I TYDZIEŃ - ?· (nodulus rheumathoideus) 174 3. Reumatoidalne zapalenie stawów ... (carcinoma planoepitheliale…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ROZKAD ZAJE Z PATOMORFOLOGII WRAZ Z WYKAZEM PREPARATW 1 CZ BLOKU NA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO, ROK AKADEMICKI 2018-2019

I TYDZIE 1. Wprowadzenie do patomorfologii + sekcje. (Wpr) dr n. med. Ewa Domanowska Zagadnienia: Zasady pisania rozpozna patomorfologicznych. Zagadnienia prawne dotyczce sekcji zwok oraz inne majce zastosowanie w pracy

patomorfologa. Audiowizualna prezentacja techniki sekcji zwok. wiczenia sekcyjne demonstracyjne z omwieniem techniki sekcji zwok. Znamiona mierci. Technika sekcji narzdw: gowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy maej. Praktyczne wiczenia sekcyjne w wykonaniu studentw. Sekcja zwok w przypadkach szczeglnych: odma, zatory, zatrucia itp. Praktyczne wiczenia sekcyjne w wykonaniu studentw. Technika sekcji zwok noworodka

2. Zmiany adaptacyjne i Zaburzenia hemodynamiczne dr.n. med. Ewa Domanowska/ lek. Natalia Skoczylas-Makowska / lek. Jakub Jwicki (A+H) Zagadnienia do przygotowania: odpowied komrki na stres i czynniki szkodliwe,

przyczyny uszkodzenia komrki,

sekwencja zdarze i mechanizmy uszkodzenia i mierci komrki,

zmiany adaptacyjne,

zmiany zwyrodnieniowe,

wapnienie patologiczne,

starzenie si komrki,

przekrwienie i zastj krwi,

obrzk,

krwotok,

hemostaza i zakrzepica,

zatorowo,

zawa,

wstrzs

Preparaty mikroskopowe: 1. Zanik brunatny minia sercowego

(atrophia fusca myocardii) 146

2. Przerost minia sercowego (hypertrophia musculi cordis)

138,150

3. Rozrost gruczoowy bony luzowej trzonu macicy (hyperplasia glandularis endometrii)

085, 085a, 085c, 085d

4. Obrzmienie/zwyrodnienie miszowe wtroby (degeneratio parenchymatosa hepatis)

134

5. Nadmierne rogowacenie naskrka (hyperkeratosis epidermis)

135

6. Ciako biaawe jajnika (corpus albicans ovarii)

143

7. Martwica rozpywna (necrosis colliquativa; na przykadzie rozmikania mzgu [encephalomalatio cerebri])

152

8. Martwica skrzepowa (necrosis coagulativa; na przykadzie: grulicy puc i wtroby [tuberculosis pulmonum et hepatis])

026

9. Ognisko krwotoczne w mzgu

(focus haemorrhagicum cerebri) 127, 133

10. Hemosyderoza ciaka biaawego jajnika (haemosisderosis corporis albicantis ovarii)

154 + elazo

11. Przekrwienie bierne wtroby (hyperaemia passiva hepatis)

155

12. Przewleky zastj ylny w pucach (venostasis chronica pulmonum)

153, 157

13. Zawa blady nerki (infarctus pallidus renis)

059

14. Zawa krwotoczny jelita (infarctus haemorrhagicus intestini)

160

15. Skrzeplina przycienna (thrombosis parietalis)

097, 193

16. Rekanalizacja skrzepliny (thrombosis recanalisatus)

233

17. Obrzk puc 062/256

3. Zapalenie ostre i przewleke. Lek. Natalia Skoczylas-Makowska/ lek. Izabela Neska- Dugosz (Zap) Zagadnienia do przygotowania:

