Ikrar Lambang Bendera Lagu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

boleh la tapi penuh sarata mebeabdungi pelbagai bidang ilmu dan juga termasuk hubungan etnik dan sebagainya...

Text of Ikrar Lambang Bendera Lagu

 • IKRAR, LAMBANG, BENDERA, LAGUIPGKTAR - MINGGU Ke-4

 • HUBUNGAN ETNIKMuhamad Farid Bin RamliHUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS MODENISASI DI MALAYSIA

 • IBADAH DALAM ISLAMASAS-ASAS ISLAMCTU I01ABDUL RAZAK BIN ABDUL KADIRPENSYARAH CITUUITM KAMPUS SAMARAHAN

 • MUKADDIMAH

 • IBADAH DALAM ISLAM

 • IBADAH DALAM ISLAMBALIK LAMAN UTAMA

 • OBJEKTIFMemberi pendedahan kepada mahasiswa tentang konsep ibadah dalam IslamBALIK LAMAN UTAMA

 • HASIL PEMBELAJARANMenggalakkan mahasiwa menjalankan ibadah menurut kehendak IslamBALIK LAMAN UTAMA

 • ISI KANDUNGANObjektif Hasil PembelajaranIsi KandunganDalilPengertianHubungan Dengan ImanNilai IbadahSyarat-syarat Dikira Sebagai IbadahPembahagian IbadahKeistimewaan IbadahKesan Ibadah KhususKesan Ibadah UmumKesimpulanLatihan

  BALIK LAMAN UTAMA

 • DALILDari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi(Surah Taha;ayat 55)Tidak Aku ciptakan kamu jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri (beribadah) kepadaKu(Surah al-Zariyat: ayat 56)(iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkataSesungguhnya Kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah Jualah kami kembali(Surah al-Baqarah; ayat 156)BALIK LAMAN UTAMA

 • PENGERTIANBahasa :rendah diri,patuh dan taat (al-Maududi, 1984)Istilah: ibadah bermaksud khusyuk kepada Allah SWT, merendah diri dan tetap hati kepada kepadaNya (tanpa sekutu)Erti yang lain: kehinaan dan kecintaan kepada Allah SWT (al-Qardawi,1978)

  BALIK LAMAN UTAMA

 • HUBUNGAN DENGAN IMANTiga dasar iaitu:

  i. Iman yang bersih daripada sebarang syirik;ii. Ibadah menurut cara yang ditetapkan Allah SWT dengan ikhlas; daniii. Mematuhi hukum Allah SWT.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • NILAI IBADAHTidak sama dengan nilai agama lain.Kesemua amalan kehidupan dikatakan ibadah jika diniatkan kerana Allah SWT.Balasan adalah pahala yang memberi manfaat kepada manusia di dunia dan akhirat.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • SYARAT-SYARAT DIKIRA SEBAGAI IBADAHNiat mesti betul kerana Allah SWT;Amalan yang dibuat dan pelaksanaannya tidak melanggar hukum syarak;Natijah dari usaha diatur ke jalan Allah SWT untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat;Ibadah asas tidak diabaikan; danAmalan itu dilakukan dengan penuh ketekunan.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • PEMBAHAGIAN IBADAHPendekatan Pertama:-

  Ibadah terdiri dari 3 bahagian:Ibadah asasIbadah cabangIbadah fadhail a`mal

 • Pendekatan Kedua

  Ibadah terbahagi kpd Ibadah Zahiriah dan BatiniahIbadah Zahiriah terbahagi kepada 2:-Hablum minallah spt solat puasa dllHablum minannas spt siasah,ekonomi dllIbadah Batiniah terbahagi kepada 2:-Hablum minallah spt ingat, takut,syukur dll kpd AllahHablum minannas spt mengasihi org lain, mengenang jasa dll.

 • Pendekatan ketigaIbadah Umum: segala amalan, perkataan dan gerak hati kerana Allah SWT. Syarat-syaratnya ialah:

  Niat ikhlas;Tidak bertentangan dengan syarak;Bersungguh-sungguh; danTidak lalaikan ibadah khusus.Ibadah Khusus: segala amalan yg disebut secara khusus dalam Quran dan Hadith

  BALIK LAMAN UTAMA

 • saIbadah Islam* Ibadah KhususIbadah FardhuIbadah SunatFardhuAinFardhuKifayahSunat MuakkadSunat Ghayr Muakkad

 • KEISTIMEWAAN IBADAHBebas dari sebarang perantaraan;Tidak terikat dengan sesuatu tempat dan masa tertentu;Tidak membebankan; danSkop ibadah yang sangat luas.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • KESAN IBADAH KHUSUS Solat

  Disiplin diri, hidup teratur, rendah hati, halang keji dan mungkar, kebahagiaan, rezeki yang banyak,capai takwa takwa dan banyak lagiPuasa

  suci batin, pelihara kesihatan, capai takwaZakat

  bersih harta, rasa syukur, suci rohani, tolong yang lemah, datang keberkatan dan capai takwa.Haji

  sedia korban, kukuh jiwa tauhid, kikis sifat ego, contohi nabi dan capai takwa.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • KESAN IBADAH Melahirkan kesatuan matlamat;Membentuk budaya Islam;Mendidik seorang berlaku jujur;Ditakuti syaitan;Selamat dari pengaruh kejahatan dan kemaksiatan;Menghasilkan pekerjaan berkualiti; danPerasaan bebas ( tidak tunduk melainkan kpd Allah sahaja).Membentuk Akhlak dan Melatih Jiwa yang MurniMelahirkan masyarakat yg produktifMewujudkan Negara yang melaksanakan Ajaran IslamMendapat Kebaikan Dunia dan Akhirat

