13
Jaunais PVN likums no 2013.gada 1.janvāra Informatīvs materiāls

Informatīvs materiāls

  • Upload
    finley

  • View
    53

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informatīvs materiāls. Jaunais PVN likums no 2013.gada 1.janvāra. Likuma struktūra. Ietver 18.nodaļas un 146 pantus I.Vispārīgie noteikumi (1-2.pants) II.Nodokļa maksātāji un ar nodokli apliekamie darījumi (3-11.pants) III.Darījuma vieta (12 -30.pants) - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Informatīvs materiāls

Jaunais PVN likums no 2013.gada 1.janvāra

Informatīvs materiāls

Page 2: Informatīvs materiāls

Ietver 18.nodaļas un 146 pantusI.Vispārīgie noteikumi (1-2.pants)II.Nodokļa maksātāji un ar nodokli apliekamie darījumi (3-11.pants)III.Darījuma vieta (12 -30.pants)IV.Darījuma brīdis (31-33 .pants)V.Darījuma ar nodokli apliekamā vērtība (34- 40.pants)VI.Nodokļa likmes (41-51.pants)

2

Likuma struktūra

Page 3: Informatīvs materiāls

VII. Atbrīvojumi no nodokļa (52-54.pants)VIII.Nodokļa maksātāja reģistrācija VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā (55- 72.pants)IX.Reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšana no VID PVN maksātāju reģistra (73-83.pants)X.Valsts budžetā maksājamais nodoklis un personas, kuras maksā nodokli (84-91.pants)XI.Priekšnodokļa atskaitīšana no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas un priekšnodokļa korekcija (92-107.pants)

3

Likuma struktūra

Page 4: Informatīvs materiāls

XII.Pārmaksātā nodokļa atmaksāšana no valsts budžeta (108-111.pants)XIII.Nodokļa atmaksāšana trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam vai citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam un reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikuma iesniegšana nodokļa atmaksas saņemšanai citā dalībvalstī (112-114.pants)X IV.Nodokļa taksācijas periods un nodokļa deklarācija (115-118.pants)

4

Likuma struktūra

Page 5: Informatīvs materiāls

XV.Brīdis, kad nodokli iemaksā valsts budžetā un nodokli norāda nodokļa deklarācijā (119-124 pants)XVI.Nodokļa rēķins un darījuma uzskaite (124- 134.pants)XVII.Īpašie nodokļa piemērošanas režīmi un kārtības (135-145.pants)XVIII.Atbildība par šā likuma pārkāpumiem (146 pants)

5

Likuma struktūra

Page 6: Informatīvs materiāls

Par preču piegādi par atlīdzību neuzskata saimnieciskās darbības vajadzībām paredzēto preču izmantošanu kā paraugus vai mazas vērtības dāvanas (7.panta pirmā daļa).

Mazas vērtības dāvana - prece vai pakalpojums, kuru nodod bez atlīdzības un kura vērtība bez nodokļa vienam cilvēkam kalendāra gada laikā nepārsniedz 10 latu (1.panta 10.punkts.)

Par precēm, kuru apliekamā persona izmanto kā mazas vērtības dāvanas, var atskaitīt priekšnodokli (92.panta pirmās daļas 8.punkts)

6

Jauns PVN likums

Page 7: Informatīvs materiāls

Precizēta “tirgus vērtība” definīcija.tirgus vērtība – atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem,

kas attiecīgo preču vai pakalpojumu saņēmējam piegādes brīdī godīgas konkurences apstākļos būtu jāmaksā citam piegādātājam, kurš nav uzskatāms par saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē. Ja salīdzināmu preču vai pakalpojumu cenu nav iespējams konstatēt, tirgus vērtība ir:

a) precēm – summa, kas nav mazāka par attiecīgo preču vai līdzīgu preču pirkuma cenu, vai, ja pirkuma cenas nav, pašizmaksa, ko nosaka piegādes laikā,

b) pakalpojumiem – summa, kas nav mazāka par visām izmaksām, ko radījusi pakalpojuma sniegšana (1.panta 27.p.)

7

Jauns PVN likums

Page 8: Informatīvs materiāls

• apliekamā persona reģistrēts nodokļa maksātājs

• neapliekamā persona, saimnieciskās darbības veicēja nereģistrēts nodokļa maksātājs

• neapliekamā persona, kas neveic saimniecisko darbību persona, kas nav nodokļa maksātājs

• atskaitāmais priekšnodoklis priekšnodoklis

• kopējā priekšnodokļa summa nodokļa summa par saņemtajām precēm un pakalpojumiem

 

8

Terminoloģijas maiņa

Page 9: Informatīvs materiāls

Termins «pašpatēriņš» vairs netiek lietots un tas pielīdzināms preču piegādei un pakalpojumnu sniegšanai par atlīdzību

9

Termins pašpatēriņš

Page 10: Informatīvs materiāls

Ar PVN likuma 144.pantu tiek ieviesta jauna norma attiecībā uz īpašās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu darījumos ar lietoto nekustamo īpašumu.

10

Īpašā PVN maksāšanas kārtība

Page 11: Informatīvs materiāls

Ja preces ir nozagtas vai iznīcinātas stihiskā nelaimē, vai citādā piepiedu kārtā, veic priekšnodokļa korekciju, iemaksājot valsts budžetā nodokli, kas atskaitīts kā priekšnodoklis

Atskaitītā priekšnodokļa summa, ja preces ir nozagtas vai iznīcinātas stihiskā nelaimē, vai citādā piepiedu kārtā, neveic, ja īpašuma iznīcināšanas vai zādzības fakts ir dokumentāri pierādīts

11

Priekšnodokļa korekcijas

Page 12: Informatīvs materiāls

Ja viens darījuma partneris piemēro «kases principu» PVN maksāšanā, otrajam darījuma partnerim, kas nepiemēro «kases principu», būs tiesības priekšnodokli atskaitīt tikai tad, kad tas būs veicis samaksu par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem.Uz izsniegtā PVN rēķina būs atzīme «naudas līdzekļu uzskaite» (97.panta 3.daļa).

12

Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība

Page 13: Informatīvs materiāls

Vēlaties uzzināt vairāk ?

Piesakieties konsultācijai

Jaunais PVN likums no 2013.gada 1.janvāra