of 27/27
Strona 1 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl www.conrad.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 581821 Nazwa produktu Impaktor pneumatyczny Netter Vibration PKL 740/6 5 do 6 bar, siła uderzenia: 2,7 kg

Impaktor pneumatyczny Netter Vibration PKL · Netter GmbH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne i osobowe, jeżeli dokonano zmian technicznych na produkcie

 • View
  245

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Impaktor pneumatyczny Netter Vibration PKL · Netter GmbH nie ponosi jakiejkolwiek...

 • Strona 1 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  INSTRUKCJA OBSUGI

  Nr produktu 581821

  Nazwa produktu

  Impaktor pneumatyczny Netter Vibration PKL 740/6 5 do 6 bar, sia uderzenia: 2,7 kg

 • Strona 2 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Instrukcja montau i obsugi odbijaka pneumatycznego Netter serii "PKL"

  Listopad 2011

  Nr instrukcji obsugi 1156

  Strona 1/20

  Niniejsza instrukcja obsugi dotyczy: PKL 190

  PKL 450

  PKL 740

  PKL 2100

  Wana wskazwka:

  Przed rozpoczciem uytkowania odbijaka pneumatycznego Netter serii PKL naley uwanie

  przeczyta niniejsz instrukcj obsugi oraz zachowa j do pniejszego wykorzystania.

  Netter GmbH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za szkody materialne i osobowe,

  jeeli dokonano zmian technicznych na produkcie lub nie s przestrzegane wskazwki i

  przepisy zawarte w niniejszej instrukcji obsugi.

  Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa, jak np. do

  tumaczenia, dodruku i powielania instrukcji obsugi lub jej fragmentw, s zastrzeone.

  Netter GmbH

  Niemcy

  Szwajcaria

  www.NetterVibration.com

  Fritz Ullmann Strae 9

  Erlenweg 4

  55252 Mainz Kastel

  4310 Rheinfelden

  Tel. +49 6134 2901 0

  Tel. +41 61 8316200

  Fax +49 6134 2901 33

  Fax +41 61 8311291

  [email protected]

  [email protected] Polska

  Al. W. Korfantego 195 / 17

  40 153 Katowice

  Tel. +48 32 2050947

  [email protected]

  Faks

  +48 32 2051572

  Spis treci

  1 INFORMACJE OGLNE 3

  2 DANE TECHNICZNE 3

  3 BUDOWA I ZASADA DZIAANIA 6

  4 BEZPIECZESTWO 8

  5 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 10

  6 MONTA 10

  7 URUCHOMIENIE / EKSPLOATACJA 17

  8 KONSERWACJA / UTRZYMANIE 18

  mailto:[email protected]

 • Strona 3 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  9 USUWANIE ZAKCE 19

  10 CZCI ZAMIENNE 19

  11 ZACZNIK 20

  11.1 Akcesoria 20

  11.2 Utylizacja 20

  11.3 Zaczniki 20

  Zakres dostawy

  Skontrolowa opakowanie pod ktem ewentualnych uszkodze.

  W przypadku szkodze na opakowaniu sprawdzi zawarto pod ktem kompletnoci i

  ewentualnych uszkodze. W przypadku wystpienia uszkodze poinformowa spedytora.

  Porwna zakres dostawy z listem przewozowym.

  W niniejszej instrukcji obsugi zastosowano nastpujce oznaczenia zagroenia oraz

  informacyjne.

  Informacja o wanych procesach

  Ostrzeenie przed niebezpiecznym miejscem

  Wana wskazwka dotyczca procesw, na ktre naley zwrci szczegln uwag

  Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska

  Ostrzeenie przed lunymi czciami

  1 Informacje oglne

  Odbijaki pneumatyczne Netter serii PKL speniaj wymogi dyrektywy maszynowej WE

  2006/42/WE. Zastosowano zwaszcza normy DIN EN ISO 12100 cz 1 oraz 2.

  Odbijaki pneumatyczne wykonuj uderzenia o podoe. W zalenoci od typu wersji moe to

  by pyta udarowa lub powierzchnia, na ktrej PKL jest zamontowany.

  Oglnie znajduj one zastosowanie przy odbijaniu materiaw sypkich przylegajcych do

  cian zbiornikw (np. silosw, lejw, wylotw filtrw, przewodw rurowych i reaktorw) a

  take do cakowitego oprniania pojemnikw sucych do waenia.

  Su take do zapobiegania tworzeniu si nawisw, jeeli materia sypki zachowuje

  waciwoci przepywu.

  Stosowanie w przemyle spoywczym i strefach mokrych jest moliwe, jeeli przestrzegane

  s stosowne przepisy zakadowe obowizujce w danym zakadzie.

  Odbijaki mona uytkowa rwnie na zewntrz, w otoczeniu zapylonym, jednake nie w

  wodzie lub pod wod czy w innych cieczach.

  rodkiem napdzajcym jest czyste (filtrowane) powietrze sprone lub azot.

  2 Dane techniczne

  rodek napdzajcy

  Czyste (filtr 5 m, klasa 3) sprone powietrze lub azot

  Cinienie robocze

  Nie wolno przekracza ani stosowa mniejszych cinie roboczych ni podane.

  PKL 190/4: 3 bar do 5,2 bar

  PKL 190/6: 5 bar do 6,9 bar

  PKL 450/4: 3 bar do 5,2 bar

  PKL 450/6: 4,5 bar do 6,9 bar

 • Strona 4 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  PKL 740/3: 2,5 bar do 3,9 bar

  PKL 740/4: 3 bar do 5,1 bar

  PKL 740/5: 4 bar do 5,7 bar

  PKL 740/6: 5 bar do 6,9 bar

  PKL 2100/4: 3 bar do 4,5 bar

  PKL 2100/5: 4 bar do 6 bar

  Czstotliwo uderze

  Maksymalnie 10 uderze po sobie przy czstotliwoci uderze wynoszcej 15 uderze/min i

  180 uderze/h.

