29
Informasjon videregående opplæring 15.januar • Inntaksforskrift • Søknadsprosedyrer Skoletilbud 2014/15 • Eventuelt

Informasjon videregående opplæring 15.januar

  • Upload
    tam

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informasjon videregående opplæring 15.januar. Inntaksforskrift Søknadsprosedyrer Skoletilbud 2014/15 Eventuelt. Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Sluttmål i videregående opplæring. Studiekompetanse Fagbrev/Yrkeskompetanse Grunnkompetanse - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Informasjon videregående opplæring 15.januar

• Inntaksforskrift• Søknadsprosedyrer• Skoletilbud 2014/15• Eventuelt

Page 2: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Gjeldende per 08.02.2013 Side 2

Hva er videregående opplæring?Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

Page 3: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Sluttmål i videregående opplæring

• Studiekompetanse• Fagbrev/Yrkeskompetanse• GrunnkompetanseGrunnkompetanse kan planlegges når man ser at man ikke vil oppnå full studie- eller yrkeskompetanse

Page 4: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Søke læreplass• Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra

grunnskolen• Forutsetter avtale med bedrift• Ta kontakt med Fagenhet for videregående

opplæring for nærmere informasjon

Page 5: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Ny inntaksforskrift1.februar:• Søkere med fortrinnsrett (vedtak om spesialunderv.)• Søkere med rett til tegnspråkopplæring• Søkere med manglende karaktergrunnlag

og vedtak om spesialundervisning• Søkere som nylig har kommet til Norge og søkere med særskilt språkopplæring• Søknad om individuell behandling av særlige grunner

Kun søkere med fortrinnsrett får plass på på utdanningsprogram og skole før hovedinntaket i juli

Page 6: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Ny inntaksforskrift1.mars: • Alle andre søkereIngen særbehandling i inntaket av søkere m/vedtak om spesialundervisningMeldingsskjema 1.mars• Et standard meldingsskjema vil kunne benyttes av

søker/avgivende skole• Søker må krysse av i vigo.no for at meldingsskjema sendes

inn. Meldingsskjema vil bli skannet inn i søkers elektroniske elevmappe

• Sammen med meldingsskjema kan søker sende inn dokumentasjon som har betydning for opplæringssituasjonen

• Grunnskolene må bistå søkerne ifm meldingsskjema og overføring av dokumentasjon

Søkerne får inntaksvedtaket midt i juli

Page 7: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Søkerens ansvar:• Søke• Svare• Møte

Page 8: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Søkerens ansvar

Valg av utdanningsprogram skal være basert på bevissthet og kunnskap om:- Egne ferdigheter og interesser - Utdanningsprogrammets innhold

Antall timer fellesfagAntall timer programfag SluttkompetanseYrker

Page 9: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Hvordan søke?

• Det søkes og svares på vigo.no

• vigo.no er åpen for søking fra januar 2014

• Logg inn med MinID

• Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

Page 10: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Søkeren må:• Passe godt på brukeridentifikasjon og passord

(MinID)

• Legge inn forhåndssvar på www.vigo.no

• Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID

• Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

Page 11: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Hovedprinsippene inntak Vg1• Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike

utdanningsprogram på Vg1

• Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet

• Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

Page 12: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Nærskoleprinsippet• I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som

ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars.

• Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører.

• Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

Page 13: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Inntak på bakgrunn av: -Karakterer-Inntaksenhet-Nærskole

De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten

Finnes ikke tilbudet på nærskolen din, konkurrerer du på lik linje med andre søkere i inntaksenheten

Page 14: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter

Vg1 IdrettsfagHusk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer

Vg1 Musikk, dans og dramaHusk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve.

Charlottenlund vgs: Drama

Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole:Musikk

Trondheim Katedralskole: Dans

NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

Page 15: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Svar på søknaden• Ca. 10. juli

Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass

• Ved å legge inn forhåndssvar har søkeren sagt ja til tilbudet og ja til ev. ventelisteplass

• Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

Page 16: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Svar på søknadenHvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske:

1) ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svar ja til plass og nei til ventelisteplass 2) ønsker å stå på venteliste til høyere

ønske; svar ja til plass og ja til ventelisteplass

Page 17: Informasjon videregående opplæring 15.januar

HUSK:

Svar alltid JA til plass!

Page 18: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Nyttige lenker www.vilbli.no

www.vigo.no

www.udir.no

www.stfk.no

www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag

www.minid.difi.no

Page 19: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Bistand fra rådgiver

Alle elever får bistand fra rådgiver i søknadsprosessen i uke 7. og 9.

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt med rådgiver ved spørsmål

Page 20: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Ved spørsmål

Kontakt Fagenhet for videregående opplæring

Postboks 2350 Sluppen7004 Trondheim [email protected]

tlf 73 86 63 40

Page 21: Informasjon videregående opplæring 15.januar
Page 22: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Utdanningsprogram 2013-2014ST

Studiespesialisering 180 +150 +150TIP

Teknikk og industriell produksjon 75 + 120HO

Helse- og oppvekstfag 120 + 90MK

Medier og kommunikasjon 30 + 30 + 60RM

Restaurant- og matfag 45 + 30TO

Tilrettelagt opplæring 15STO

Særskilt tilrettelagt opplæring 10Trondheim fagskole 200

Page 23: Informasjon videregående opplæring 15.januar

ForskerlinjeEn egen klasse for de som er interessert i realfag og som vet at de har lyst til å studere realfag etter vgs

Her lærer elevene realfag på en virkelighetsnær måte.

Hospitering

Samarbeid med næringsliv og institusjoner

Page 24: Informasjon videregående opplæring 15.januar
Page 25: Informasjon videregående opplæring 15.januar
Page 26: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole

Page 27: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Heimdal videregående skole

Utdanningsprogram :

Tilbud•Studiespesialisering (ST)•Idrettsfag (ID)•Musikk, dans og drama (MD)

•Elektrofag (EL)

•(IKT Servicefag – Vg2)

Page 29: Informasjon videregående opplæring 15.januar

Andre tilbud

Trondheim Katedralskole:• Studiespesialisering med V2 i England

(fylkestilbud)Thora Storm• Studiespesialisering med

formgivningfag