Click here to load reader

IGO nieuwe stijl

  • View
    250

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of IGO nieuwe stijl

Informatie knooppunt

Informatie gestuurde HandhavingDe criminaliteit is georganiseerd, nu de overheid nog

Van hangjongere tot gewelddadige crimineelParool 07-05-11

Doordat de overheid nooit daadkrachtig ingreep, hebben twee broers uit de Diamantbuurt in de Amsterdamse Pijp zich in een decennium ontwikkeld van hangjongeren tot gewelddadige criminelen.

Dat zegt commissaris Leen Schaap, chef van de politie in Amsterdam-Zuid. De twee waren wel steeds in beeld bij de politie. Pas het laatste jaar is volgens Schaap in alle geledingen het besef doorgedrongen dat de overheid 'over de volle breedte' moet ingrijpen.Deze gasten zijn precies zo doorgegroeid als ik vreesde en waarvoor ik heb willen waarschuwen 2

Wat gaat er misPolitie en gemeente zien slechts het topje van de ijsberg.Men vertrouwt op heterdaad.In praktijk zijn incidenten zijn meestal net-niet strafrechtelijk. Afzonderlijk hebben de incidenten geen waarde.Maatregelen hebben te weinig afschrikkende werking.Omvang en ernst van incidenten te laat herkendGerichte registratie en opsporing komt te laat op gang.Patronen zijn er wel, feiten niet.Te weinig informatie levert te weinig grondslag om duurzame maatregelen te treffen.Criminelen in spe zijn moeilijk aan te pakken. Ze hebben volgens de registraties (nog) (bijna) niets gedaan.

Dit is de toekomstJe moet het vuur doven als het nog met een bekertje kan.Vroegtijdige herkennen van negatieve ontwikkelingen.Begin met gerichte registratie zodra er een vermoeden is van overlast.Maak gebruik van burgerparticipatie.Analyseer data, ontdek patronen en doe gerichte inzet van patrolsHandhaving is de prelude van opsporing

Stop misdaad voordat het begint.IBM: Predictive Analytics. Police use analytics to reduce crime

Gemeentelijke rolDe gemeente beschikt over demotiverende bestuurlijke instrumenten.Hangjongeren zijn nog om te buigen, als er tijdig wordt gehandeld.Spelers in kiemende criminele netwerken kunnen gericht worden aangepakt.

Dubbel effect:Duurzame aanpak van misdaad en onveiligheid.Signaal naar burgers en winkeliers dat hun waarnemingen serieus genomen worden.Burgerparticipatie

Integrale aanpakKiemende criminaliteit moet naast strafrechtelijk ook bestuurlijk worden aangepakt.Dit vergt een combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. De Gemeenten, provincie, belastingdienst, politie, FIOD, OM, SZW en Koninklijke Marechaussee beschikken over die instrumenten. Door onderlinge afstemming en intensief samen te werken worden effectieve interventiestrategien ontwikkeld om kiemende misdaad aan de wortels aan te pakken. Die samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Voorbeelden Bestuurrechtelijke middelen:het toepassen van de wet Bibob, Het sluiten van overlastgevende panden, het ontbinden van huurcontracten, Het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),het opleggen van bestuurlijke boetes.

Hoe dan?Gemeenten beschikken dus over bestuurlijke instrumenten. Maar dan moet men wel weten waar, wat, wie de problemen veroorzaken ?Hoe herken je de hotspots?Hoe herken je de potentiele daders?Hoe herken je de netwerken?Hoe bouw je een dossier op?Bij voorkeur vr dat het te laat is

Informatie knooppuntBurgerparticipatie

Inzicht in samenlevingDe bestuurders moeten inzicht hebben in wat er speelt in de samenleving.Voor dat inzicht is informatie nodig.Informatie over wat er is gebeurd en over wat er gaat gebeuren. Informatie over trends en zich ontwikkelende patronen.

Informatie-knooppuntBundelen van informatie-stromen van partners,Meldpunt (digitaal en telefonisch) voor burgers,Verzamel- en opslagplek van informatie,Voorziening voor het stapelen en analyseren van informatie,Vraagbaak voor diverse instanties,

Het informatie-knooppuntHet informatieknooppunt stelt zich open voor alle soorten waarnemingen,

Van burgers en van professionals,

zodat een actueel en realistisch beeld ontstaat van trends, patronen en ontwikkelingen in de samenleving.

WaarnemingenALLE waarnemingen!Strafbare feitenKlachtenVerwonderingenAandachtvestigingErgernissen

OverPersonenNetwerken van personen (groepen)KentekensAdressen

Plek - daad persoon - tijd

ThemasUitgaansgeweld/SportgeweldWoninginbraak/OvervallenHeling/drugshandelPesten/IntimidatieVervuiling/VernielingAgressie openbaarvervoer

WaarnemersBOAsBurgersAmbassadeursConcirgesWinkeliersUitsmijtersKetenpartnersPolitieWoningbouwGVB

Werking InformatieknooppuntGebruik de ogen en oren van toezicht en handhaving,Gebruik actief de ogen en oren van burgers.Registreer alle informatie.Stapel de waarnemingen en zoek naar patronen,Analyseer verbanden en benoem profielen;Deel deze profielen met ketenpartners en zoek een integrale aanpak;keep it simpelBetrek de burgers in de veiligheidsaanpak. Laat hen eventueel prioriteiten bepalen.

Werking Informatie Knooppunt

BurgerConcirgeToezichtAdditioneleinformatieinwinnenBriefing/DebriefingMeldingenKlachten,Ergernissen,AandachtvestigingenAfwijkend GedragIntakeToezicht en HandhavingInformatie Hypothesen, Patronen, ver-Banden, profielen,Aandachtsvestigingen,Inzetadviezen etc.AnalyseCasus overlegCasusJeugdzorg/HulpverleningSVB/IBG/Belastingdienst/WoningcorporatiesOM, GemeentenPolitie, StadstoezichtInterventieInformatieKnooppuntWaarnemingenWinkelier

GerichtToezicht

Integrale samenwerkingVan informatie tot interventie

Horizontale samenwerkingInformatie uitwisselingTaak- en rolverdelingCasus overlegConvenanten

Jeugdzorg/Hulpverlening

SVB/IBG/Belastingdienst/Woningcorporaties

OM, Gemeenten

Politie, Stadstoezicht

Verticale samenwerking

http://www.hetccv.nl/diversen/organisatie/menu_programmas/bestuurlijke-aanpak.htmlhttp://www.riecnet.nl/limburg

Search related