Implementatie e-learning in het ZOL - ?· Samen met Givi: uittekenen architectuur ( LMS schema ) •…

Embed Size (px)

Text of Implementatie e-learning in het ZOL - ?· Samen met Givi: uittekenen architectuur ( LMS schema )...

Click to add title

Click to add subtitle

Implementatie e-learning in het ZOL26 juni 2017

Sylvain Haekens

Hoofd dienst Opleiding & Ontwikkeling ZOL

Implementatie e-learning in het ZOL

1. Voorstelling Ziekenhuis Oost Limburg

2. Visie op leren

3. Stappenplan implementatie e-learning

4. Mijn dossier

5. E-learning catalogus medewerkers

6. Integratie van leervormen: voorbeelden

a. Dienst neonatale intensieve zorgen

b. Elektronisch patintendossier

c. Onthaal nieuwe medewerkers

7. E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren

8. Aandachtspunten voor nabije toekomst

1.Voorstelling Ziekenhuis Oost - Limburg

Fusieziekenhuis sinds 1996: OCMW Sint-Jan ziekenhuis (Genk), vzw Sint-Barbara ziekenhuis (Lanaken) en vzw Andr-Dumont (Waterschei)

Huidige cijfergegevens:

811 bedden

3100 medewerkers

300 artsen, assistenten

In 1998 gekozen voor n centrale dienst Opleiding en Ontwikkeling: focus

alle medewerkers: administratief, technisch, verplegend, verzorgend en paramedisch

geneesheer-specialisten en huisartsen ( afstemming medisch directeur )

brede gentegreerde visie op leren en ontwikkelen

centrale en transparante budgetopvolging

2.Visie op leren

Leren kan op verschillende manieren. Leervorm is afhankelijk van leerdoel, grootte van de groep, snelheid en frequentie waarmee info overgedragen moet worden

1. Interne vorming: infonamiddag, training on the job

2. Externe vorming: studiedag, cursusreeks

3. E learning

4. Simulatieonderwijs

5. Zelfstudie

6. Video-onderwijs

7. Vaardigheidstrainingen

8. Blended learning: combinatie van leervormen

9.

3. Stappenplan implementatie e-learning

Voorjaar 2013

Overtuigen management & directie:

e-learning is een tool met toegevoegde waarde voor het Ziekenhuis Oost Limburg

Link met HRM loslaten; niet alleen focussen op leren, ontwikkelen , voordelen voor het ziekenhuis benadrukken

Opstellen financieel plaatje: software, LMS, e-learning developer

Najaar 2013

Informatie verzamelen voor het opstellen van een lastenboek; visie en plan van aanpak verwoorden.

27/03/2014

Publicatie lastenboek: focus

Software om e-learnings te maken

Learning management system voor beheer van alle vormingsactiviteiten die via diverse leervormen aangeboden worden, niet alleen e-learning

Juli 2014

Opstellen functieprofiel e-learning developer en plaatsen vacature: focus

Didactische achtergrond

Technische / ICT achtergrond

Juli 2014

Heterogene werkgroep formuleert voorstel voor het directiecomit

(Nauwe samenwerking met dienst ICT en personeels- en loonadministratie)

Software: Articulate Storyline

Learning management system: Promote ( Givi Berchem )

01/10/2014: start Anja Philippens als e-learning developer

Najaar 2014

Samen met Givi: uittekenen architectuur ( LMS schema )

Accreditatievereisten: nood om ruimer te kijken

E-learning wordt een onderdeel van een HR systeem niet de focus

Integratie met functieprofielen, ontwikkelingsgesprekken, interne vormingskalender, online aanvragen externe vorming

Stappenplan & timing opgesteld om alle onderdelen te implementeren.

Arno

personeels-data

Wie is wie

koppeling LG en dienst

Promote (Givi) HR software

- functieprofielen, ontwikkelingsgesprekken, competenties

- e-learning- interne vorming- externe vorming- gevolgde opleidingen

LMS

- leerplannen- e-learning

Functieprofiel

Ontwikkelingsgesprek & competentiebeoordeling

Vormingskalender (interne vorming)

E-learning

Externe vormingsaanvraag

Gevolgde vorming

IntranetMijn dossier

Single signon

Mijn gegevens

- CPR BLS (Laerdal)- POCT- NLS (externe e-learning)

Webinterfaces

September 2015

Starten met uitrol Mijn dossier

Eerste e-learnings worden

aangeboden aan

ZOL medewerkers

4. Mijn dossier

5. E-learning catalogus

E-learnings worden zelf gemaakt: pragmatische visie EPD e-learnings:

Ondersteuning Givi ( developer ) 2 e-learnings: The Competence group

Link wordt gelegd met externe websites: geen registratie Protocolakkoord met de vakbonden: geschatte duur

6. Integratie van leervormen: voorbeelden

6.1 Dienst neonatale intensieve zorgen (GNIC)

Externe e-learning Newborn Life Support voor alle verpleegkundigen

Testresultaten worden opgeslagen zodat deze raadpleegbaar zijn via Mijn dossier.

