Infektologija - Skripta ( 170 Str. )

 • View
  2.317

 • Download
  81

Embed Size (px)

DESCRIPTION

infekti

Text of Infektologija - Skripta ( 170 Str. )

 • INFEKTOLOGIJA

  < S K R I P T A >

 • www.perpetuum-lab.com.hr

  OPDA INFEKTOLOGIJA

  INFEKCIJA susret mikroorganizma i makroorganizma, rast i replikacija mikroorganizma unutar viestaninog

  organizma; lokalizirana, diseminirana ni u jednom sluaju ne mora prouzroiti bolest; u nekim

  sluajevima dovodi samo do manjih otedenja i slabije reakcije na to otedenje, prolazi bez simptoma, a

  infekt ostaje latentan ili supklinian

  INFEKCIJSKA BOLEST tee otedenje izazvano mikroorganizmima i njihovim toksinima, reakcija na otedenje

  je veda i oituje se subjektivnim i objektivnim simptomima

  5 FAZA ODNOSA MIKROORGANIZMA S DOMADINOM:

  1. Prijanjanje za tijelo domadina kolonizacija

  2. Invazija i irenje po tijelu (lokalizirano i diseminacija): intraepitelna invazija (usmjerena na stanicu na

  koju je mikroorg.adherirao); subepitelna invazija (prijenos patogena preko epitelne barijere; preduvijet

  za nastanak sustavne infekcije/infektivne bolesti); invazini aktivacija protein kinaza fosforilacija

  proteina lokalno restruktuiranje citoskeleta pseudopodiji endocitoza patogena; (lokalne

  infekcije streptokokni faringitis, igeloza, gripa, prehlada, atipina pneumonija (Mycoplasma

  pneumoniae),lamblioza); transcitoza mikroorganizama prethodno umnoenih u epitelnim stanicama

  karakteristino za extracel. bakterije, ulazi u subepitelne limfne i krvne prostore prevaga patogena

  primarna viremija/bakterijemija; prevaga makroorganizma eliminacija patogena + zaostajanje

  specifinog imunosnog odgovora

  3. Razmnaanje

  4. Izbjegavanje obrambenih mehanizama domadina ekxtracel.paraziti izbjegavaju celularnu obranu

  domadina na 2 naina: (1)ubijanjem fagocita - luenjem toksinih tvari (streptolizin O, stafilokokni ,

  i -toksini, leukocidin) i (2) izbjegavanjem fagocitoze inhibicijom mobilizacije fagocita (C5a-peptidaza

  S.pyogenesa, pertusis toksin), izbjegavanjem ingestije; intracel.bakterije i unutarstanini paraziti

  uspjeno parazitiraju i razmnoavaju se unutar fagocita (Chlamydia trachomatis, Salmonella spp.);

  direktno imunosupresivno djelovanje mikroba;

  - uspjeno izbjegavanje obrane domadina proces je koji prati irenje infekcije u vremenu i prostoru;

  sustavno irenje infekcije nova lokalizacija/sekundarno sijelo ime se kompletira model ciklikih

  infekcija/infektivnih bolesti (ospice, mumps, vodene kozice, poliomijelitis, bruceloza) primarno sijelo

  (kolonizacija i invazija) sustavno irenje s replikacijom ili bez nje stvaranje sekundarnog

  sijela/nastanak bolesti organa

  - primarna viremija/bakterijemija (sustavno irenje infekcije); sekundarna viremija/bakterijemija

  (ponovna prisutnost uzronika u sustavnom krvotoku nakona to ved postoji replikacija u sek.sijelu);

  razlike u brojnosti/titru mikroba i trajanju primarne viremije su brojano manje i krade,

  bakterijemije ne nuno; tranzitorna ili trajna/perzistentna viremija/bakterijemija znak teke

  bakterijske bolesti (kuga, bruceloza) ili posljedica injenice da se sek.sijelo infekcije nalazi unutar

  krvotoka (endokarditis, endarteritis); perzistentne viremije (HBV, HIV) mogu biti asimptomatske

