of 90 /90

ingenieria economica problemas de blank tarquin

Embed Size (px)

Text of ingenieria economica problemas de blank tarquin

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  1/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  2/97

  ; ' ._ J

  y i- ':

  ITPT\?

  ^i ; - ~ r

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  3/97

  _4_MV-! ! .rp-p-eL_LL. I$1

  i 5" "l I T \

  -fir441 ; ! ! I i ! ! ! I '~nrTTT~l r~TT~hS~

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  4/97

  rV ^ S,_ _ . . L . _ L . :_ . _ L.

  ' '~SL>7rTT--J 1%"t-r -^ - ^ - 1r_. L_^J_j.

  > ,\b & "fsJ 1 T j - jd__; . .__ . :_ A -

  ' ti ""-iw ' 1i~ ^ ~$ 1S_ ,.! ~fe

  \ _: 1

  \ i

  i . :

  ^2_.5_..t-

  i

  - -?iV .--*?>SM< ; ,VL

  ~ F ~ "-Wf\ ;

  j ? -4i?,v-?s f_i.< ?^KK4bb1J_ Sm"fII

  "._

  ::i

  . _ 6 L4-^ >...__

  X --*-o.|

  N:! cr

  ;

  =~

  E

  &

  4 - -X"V^_ 5-

  ^i ?_ i _ _tI-fi-id s S-:-.^,t

  1

  j

  ir;

  N i ^X !>

  - -:f i ts----._^.._4^1:::z::

  - - s ? x - ! _ . ^ L . . . . _ . r- -f LH r ~ "-v z:t " ~

  _"]LZZZ_ i 5 . L.. _ f e .\ _-1z

  ^:_"""

  S i:;"~f-~|- f

  A1-+-_ _ _ .^

  V~ F~s^*\-s 1r_-f- e ^~T

  i-*, -*V-^y"rf J r >"X "?K___i1

  ~ X.-|s~~

  K i

  K-^t*!"ti"- -

  :lN"(

  s >-0-rs-4 -t

  ~_ ^ _iVr

  -"^. t

  _ _ _ . . _.'.I

  -

  -

  k ~^ -? 73>_Vskfes-

  ~

  \f

  _ .J^_"T "" "_ . . _ L . f t u. _ j _ >

  :r >

  t-y-Is. v/- -

  kA .vs1">V

  vfc~_

  ^_..

  ,

  "

  d- -

  _ ..

  . . . __ _ _ _ _.

  ^ Vip * .^ srti-

  _ . . _

  *. ,

  :_ _

  ::

  ""b

  F ..._~i_-.. _

  1 -:_ . . . _""

  - "

  _ .

  ~

  _ _

  s

  _

  -

  >

  ^H

  ^lv,h'fxiit^*i-Ti- -$

  Vi-V

  I;;

  ^kP- f e .

  ~T-i-1-r

  |f-{^v - j^ i s >>

  k ^5 , *j- |v-*r-| -^ :- f [ -" ~5T ",

  : &: i -. ! -

  _.. _.jrv^ j w^--i -;^ r"|-"~"

  Tvk ^|~ "i~x "i--^ - \ l- - J - \- jf - + - [" fs [ -" > 1 \ ' i

  & i i- - ' - - f i ^ .--4^ m-s" c o:: ;:: d

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  5/97

  y >I

  i j

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  6/97

  L _ i_^-v>f^ Ji t

  ' LS .Ift

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  7/97

  f T33F^jo/./i 7'

  7! P

  , tH-'-^ 2 PIJ

  f1 1

  "I "S

  T,

  > J * "

  T_.

  ?l-

  'T\

  y-

  -%/iiJjdiffd

  a ?

  w -

  t ? ) - kFf

  rv

  ra,V/T/t *~

  r \ j - > '

  qv*/f,Ap

  -t4"

  .-&fc&7.

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  8/97

  ; > . - i ./._ i _ , '

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  9/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  10/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  11/97

  ISBISEk

  ~> T" " ' i*/' / i*l } 4"V i ~ " "~~ '"/ iz

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  12/97

  H-?&&&- #

  TS\I J'\

  y

  \i .ri._! i \TITcil'd -f- ( /]-9\ i7 / r .

  | j c r < SI

  11: "Sfo j 'O

  i

  I / 'P r

  i e

  r k > i- P

  4--Lr i -

  - r" ^ r

  cri

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  13/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  14/97

  wL U

  L Nrri

  i-J --*;L*s:'__!_ ! . . _ . .

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  15/97

  "" - r i Tir- < v i .-.,-t-;4. ^ U-1 '

  *-4f3i nG 1 >" i ! ' ~ ~"rLkJa_LJ- .!:

  1 T"~1 r

  M._LUHUUX_i.^_.i_ !_si :_LU_L" _ ]_ : . ' .