  Takiej serii uderze nie wolno przekracza.

  Smarowanie

  Po porozumieniu z wdroeniowcami Netter GmbH oraz przestrzeganiu wyznaczonych

  warunkw odbijaki mona eksploatowa bez smarowania.

  Temperatura otoczenia

  -20C do 60C

  Wersja HT: -20C do 160C

  Podczas eksploatacji naley przestrzega dopuszczalnych temperatur otoczenia.

  *) Wysokie cinienia robocze i temperatury s dozwolone tylko po wczeniejszym

  uzgodnieniu i uzyskaniu zgody na pimie wdroeniowcw Netter GmbH.

  Oznaczenie typu

  Oznaczenie typu odbijakw PKL zawiera dodatkowo /4, /5 lub /6. Liczby te odnosz si do

  optymalnego cinienia roboczego, tzn. PKL 190/4 osiga optymalne wyniki pracy przy

  cinieniu roboczym 4 bar.

  Rzeczywiste, ustawione na regulatorze, cinienie powietrza nie moe przekracza

  optymalnego cinienia roboczego o wicej ni 1 bar (cinienie maksymalne).

  W przypadku wersji ST naley ustawi przynajmniej optymalne cinienie robocze.

  Dla PKL 450/6 ST jest to 5,9 bar.

  Poziom cinienia akustycznego

  Poziom cinienia akustycznego PKL nieekranowanego, zamontowanego na blasze przekracza

  85 dB(A) (pojedynczy haas impulsowy).

  W zalenoci od serii uderze poziom cigego cinienia akustycznego jest niszy.

  Haas powodowany przez urzdzenie mona stumi poprzez zastosowanie okadziny (na

  zapytanie). Ma to sens tylko, jeeli izolowane s rwnie blachy, w ktre uderza odbijak (np.

  izolacje cieplne).

  Zamiast pyty udarowej ze stali mona zastosowa take pyt z elastomeru (na zapytanie).

  Pozwoli to na obnienie poziomu cinienia akustycznego o ok. 10 dB(A) (efekt motka

  gumowego).

  Przykad PKL 740

  Wersja /4 jest mocniejsza poniej 3 bar ni wersja /6 i dlatego jest odpowiednia do sieci z

  niskim cinieniem powietrza.

  Aby przesterowanie miao miejsce, w przypadku wersji z zestawem ST, zapewnione musi by

  cinienie minimalne wynoszce 4 bar wzgl. 6 bar.

 • Strona 5 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Typ Ciar

  toka

  Sia

  uderzenia*

  Optymalne

  cinienie

  robocze

  Zapotrzebowanie

  na

  powietrze/uderzenie

  przy optymalnym

  cinieniu

  Ciar

  czny

  Odpowiedni

  do gruboci

  cianek

  [kg] [kg] [bar] [litr wzorcowy] [kg] [mm]

  *Sia uderzenia odpowiada dziaaniu podanego ciaru, ktry spada z wysokoci 1 m.

  Odbijaki PKL mog by stosowane w otoczeniu zapylonym.

  Po porozumieniu z wdroeniowcami Netter GmbH oraz przestrzeganiu wyznaczonych

  warunkw odbijaki mona eksploatowa bez smarowania.

  Podczas projektowania naley pamita:

  Wszystkie PKL naley eksploatowa z zaworem 3/2-dronym.

  Automatyczna eksploatacja wymaga opcjonalnego sterowania, np. sterowanie czasem pracy i

  przerwami Netter AP 115.

  Wyjtki: PKL z zestawem ST (samosterowanie). W tym przypadku sterowanie odbywa si

  automatycznie. Seri uderze mona regulowa za pomoc dodatkowego dawika.

  Wymiary

  PKL 190

  PKL 450

  PKL 740 PKL 210

  3 Budowa i zasada dziaania

  Odbijak pneumatyczny jest pneumatycznym "motem".

  Powietrze sprone przedostaje si pod tok C i dociska go do jednej lub dwch spryn B.

  Podczas odpowietrzenia komora powietrzna pod tokiem nagle si oprnia.

  Tok (mot) uderza za pomoc spryny o pyt udarow E, ktra przekazuje dalej uderzenie F

  (wyjtek PKL 190), PKL 450 i PKL 740: tu tok uderza bezporednio).

  Powietrze ulatuje przez zawr szybkiego odpowietrzania A.

  Zamocowanie jest realizowane za pomoc konierza D z czterema rubami mocujcymi.

 • Strona 6 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Zestaw ST

  Zestaw ST czy komor toka z zaworem 3/2-dronym.

  Zawr 3/2-drony zostaje automatycznie przeczony, jeeli tok zwolni otwr sterujcy.

  Z zestawem ST PKL uderza stale, tak dugo jak wystpuje cinienie.

  Zestaw EE

  Zestaw EE redukuje poziom cinienia akustycznego i tworzy efekt motka gumowego.

  PKL 190 i PKL 450

  Odbijaki pneumatyczne PKL 190 i PKL 450 pracuj tylko po zmontowaniu, poniewa wtedy

  komora toka jest uszczelniona o-ringiem umieszczonym na powierzchni montaowej.

  Powietrze robocze naley podczy do P.

  Tok uderza bezporednio w powierzchni montaow. Prowadzenie powietrza jest

  zintegrowane z obudow.

