Click here to load reader

IIkkaassst tteeettxxxeeeaaarrreenn UUrrtteeekkkooo ... Gabon kantak, korrika txiki, sasikoipetsu, inauteriak, ikasturte bukaerako jaialdia Zuzendaritza taldea Klaustroa Ikasturtean

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IIkkaassst tteeettxxxeeeaaarrreenn UUrrtteeekkkooo ... Gabon kantak, korrika txiki, sasikoipetsu,...

 • 222000111666

  222000111777

  IIIkkkaaasssttteeetttxxxeeeaaarrreeennn

  UUUrrrttteeekkkooo PPPlllaaannnaaa

 • Aurkibidea 1. Sarrera eta justifikazioa

  2

  2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa

  5-6

  3. Irakaskuntza-jardueren programa

  3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak

  3.1.1. Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak

  14

  3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

  20

  3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

  21

  3.2. Irakaskuntza-jarduera osarrien programa

  23

  4. Eskolaz kanpoko jardueren programa

  28

  5. Eskolako zerbitzuak

  29

  6. Ekonomia-kudeaketarako plana

  30

  7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana

  34

  8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena.

  36

  9. Eranskinak 38

  9.1. OOGren onartze-agiria

  9.2. Ikastetxearen plan espezifikoak

 • 1. Sarrera

  Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak

  Eskolaren kudeaketa sistema Kalitatea Hezkuntzan Proiektuaren bitartez definitzen eta kudeatzen da. Bestalde, ikasturte honetan orain dela lau ikasturte aurkeztutako zuzendaritza proiektua kontutan izango dugu eta aurten zuzendaritza proiektu berri bat aurkeztu beharrean gaude. Gure ikastetxeko Plan estrategikoak (DK0101) bost urteetan zehar garatu ziren lan-ildoak jasotzen ditu, 2009. urtean hasi eta 2013. urteraino, hain zuzen ere. PR0101ean zehazten den lan ildo horien urtez-urteko garapena. 2013/14 ikasturtean, Ildo estrategiko hauek berriztu egin ziren beste lau urtetarako. Berriztatzen honetan, ikastetxeko ikas-komunitate osoak parte hartu zuen. Ikasturtero ildo hauek berrikusi ete aurrera eramaten saiatzen gara. Aurten, lau urte pasatu ostean, ikas komunitate osoak orain arteko ildo estrategikoen azterketa eta balorazioa burutu beharko ditu eta beste lau urterako, ildo estrategiko berriak diseinatu. Ikasturte honetan, zuzendaritza taldeak, 2009.ikasturtetik 2017 ikasturtera bitartean landutako ildo-estrategikoen garapena izango ditu kontutan. 2009.urtean lau urtetarako erabaki zen ikastetxearen zeregina, nahiz eta lerro estrategikoak berriztu, orain dela bi ikasturte erabakitako zeregin berdinarekin jarraitzea pentsatu zen. ILDO Estrategikoak: Jada,lau ikasturte badira, ikas komunitate osoaren eskutik, ildo estrategikoak eratu zirela eta taula batean isladatuta jarri genituela. Taula hori, eranskinetan erantsita doa. Lortzen joan garen atalak berdez koloreztatuta daude. Eskolaren etorkizuna GUZTI HORI, ESKOLAN GAUDEN, IKASLE, IRAKASLE, GURASO, UDAL ETA BERAREKIN LOTUTA DAUDEN BESTE ESTAMENTUEN ARTEAN HARREMANAK SENDOTZEKO, ADOSTUTAKO BALOREAK BULTZATUZ DENON ARTEAN EGITEN DUGUNA HOBETZEKO ASMOAREKIN.

  Zeregina:

  Euskal hizkuntza eta kultura abiapuntutzat hartuz, proiektuen metodologia finkatzea, giza

  trebetasunak lantzen, ikasle bakoitzeko konpetentziak garatu ahal izateko, alegia etorkizunean

  pertsona autonomo eta hezituak izateko da.

 • Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak

  Informazio iturriak hurrengoak izan dira:

   Aurreko ikasturteetako Urteko Planak eta beraiei dagozkien Memoriak.  Hobekuntza Planak  Eskolaren Zeregina eta ildo estrategikoak  Ildo estrategikoak isladatzen diren taula.  Ikastetxeko ikas komunitatearengandik jasotako informazioa eta proposamenak  Zuzendaritza proiektua.

  Egiteko prozedura eta lan-metodologia

  Alde batetik, aurreko justifikazioa kontutan edukiz, agertzen diren kalitatea hezkuntza plana eta zuzendaritza proiektua, zuzendaritza taldeak eta Proiektu bakoitzeko koordinatzaileak klaustroko kideei aurkezten die plana, eta irakasle guztien artean aldaketak edo ta proposamen berriak aztertzen dira.

 • Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

  bai ez zer-nola

  Klaustroa X

  klaustro saioetan, partaideen adostasunera helduta.

  Batzorde pedagogikoa

  Zikloetako talde X Esklusiba saio bat dagoenez, honi bideratuta, hemen adosten dira landu beharreko helburu, edukin…

  Mailetako taldeak Departamentuak

  Proiektuen arduradunak X

  Ekintza honi eskeinitako esklusiba saioetan, arduradun bakoitzak proiektuaren helburuak zehaztuz. Bestetik, proiektuaren arabera, kordinatzaileak edo batzorde ezberdinak parte hartzen dute erabakietan.