4 verpleegkundigen van GNIC hebben een praktijkopleiding gevolgd rond het reanimeren van pasgeborenen.

1 verpleegkundige van GNIC heeft de opleiding train the trainer simulatieonderwijs bij Liza gevolgd. ( Limburgse Zorgacademie )

6. Integratie van leervormen: voorbeelden

6.1 Dienst neonatale intensieve zorgen (GNIC)

Najaar 2017: alle verpleegkundigen volgen in groepjes van +- 5 personen simulatieoefeningen in het simulatiecentrum van LiZa. Focus ligt op onderlinge communicatie en samenwerking !!! ( E-learning alleen als leervorm is te beperkt. )

Einddoel: verpleegkundigen van de dienst voldoende bewapenen om beademingsproblemen bij pasgeborenen op te lossen.

6.2 Elektronisch patintendossier (Hix software Chipsoft): uitrol voor medewerkers en artsen

http://magazine.chipsoft.nl/zol-live#

6.3 Onthaalprogramma nieuwe medewerkers

7. E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren achteraf bekeken

Voortdurende betrokkenheid en afstemming met management en directie

Maandelijks overleg via stuurgroep personeelsbeleid

Agendering door dienst O&O m.b.t. e-learning

Planning m.b.t. uitrol

Koppeling met beleidsplan van een directie / divisie

Per e-learning: beknopte inhoud & doelgroep ( koppeling door e-learning developer )

Keuze: verplicht ( timing & frequentie ) of vrij te volgen

Rapportering op divisie- en dienstniveau: gevolgd / niet gevolgd

Medewerkers en leidinggevenden optimaal ondersteunen via infosessies, handleidingen

Directie inschakelen om e-learning als leervorm te ondersteunen.

E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren

Vlotte samenwerking met dienst personeels- en loonadministratie en ICT: implementatie van een LMS is een project van het ziekenhuis en niet van de dienst O&O alleen; gezamenlijk belang.

Voorbeelden van samenwerking:

interfaces vanuit het personeelspakket Arno (Acerta)

link met Wie is wie: plaatscodes wie is leidinggevende ?

E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren

Niet te snel willen werken: analyse en draagvlak

Actualisatie >150 functieprofielen

Uittekenen Wie is wie

Intern draagvlak opbouwen en behouden: stapsgewijs werken

E-learning is een leervorm: kennis van de dienst O&O mbt evalueren verhogen => samenwerking met onderwijs (LiZa).

E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren

Dienst O&O behoudt de regie op ziekenhuisniveau ( i.s.m. management )

Keuze: wanneer e-learning als leervorm gebruiken ?

Werken met een standaardfiche

Inhoudsdeskundige schuift in

Bewaken link tussen leerdoelen inhoud & methodiek evaluatievorm

Prioriteiten bepalen: tijd e-learning developer is kostbaar velen zijn vragende partij / waakzaam zijn voor administratieve rompslomp

E-learning is geen tool van de inhoudsverantwoordelijke

E-learning als tool creatief inschakelen: draagvlak wordt groter bij medewerkers, leidinggevenden en management/directie: voorbeeld

Online link met ontwikkelingsgesprekken via Mijn dossier

E-learning gemaakt voor onthaal nieuwe medewerkers, aannemers

8. Aandachtspunten voor nabije toekomst

E-learning is niet zaligmakend: niet de fout maken dat (vanuit accreditatie) enkel de focus gelegd wordt op registratie in plaats van op leren. In dit geval worden doel en het draagvlak onderuit gehaald.

Goed nadenken of e-learning voor een bepaald onderwerp wel de ideale leervorm is, misschien zijn er anderen of is een combinatie eerder aangewezen ?

E-learnings voortdurend updaten. Is per e-learning de eigen inhoudsdeskundige voldoende deskundig ?

Aandachtspunten mbt e-learning

In iedere zorginstelling staan budgetten onder druk: samenwerken om e-learnings te ontwikkelen ?

Met externe partner ?

Met collega ziekenhuizen: formeel in een samenwerkingsverband / informeel ?

Oppassen voor een vertragende, verlammende werking pragmatische werkwijze

ZOL : steeds alert zijn voor haalbare & betaalbare optimalisaties

Toekomst ?

Kwaliteitslabels ? In welk mate worden leerdoelen bereikt ?

Vlaanderen: gebrek aan studiedagen, cursussen m.b.t. e-learning als leervorm (Nederland: onderwijskunde is verder uitgebouwd).

Dank voor jullie aandacht