Incretus mei 2014

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Incretus mei 2014

 • INCRETUSHET MAGAZINE VAN QBDBD / MEI 2014 / JAARGANG 18 / NUMMER 4DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

  QBDBD Reisverslag Kaapstad QBDBD in Beeld

  Artikel Relativiteit: van parachutesprong tot executies Boete voor wildbraken De cookiewet in Nederland

  Column Eerstejaars in de advocatuur

  Relativiteit: van parachutesprong tot executies

 • 2 | INCRETUS

  23

  3-7

  12

  MEI

  JUNI

  Tentamentraining bestuursrecht Fort advocaten

  QBDBD goes Warschau

  Lunch Boekel De Nere

  AG

  END

  A

  Kijk op www.qbdbd.nl en de QBDBD Facebook-pagina om het laatste nieuws en de activiteiten niet te missen!

 • Grafton Cederburg, Bestuurslid Studiefaciliteiten 2013-2014

  Eerstejaars in de advocatuur

  Relativiteit: van parachutesprong tot executies

  Boete voor wildbraken

  De cookiewet in Nederland

  Hoofdredactioneel

  QBDBD in beeld: commissiebattle, Full Moon borrel, Lezing Lawfare

  Reisverslag Kaapstad

  INCRETUS | 3

  5

  19

  6-10

  16-18

  20-23

  4

  13-16

  15

  COLUMN

  ARTIKELEN

  RUBRIEKEN

  INH

  OU

  DSO

  PGAVE

 • mogelijk te hebben gegeven om zich te laten informeren over wat het zijn van bestuur is. Met het verschijnen van deze Incretus zijn we waarschijnlijk nog druk bezig met het samenstellen van een kandidaat-bestuur. Dit zal een lastige, maar toch ook een leuke taak zijn. Het is immers fantastisch om te zien dat mensen enorm enthousiast zijn voor iets waar ik zelf ook een jaar volop mee bezig ben geweest.

  Ook deze Incretus hebben we weer genoeg interessante dingen voorgeschoteld. Midas behandelt verschillende vormen van aansprakelijkheid in zijn artikel, en zal hier-bij ook even de zeer recente zaak in Deurne behandelen. Pieter behandelt een onderwerp dat sommige studenten niet vreemd is: wildbraken. We weten natuurlijk allemaal dat wildplassen verboden is en dat je hier altijd een boete voor zult krijgen, maar hoe zit het eigenlijk met braken? Verder in het artikel van Ravenna iets waar we allemaal mee te maken hebben, namelijk de vernieuwde wetgeving over cookies. En dan niet degene die je eet, maar degene waar je (heel irritant) elke keer goedkeuring moet geven op verschillende websites. Verder zal Iris beschrijven hoe het is om als eerstejaars in de advoca-tuur te werken. Veel leesplezier!

  Remy ChristiaanBestuurslid Media & Hoofdredacteur Incretus

  Beste lezer,

  Inmiddels is het alweer eind mei en kijken we uit naar de zomervakantie. Iedereen is nog hard aan het werk om de laatste punten binnen te sprokkelen om vervolgens met een goed gevoel de zomer in te gaan. Voor QBDBD is de afgelopen periode een hele drukke periode geweest. Persoonlijke was een van de hoogtepunten toch wel de fantastische Full Moon borrel (waarvan een kleine selectie van de fotos te vinden is in het midden van deze Incretus). De locatie was mooi aangekleed, chapeau voor de commissie, maar het was vooral leuk om te zien dat iedereen iets gedaan had met het thema. De neonshirt-jes en fluoriserende verf waren overal te zien, wat resul-teerde in een prachtige sfeer. Alle aanwezigen bedankt! En voor de mensen die er niet bij konden zijn: hopelijk zien we je op de volgende, minstens net zo fantastische, borrel.

  April is voor QBDBD de maand van de studiereizen. Het begon op 30 maart met de Legal Experience naar Kaapstad. 30 zeer enthousiaste studenten zijn hier naar-toe gegaan om iets te beleven wat ze nooit meer zullen vergeten. Ikzelf kon er, tot mijn grote spijt, helaas niet bij zijn, maar op pagina 15 is in het reisverslag te lezen wat de aanwezige studenten allemaal beleefd hebben. Vervolgens was het op 19 april tijd voor de eerste- en tweedejaars om mee te gaan met studiereis 1-2 naar Praag. Ook hier hebben de studenten een fantastische reis gehad, waarvan jullie het verslag in de volgende Incretus kunnen lezen!

  Voor mij (en met mij waarschijnlijk ook de rest van het bestuur) heeft de afgelopen tijd voornamelijk gedraaid om het enthousiasmeren van leden om te solliciteren voor het bestuur. We hebben geprobeerd om mensen op zo veel mogelijk manieren te bereiken, van posters tot informatiemiddagen, en hopen zo iedereen voldoende

  REDA

  CTIO

  NEEL

  4 | INCRETUS

 • INCRETUS | 5

  Waarde leden,

  Het is eindelijk mijn beurt, als bestuurslid Studiefacili-teiten, om te schrijven voor het mooiste verenigingsblad van Nederland. Ik wil in deze column mijn visie over stu-deren en het leven daaromheen/daarna met jullie delen.Ik begon in het collegejaar 2012-2013 met deze opleiding. Net de volwassenenleeftijd van achttien jaar bereikt, vers uit de schoolbanken en klaar voor het studentenleven. Alles wordt anders. Ik was er klaar voor. Ooit heb ik ook zo een toga. Vier jaar studeren, daarna de opleiding tot advocaat en klaar. Kom maar op! Simpel toch? Of is dat toch iets te optimistisch en naef?