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  16/97

  ESTILO )

  j_

  +-H__t_S_i_.H L c cTI n

  >aw

  I L_J_^L_^Ll |ihnt jj^f^/;

  I L

  e > c v

  i

  L. T -7P

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  17/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  18/97

  r M I u f v ""

  ux _ _ _; ' l_ '__L_ W:6S .su^ ! !_ ' '_y& _*!! ~ ; ~ i " " " ~" : i i; i " . i ~n~tj u i v T : T m >? ! '

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  19/97

  FjDoid

  _i_L

  I'.1.3. I r f t- - H - J - H J -

  w/rpiJ^r.f'7~rh-

  . _

  LC"~ " i "

  T " " I I I 00,11I I _... ! . _ . ! I [

  wtei*4

  M -'*/M

  loo;?/" '

  rt*

  - t ^t - - i -S 3 ~ - i

  P

  JIMZTST W

  l

  TT fl-

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  20/97

  i Imwi

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  21/97

  J-N- -M&.-JUL-

  4H

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  22/97

  :fci r. *- r

  i* fcS

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  23/97

  >

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  24/97

  Y V - n i __L _ L

  < < A -

  j

  S i

  -*-fI ,,.1 J _ _ ! _ _ L L_L !H4434 4f

  ftoi

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  25/97

  _ , f;r ^

  '! " ! f

  z f_ " tar

  tMi

  L F

  / K

  |*04: VrKll'O

  Li^tiZ

  ri

  1EE< 5 S

  y l

  PTTFf3:

  f?)

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  26/97

  T--J- 1 < ' - 'Y \/J ^ 7/.yi- - 1d- ~ < t "

  u3^L-

  1

  4^

  r "

  J1

  -"-j

  x^

  ~"ta

  ?

  c

  i

  iiS t - j

  0

  .(bfrklfej ^i " 9

  / 'JWr^

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  27/97

  <

  r r ] " i ~L i i' i J* i .3

  . Jf

  3 p / i

  9 < ~ia~ XT

  2321

  Tni

  ""T

  i- -Mi+-l ti MMLuiil.D'-L_j_.

  Frji

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  28/97

  a-w

  ! 1

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  29/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  30/97

  H-

  .9

  :,-.0''

  __ _

  *" V rr *> J-f o J X~! ' l / l ' A_ ' . ' _L

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  31/97

  u

  K r fOtfdfT JLHwr* /t 1/1 tri* !

  itM1* )

  i * f / ] i i j . . . ..i . L. U , ) 4 l ' A - t< _^lT^| [ ; _

  J > j P

  i f- *-

  -4 4^ i4r ,RWTJ?

  "(P "i!r-IM1 .f.

  j4 i -fpifg'rr

  ! i r

  ~ d "

  | ~: -1 L Jirqkr!_:L i 'I ....I . I '7 l(;frO _-

  _^ _ J_ ! _: l ii,. Krt ll

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  32/97

  tftt

  Ef2!j.

  1 J i ' S , v -

  \

  U *

  Tf

  .

  j

  H-

  s vKm

  1F f o ' rwI H

  _ _ No ~

  _ _ _ _o n o i ; - - > ; - , / , , .

  ii r ~ o s

  'I lo

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  33/97

  I I

  e V',

  te U -..U:

  U

  rOO

  liob

  rs

  i -UI

  4 (

  r -T ? 1

  ICOAC

  -.-4 HP-o

  c

  J'-O

  C Ex . s - b o o

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  34/97

  hh-W* -^ -a-rr i

  1~;r r h ! jf i i r>;

  :~ ;: ll Ui

  u

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  35/97

  n u - u u - u. u. U U U U U 1 A U U 'i U . U . > v

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  36/97

  ds\ 1

  4 ^

  W ^ ^ 7J 3 ^ -J ^-iTl^ '% 3& H~ ~ ~

  ;)!r_MenJLnpJ FJ j JiIJ TfT ? ' ! . .r I ! ' : i i i i i

  job

  1

  t~

  r H ? r t o o o

  lljdJ

  ! 1

  H

  qoS

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  37/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  38/97

  i ir * J .-

  m

  \J

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  39/97

  p .l"

  ) n r

  -*H-

  J T i i f f lTlVUTli _ _H /B4

  I **

  llIrBE]

  - ^^ ! _ _ _ . ; _ f _ _ ^ t f i

  - G j '

  T . -i

  . T

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  40/97

  U I I t f c U

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  41/97

  j*_4_LJ2_L^sr'p I ^ H Al~f\ K > _

  --y~l"r fti-5:-*r-.*-- ^5r*_ : ' w_| .V r ~

  o-.