  BALIK LAMAN UTAMA

 • KESIMPULANIslam sebagai al-Din yang lengkap;Ibadah wajib perlu dijalankan bagi umat Islam yang mukallaf; danSetiap amalan,perkataan atau gerak hati dikatakan sebagai ibadah jika niat ikhlas kerana Allah SWT.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • AKTIVITIBincangkan dalam kumpulan bagi perkara-perkara berikutApakah kesan-kesan jika sekiranya masyarakat Islam meninggalkan solat wajib?Cadangkan langkah-langkah terbaik bagi memastikan ahli keluarga taat segala perintah yang wajib.

  BALIK LAMAN UTAMA

 • LATIHANApakah bentuk-bentuk ibadah wajib?Huraikan kesan-kesan ibadah wajib kepada seorang mukmin? Solat mencegah seseorang itu daripada melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Namun masih ada di kalangan orang Islam melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Apakah sebabnya dan huraikan? BALIK LAMAN UTAMA

 • RUJUKANAl-Quran Al-Karim.Al Quran dan Terjemahan, 2000, Arab Saudi: Kerajaan Arab Saudi.Mohd Asri Abdullah, et. al., Prinsip-Prinsip Asas Islam: Islam dan Akidah, 2007, Shah Alam:UPENA.Mohd Asri Abdullah, et. al., Prinsip-Prinsip Asas Islam: Syariah, Ibadah dan Akhlak 2007, Shah Alam:UPENA. BALIK LAMAN UTAMA

 • Hubungan Etnik Dalam Konteks Modenisasi Di MalaysiaKonsepHubungan Etnik Acuan Ekonomi MalaysiaCiri-ciri Etnik Dalam Konteks Majoriti Demografi, Politik Dan Ekonomi

 • Konsep Modenisasi suatu proses transformasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

  Perubahan berencana.

  Disebut modenisasi atau pembangunan.

  Aspek utama:

  pembangunan ekonomi & politik.

 • Hubungan Etnik Dalam Konteks Modenisasi Malaysia Komponen ekonomi penting dalam konteks modenisasi Malaysia terutama aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal).

  Pembangunan ekonomi juga penting untuk menjadi landasanpembinaan negara bangsa.

 • Komponen ekonomi penting sama ada pada zaman kolonial atau selepas kolonial khususnya dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran.

  Penting bagi bangunkan ekonomi Brtish.

  Komponen ekonomi menjadi landasan bagi pembinaan negara bangsa,contonya di Afrika.

 • Acuan Ekonomi Malaysia: Hubungan Timbal Balik EkonomiDan Etnisiti Alam sekitar Malaysia diubah (kelapa sawit & getah) untuk bekalan industri Eropah Barat.

  Pembinaan rangkaian prasarana yang kompleks sebagai sokongan kepada industri asas (landasan keretapi, jalan raya & pelabuhan).

  Pembahagian buruh mengikut kumpulan etnik.

  Modal juga dipisah-pisahkan mengikut kumpulan etnik, modal asing, modal kaum Cina dan sebagainya.

 • Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah British.

  Alam sekitar diubah supaya dapat memenuhi bekalan industri di Eropah Barat.

  Pembinaan rangkaian infrastruktur sebagai sokongan kepada industri asas.

  Tenaga buruh mengikut kepakaran hubungan etnik.

 • Ciri-ciri Etnik Dalam Konteks Majoriti Demografi, Politik Dan Ekonomi Etnik Melayu adalah etnik majoriti dalam aspek demografi & politik tetapi tidak bermakna etnik Melayu turut majoriti dalam bidang lain.

  Dalam ekonomi, majoriti bukan ditentukan oleh aspek demografi tetapi ditentukan oleh kuantiti hak milik kekayaan.

  Isu ekonomi juga menjadi punca berlakunya rusuhan kaum pada 1969.

  Kerajaan telah berusaha menjalankan dasar yang mengutamakan keseimbangan kepentingan setiap kumpulan etnik di Malaysia.

  Aspek keharmonian dan bekerjasama antara kumpulan etnik tidak dilupakan.

 • Demografi :

  Bahasa : berasal daripada bahasa Latien yang terdiri daripada dua kata iaitu demos(penduduk) dan graphien(catatan atau perbahasan tentang sesuatu). Istilah : demografi adalah catatan atau perbahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu.

  Menurut Philip M Hauser dan Dudley Duncan (1959), demografi didefinisikan sebagai berikut:

  Demographic is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such canges which may be indentified as natality, territorial movement (migration) and social mobility (change of states)

  *

 • Demografi mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan komposisi penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul kerana kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobiliti sosial.

  (Mobiliti sosial adalah peluang yang diberikan kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri daripada tahap yang rendah ke aras yang lebih baik).

 • Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP(International Union for the Scientific Study of Population-The IUSSP mission is to promote the scientific study of population, encourage exchange between researchers around the globe, and stimulate interest in population issues, 1982) definisi demografi sebagai berikut:

  Demography is the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)

  Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk terutama yang berkaitan dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan) penduduk

 • Demografi dan Politik-Etnik Melayu merupakan etnik majoriti dalam aspek demografi dan