of 10 /10
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 - 27 Anotace Sv. Václav, sv. Ludmila Autor Václav Jirát Jazyk Čeština Očekávaný výstup Ústně stručně rekapituluje informace o živote sv. Ludmily a sv. Václava Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Sv. Ludmila, sv. Václav Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Aktivita / Výklad / Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 1. stupeň Typická věková skupina 9-10 let

Identifikátor materiálu: EU - 12 - 27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Identifikátor materiálu: EU - 12 - 27. Metodika. Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky je možno komentovat v diskusi se žáky. Žáci řeší zadané otázky a úkoly nejprve samostatně. Poté společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Identifikátor materiálu: EU - 12 - 27

ESK REPUBLIKA

sv. Vclav nechal matku vyhnat z ech a babiku nechal pevzt do Prahy a slavn pohbil dobr panovnk dn slaboch (jak je tvrzeno), velmi dobe ovldal me byl milovn lidem jeho mlad bratr Boleslav ho nechal na svm hrad ve Star Boleslavi zavradit 28. 9. (929/935?)dvodem byla rlivost na oblbenho bratra a nesouhlas s placenm ron dan Sasm vmnou za mrzanedlouho svho inu litoval a nechal bratrovo tlo s ctou pohbt v kostele sv. Vta, kter nechal Vclav zaloit

Obr. . 35MetodikaPedagog se d pokyny autora v prezentaci. Jednotliv obrzky je mono komentovat v diskusi se ky. ci e zadan otzky a koly nejprve samostatn. Pot spolen s pedagogem dopln a ov sprvn odpovdi a tm procvi dan tma.

Obr. . 2

sv. Ludmila

manelka knete Boivoje poktna od Metodje pi nvtv Velk Moravy jej mu kne Boivoj nechal na sdle Pemyslovc Levm Hradci vybudovat prvn kostel nechal peloit sdlo Pemyslovc do Prahypivedla k ve i vnuka Vclava, kterho vychovvalanauila ho st i pst (v tehdej dob naprost vjimka) mocichtiv Drahomra (Vclavova matka) na Ludmilu rlila a nechala ji ukrtit na svm hrad Tetn Obr. . 1sv. Vclav a sv. Ludmilaoba jsou uctvni jako svtcistali se patrony esk zemlegendy o sv. Vclavovi a sv. Ludmile pat k nejstarm psemnm pamtkm u ns

Obr. . 4Otzky a odpovdiKdo byl ddekem a babikou sv. Vclava?BOIVOJ, SV. LUDMILAKdo byl Vclavovou matkou a co udlala jeho babice? DRAHOMRA, NECHALA SV. LUDMILU UKRTIT3) S m nesouhlasil Vclavv bratr Boleslav? S PLACENM RON DAN SASM VMNOU ZA MR 4) Kdy sv. Vclav zemel? 28. Z 929 NEBO 935Obr.. 5

Zdroje obrzk. 1 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/StLudmilaWindowCedarRapidsSep2001.jpg] dne 29. 1. 2012. 2 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Dalimilova_kronika_vrazda_Ludmily.jpg] dne 29. 1. 2012 . 3: dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Wenzeslaus_by_Peter_Parler.JPG] dne 29. 1. 2012. 4 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila_-_glass_window.jpg] dne 29. 1. 2012. 5 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg] dne 29. 1. 2012