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  42/97

  MY O".;

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  43/97

  ti

  U __j, iL_L

  *#oj

  '\

  I

  \V- HM

  T r

  cf isnK

  i i i

  -ZZLEE'

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  44/97

  i

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  45/97

  I ! c \ i ; _ _ _ _ _^_ -K i f

  I ! j._ JV5L?!_.I_J_

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  46/97

  -H-^; ss aj N I \ LJl_J |jsL_L_l_L

  f\ ,! >* ^i ^ q ,v a ^

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  47/97

  J / l i l l . J . . I . :te / V ! 5 " < I 3.

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  48/97

  jt*J.

  r^-

  - -i fr

  -\r~r-t

  L |_-

  ; -fe1- i Y il l.r

  7LL

  j"1

  ^ m m c -. 1 )

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  49/97

  /-

  T

  " " -

  y y u V \b e.fY ir1 r e ;i

  . __ _ i_

  ^J'0t>

  L '-\ L _ L *J__2?l .ttI _p =j!fi

  fcli X -E_

  [iUUJp^f ^?t>0

  4 M ^ J - *i/u

  - . / i/4/ /v M

  f.

  ifP^v] p - l

  :&/Salstfi334

  til0

  H c o

  :^):3>cY.0~4 C) )_ . _ . - - t *-.-/.

  / _

  7-m

  jfeikL-5EE5_J:

  IC>OL_

  r.

  w_y&

  E E

  ti

  ^ >

  L a).

  -H2

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  50/97

  _ i

  * < I

  m

  , - _ . ! ...|;

  IH

  | | | | j | i !HpQSr_LJ_[__| . ..|J._L.|L]r|3Z 4-E3 - - 4 - LU l- I -i-1/-! I I -i

  1

  W! I I ! 1 i : i I ! i

  ~ __ ' vf>

  BE!

  V **^"Ljiz "T -,

  \ -

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  51/97

  - J T ^ - ^ V -

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  52/97

  tr

  -K .

  o-IV |P,

  "3T~;.0-*

  C:J-U-i

  f=5JT

  M I il\rtr

  ">" 3Tv. ! ^

  iKr oo ! o

  ^> L^-i-JvO-L J.

  AL!riJ * - * -it- %i_ oi C

  C < i i -W .j- / s ; - .- t ' - TV_ .I V x

  ' . i . . . . .U-.*..!!,'fri"S-!

  7N": oF0"l:r.

  .. _ >^~^ i l^j.i 'r ^ -----l-r-Hri-T-H-l-i-h3"1 1" '

  __..'.,. _ L .L_,U._!_5Jll) 1 L 1 Id*tr 1 _ |s3 !*! _j C _ i ' if""* TI"1 -.-'-"i

  -t>" rF7-f--rrr

  5lOT"- w ; -

  ! A- i

  H iV

  1 ^1oa T>S!

  N!

  , ^ [ -?ks,

  - f e t

  1

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  53/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  54/97

  SH- 4

  -.!--1-7)T

  [STlLcr)

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  55/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  56/97

  _L i . _ _ .

  ;

  'n^'lAL r

  l-t-

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  57/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  58/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  59/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  60/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  61/97

  I I

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  62/97

  ! ! ! f i

  , : i ! I i .[ !i i _ .. i.

  < t^

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  63/97

  f " 5

  f7 C-/^

  ' h

  * r- ?i /

  nh

  i

  V 7

  \~

  ^t r M "jr>ii*Q-4.

  r~g|r~l

  rftfo

  t

  2T

  r.0. ~ s

  1-

  ^^

  "t

  ! _ _ria- ? - <

  T i i

  :v\

  r > S ~

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  64/97

  C v

  T tsi*

  9/f

  -~T+-

  twn

  *

  -4-! 4

  i.

  T7M"Tn- rL: ..^ T 1

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  65/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  66/97

  J 'N N^> I S__ ; |V iVj JWS.

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  67/97

  nrra

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  68/97

  -*r-*-o

  _ j_

  i-i-

  j _ _ j _ _ i _ . _ _ L _ L _ J ' . . _ j _ _ _ . _ L _ L _ l _ ! l ! _ ! _ _ . . ! _ . _ [ . _ ! _ _ ! _ . _ . .-Mj':i _ ^. -J L-Lj1L_M- -wiJ -S- ~ -*4_M_LUJ_J_4.U_U_S_JLJa _ ^ J _J_!_J-L.MLjL_L_!_M-- ljr**,1._M j__.J |4 IM_:M_J.J__j j_l_J4J_lJ ffiM_ij_jJ[j_.|._vM M M ! i M ! M M^M pMg M "

  . ^ , j i _ o "1

  V; -r^r

  4L

  \f\lS TI ' T

  T

  1 ;l o ; ~-tp -^j-- T J TJEJ :- I !"fctri"itrr' '

  JLi "10 .-:_?r>N|- ---;-

  j _ f f ^ _i~o |crsr

  -;R

  "^""

  " r f i "i . i--!---

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  69/97

  !--*'*-

  0 3

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  70/97

  V ITI:iie.Oc!

  fL

  -S2--

  tW& N /

  j t

  "

  O

  3 1 w

  X^D-4-fe f

  . I

  1tfiGOL-L

  - P

  At fr -'/If-'/flv/.toi .'

