INFORMACIJSKI CENTAR izazov VELIKA GORICA __________________ ČINIMO PROMJENE

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INFORMACIJSKI CENTAR izazov VELIKA GORICA __________________ ČINIMO PROMJENE. VELIKA GORICA Kolodvorska 68, Velika Gorica, tel.: 6219-124. O Matra projektu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of INFORMACIJSKI CENTAR izazov VELIKA GORICA __________________ ČINIMO PROMJENE

 • INFORMACIJSKI CENTAR izazovVELIKA GORICA__________________INIMO PROMJENE

  VELIKA GORICAKolodvorska 68, Velika Gorica, tel.: 6219-124

 • O Matra projektu Projekt Matra pokrenut je u Hrvatskoj 1999. godine s ciljem unapreenja skrbi za osobe s mentalnom retardacijom. Edukacija unutar projekta prvobitno se provodila unutar tri podruja:

  a) Kvaliteta ivljenja b) Mentalno zdravlje c) Manegment neprofitnih organizacija

  Taj projekt je slubeno zavrio u oujku 2002. godine.

 • Projekt Matra 2 MATRA 2 je nastavak MATRA projekta, a proirio je podruje interesa na sve osobe s posebnim potrebama. Projekt nosi naziv Izazov, inimo promjene. U projektu je vrlo aktivno ukljuen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, strunjaci iz pojedinih institucija i udruga, te roditelji.Ciljevi MATRA 2 projekta su: a) Zapoljavanje osoba s posebnim potrebama b) Rana intervencija c) Informiranje.

  Projekt je trajao od 2002. do 2005. godine.

 • Informacijski Centar

  Kako je nastao Na inicijativu prof. dr. Ljiljane Igri s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i roditelja pokrenuto je osnivanje Informacijskog centra za osobe s posebnim potrebama i njihove obitelji.

  Informacijski centar Izazov" je zajedniki projekt roditelja i strunjaka iz udruga IDEM, PU, OKO, Udruge za DOWN SINDROM iz Zagreba, i Udruge za unapreenje odgoja i obrazovanja djece i mladei GORICA iz Velike Gorice.

  U projektnom timu su roditelji djece s posebnim potrebama i strunjaci koji dijele zajedniki cilj.

 • KOME JE NAMIJENJEN INFORMACIJSKI CENTARKlijentiOsobe s posebnim potrebama i njihove obitelji

 • Iskustva roditeljaIskustva roditelja djece s posebnim potrebama su vrlo loa. Ne postoji mjesto na kojem bi roditelji, skrbnici ili same osobe s posebnim potrebama dobile sve odgovore o mogunostima rehabilitacije, pomoi, prava, obveza, odnosno kvalitetne informacije.

  esto ovise o listama ekanja za dobivanje strune pomoi koje su dugake te su gotovo sve informacije dobivali sluajno, u kontaktima s drugim roditeljima u ekaonicama zdravstvenih i drugih ustanova, ili nekim susjedskim, prijateljskim vezama ili u parku, na ulici, trgovini Na taj nain prolazi vrijeme. Ovisno o spretnosti i probitanosti roditelja do informacija se dolazi dugo, ponekad teko i ponekad ne efikasno. Kad se i doe do mjesta koja bi trebala pruiti efikasnu informaciju ona obino nije kompletna i kvalitetna.

 • Misija Informacijskog centraPodizanje kvalitete ivota osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji, pruanjem brzih, tonih,potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte njihova ivota.

 • Vizija informacijskog centra Osobe s posebnim potrebama i njihove obitelji imaju pravo na kvalitetnu informaciju i podrku kako bi njihova graanska prava na svim poljima ivota bila lake ostvarena.Polazei od principa ravnopravnosti i potivanja razliitosti, te slobode izbora, elimo im pruiti mogunost ostvarivanja prava na brzu i pravodobnu, te jednostavnu i kvalitetnu informaciju i podrku. Obvezujemo se potovati privatnost svakog klijenta, na nain da se niti jedan povjerljivi podatak ne prosljeuje, ako to klijent izrijekom ne dozvoli.

 • Vizija informacijskog centraPodaci o klijentima mogu se koristiti samo kao statistiki podaci i kao podloga za znanstvena istraivanja.Od klijenata oekujemo povratnu informaciju o korisnosti dobivene informacije, ili neku novu informaciju, ali ih na to ne obvezujemo.Posebno cijenimo volonterski rad i vrijeme koje volonteri nesebino provode sa nama i naim klijentima.

  Od volontera oekujemo da izvre ugovorene obveze u skladu s ovom vizijom.

 • to roditelji dobivaju- razumijevanje- prihvaanje- odgovore na mnoga pitanja i nedoumice s kojima se susreu- iskustvo i podrku roditelja koji su uspjeno prevladali odreene situacije- stvaranje i doivljavanje prihvaenosti, uvaavanja i jednakosti te potporu- unapreenje odnosa s djecom- kvalitetniji odnos u obitelji i s drugim ljudima

 • Nain radarad se odvija u radionicamainteraktivan pristupaktivan doprinos svih sudionikameusobno uvaavanje i potporarazmjena iskustavausvajanje i primjena novih znanja i vjetina Na taj se nain smanjuje i ublaava frustracija i oslabljenost pojedinog sudionika, a poveava njegova djelotvornost. Voditelj moe biti osoba koja uz struna znanja posjeduje i znanja i vjetine rada sa skupinama.