  In mijn eerste jaar werd ik lid van QBDBD. Fijn, die kor-ting op mn boeken. Mensen vroegen mij of ik ook een commissie zou gaan doen. Ik reageerde alsof ik water zag branden. Wie gaat er nou in een commissie? Je bent toch niet gek? Dit pas niet in mijn planning. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ondanks die gedachte ben ik in mijn eerste jaar lid geworden van het eerstejaarscollec-tief. Zo pessimistisch als ik was, begon hier de tijd van mijn leven. Ik maakte al snel kennis met de leuke reizen, gezellige borrels, leerzame kantoorbezoeken en leuke leden.

  Inmiddels draai ik, de ooit zo pessimistische student, al drie jaar mee binnen de vereniging, welke ik een warm hart toedraag, en inmiddels zit ik al op de helft van mijn bestuursjaar. In de afgelopen tijd heb ik gezien dat veel studenten bang zijn voor de grote advocatenwereld of berhaupt voor de wereld. Kan ik het wel? Pas ik wel in het wereldje? Zijn mijn cijfers hoog genoeg? Heb ik wel de juiste nevenactiviteiten gedaan? Kom ik wel uit het juiste nest? Natuurlijk heb ik mezelf deze vragen ook gesteld, maar mijn benadering van de antwoorden is anders geweest.

  In mijn optiek maakt het niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Als je iets wil bereiken dan kan dat. Zeker zal je het op bepaalde momenten moeilijker hebben dan een ander, maar niemand heeft je ooit beloofd dat de weg naar succes makkelijk zou worden. Helaas merk ik dat veel studenten zich snel laten afschrikken of de moed hen te snel in de schoenen zakt. Niet ieder kantoor zal je met open armen ontvangen. Net zoals jij ook niet naar ieder kantoor toe wil rennen. Het leven is passen en meten. Net zoals jouw carrire.

  Vers uit de schoolbanken dacht ik dat studeren letterlijk alleen maar studeren zou zijn. Echter, ik heb kennisge-maakt met QBDBD en het zogenaamde studentenle-ven. Studeren is niet alleen maar studeren. Studeren is jezelf op wetenschappelijk en sociaal vlak ontwikkelen en om jezelf op deze manier klaar te stomen voor de harde wereld. Hoe je dat invult is een keuze die je helemaal zelf moet maken. Mijn advies is in ieder geval om niet alleen maar in de boeken te zitten. Tuurlijk zijn mooie cijfers belangrijk, maar een mooie lijst is geen garantie voor succes.

  Ben ik nog steeds te optimistisch of zelfs te naef?

  Grafton CederburgBestuurslid studiefaciliteiten QBDBD 2013-2014

  CO

  LUM

  N

 • 6 | INCRETUS

  ARTIKEL

  Deze vraag ziet op de relativiteit3 van de onrechtmatige daad. Een afgescheiden relativiteitstoets is in de vesti-gingsfase4 aan de orde bij de onrechtmatigheidscatego-rie strijd met wettelijke verplichtingen. Uit de vaststelling dat een handeling inbreuk maakt op een recht of in een concreet geval maatschappelijk onzorgvuldig is volgt im-mers al dat een rechthebbende in zijn belang is getroffen of dat er jegens iemand onzorgvuldig is gehandeld. De relativiteitstoets wordt in deze categorien als het ware opgeslokt door de vraag naar onrechtmatigheid.5 In tegenstelling tot persoonlijke rechten en ongeschreven zorgvuldigheidsnormen dienen wettelijke verplichtingen niet per definitie individuele belangen. Dat een vuur in strijd met milieuwetgeving is ontstoken zegt dus nog niets over de vraag of een door dat vuur benadeelde aan die voorschriften bescherming kan ontlenen. Omdat de buurtbewoners in strijd hebben gehandeld met het ver-bod om afvalstoffen6 te verbranden zal de relativiteit dus als apart element moeten worden besproken. Volgens de standaardoverweging van de Hoge Raad komt het daar-bij aan op het doel en de strekking van de geschonden norm, aan de hand waarvan moet worden onderzocht tot

  Parachutespringer Piet en het paasvuurBeeldt u zich eens de volgende situatie in: in het voorjaar heeft iemand, voor het gemak aan te duiden als Piet, iets te vieren en maakt een parachutesprong boven de pro-vincie Drenthe. De val verloopt voorspoedig en Piet lijkt af te stevenen op een geslaagde landing. Totdat hij om en nabij de 10 meter boven de grond een door buurtbe-woners aangestoken paasvuur waarneemt dat hij ternau-wernood kan ontwijken. Hoewel zijn lichaam geen vlam heeft gevat is door de hitte van het vuur een deel van de parachute gesmolten, waardoor hij met een harde smak op de grond belandt en twee benen breekt. Piet kan maandenlang niet naar zijn werk en zijn verzekeraar wil proberen de schade op de buurtbewoners te verhalen. Duidelijk is dat voor het stoken van een vuur op grond van milieuwetgeving een ontheffing was vereist.2 Als de buurtbewoners uit het voorbeeld niet in het bezit waren van een ontheffing hebben zij onrechtmatig gehandeld in de zin van art. 6:162 lid 2 BW. Maar hebben de buurtbe-woners door het een stoken van een illegaal paasvuur ook jegens Piet onrechtmatig gehandeld?

  1 Waarbij verzonnen alleen wil zeggen dat dit geval me niet bekend was: de diversiteit waarmee het noodlot toesl