  - ^ r_

  -1 _JL_

  l l|l

  H-4-r

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  71/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  72/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  73/97

  I

  J U ! ! J L ! ! J ! i i ! ! _ I ! ' jfizr r-iT Tf ^ *:- j \. - - - . - . .y - . : - i-,_,-- .. .^ . L_ , ( _ _ . , j i - - - - - - - .

  r\wtu

  -" *j SU; . _ . . _y..- : ~ ~ 2 c R ! *! I Q -+

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  74/97

  1-Us !-[-I UH !I I I I |V'| j-4i , , -K

  .n_r?L'_i_U_i-l ! - _'._i!_'^[5 1Q ! ! ! 0 0 ! 0 i i 5 ! i-J j.4=^^=1^ ,|- ^_^_^_!i.i_ru. |MinjHSr b!T> i -ri i f v T i i i 1 ~! ' i ra

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  75/97

  I T

  ! --

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  76/97

  '!

  5J_lXS24

  7ooh'* _J

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  77/97

  - - $ } >oj>:

  1To

  ratr TOW

  y

  - - -i . . . j .-Jr-- 4-

  - (TO-

  _L_

  OOQ C'QO'

  l-Cf "

  0f'

  _ x _ u J im0

  )OO

  : s^T

  ;r

  siqoc

  ff

  |JV

  3'~SFl

  P r J h '

  7

  - rTG 5^

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  78/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  79/97

  J I I'._Ot ;

  *a

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  80/97

  " " ~

  ML J. \1* it-Q

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  81/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  82/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  83/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  84/97

  W_Ea_rI E ^^~Z LJ-^B>tifc' . I I I ' I I '. I ! I I "I I U 1 I I I i I

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  85/97

  . ^

  ,Jije

  r^A^QJ jfeT | /ilfi&ftin Ud14/l/i_| JW 4HIi*:'? j i _J I j _ _LJfS >l_ L . . JC .Ti&tItL.Jl .|

  'i~ " r~7'i [TV-l L/" ' '/"^/"!"^ li I y J i ! / ! ! " y ]i ^fj^o^ _7frl/rjp _f?r L P.^f^fihfyL ' _ w _ f1 1 _t ffj _JUHi ^P>r /r Jr? ! _ !i ' * ! ! . ! .^ i _ I ' . i / _ l i l i I l i i I i !

  l IPWW | I I I I | I . l ' ! i ! L L ! L_I I f I I

  IMED . - ~ - - - - - - _f"w ^

  M&__nu oimeof up c -u- lY^T " ! i r i i " ' i r " i * ~ i " i i i f " ~ | pI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L-1-J _ _ _ L _ J . _ J _ _ _ _ i _ _ _ _i_

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  86/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  87/97

  ^ T i T i T I T I T I I T I i t i l i i

  ULc

  C JT

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  88/97

  x~ --/-

  (75Z

  4

  -vUd -

  1

  _: * L_

  i y P L H J G M- i - - 7 V r ~ r i ' ' , ~ ~i i / i M ~ % - >

  f

  S E F

  L

  i

  A

  /(/rA,

  -

  j i^.fi.P fa)TCT U^ - . -j- Q .OC 'C ' i

  _ i ..4-U

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  89/97

  ~1L A *s A L i s g f ) - /\i ' ! / ? / t y i r/t/a

  T- ^t/ ' fy^/^'^ ~M^

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  90/97

  wfr_

  &A&r~

  i inf

  w \

  (,..-::-

  ^fr^t/S,

  /y,

  'wi \ < yi- f\(J

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  91/97

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  92/97

  ' ~ w _ _ *

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  93/97

  ~ ! L J & . - \ l fau K^\ty-M ^ HlSf i*>4 jj t > t > & j J^^j k / 0 K7*rJ 1' Iw? ! * r 5 ? t'LV ! ^tfjsis^-~y~~^S$ -I /--# f^&feW'__ '{*&- ^ "Q*; ! ; : i ! ! i ; .1 L*II : i : i . i

  !

  .--!-

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  94/97

  > > , - u

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  95/97

  i rrro i*4 4! i &x S j fo15 Xa-- *p*)}^ j&_S_ZLi_^~ i 1,: ir, ^

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  96/97

  r ' i t-Z ^ L_1J! !(^ i ^i

  ! ! ! ! Af I~Hr f-vT-r*-r- -V-4!~ it^ ^"r"^T"^i^JVi*:i i ^ * i

  Hv-rI _. ; p_

 • 8/6/2019 ingenieria economica problemas de blank tarquin

  97/97

  IJ-J_