  Dodatkowy zawr 3/2-drony jest konieczny, jeeli zawr sterowniczy (zapewniany we

  wasnym zakresie) znajduje si dalej ni 15 m od PKL.

  Do zamocowania PKL 450 zaleca si zestaw tumicy NBS 450 (nie wchodzi w zakres

  dostawy). Patrz instrukcja montau zestawu tumicego NBS 450.

  Zestaw EE do PKL 190 i PKL 450

  Pytka dystansowa, ktra zawiera wymienny elastomer i o-ring, jest montowana pomidzy

  pyt podstawow a powierzchni mocowania. Patrz instrukcja montau zestawu EE

  PKL 740

  Odbijaki pneumatyczne PKL 740 pracuj tylko po zmontowaniu, poniewa wtedy komora

  toka jest uszczelniona o-ringiem umieszczonym na powierzchni montaowej.

  Powietrze robocze naley podczy do P.

  Tok uderza bezporednio w powierzchni montaow. Prowadzenie powietrza jest

  zintegrowane z obudow.

 • Strona 7 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  W gowicy zaworu odbijaka PKL 740 znajduje si zawr szybkiego odpowietrzania i zawr

  3/2-drony. Dlatego zakadowy zawr sterowniczy moe znajdowa si w dowolnej

  odlegoci od PKL 740.

  Powietrze sterujce naley podczy z boku do Z.

  S jest wylotem powietrza sucym do odpowietrzania, na ktry nakada si tumik.

  Zestaw ST do PKL 740

  Zestaw ST czy przycze sterownicze z komor toka Y-Z. Odbijak pracuje tak dugo, jak w

  S jest powietrze (P jest odpowietrzeniem).

  W takim przypadku wymagane jest tylko jedno doprowadzenie powietrza do S.

  Patrz instrukcja montau zestawu ST.

  Uwaga:

  W przypadku stosowania samosterowania ST podczenie powietrza odbywa si do S

  ("normalnie otwarte"). Tumik naley przykrci do przycza P.

  Zestaw EE do PKL 740

  Pytka dystansowa, ktra zawiera wymienny elastomer i o-ring, jest montowana pomidzy

  pyt podstawow a powierzchni mocowania. Patrz instrukcja montau zestawu EE.

  Zestaw ST do PKL 190 i PKL 450

 • Strona 8 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  W takim przypadku wymagany jest tylko jeden zawr powietrza 3/2-drony z

  doprowadzeniem powietrza do P.

  Zestaw ST czy przycze sterownicze z komor toka.

  Powietrze robocze podcza si do P, a powietrze sterujce z boku do Z.

  S jest wylotem powietrza sucym do odpowietrzania, na ktry nakada si tumik. Odbijak

  pracuje tak dugo, jak w P jest powietrze. Patrz instrukcja montau zestawu ST.

  Schematy pocze, patrz rozdzia 6 "Monta".

  PKL 190 z zestawem ST mocuje si najpierw za pomoc zestawu mocujcego NBS 190,

  nastpnie wykonuje si monta dolnego zcza rubowego ST.

  PKL 450 z zestawem ST mocuje si najpierw za pomoc zestawu tumicego NBS 450,

  nastpnie wykonuje si monta dolnego zcza rubowego ST.

  PKL 2100

  Tok uderza o pyt udarow 24. Prowadzenie powietrza jest zintegrowane z obudow.

  Powietrze sprone uchodzi na zewntrz przez otwr odpowietrzajcy.

  Obudowa jest osadzona w sposb zaizolowany przed uderzeniem (piercie tumicy) w

  wymiennej pycie konierzowej i jest uszczelniona za pomoc pyty udarowej 24 (stal lub

  elastomer).

 • Strona 9 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Dodatkowy zawr 3/2-drony jest konieczny, jeeli zawr sterowniczy (zapewniany we

  wasnym zakresie) znajduje si dalej ni 15 m od PKL.

  Zestaw EE do PKL 2100:

  Udarowa pyta elastomerowa, ktra zawiera o-ring, jest montowana w miejscu udarowej pyty

  stalowej 24.

  PKL 2100 naley zawsze montowa z pyt udarow 24 i pyt tumic 26.

  PKL 2100 ST

  Sterowanie ST czy przycze sterownicze z komor toka, ktra jest zintegrowana z PKL.

  4 Bezpieczestwo

  Odbijaki PKL wykorzystuj sprone powietrze.

 • Strona 10 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Naley upewni si, czy podczas montau wyczone zostao sprone powietrze. Przed

  rozpoczciem wszelkich prac na odbijaku i przewodach doprowadzajcych naley odczy

  wszystkie przewody doprowadzajce (rozczy szybkozcze).

  Przed uruchomieniem przewody gitkie musz by poczone trwale.

  W bdcy pod cinieniem, jeli si poluzuje, moe spowodowa obraenia ciaa.

  Odbijaki PKL 190, PKL 450 i PKL 740 s otwarte po stronie wykonywanych uderze.

  Podczas montau naley zwrci na to uwag, aby tok pozostawa w obudowie!

  Odbijak, czci konstrukcji oraz przycza powietrza mog poluzowa si w wyniku wibracji.

  Spadajce czci mog doprowadzi do szkd osobowych i materialnych.

  Naley zastosowa zabezpieczenia rub i/lub Loctite lub inny podobny rodek. Poczenia

  rubowe i przycza powietrza naley skontrolowa po 1 godzinie czasu pracy, a pniej

  regularnie (zasadniczo raz w miesicu) i ewentualnie docign.

  Do zamocowania odbijaka PKL 190 i PKL 740 zalecamy stosowanie zestaww mocujcych

  NBS.

