"illipukis" - sügis 2011

 • View
  232

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tallinna Sikupilli Keskkooli koolileht. Ilmub 4x aastas. Eelmised koolilehed vaadeldavad http://sikupilli.edu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=120

Text of "illipukis" - sügis 2011

 • S I S U K O R D :

  Illipukis mtiskleb 2

  Mida uut koolis? 3

  petajate peva

  reportaa 4-5

  Comeniusega Ltis 6-7

  Algklasside

  sussipev 9

  Uued petajad 12-13

  Meelelahutus 16

  petaja vs pilane 15

  ILLIPUKIS S G I S 2 0 1 1 T A L L I N N A S I K U P I L L I K K

  TNASES

  LEHES:

  petajate

  peva jrelkaja

  Rebased majas!

  Uued petajad

  kes nad on?

  Kes teeb

  muusikali?

  RREBASTETRALLEBASTETRALL

  petajate pev on alati vga oodatud sndmus koolis. htviisi pnevil on nii petajad, abituriendid kui pilased, kelle peal uued petajad oma peda-googioskusi katsetama hakkavad. Tnases lehes annab Kadri 12. klassist pikema levaa-te sellest pevast. Fotol vasakul: petajate peva uued petajad Marleen ja Stefani pivad koos 1. klassiga -thte!

  Loe edasi lk 4-5

  Hommikune rebaselhn ninas, astus Illipukis koolimaja trepist les. Mis vrratu parfmide segu! Siin-seal vis nha rebaseid silkamas, neid oli kerge ra tunda otseesisele maalitud R-the jrgi. Mis nad ise korda saatsid, mis nendega tehti ja mis sellest kigest lpuks sai... Vaata lk. 10-11

  JJAHAH, , SEESEE ONON ! !

  TTEILEIL SELGESELGE NDND SEESEE!!

 • 2

  Kooliaasta on kiirelt

  alanud. Juba

  oktoobergi lbi.

  ige pea ilmuvad

  poe vaateakendele

  julukaunistused

  Oled sa judnud

  jalutada sgiskuldses

  pargis, vaadelda mere

  tumehalli mngu

  lainevahuga? Tnases

  numbris kajastame 10.

  klassi pilaste reisi

  Ltimaale. Ka nende

  muljetest ji kummitama

  mte, et aeg liigub liiga

  kiiresti. Kik hea saab liiga

  ruttu lbi. Peatu hetkeks ja

  talleta pevamuljed

  mlestusteks

  fotoalbumisse, veebilehele

  vi pevikusse sahtli

  tagumises nurgas.

  Kaunist, meelteergast,

  vrvikllast sgise lppu!

  Toimetus

  Eelkool alustas

  Illipukis mtiskleb ... T n a n e mtisklus on lehest. Ei, mitte sellest k i r k a v r v i l i s e s t puulehest pihlaka all kooliuel. Ma mtlen hoopis koolilehele.

  See leht viks olla hsti mitmekesine, htviisi pnev kigile. Meil on vaja teie kigi kaasabi! petaja, palun kirjuta oma ainest. pilane, palun kirjuta oma vaate-

  vinklist koolielule olu-listest teemadest. Anna teada, mis sind h u v i t a b . Ku t s u koolileht kohale, kui m i s k i t p n eva t toimumas.

  Ja siis ma pidasin siin iseendaga aru, et keegi ju tegelikult ei tea, milline ma vlja nen. Mina tean muidugi, et ma olen parajalt paks ja parimates aastates

  Karlsson, hm, see thendab, Illipukis. Kuid teie ju seda ei tea. Mis oleks, kui kuulutaks ige vlja Illipukise maskoti tegemise konkursi! Siis ma ei peaks enam kummitusena end ilmutama, vaid mul oleks oma ngu ja tegu. Mis te ar-vate? Arvamused ja vastukaja on alati oodatud! Illipukis

  Laura Serikov, noor ja tubli eelkooli petaja, tdeb, et kige olulisem oskus, mida lapsed eelkoolist kaasa saavad, on sot-siaalsed oskused ja valmisolek koolis kimiseks. Niteks pitakse heskoos, kuidas alustada tundi. Mnguliselt oman-datakse ka tunnis

  kitumise kuldreeglid. Nii on neil lastel aasta prast, mil nad astuvad 1. klassi, natuke lihtsam harjuda koolieluga ja kooli reeglitega.

