kinh

  6

  Th trung h gi gia ng tp Phin no ? S v : Khan tham, t kin, tt , nho trc. Danh vn li dng. Trong th no l Nghip cng vi tp nghip Phin no ? Gi l : Khan ln tham lam, nhn thy sai tri, gen gt k, ham thch nng nh. Tn l nghe li dng. , , , , , Thn tc tnh mn, sc mn, u nin mn, v hon mn, trng th a vn mn, t duy mn. Kiu mn vi thn tc h hng, kiu mn vi Sc thn, kiu mn vi gi tr, kiu mn khng c tai ha, kiu mn do nghe nhiu trng th, kiu mn do hiu bit. , , , , , , , , Dc gic, vng tng gic, c gic, thn gic, gic. m thc, y phc, nga c, y dc, t dng ng gic. Cm gic mong mun, cm gic o tng, cm gic c, cm gic thn thit, cm gic t nc. n ung, qun o, nm ng, thuc ung, t trang vt dng cng nh hiu bit. , , , Trc x, trc tha, trc sng, trc ch -m thc, th t nam n. Nng nh ni , nng nh i li, nng nh ging ng. Nng nh cc n ung, v, con trai, con gi. , , , Doanh tc l lu n t ng, tin ti, cc mch, thng kh, tr tch ng s. Kinh doanh lm cc vic cy cy n bc. Cc vic tch tr tin ti, la go, kho tng.

  Ni ch trc chng chng t dng chi c. B nh th ln trc d, s thuyt s trung. Thm ch nng nh loi t trang vt dng cng c. H khan ln nng nh nh th. c ni trong s vic. Nhc tht nht s, tin sinh k u kh no vng tng ng s. Nu mt mt vic, lin sinh ra cc vic o tng Phin no au kh u su ca h. ,

  B nh th vin ly i nhun tm d, sinh t duy.Thin nam t ! Lc thuyt -nghip. H xa ri tm yu Sc thn su nh th, sinh ra hiu bit. Ngi nam thin ! Ni s qua Nghip .

  Do nh Th-gian lun chuyn. C thuyt -nghip ng tp kh Phin no. Ging nh Th gian lun chuyn. C ni Nghip cng vi tp kh Phin no. B nh th ly Thn Kh-u -nghip ng tp Phin no d. H ri xa Nghip Thn Ming cng tp nghip Phin no nh th.

 • i Tha Thp Php Kinh

  7

  Ha-thng s khi k tn tng. K A-x-l s khi Ha-thng tng. ni Ha Thng sinh khi suy tng tn knh h. ni A X L sinh khi suy tng l Ha Thng. ng Phm-hnh nhc lo nhc thiu. Khi n trng cung knh, b c ti khng nhn chi x. Vi cng l Phm hnh hoc gi hay tr. Sinh khi cung knh trng n ngha. H mt mnh ni vng lng. , Tc nh th t duy : Ng bt ng tc nh th. Ng v nht thit chng sinh, v gii nht thit chng sinh. Lm suy ngh nh l : Ti khng cn lm nh th. Ti v thot tt c chng sinh, v Gii thot tt c chng sinh. , , V linh an iu phc Tnh nh chng sinh c pht ch hnh. Nhin Ng t bt iu phc, bt -n ch Cn, v vi Tch-di