  Odbijaki PKL 450 naley zawsze montowa z zestawem tumicym.

  W krytycznych sytuacjach montaowych naley zastosowa zabezpieczenie pod postaci

  obejmy i liny stalowej.

 • Strona 11 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  W pobliu odbijaka lub w pobliu konstrukcji poczonych z odbijakiem poziom haasu moe

  przekroczy 85 dB(A). W przypadku pracy w strefie haasu naley stosowa ochron suchu,

  jeeli haas przekracza 85 dB(A).

  rodek napdzajcy

  Czyste (filtr 5 m, klasa 3) sprone powietrze lub azot

  Cinienie robocze

  Nie wolno przekracza ani stosowa mniejszych cinie roboczych ni podane.

  PKL 190/4: 3 bar do 5,2 bar

  PKL 190/6: 5 bar do 6,9 bar

  PKL 450/4: 3 bar do 5,2 bar

  PKL 450/6: 4,5 bar do 6,9 bar

  PKL 740/3: 2,5 bar do 3,9 bar

  PKL 740/4: 3 bar do 5,1 bar

  PKL 740/5: 4 bar do 5,7 bar

  PKL 740/6: 5 bar do 6,9 bar

  PKL 2100/4: 3 bar do 4,5 bar

  PKL 2100/5: 4 bar do 6 bar

  Smarowanie

  Po porozumieniu z wdroeniowcami Netter GmbH oraz przestrzeganiu wyznaczonych

  warunkw odbijaki mona eksploatowa bez smarowania.

  Czstotliwo uderze PKL

  Maksymalnie 10 uderze po sobie przy czstotliwoci uderze wynoszcej 15 uderze/min i

  180 uderze/h.

  Takiej serii uderze nie wolno przekracza.

  Temperatura otoczenia

  -20C do 60C

  Wersja HT: -20C do 160C

  Podczas eksploatacji naley przestrzega dopuszczalnych temperatur otoczenia.

  *) Wysokie cinienia robocze i temperatury s dozwolone tylko po wczeniejszym

  uzgodnieniu i uzyskaniu zgody na pimie wdroeniowcw Netter GmbH.

  Zmiany

  Zmiany techniczne na urzdzeniach mog zmienia waciwoci odbijakw pneumatycznych

  lub zniszczy urzdzenia i doprowadzi do wyganicia wszelkich roszcze.

  5 Transport i magazynowanie

 • Strona 12 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Skontrolowa opakowanie pod ktem ewentualnych uszkodze.

  W przypadku szkodze na opakowaniu sprawdzi zawarto pod ktem kompletnoci i

  ewentualnych uszkodze. W przypadku wystpienia uszkodze poinformowa spedytora.

  Urzdzenia s spakowane w stanie gotowym do montau. Oznakowanie znajduje si na

  odbijaku.

  Akcesoria i elementy doczepiane, jeeli nie ustalono inaczej, s dostarczane osobno. Nie

  obowizuj adne specjalne warunki transportu.

  Skadowanie powinno odbywa si w suchym i czystym otoczeniu.

  Odbijaki PKL naley nasmarowa olejem w przypadku ponownego magazynowania: olej

  maszynowy wprowadzi w otwr powietrza i na krtko wczy PKL.

  PKL 190, PKL 450 i PKL 740 przykrci w celu uruchomienia lub zamocowa na pycie.

  Pyta udarowa musi by woona. Stosowa ochron suchu.

  Temperatura przechowywania musi mieci si w zakresie od -40C do+60C. (nie dotyczy to

  temperatury roboczej, patrz rozdz. 4 BEZPIECZESTWO, "Dopuszczalne warunki

  robocze").

  6 Monta

  Naley upewni si, czy podczas montau lub podczas wykonywania wszystkich innych prac

  na odbijaku oraz na przewodach doprowadzajcych wyczone zostao sprone powietrze.

  Odbijaki PKL 190, PKL 450 i PKL 740 s otwarte po stronie wykonywanych uderze.

  Podczas montau naley zwrci na to uwag, aby tok pozostawa w obudowie!

  Monta odbijaka

  Odbijaki serii PKL 450 montowa z zestawem tumicym NBS 450 zgodnie z instrukcj

  montau!

  Zestaw tumicy nie wchodzi w zakres dostawy.

  Odbijak serii PKL 2100 naley zawsze montowa z pyt udarow i pyt tumic

  (wchodzi w zakres dostawy)!

  Odbijaki PKL przykrca si na rwne profile usztywniajce lub konsole spawane (+- 0,3 mm

  rwnoci). Odpowiednie konsole przyspawane (patrz rysunek obok) mona zamwi w

  NetterVibration (patrz zacznik).

  Naley pamita, e w przypadku serii PKL 190, PKL 450 i PKL 740 odbijak jest otwarty na

  dole i moe pracowa dopiero, gdy zosta zamontowany na rwnej powierzchni.

 • Strona 13 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Pyt nie wolno przyspawa bezporednio do blachy konstrukcji, poniewa s one za sztywne.

  Naley zastosowa warstw poredni o gruboci 1,5 x grubo blachy (przykad A).

  Zwaszcza w wersji mocowania A moe doj do zamania rub, ktre w przeciwiestwie do

  wersji B, s trudne do wymiany.

  NetterVibration dostarcza na zamwienie zestawy montaowe (ruby, spryny, odpowiednie

  podkadki).

  Ju podczas montau naley pamita:

  Podczas eksploatacji nie wolno przekracza dopuszczalnego zakresu temperatur, patrz rozdz.

  4, "Bezpieczestwo". Wersje przeznaczone do innych zakresw temperatur dostpne s na

  zapytanie.