Oglny zarys zapale i naprawy tkanek Czynniki wywoujce zapalenie ostre i przewleke Rozpoznawanie drobnoustrojw, komrek martwiczych i cia obcych Zmiany naczyniowe Procesy komrkowe: rekrutacja i aktywacja leukocytw Uszkodzenie tkanek zwizane z zapaleniem Nastpstwa ostrego zapalenia Zapalenie przewleke-komrki i mediatory zapalenia przewlekego Zapalenie ziarniniakowe Oglnoustrojowe nastpstwa zapale Zmiany morfologiczne w kile i grulicy Morfologiczny podzia zapale Chemiczne mediatory i regulatory zapalenia-mediatory pochodzenia komrkowego i

osoczowego

Preparaty mikroskopowe: 1. Histiocytoza zatok wza chonnego

(histiocytosis lymphonoduli) 188

2. Lymphonodulitis reactiva 226

3. Zwyrodnienie wknikowate (degeneratio fibrinoidea; na przykadzie przewlekego wrzodu trawiennego odka [ulcus chronicum pepticum ventriculi])

144

4. Ropie puca (abscessus pulmonis)

034

5. Zapalenie wyrostka robaczkowego (appendicitis; typy: ostre surowicze [acuta serosa] z rozplemem grudek chonnych [follicularis], ropne [purulenta], ropowicze [phlegmonosa], zgorzelinowe [gangrenosa], zamykajce [obliterativa])

262, 027, 266, 268

6. Ropne zapalenie opon mzgowych (meningitis purulenta)

167

7. Grulica proswkowa puc (tuberculosis miliaris pulmonis)

025

8. Grulica nadnerczy (tuberculosis glandulae suprarenalis)

151

9. Grulicze zapalenie opon mzgowych (meningitis tuberculosa)

102

10. Sarkoidoza wzw chonnych (sarcoidosis lymphonoduli)

111

11. Trd (lepra)

229

12. Ziarnina zapalna, reakcja na ciao obce (granulatio, granuloma)

13. Bliznowacenie po zawale minia sercowego Cicatrisatio post infarctum myocardii)

069

4. Choroby ukadu odpornociowego. Lek. med. Jakub Jwicki/ lek. Natalia Skoczylas-Makowska (AUT) Zagadnienia do przygotowania: Prawidowa odpowied immunologiczna Komrki i tkanki ukadu immunologicznego Aktywacja i odpowiedzi adaptacyjne ukadu immunologicznego Reakcje nadwraliwoci Choroby autoimmunologiczne Odrzucanie przeszczepw Zespoy niedoborw odpornoci Amyloidoza

Preparaty mikroskopowe: 1. Skrobawica nerek

(amyloidosis renis) 077 + amyloid

2. Guzek reumatoidalny (nodulus rheumathoideus)

174

3. Reumatoidalne zapalenie staww (ang. rheumatoid artritis)

082

4. Guzkowe zapalenie ttnic (polyarteritis nodosa)

124

5. Twardzina skry (scleroderma localisata)

173, 196 Wkna spryste

6. Tocze trzewny zmiany nerkowe (lupus erythematosus)

033, PAS

5. Nowotwory. Dr n. med. Ewa Domanowska (NOW) Zagadnienia do przygotowania: Kliniczno-morfologiczna charakterystyka nowotworw agodnych i zoliwych. Zmiany i stany przedrakowe. Metaplazja. Dysplazja. Rak in situ. Pojecie mikroinwazji i raka wczesnego. Kacheksja i zespoy rzekomonowotworowe. Grading i stading. Markery nowotworowe. Zaburzenia rnicowania i dojrzewania tkanek. Neoplazja rdnabonkowa. agodne nowotwory nabonkowe. Nowotwory zoliwe i miejscowo zoliwe. Epidemiologia i diagnostyka nowotworw. Kliniczne cechy nowotworw.