  Olgem siis viisakad m e i e v i k e s t e t u l e v a s t e k o o l i -kaaslaste vastu!

  Oktoobris alustas td eelkool. Koolieelikud kivad meie majas ks kord ndalas, tei-sipeva hommiku-poolikutel.

  Kolme ppetunni jooksul pitakse thti, tidetakse tvihikut, m n g i t a k s e j a joonistatakse. Kuid peamine ei ole mitte ppimine.

  Toimetus: meediaringi pilased Korrektuur: Ada Ruttik Tehniline tugi: Piia Palge-Lepik Tiraa: 30 tk

  Tule ajalehte tegema!

  arvutiklassis Iga ndal

  FOTOKAAMERA

  Meediaring DIKTOFON JA PASTAPLIIATS

  Word, Publisher, Issuu jpm

 • Muusikartmis, tantsutaktis 3 T A L L I N N A S I K U P I L L I K K

  Kui televisiooniekraani on vallutanud laulupealinnad ja tantsusaated, siis ei saa meiegi kool maha jda. Algklasside korrusel ji silma salaprane plakat, mis kutsus kiki osalema muusikalis. Huvilistel paluti hendust vtta muusikapetaja Klliga. petaja Klli oli lahkelt nus jagama infot. Otsustasime testi teha kevadeks muusi-kali. Sel phjusel oleme mudi-laskoori mber nimetanud muusikalitrupiks. Proove teeme esmaspeviti ja praegu oleme veel sna algusjrgus. Kuulame hli ja vaatame, mis meile kige paremini sobiks. Muusikalitrupis osaleb

  ca 20 lapse ringis 1.-4. klassi-dest. Plaanime esineda ka veerandi-te lpuaktustel. Klli Tingas on noor petaja, kes tuli meie kooli tle sgi-sel. ppides veel magistran-tuuris ning ttades lasteaias, on imekspandav, et ta on nii suure ettevtmise nuks vtnud. Ja selgub, et see pole-

  gi veel kik. Kevadine muusikal saab olema hisprojekt kooli estraadiringiga, jtkab Klli. Kui hendame jud, tuleb sellest suur tore projekt, koos kostmide, tantsu ja laulu-ga! Estraadiring ttab p. Piret Halliku ke all. Selles osaleb le 10 noore muusikahuvilise

  4.-6. klassidest. Pame vlja pinnida ka kevadel esitatava muusikali nime, kuid selle jtab muusika-petaja esialgu veel saladuseks. Mis siis ikka, eks kime nd s ed a t i h e d a m i n i muusikaklassi ukse ta-ga krvu liigutamas:)

  UUDISED

  Alanud ppeaastal jtkame kahe suure projekti-ga, mis mlemad kajastuvad kooli vahetundide ja tunnivli-se aja tegemistes. Turvalise ja aktiivse kooli-peva raames toimuvad mnguvahetunnid aulas teisi-peviti ja neljapeviti kl. 11.15 algaval vahetunnil. Kes soovib vahetundi sisustada vaiksemas meeleolus, saab minna raamatukokku. Seal toimuvates lugemisvahetundi-des loetakse hiselt raama-tuid. Raamatukogus asuvad ka projekti raames soetatud pehmed istumispadjad, kuhu on mnus toetada. Esmaspevast neljapevani on avatud 3. korruse mngutuba, kus saab mngida erinevaid lauamnge, sh lauajalgpall ja jhoki. Septembris osalesid kik phi-kooli klassid petaja Krisli juhendamisel grupits, kus

  kasutati mttetahvlit, et arut-leda lhemalt meie kooli kesk-konna le, mis on hea, ja mida saaks paremini teha. Tulemu-sed on vlja pandud 1. korruse koridoris suurel mttetahvlil. Ka lauatenniselaud on jtku-valt oma endisel kohal 2. korrusel. Mngureeglid asuvad stendil ning reketeid-palle saab laenutada kooli kantseleist. Kui eelmisel aastal kisid meie pilased TORE koolitustel, siis nd on nad valmis tegutse-ma. Kirjutasime sellest prog-rammist lhemalt meie eelmise ppeaasta lehes (vt. kooliraa-matukogust). TORE on tugi-pilaste liikumine, mille ees-mrk on pakkuda igale pilase-le kindlustunnet ja abi spet-siaalse koolituse lbinud tugi-pilase nol. Meie koolist on koolituse lbinud Canny 9. kl, Sander ja Helina 11. kl. Kindlasti olete juba mrganud