  Naley stosowa nakrtki samozabezpieczajce przed poluzowaniem si lub pynny rodek

  zabezpieczajcy np. Loctite 270. Naley zabezpieczy take przewody doprowadzajce

  powietrze za pomoc odpowiednich rodkw.

  Stosowa momenty dokrcajce zgodnie z ponisz tabel.

  Wysze momenty dokrcajce mog doprowadzi do zamania ruby lub wyrwania gwintu.

  Nieprawidowe poczenia rubowe mog powodowa poluzowanie si urzdzenia w wyniku

  wibracji. Skutkiem czego mog by szkody osobowe i materialne!

  Zalecane, rednie momenty dokrcajce dla rub klasy wytrzymaoci 8.8 na obudowach PKL

  (ruby w stanie dostawy, nie smarowane ani nie olejone dodatkowo)

  Typ Gwint/wzr otworu (MM) Moment dokrcajcy

  PKL 190 M 10 / 90 51 Nm

  PKL 450 montowa z zestawem tumicym NBS 450 zgodnie z instrukcj montau

  PKL 740 M 12 / 50 x 100 87 Nm

 • Strona 14 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  PKL 2100 M 12 / 152 87 Nm

  Momenty dokrcajce zestaww mocujcych serii NBS, ze sprynami rubowymi lub

  elastomerowymi, s mniejsze.

  Naley przestrzega informacji i zalece dostarczonych wraz z danymi akcesoriami.

  Standardowa instalacja PKL

  W przypadku wszystkich instalacji zaleca si zastosowanie zaworu kulkowego 1 sucego do

  zamykania przewodu gwnego oraz jednostki przygotowania powietrza 2.

  Jednostka przygotowania powietrza powinna skada si z filtra, regulatora i w miar

  moliwoci take ze smarownicy mgowej.

  Aby osign optymaln wydajno, zaleca si zasadniczo PKL z zamontowanym na

  odbijaku zaworem powietrza 3/2-dronym (w przypadku PKL 740 zintegrowany w gowicy

  zaworu).

  Czstotliwo uderze

  Nie wolno przekracza dopuszczalnej serii uderze.

  Instalacje standardowe dla PKL 190 i PKL 450

  Naley zastosowa zawr 3/2-drony 3 sucy do regulacji.

  Uderzenie ma miejsce podczas odpowietrzania.

  Seria uderze jest okrelana za pomoc sterowania czasem pracy i przerwami Netter AP 115

  4. Dostpne s sterowania elektryczne i pneumatyczne.

  Zawr 3/2-drony 3 mona zainstalowa w wikszej odlegoci (do maks. 15 m).

  W przypadku wszystkich instalacji zaleca si zastosowanie zaworu zamykajcego 1 sucego

  do zamykania przewodu gwnego oraz jednostki przygotowania powietrza 2.

  Jednostka przygotowania powietrza 2 powinna skada si z filtra, regulatora i w miar

  moliwoci take ze smarownicy mgowej.

  Odbijaki mog by eksploatowane bez oleju, zaleca si zwaszcza stosowanie oleju

  mgiekowego; ze wzgldu na mniejsze tarcie dziaanie jest lepsze przy powietrzu spronym

  z olejem mgiekowym. Wystarczajca jest najmniejsza moliwa do ustawienia ilo oleju.

  Standardowa instalacja PKL 190 i PKL 450

 • Strona 15 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Moliwe jest eksploatowanie kilku odbijakw rwnolegle za pomoc jednego sterowania i

  jednego zaworu.

  Pojedyncze zawory umoliwiaj przeprowadzenie osobnego biegu prbnego, jeeli moliwe

  jest rczne uruchomienie awaryjne.

  Zawr 3/2-drony 3 mona zainstalowa take w wikszej odlegoci > 15 m, jeeli zastosuje

  si dodatkowy zawr powietrza 3/2-drony 9.

  Instalacje PKL 190 i PKL 450 z zestawem ST

  Z zestawem ST PKL uderza tak dugo, jak wystpuje cinienie.

  Przy tym PKL moe osign czstotliwo uderze wynoszc ok. jedno uderzenie/sekund.

  Maksymalna seria uderze musi zosta zredukowana do dopuszczalnej serii uderze (np. za

  pomoc zintegrowanego z przewodem doprowadzajcym zaworu dawicego 6).

  PKL wyposaony w sterowanie ST 7 moe by eksploatowany z zaworem 2-, 3- lub 4-

  dronym 3, take jeeli jest on zamontowany w wikszej odlegoci (do 50 m).

  Zawr ST 9 naley jednak zainstalowa bezporednio przy lub na PKL.

 • Strona 16 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Jeeli zawr do sterowania ST nie bdzie zamontowany bezporednio na PKL, przewd

  czcy zawr -> PKL moe posiada tylko niewielk objto (do 0,5, NW 4), poniewa

  inaczej tok sterujcy w urzdzeniu bdzie porusza si za wolno i nie znajdzie si w

  uszczelniajcym pooeniu kocowym.

  Niezbdny do tego rodzaju sterowania zestaw ST moe by dostarczony na yczenie w stanie

  gotowym do montau.

  PKL 450 z zestawem ST mocuje si najpierw za pomoc zestawu tumicego NBS 450,

  nastpnie wykonuje si monta dolnego zcza rubowego ST.

  PKL 450 ST uderzaj w przypadku takiej instalacji tak dugo, jak trwa ustawiony na AP 115 4

  czas pracy.

 • Strona 17 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Tok dociskany do spryny zwalnia otwr sterujcy, w wyniku czego poprzez obejcie 7

  odpowietrzony zostaje zawr 9 i wywoane zostanie uderzenie.