  Zikloetako koordinatzaileak Ikasleriaren ordezkariak

  Familien ordezkariak (OGG-guraso elkartea) X

  Eusko jaularitzara bidali beharreko dokumentazioaren oniritzia eta ikastetxean burutuko diren ekintzen informazioa helarazi, bilerak burutuaz. Behar izanen arabera elkarrekin harremantzeko biderik errezenak bilatzen saiatzen gara. Esku oharrak, emaila, telefonoa…

  Admin. eta Zerbitzuen langileria X

  Beharrizanen arabera, emailez, gutunez edo aurrez aurreko bilerak eratuz.

  Zuzendaritza taldea X

  Ostegun goizetako ordutegian, zuzendaritza talde osoa elkartzen denean, Koordinaketa burutzen da ikastetxeko hainbat aspektu jorratzekoa..

  Entrepresak-erakundeak

  Beste batzuk X

  Beharrizanen arabera, guraso eta irakasle ordezkarien bilera batean elkartuz.

 • 1. Helburu orokorrak

  2

  iturburuak

  x hezkuntza proiektua

  x plan estrategikoa

  x zuzendaritza proiektua

  curriculum proiektua

  x AJA

  x hobekuntza plana

  x urteko memoria

  x emaitza akademikoak

  ikasleriaren proposamenak

  familien proposamenak

  adm. eta zerb. proposam.

  beste barne agente batzuk

  x hezkuntza administrazioa

  kanpoko agenteak

  x beste batzuk

  Zuzendaritza proiektuan agertzen diren lau helburu nagusiak aurrera

  eramatea.

  Laugarren ikasturtea da eta lau ikasturteetarako aurkeztu zen zuzendaritza proiektua. Dokumentu hau izango da helburu honen iturburua.

  iturburuak

  x hezkuntza proiektua

  x plan estrategikoa

  x zuzendaritza proiektua

  x curriculum proiektua

  AJA

  x hobekuntza plana

  x urteko memoria

  x emaitza akademikoak

  ikasleriaren proposamenak

  x familien proposamenak

  adm. eta zerb. proposam.

  beste barne agente batzuk

  hezkuntza administrazioa

  kanpoko agenteak

  beste batzuk

  1 Kalitatea proiektua oinarritzat hartuz, sarean proposatutakoa burutzea. KH Prozesuak:

  - Kalitatea hezkuntzaren prozesuen gaurkotzea eta berriztea.

  - Programazio didaktikoak: Nola bilakatu gure jarduna hobetzeko tresna.

  Bi esparru barruan lana egingo dugu: 1.-Curriculum garapena-Praktika desberdinen inguruan egindako gogoetaren ondorioz zer garatu den zehaztu: dokumentu adostuak, esperientziak, antolakuntza, prestakuntza, proposamenak… 2.-PRO2 prosezuak berrizten jarraitzea.

 • 3

  Elkarbizitza planaren eraketarekin jarraitu.

  Ikaskomunitate osoak izango du honen onura, Lea-Ibarrako amankomunitatearen, berritzeguneko aholkulariaren eta udaletxearen laguntzaz.

  -iturburuak

  x hezkuntza proiektua

  x plan estrategikoa

  x zuzendaritza proiektua

  curriculum proiektua

  x AJA

  x hobekuntza plana

  x urteko memoria

  emaitza akademikoak

  x ikasleriaren proposamenak

  x familien proposamenak

  x adm. eta zerb. proposam.

  beste barne agente batzuk

  x hezkuntza administrazioa

  x kanpoko agenteak

  beste batzuk

  iturburuak

  hezkuntza proiektua

  x plan estrategikoa

  x zuzendaritza proiektua

  curriculum proiektua

  x AJA

  x hobekuntza plana

  x urteko memoria

  x emaitza akademikoak

  x ikasleriaren proposamenak

  x familien proposamenak

  x adm. eta zerb. proposam.

  x beste barne agente batzuk

  x hezkuntza administrazioa

  x kanpoko agenteak

  x beste batzuk

  4 Emaitza akademikoak hobetzea, proiektu berriak sustatuz eta proiektuka

  metodologia bultzatuz.

  Ikasturte honetan zehar burutuko diren, dokumentazioak, ( kalitatea hezkuntzan ), berrikuntzako proiektuak, eleaniztasuna ( hizkuntz proiektua) Ingurumen Hezkuntzako Eskola Agenda 21eko ekintzak , irteerak, jarduera osagarriak, esperientziak, formakuntzak… dena helburu hau betetzeko burutuko dira.

 • IUP txantiloia / 4

  2.2. Jardueren planifikazioa

  Helburua 1

  Kalitatea proiektua oinarritzat hartuz, sarean proposatutakoa burutzea.

  jarduerak

  arduraduna- agenteak

  denboralizazioa

  baliabideak

  ebaluazioa: adierazleak eta datak

  Praktika ezberdinak aztertuta,ikastetxean proposamenak egin.

Search related