  TORE-vante koridoride peal. TORE liikumist juhendavad sots.pedagoog Gairi ja p. Krisli. Praegu aitavad tugipilased lbi viia mnguvahetunde ja sel viisil end kaaspilastele rohkem nhtavamaks teha, et siis jrk-jrgult asuda oma philesande, tugipilaseks olemise, titmisele.

  Vahetunnitegevustest koolis

 • 4

  PETAJATE PEV PEVATEEMA

  petajate peva on alati vastu vetud suure hurraa ja heameelega. Enamik kahe-teistkmnendikke ootab seda sndmust kooliaasta algusest peale ja mida lhemale tota-tud pev juab, seda reva-maks muutub klassi hkkond.

  Siiski, seekordne petajate pev oli veidi erinev eelneva-test. Kuna meie 12. klass on nii pisike, sai hes klassis olla vaid 1 uus petaja. Ksk klas aga, et klassi ette peab astuma 2 petajat. Et meid, kogenematuid, siis klassis ra ei sdaks. Nii tulidki meile appi heteist-kmnendikud.

  p e t a j a t e p ev a korraldamine oli ks raskeimaid asju, mida olen pidanud tegema. Pikad pevad koolis, pluss htused plaanimi-sed ja korraldamine. Jube! Hea, et seda vaid kord elus tehakse.

  petajate pev algas juba kell 7:45. peta-jatele tuli ju vike maiustustenurk valmis teha. Hommikul katsi-me kpsiste, tee ning kohviga laua enne petajate saabumist.

  Meie n. reliikvia jrgnevatele 12. klassidele oli ks uus tava, mida koolis kasutama hakatak-se. Nimelt pidid petajad end 1. klassi lasteks riietama. Kuigi vhesed viitsisid korral-dust jrgida, olid need, kes

  seda teinud, vga mnus vaa-tepilt kigile. Eriline kiitus petaja Piret Hallikule, kes asja kige tsisemalt vttis.

  petajatele oli sel peval vlja meldud oma programm. Ka neil toimusid tunnid, kuid see-kord olid nemad koolipingis.

  Esimene tund mdus vim-las, kus kigi llatuseks vga paljud jalgpallist osa vtsid. Ainult direktoril, nagu igele p i l a s e l e k o h a n e , o l i petajate kallal natuke virise-da. Tema meelest polnud tund

  korralikult ette valmistatud. Eks Karolin ja Tarmo nitasid talle uute lesannetega koha ktte. Nagu igele petajale kohane.

  Teiseks tunniks anti meie kallitele pedagoogidele natuke puhkust. Nad saadeti petaja-te tuppa, kus laud oli kaetud mitmete, 12. klassi pilaste valmistatud hrgutistega. Laual oli 4 magusat kooki ja 2 vileivatorti. Lisaks veel erine-vaid kpsiseid. Kooke loomuli-kult kiideti ja palju neist alles ei jnud. Ainuke kriitika s-gitunni pihta oli see, et kohv ji lahjaks.

  Kolmas tund pani petajad natuke koolimeeleollu. Neile oli valmis meldud mng Kuldvillak. Teemad olid vga erinevad Ameerikast Eesti seltskonnani. Nagu tarkadele inimestele kombeks lks ka seal paaril korral tuliseks vaid-luseks. Eriti nitas oma vit-lusjanu loomulikult Mauri Randma. Kooli hrra, kes sai ka kige targema petaja tun-nistuse.

  Siis oligi aeg aktuse kes.

  Tegevus, mida planeerisime kll pikka aega, aga mille tule-muses me keegi eriti kindlad polnud. Aktuse juhid olid Karolin ja Marleen.

  Kadri Masso 12. kl

  O petaja,Teilon

  niiilusadriided

  seljas!1.kl