  Nastpnie zawr otwiera si i aduje PKL.

  PKL 190 ST uderza w przypadku takiej instalacji tak dugo, jak trwa ustawiony na AP 115 4

  czas pracy.

  Dugo wa (2L), pomidzy dawikiem 6 a zaworem 3/2-dronym 3, musi by przynajmniej

  dwa razy dusza ni dugo wa (L) pomidzy zaworem 3/2-dronym 3 i PKL 190.

  2L = 2 L

  Zalecamy dla L dugo wa wynoszc 1 m.

  Czstotliwo uderze

  Nie wolno przekracza dopuszczalnej serii uderze.

  Standardowa instalacja PKL 740

  W przypadku PKL 740 zawr powietrza 3/2-drony jest ju zintegrowany. Sterowanie

  kilkoma PKL, ktre s uruchamiane rwnolegle, zostao zaprezentowane na rysunku.

  Instalacje PKL 740 z zestawem ST

  Zestaw ST7 czy przycze sterownicze na zaworze z przyczem na obudowie. Tok

  reguluje si samodzielnie tak dugo, jak wystpuje powietrze o wystarczajcym cinieniu.

  Seri uderze mona ustawi za pomoc dawika 6 pomidzy zaworem uruchamiajcym 5

  2/2-dronym lub 3/2-dronym.

  W przypadku uycia sterowania czasem pracy i przerwami Netter AP 115 4 PKL uderza w

  czasie roboczym wielokrotnie.

 • Strona 18 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Jeeli PKL 740 jest wyposaony w zestaw ST, wtedy bez sterowania lub zegara taktujcego

  moe by on sprzony z inn funkcj. Rysunek obok pokazuje sprzenie z cylindrem

  otwierajcym 8 pojemnika do waenia. Teraz odbijak jest unieruchomiony. Podczas

  otwierania uderza on z ustawionym na dawiku taktem tak dugo, jak otwarta jest klapa.

  Instalacje standardowe dla PKL 2100

  Na zaworze 3/2-dronym powietrza 9 zawsze wystpuje powietrze gwne. Przewd

  sterowniczy od zakadowego zaworu uruchamiajcego 3 do odbijaka moe by bardzo dugi

  (np. 50 m).

 • Strona 19 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  W przypadku duszych przewodw sterowniczych i doprowadzajcych czas adowania

  odbijaka wynosi kilka sekund. Na AP 115 4, w przypadku dugich przewodw powietrznych

  (np. 50 m), naley ustawi czas pracy i przerwy wynoszcy minimum 5 sekund. W przypadku

  krtszych przewodw czasy te mog by odpowiednio zredukowane, np. do 2-3 sekund.

  Jeeli te wersje bd stosowane bez zamontowanego zaworu powietrza, zawr sterowniczy 3

  moe znajdowa si w odlegoci maksymalnie 15 m od PKL i musi mie szeroko

  znamionow minimum 6 mm, take dla odpowietrzenia, inaczej dojdzie do spadku

  wydajnoci.

  Zawr elektromagnetyczny 3/2-drony 3 jest uruchamiany za pomoc AP 115 4, sterowania

  PLC itp. Czas pracy (adowanie) powinien wynosi minimum 1-2 sekundy przy odlegoci 2

  m zaworu do PKL. Uderzenie odbywa si na koniec czasu adowania, kiedy nastpuje

  odpowietrzenie zaworu uruchamiajcego.

  Instalacja PKL 2100 ze sterowaniem ST

 • Strona 20 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  PKL uderza w przypadku takiej instalacji tak dugo, jak trwa ustawiony na AP 115 4 czas

  pracy.

  Tok reguluje si samodzielnie tak dugo, jak wystpuje powietrze o wystarczajcym

  cinieniu.

  Seri uderze mona ustawi za pomoc dawika 6.

  Zalecane przekroje dla zaworw i przewodw gitkich:

  PKL 190:

  Przewody sterownicze, zawory sterownicze: NW 6 x 1

  Powietrze gwne: NW 6 x 1

  PKL 450:

  Przewody sterownicze, zawory sterownicze: NW 6 x 1

  Powietrze gwne: NW 6 x 1

  PKL 740:

  Przewody sterownicze, zawory sterownicze: NW 6 x 1

  Powietrze gwne: NW 6 x 1

  PKL 2100:

  Przewody sterownicze, zawory sterownicze: NW 6 x 1

  Powietrze gwne: NW 6 x 1

  Do czenia zaworu sterowniczego z PKL 190 i PKL 450 stosowa NW 6 (maks. 15 m).

  W przypadku uruchamiania kilku PKL 190 lub PKL 450 cakowita dugo wynosi maks. 50

  m (rysunek na stronie 14).

  Lista kontrolna dotyczca montau:

  1) Przestrzega spodziewanej temperatury roboczej.

 • Strona 21 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  2) PKL 450 montowa z zestawem tumicym.

  3) PKL 2100 montowa z pyt udarow i pyt tumic.

  4) Zabezpieczy ruby mocujce.

  5) Zamontowa zesp przygotowania powietrza (filtr, ewentualnie regulator), zawr oraz

  przewd doprowadzajcy.

  6) Czy zabezpieczono ruby mocujce? Sprawdzi! Czy przyklejono przewody

  doprowadzajce powietrze? Sprawdzi!

  7) Czy przestrzegane s informacje dotyczce dugoci wy i rednic znamionowych?

  8) Czy zabezpieczono urzdzenie przed upadkiem?

  7 Uruchomienie / eksploatacja

  Do odbijakw PKL zaleca si stosowanie naoliwionego powietrza spronego:

  Smarownic mgow napeni olejem przeznaczonym do spronego powietrza, klasa

  lepkoci ISO zgodnie z DIN 51519, VG 5 do VG 15.