Preparaty mikroskopowe:

1. Rogowacenie starcze naskrka (keratosis senilis)

177

2. Rogowacenie biae pochwy (lichen sclerosus; poprzednio: kraurosis)

168

3. Zmiany wknisto-torbielowate sutka [take: agodna dysplazja sutka] (mastopathia fibroso-cystica; dysplasia benigna mammae)

050, 179

4. Brodawka ojtokowa skry (verruca seborrhoica)

243

5. Wywinicie nabonka cylindrycznego na cz pochwow szyjki macicy [poprzednio: naderka gruczoowa czci pochwowej szyjki macicy] (ectropion)

237

6. Wewntrznabonkowe nowotworzenie (neoplazja) szyjki macicy [ poprzednio: naderka gruczoowa z dysplazj] (neoplasia intraepithelialis cervicalis; ang. CIN cervical intraepithelial neoplasia) CIN I/ LSIL

178

7. Wewntrznabonkowe nowotworzenie (neolazja) szyjki macicy [poprzednio: rak przedinwazyjny szyjki macicy] CIN III/HSIL

176

8. Choroba Bowena naskrka (morbus Boweni)

166

9. Rak podstawnokomrkowy skry (carcinoma basocellulare cutis)

110

10. Rak kolczystokomrkowy skry (carcinoma planoepitheliale/ carcinoma sinocellulare cutis)

022

11. Rak pcherza moczowego (carcinoma urotheliale)

186

12. Rak gruczoowy jelita grubego (adenocarcinoma coli)

279

13. Tuszczak (lipoma)

195

14. Tuszczakomisak (liposarcoma)

049

15. Gwiadziak (astrocytoma)

053, 244

16. Gbczak wielopostaciowy (glioblastoma multiforme)

204, 260

17. Maziwczak zoliwy przerzut do puc (sarcoma synoviale)

214

II TYDZIE 1. Patologia ukadu sercowo naczyniowego. lek. med. Natalia Skoczylas-Makowska (SN) Zagadnienia do przygotowania: Naczynia krwionone: Wrodzone zaburzenia rozwojowe Choroba nadcinieniowa naczy Stwardnienie cian ttnic Miadyca Ttniaki i rozwarstwienia Zapalenia naczy Choroby zwizane z nadmiern reaktywnoci naczy ylaki koczyn Zakrzepowe zapalenie y i zakrzepica ylna Nowotwory i zmiany nowotworopodobne naczy-klasyfikacja, charakterystyka oglna,

poszerzenia naczy, naczyniaki Serce: Niewydolno serca Choroba niedokrwienna serca Zaburzenia rytmu serca Choroba nadcinieniowa serca Serce w chorobie reumatycznej Infekcyjne zapalenie wsierdzia Nieinfekcyjne zapalenie wsierdzia Serce w zespole rakowiaka Zapalenie misnia sercowego Choroby osierdzia luzak serca

Preparaty mikroskopowe:

1. Stwardnienie ttniczek (arterioclerosis centralis)

128, 131, 132

2. Stwardnienie ttnic nerkowych (renes arteriosclerotici)

212 +PAS

3. Zawa minia sercowego (infractus myocardii)

255

4. Bliznowacenie po zawale minia sercowego (cicatrisatio postinfractosa myocardii)

069

5. Zapalenie wsierdzia zastawek serca (endocarditis valvularis)

216

6. Wknikowe zapalenie osierdzia (pericarditis fibrinoidea)

096

7. Ostre zapalenie minia sercowego (myocarditis acuta)

163, 250

8. ylaki odbytu (varices haemorrhoidales ani)

251

9. Naczyniak krwionony (haemangioma)

099

2. Choroby dzieci. Dr n. med. ukasz Szylberg. (DZ) Zagadnienia do przygotowania: Zesp niewydolnoci oddechowej noworodkw Martwicze zapalenie jelit Zesp nagej mierci niemowlcia Nowotwory wieku dziecicego Obrzk uoglniony podu Wady rozwojowe Guz Wilmsa Nerwiak zarodkowy Siatkwczak Miniakomisak prkowanokomrkowy Misa