 • Mjesto i vrijeme odravanjaRad se provodi u Kolodvorskoj 68, svakog etvrtka od 17.00-20.00te supervizija od 20.00-21.30

 • Grupa jednakosti i potpore

  slui kao potpora u nastojanjima da nakon steenog novog uvida u ono to se dogaa, nauimo i ustrajemo u primjeni novih znanja i vjetinamijenjati moemo sebe, ne drugedaje se doprinos u okviru grupnih aktivnostimoemo pomoi drugima i sami dobiti pomo

 • Vrste informacija koje prua Informacijski centarInformacije o zdravstvenim ustanovama, uslugama i mogunostima edukacijsko-rehabilitacijskih postupakaInformacije o ustanovama socijalne skrbiInformacije o udrugama i centrima namijenjenim osobama s posebnim potrebamaInformacije o prosvjetnim ustanovama (predkolskim, kolskim,)Informacije o igraonicama, o organiziranim programima za provoenje slobodnog vremena, savjetovalitima, mobilnim slubama podrkeInformacije o zapoljavanjuPravna pomo

 • Informacijski centar trebao bi biti nezavisna organizacija, a u svom radu oslanjao bi se na suradnju sa:

  - Lokalnom zajednicom, grad Velika Gorica- Odgojno obrazovnim institucijama, institucijama socijalne skrbi, zdravstva, pravosua i udrugama u Velikoj Gorici- Zagrebakoj upaniji- Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi- Ministarstvom obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti- Ministarstvom znanosti, prosvjete i porta - Ministarstvom prosvjete i porta- Vladinim uredom za udruge- Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom / savjetovalite

 • Informacijski centar trebao bi biti nezavisna organizacija, a u svom radu oslanjao bi se na suradnju sa:- Zavodom za zapoljavanje- Uredima za opu upravu- Udrugama roditelja i osoba s posebnim potrebama- Drugim nevladinim udrugama i svima koji su spremni suraivati- Sponzorima, donatorima, graanima

 • Prikupljanje podataka i distribucija informacijaPrikupljanje podataka za inicijalno punjenje i auriranje baze podataka provodi se u suradnji sa:

  1. Udrugom Pu, Zagreb2. Ministarstvima i Vladinim udrugama3. Lokalnom upravom (upanijskim i Gradskim uredima)4. Nevladinim organizacijama5. Korisnicima usluga

  Posebnu panju trebalo bi posvetiti prikupljanju informacija od korisnika, koje bi se nakon procedure provjere uvrtavale u bazu podataka.Medijskim nastupima i dobrom promidbom IC-a stimulirati potencijalne davatelje usluga da se sami javljaju i trae uvrtavanje u bazu podataka IC-a.

  Podatke treba spremiti u bazu podataka koju treba projektirati na nain da informacije budu brzo dostupne po razliitim vrstama upita. Prije toga treba dobro analizirati podatke i informacije kako bi nain obrade i spremanja omoguavao brzo i kvalitetno pretraivanje baze kao i njeno auriranje. Isto tako treba izraditi i odravati web stranice Informacijskog centra

 • Prikupljanje podataka i distribucija informacijaInformacije treba uiniti dostupnim to se radi putem:

  - sastanaka posjeta klijenata Informacijskom centru- telefonskih poziva- potom - klasina- e-mail- web stranica (u izradi)- pisanim materijalom letci, broure i sl.

 • Prostor i infrastrukturaZa svoje funkcioniranje Informacijski centar treba prostor koji bi omoguavao njegov kvalitetan rad. Ako elimo pruati informacije i u direktnom kontaktu sa klijentom potreban je prostor od oko 80-100 m odnosno:

  - ured knjinica i radno mjesto za dva ovjeka - soba za sastanke 12 ljudi- soba za dnevne aktivnosti- ajna kuhinja- sanitarni vor

  Prostorije Informacijskog centra trebale bi biti dostupne javnim prijevozom i osobnim automobilima (prikladno parkiralite). Sam Informacijski centar i sve njegove prostorije moraju biti dostupne invalidskim kolicima.

 • Financiranje Mogui izvori financiranja:

  - Dravni proraun- upanijski proraun- Gradski proraun- Lokalna zajednica- Natjeaji za projekte- Sponzorstva i donacije

 • RegulativaOvisno o obliku organizacije Informacijskog centra potrebno je donijeti sve zakonom propisane akte kao to su:- Statut-ope odredbe funkcioniranja- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu- Pravilnik o zatiti od poara- Pravilnik o zatiti na radu- Ostali pravilnici- Poslovnici- Etiki kodeks

  Preduvjet rada je zakonska regulativa koja obvezuje centre, ustanove, udruge i sline institucije na distribuciju i razmjenu informacija.

 • Do sada uinjenoEdukacije - Edukacija strunjaka -program edukacije Matra 2, organizirana predavanja, aktivno sudjelovanje na strunim znanstvenim skupovima, mentorstvo studentima i vjebenicima - Edukacija za roditelje - program edukacije Matra 2, organizirana predavanja za roditelje - Radionice za lanove grupe jednakosti i podrke- Igraonica za djecu roditelja lanova Informacijskog centra

  Supervizija- Timska supervizija redovno se provodi svakog etvrtka- Supervizija strunjaka jedan puta mjeseno Timski rad- Prikupljanje informacija za bazu podataka

  Odran je dan Informacijskog centra na Edukacijskom-Rehabilitacijsko fakultetu. Projekt je prezentiran u okviru Prezentacije projekta Izazov u Europskom domu u Zagrebu.

 • Program EdukacijeProgram edukacije osmislili su i realizirali lanovi Informacijskog centra, kao sustav osobnog razvoja, utemeljen na izravnom iskustvu i stvarnim potrebama.Odabrane teme su dio sustavnog rada na osnaivanju i unapreivanju lanova IC-a.Ovaj specifin