  Zalecamy: Klber AIRPRESS 15" do temperatur do 60C.

  Podczas dobierania smarownicy naley pamita, e zuycie powietrza przez PKL jest bardzo

  niskie. Wybr smarownicy zaley od tego, ile odbijakw bdzie uruchamianych jednoczenie.

  Zaleca si urzdzenia wyposaone w przycze 1/8" i 1/4". Wiksze urzdzenia mog

  ewentualnie nie wczy si.

  Ustawi najmniejsz z moliwych ilo kropli.

  Uwaga:

  Ilo kropli ustawi podczas pracy urzdzenia.

  Dopiero po ustawieniu i prawidowym dziaaniu smarownicy mgowej urzdzenie jest gotowe

  do pracy.

  Regulacja siy uderzenia:

  Si uderzenia mona obniy poprzez zredukowanie cinienia (wyjtek stanowi zestaw ST).

  Zmniejszenie dopywu powietrza (poprzez dawik, zawr odcinajcy itp.) nie redukuje siy

  uderzenia, tylko opnia czas adowania.

  Regulacja czstotliwoci uderze:

  Regulacja czstotliwoci uderze musi odbywa si za pomoc zewntrznego sterowania przy

  pomocy zaworu 3/2-dronego oraz sterowania czasem pracy Netter AP 115.

  Wyjtki: PKL z zestawem ST.

 • Strona 22 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Czstotliwo uderze

  Maksymalnie 10 uderze po sobie przy czstotliwoci uderze wynoszcej 15 uderze/min i

  180 uderze/h.

  Takiej serii uderze nie wolno przekracza.

  Lista kontrolna dotyczca uruchomienia:

  1) Jeli wystpuje, ustawi smarownic mgow.

  2) Przed ustawieniem spronego powietrza sprawdzi poczenia przewodw gitkich.

  3) Jeeli konieczne, ustawi si uderzenia na regulatorze cinienia (nie dotyczy, jeeli

  zainstalowano zestaw ST).

  4) Jeeli zainstalowano zestaw ST, czstotliwo mona regulowa za pomoc dawika. Nie

  ustawia na szybsz ni to konieczne (czas przestoju, obcienie haasem).

  5) Po godzinie pracy dokrci wzgl. skontrolowa ruby mocujce i przewody spronego

  powietrza. Pniej kontrolowa i w razie potrzeby dokrca ruby mocujce i przewody

  spronego powietrza regularnie (z reguy raz w miesicu).

  8 Konserwacja / utrzymanie

  Podczas konserwacji urzdzenia naley przestrzega wskazwek dotyczcych bezpieczestwa

  podanych w rozdziale 4.

  Przed kad czynnoci zwizan z kontrol lub konserwacj wyczy sprone powietrze i

  zabezpieczy przed niezamierzonym wczeniem!

  Medium napdzajce musi by czyste (filtr 5 m, klasa 3).

  Niefiltrowane sprone powietrze prowadzi do wikszego zuywania si, do zapchania

  tumika i kompletnej awarii odbijaka.

  Przedziay czasowe konserwacji ulegaj skrceniu.

  Zalecamy uycie filtra

  Nastpujce prace zwizane z konserwacj naley wykonywa regularnie - najlepiej raz w

  miesicu - zajmuje si tym personel fachowy:

 • Strona 23 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  a) Kontrola pocze rubowych

  b) Kontrola przewodw doprowadzajcych powietrze wraz z zaczon przed nimi jednostk

  przygotowania powietrza

  c) Kontrola tumikw

  d) W przypadku uywania smarownicy mgowej upewni si, czy take i ona pracuje

  prawidowo (Czy ubywa oleju? Ilo kropli/h?). Uzupeni olej.

  e) Jeli zachodzi taka konieczno oczyci filtr, oczyci wkad filtra (wymy), wymieni

  wkad filtra

  f) Sprawdzi liczb cakowit uderze.

  Czstotliwo wykonywania konserwacji zaley zasadniczo od czasu trwania eksploatacji

  oraz czystoci medium napdzajcego. Zwaszcza w przypadku urzdze napdzanych

  wolnym od oleju i/lub suchym powietrzem spronym, w wyniku wikszego cierania si,

  moe powstawa osad, ktry spowalnia dziaanie.

  Jeeli taki stan zostanie stwierdzony (utrata wydajnoci, ewentualnie nawet zatrzymanie

  pracy), naley oczyci odbijaki i ewentualnie wymieni uszczelki i piercienie prowadzce.

  Przedziay czasowe konserwacji ulegaj skrceniu.

  Czyszczenie odbijaka:

  W celu oczyszczenia odbijaka naley zdemontowa tok i go oczyci. W przypadku zuycia

  naley wymieni uszczelk toka i piercienie prowadzce. Do zamontowania toka niezbdne

  jest specjalne narzdzie (dostpne na zapytanie).

  Konserwacj, naprawy i remont kapitalny moe wykona take NetterVibration.

  Najpniej po 5000000 uderze naley wykona remont kapitalny, podczas ktrego naley

  wymieni wszystkie uszczelki i piercienie prowadzce.

  9 Usuwanie zakce

  Zakcenie Moliwa przyczyna Szukanie bdu Pomoc

  Nie dziaa Zabrudzony tumik

  Nieprawidowe

  dziaanie zaworu i

  sterowania

  Tumik na PKL 740 i

  zaworze 3/2-

  dronym

  Sprawdzi odbijak

  bez zaworu i

  sterowania. W tym

  celu zamocowa

  odbijak z pyt

  tumic na pycie.

