Info handel 2de graad

  • View
    864

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrum2de GRAAD HANDEL

2. Regina MundiCentrum WELKE LEERLINGEN?2de jaar: Optie Handel HANDEL2de jaar: Andere leerlingen 3. STUDIERICHTINGSPROFIELRegina MundiCentrum 2de graad Handel Boekhoudkundige basis Commercile basis Informaticabasis Talen: Nederlands, Frans en Engels WiskundeVoorbereiding op 3de graad 4. Regina Mundi CentrumWAT NA 2DE GRAAD HANDEL?HandelInformaticabeheerHANDELBoekhouden-informaticaKantoorVerkoop 5. Regina Mundi2de GRAAD HANDEL CentrumLESSENTABEL3 handel 4 handelGodsdienst2 2Aardrijkskunde1 1Natuurwetenschappen 2 2Geschiedenis1 1Wiskunde4 4Lichamelijke Opvoeding2 2 6. Regina Mundi2de GRAAD HANDEL Centrum LESSENTABEL3 handel 4 handelNederlands4 4Frans 4 4Engels2 3Bedrijfseconomie6 6Informatica / Dactylo 4 3Totaal32 32 7. Regina Mundi2de GRAAD HANDELCentrumNIEUW VAK BEDRIJFSECONOMIE (6 lesuren)4 delen- Op verkenning in de handelswereld- Documentenstroom in een handelsonderneming- Boekhouden in een onderneming- Verkopen moet je leren- Persoonlijk werk (JIEHA OF COOS) 8. Regina Mundi Centrum Aantal lesuren per thema in de 2de graad1STE2DE BEDRIJFSECONOMIEJAARJAAROp verkenning in de handelswereld20u/Documentenstroom in een handelsonderneming 44u/Boekhouden in een onderneming62u 102uVerkopen moet je leren 12u 40uPersoonlijk werk 12u8u 9. Regina Mundi2de GRAAD HANDEL CentrumDeel 1 : Op verkenning in de handelswereld Situering van het vak Bedrijfseconomie Studie van de activiteiten en afdelingen van een bedrijf Specifieke aandacht voor boekhoudafdeling encommercile afdeling Specifieke aandacht voor competenties medewerkers opbovenstaande afdelingen 10. Regina Mundi2de GRAAD HANDELCentrumDeel 2 :De documentenstroom in een handelsonderneming Kennismaking verschillende administratieve documenten Kennismaking documentenstroom Via softwareprogramma DocuplusSoft In computerklas 11. Regina Mundi Centrumkosten: TELEFOONKOSTEN+ Belasting: BTW= Schuld: LEVERANCIERS 12. Regina MundiCentrum - Banksaldo - Schuld 13. Regina Mundi CentrumKennismaking documentenstroomPrijsaanvraag VK Offerte EL Bestelbon ROrderbevestiging KAVrachtbrief ON FactuurP ET Rekeninguittreksel R 14. Regina MundiCentrum Via softwareprogramma DocuplusSoft 15. Regina Mundi2de GRAAD HANDEL CentrumDeel 3 :De boekhouding van een handelsonderneming Geen vereenvoudigde boekhouding meer Dubbele boekhouding met commercile, financile endiverse verrichtingen 16. Regina Mundi 2de GRAAD HANDEL CentrumDeel 4: Verkopen moet je lerenDerde jaarVerkoopsgesprekken in de klasVierde jaarVoorbereiding verkoopoefening met product, prijs, plaatsen promotie (marketing) 17. Regina Mundi CentrumDeel 5: Persoonlijk werk* JIEHA* COOS 18. Regina Mundi Centrum1. JIEHA= Jong Initiatief voor Ethische HAndel 19. Regina MundiCentrumJieha 2007-2008 Falling Star Dream of D-8 20. Jieha 2009Smiling childMakes everyonehappy! 21. Regina MundiCentrum 22. Regina Mundi2de GRAAD HANDEL CentrumOPBRENGST ONDERNEMING De Kleine Prins( 350,00) Hati( 100,00) 23. Regina MundiCentrum2. Coos= COmpetitie rond Ondernemingskwaliteitenvoor Schoolteams 24. Regina MundiCentrum 25. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrum Na de 3de graad: Getuigschrift over debasiskennis van het bedrijfsbeheer Op zelfstandige basis: Syntra Kostprijs: 250 EUR Tijdsduur: 132 lesuur Getuigschrift bedrijfsbeheer 26. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrum 18 mei 2011: Vlaamse startersdag 27. Regina Mundi 2de GRAAD HANDEL CentrumTALENNederlandsFransEngels 28. Regina Mundi2e GRAAD HANDEL Centrum Grondige beheersing van het Nederlands Praktische kennis van Frans en Engels Zakelijke communicatie (brief, tel.,sollicitatiegesprek,elektronische post en agenda) Keurig en correct taalgebruik is noodzakelijk,ook in eenvreemde taal 29. Regina Mundi 2de GRAAD HANDEL CentrumTOEGEPASTE INFORMATICA DACTYLO gebruik van een professioneeltekstverwerkingspakket Word 2007 INFORMATICA toepassingssoftware 30. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrumAttitudes interesse, studie-ijver en regelmatig werken zin voor orde en nauwkeurigheid zelfstandig werken met zin voor initiatief verantwoordelijkheidsgevoel bereid tot permanente vorming praktisch inzicht 31. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrumTOEKOMSTMOGELIJKHEDEN Job in het bedrijfsleven, de overheidsdienst en desociale sector Zelfstandige activiteit Doorstroming in hoger onderwijs zoalsbacheloropleidingen in het economisch studiegebied Eventueel universitair onderwijs 32. Regina Mundi2de GRAAD HANDELCentrumEvaluatie Trimestrile examens + Permanente evaluatie = evaluatie van kennis,vaardigheden en attitudes 33. OP WEG NAAR JE TOEKOMSTHANDEL NU !HANDELSONDERWIJS 34. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrumSucces !!!