  5. Izluivanje (izlazak) iz makroorganizma neke infekcije se ne mogu eliminirati trajne/perzistentne

  infekcije/infektivne bolesti posljedica sposobnosti parazita da izbjegne imunosnu obranu domadina;

  nisu uzrok akutne bolest, ali su rezervoar infekcije, mogu se aktivirati kod imunokompromitiranih,

  povezane s imunopatolokim zbivanjima, povezane s nastankom tumora, neke su imunosupresivne i

  stvaraju preduvjet za nastanak oportunistikih infekcija;

 • www.perpetuum-lab.com.hr

  - posljedica su intracelularnih patogena; 2 skupine: latentne infekcije (one kod kojih se mikrob ne moe

  nadi u infektivnom obliku dokle god traje vrijeme latencije; npr. HSV-1,HSV-2,VZV; klinika reaktivacija

  infekcije je dvostupanjski dogaaj: transkripcija virusnog genoma na mjestu latencije + irenje

  reaktivirane infekcije pod kontrolom celularne imunosti CD8+ T limfocita); perzistentne infekcije (one

  kod kojih se uzronik moe u bilo kojem trenutku kultivirati iz tkiva ili tjelesnih tekudina domadina; vie

  ili manje su izraeni kliniki i lab. pokazatelji bolesti; ako nema ni klinikih ni lab.znakova bolesti,a

  infekt je prisutan u tkivima i tekudinama kronino nosilatvo/kliconotvo - )

  OPDA REAKCIJA ORGANIZMA NA INFEKCIJU 1. UPALA

  karakteristina je za zaraznu bolest

  razlikuju se od upala drugog uzroka jer su podrane stalnom regeneracijom uzronika, nisu vezane za

  mjesto ulaska uzronika, ved za njegovo irenje i tako se mogu javiti u razliitim organima

  narav upalnog procesa ovisi o naravi uzronika i njegovoj biolokoj pripadnosti, imunolokom stanju

  organizma, o konstituciji i kondiciji

  kod zaraznih bolesti mogu se prepoznati svi morfoloki oblici upale: serozna, gnojna, hemoragina,

  fibrinozna, nekrotizirajuda, mogu se javiti i granulomatozni upalni procesi slini granulomima (tuberkuloza,

  lues) imaju subakutni tok

  virusi u stanica stvaraju inkluzije, kod nekih u citoplazmi, kod nekih intranuklearno (vrlo spec inkluzije

  Negrijeva tjeleca kod bjesnode)

  upala se moe nadovezati na ulcerozne promjene kao kod intestinalnih protozoa (amebe)

  za neke infektivne bolesti upala je patognomonian znak, ali u pravilu je nespecifina

  lokalizacija upalnog procesa ovisi o mjestu ulaska uzronika, o putevima irenja samog uzronika ili njegova

  toksina

  2. OPDA NESPECIFINA REAKCIJA ORGANIZMA

  neposredna obrambena reakcija organizma, ima znaenje i kod oblikovanja klinike slike

  stres odvija se preko mehanizma u kojem sudjeluju niti autonomnog ivanog sustava i neke endokrine

  lijezde, a kontrolira ju vegetativno sredite u diencefalonu

  UVJETI NASTANKA ZARAZNE BOLESTI

  1. IZVOR ZARAZE

  - Kolonizacija tjelesnih povrina interakcija mikroba i stanica domadina koja zapoinje adherencijom mikroba

  za stan.stijenku epitelnih stanica

  - Kontaminacija bioloki proces koji poinje neposresno nakon reenja i rezultira nastankom fizioloke flore