  Zaadowa za

  pomoc

  cinieniowego

  przewodu gitkiego

  nasunitego na tulej.

  Dobrze przytrzyma

  w i zdj.

  Odbijak musi

  wykona uderzenie.

  Oczyci tumik na

  zaworze i

  urzdzeniu.

  Sprawdzi i

  ewentualnie

  wymieni zawr 3/2-

  drony i sterowanie.

 • Strona 24 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Zasilanie w sprone

  powietrze

  Zabrudzenie na

  urzdzeniu lub

  zaworze

  W przypadku wersji

  z zestawem ST: czy

  cinienie jest

  wystarczajce?

  Sprawdzi rcznie

  dziaanie odbijaka

  (patrz powyej).

  Sprawdzi stopie

  zanieczyszczenia

  zaworu sterujcego

  Ustawi cinienie

  robocze

  Oczyci, naoliwi

  tok, oczyci zawr

  sterujcy, sprawdzi

  dziaanie.

  Bez funkcji z

  przeciekiem na grze

  Zuycie

  Oglne zuycie

  Sprawdzi uszczelki

  toka bijcego i

  sterujcego PKL 190

  i PKL 450.

  Czy obudowa i rura

  zaworu s zuyte?

  Wymieni uszczelki

  na obu tokach.

  Wymieni stosowne

  czci i uszczelki.

  Bez funkcji z

  zestawem ST,

  przeciek na grze

  Zawr ST jest

  oddalony za bardzo,

  tok sterujcy

  porusza si za wolno

  i nie zamyka.

  Sprawdzi dziaanie

  bez zaworu ST: w

  tym celu u gry

  wkrci tulej,

  wkrci zalepk i

  sprawdzi dziaanie

  PKL 450.

  Zwrci uwag na

  maks. dugo

  przewodu gitkiego i

  znamionow

  szeroko.

  Sabe uderzenie

  Zasilanie w sprone

  powietrze

  Zabrudzenie

  Zuycie, przeciek

  Sprawdzi cinienie

  Kontrola, patrz

  powyej

  Ustawi cinienie

  Oczyci

  poszczeglne czci

  Wymieni uszczelki

  10 Czci zamienne

  Zamawiajc czci prosimy poda nastpujce dane:

  1. Zamawiana ilo

  2. Opis i pooenie czci zamiennej

  3. Typ urzdzenia

  11 Zacznik

  11.1 Akcesoria

  Do odbijakw PKL dostpne s (na zapytanie) nastpujce akcesoria:

 • Strona 25 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  Opis Uwaga

  Zestaw ST

  Materia przewodu gitkiego i poczenia

  rubowe

  Rozdzielacze

  Zawory dawice

  Jednostki przygotowania powietrza

  Sterowania czasem pracy i przerwami Netter

  Konsole przyspawane

  Redukcja haasu

  Zawieszenie zabezpieczajce

  Wersje specjalne:

  W przypadku stosowania tego sterowania

  naley zachowa pomidzy poszczeglnymi

  seriami uderze odpowiednio dugie przerwy

  (patrz rozdz. 6).

  Do doprowadzania powietrza (powietrze

  sprone, sterujce), w rnych jakociach i

  wymiarach.

  Elektryczne, pneumatyczne, rczne

  Do sterowania taktem przy PKL z zestawem

  ST

  Filtry, regulatory z manometrami,

  smarownice mgowe

  Sterowania elektryczne (rwnie do napi

  specjalnych) i pneumatyczne.

  Do zbiornikw okrgych i prostoktnych,

  take do stosowania na zbiornikach

  izolowanych, lejach itp. Uchwyty prniowe,

  szybkozcza

  Do szybkiego przemieszczania na

  zbiornikach itp.

  Kopaki, osony, zestaw EE.

  Obejma z lin stalow i karabiczykiem

  (patrz rozdz. 4).

  Konierze o innych wymiarach za dopat,

  wersje przeznaczone do wysokich temperatur

  oraz pozostae informacje na zapytanie.

  11.2 Utylizacja

  Czci naley zutylizowa zgodnie z przepisami i podziaem na poszczeglne materiay.

  Specyfikacje materiaw:

  PKL 190 PKL 450 PKL 740 PKL 2100

  Stal szlachetna Tarcza

  wierzchnia,

  nakrtka

  zabezpieczajca,

  nakrtka

 • Strona 26 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  kontrujca

  Stal Tok, spryny

  naciskowe

  Tok, spryny

  naciskowe

  Tok, spryny

  naciskowe

  Obudowa,

  pokrywa,

  konierz, pyta

  udarowa, rura

  zaworu, bijak,

  spryny

  naciskowe,

  nakrtka

  oczkowa, ruby

  toku

  Aluminium Obudowa, tok

  sterujcy

  Obudowa, tok

  sterujcy

  Obudowa Tok sterujcy

  PTFE, PU,

  VITON, UBR

  Prowadzenie

  spryny,

  piercie

  zderzaka,

  uszczelki

  Pokrywa,

  uszczelki

  Pokrywa,

  uszczelki,

  membrana

  Uszczelki,

  piercienie

  tumice, pyty

  tumice

  Zawory: mosidz, niklowany

  Wszystkie urzdzenia mona zutylizowa za porednictwem Netter GmbH.

  Aktualne ceny utylizacji dostpne s na zapytanie

 • Strona 27 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Knianina 12, 31-637 Krakw, Polska

  Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

  www.conrad.pl

  11.3 Zaczniki

  Zacznik(i):

  Deklaracja wczenia

  Inne informacje dostpne na zamwienie:

  Prospekt nr 27 (PKL)