  - Komenzalizam suivot mikro- i makroorganizma

  uvjetno patogeni mikroorganizmi patogeni samo u odreenim prilikama (E. Coli postaje patogena ukoliko

  se smanji rezistencija crijevne sluznice ili ako dospije u druge organe uni mjehur, nakapnica, C. tetani

  koja ivi u vegetativnom obliku u crijevu, kao spora u zemlji, a patogena postaje kad dospije u ranu)

  pravi patogeni mikroorganizmi imaju svojstvo prodiranja u tkiva bez posebnih uvjeta, da bi one mogle

  djelovati kao patogeni moraju postojati ovi uvjeti:

  odgovarajuda infektivna doza ulazak mikroorganizama u dovoljnoj koliini

 • www.perpetuum-lab.com.hr

  coxiella 1 bakterija, Salomonella oko milijun

  virulencija mikroorganizma skup faktora koji odreuju agresivni odnos uzronika prema

  makroorganizmu; sposobnost mikroba da odoli obrambenom mehanizmu domadina; mjeri se

  brojem mikroba koje je potrebno inokulirati ivotinji da bi dolo do bolesti ili smrti; koliina klica

  koja je potrebna da izazove bolest je manja to je uzronik virulentniji

  virulencija je relativna vrijednost

  mehanizam patogenog djelovanja

  invazivna sposobnost (pneumokok, salmonela, bacil antraksa) kapsula, hijaluronidaza, citolizini

  oslobaanje toksinih tvari egzotoksini

  sposobnost prodiranja u krv

  2. EKSPOZICIJA - mogudnost prijenosa uzronika od izvora zaraze do ovjeka

  3. DISPOZICIJA - sklonost oboljenju, nedostatak rezistencije prema nekoj patogenoj klici

  NESPECIFINA REZISTENCIJA = PRIRODNA

  - najvaniji oblik otpornosti

  zdrava koa: od najvede vanosti intaktan epitel, do infekcije dolazi kod otedenja epidermisa

  - kroz intaktnu kou penetriraju: Pasteurella tularensis, leptospire

  - locus minoris resistentiae: erizipel, koni antraks

  unutarnja povrina tijela: intaktan epitel sluznice (gonorini vulvovaginitis javlja se samo kod djece,

  ne i kod odraslih ena jer je kod ena epitel viestruko ploast)

  bakterijska flora razliitih predjela vanjske i unutarnje povrine: nos, koa, crijeva djeluju

  antagonistiki na druge bakterije, cilije respiratornog sustava

  mehanizmi u limfnom aparatu, jetri, slezeni retikuloendotelni aparat koji ima svojstvo fagocitoze

  gamaglobulini, propedrinski sustav

  neutrofilni leukociti

  SPECIFINA REZISTENCIJA = AKTIVNO I PASIVNO STEENA

  - prisutnost protutijela u krvi i tkivima

  PASIVNO STEENI posljedica intrauterinog, dijaplacentarnog prijelaza protutijela s majke na dijete,

  traje do 4 mj (ospice, difterija, krlet)

  AKTIVNO STEENI varijabilnog trajanja, intenzitet ovisi o vanjski i unutarnjim faktorima

  LATENTNA IMUNIZACIJA posljedica ponavljanih latentnih infekcija uzronicima bolesti koji su u

  civiliziranoj sredini znatno proireni

  IMUNIZACIJA = primanje gotovih ivotinjskih ili ljudskih protutijela

  broj uzronika x virulencija uzronika

  rezistencija organizma

  POSTNATALNO

  PRENATALNO

  GERMINALNA INFEKCIJA preko jajeta ili sperme, kod ovjeka nema nikakve uloge

  INTRAUTERINA (TRANSPLACENTARNA) spiroheta luesa, virus varicele, CMV, poliomijelitis, rubeola,

  uta groznica, toksoplazma

  Bolest =

 • www.perpetuum-lab.com.hr

  INTRANATALNA preko inficiranih poroajnih puteva gonoroini konjuktivitis, meningitis

  uzrokovan E. Coli, impetigo neonatorum

  REZIST