Ingoličev šolski dnevnik januar-maj 2014

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ŠOLSKI ČASOPIS Spoštovani bralci! Pred vami je druga številka Ingoličevega šolskega dnevnika, v katerem najdete opisano pestro dogajanje od januarja do maja na naših treh šolah, veliko novic, dosežkov in literarnih prispevkov. Želimo vam obilico veselja ob branju.

Text of Ingoličev šolski dnevnik januar-maj 2014

 • olski dnevnik

  Ingoliev

  AKTUALNO

  Comenius sreanja

  Otvoritev ceste na Zg. Polskavi, do-brodelna prireditev, proslave ob kul-turnem prazniku, Ingolievem dnevu, ob dnevu okupatorja, prazniku dela

  TO SMO MI

  Doseki na tekmovanjih

  Delavnice za nadarjene

  Ustvarjanje ob pustu, veliki noi

  Ekskurzije, ole v naravi

  Devetoolci se poslavljajo

  VIDI SE, SLII SE

  Eko dan

  port pas

  olski parlament

  Revije pevskih zborov

  Projekti

  tevilka 2

  O Antona Ingolia Spodnja Polskava

  Podrunica Zgornja Polskava

  Podrunica Pragersko

  2013/2014 OLSKI ASOPIS

  V rokah drite drugo letonjo tevilko olskega

  asopisa, polnega novic in pestrega dogajanja.

  elimo vam obilico veselja ob branju!

  DRAGI BRALCI!

 • 2

  2004 2005 2006 2007 2008

  300,00

  200,00

  100,00

  V tej tevilki:

  VSEBINA

  Kazalo vsebine 2

  Drugi tevilki na pot 3

  23. medobinski otroki parlament 13

  Otvoritev ceste na Zg. Polskavi 17

  Raziskovalna naloga 18

  Otroka varnostna olimpijada 19

  Delavnice za nadarjene 24

  Dobrodelni koncert 27

  3. Comenius sreanje v Angliji 29

  Ekskurzija v Avstrijo 30

  port pas 31

  Kaj ve o prometu 39

  AKTUALNO

  Nastop v spomin na padle borce 4

  2. Comenius sreanje 5

  Eko dan 6

  Preernov dan 9

  Obletnica smrti A. Ingolia 12

  Mladi turisti 18

  Radio Hudo 23

  Projekti pri angleini 23

  Dan boja proti okupatorju 28

  Tekmovanje v prvi pomoi 28

  Sreanje turistinih podmladkov 38

  Evropska vas 39

  VIDI SE, SLII SE

  Sankanje na Arehu 10

  Pustovanje 11

  Zimska ola v naravi 14

  Nai pevski zbori 15

  Petoolci 16

  Kolesarki 20

  Vrtnarski kroek 20

  Svetovni dan knjige 21

  Velikonono ustvarjanje 22

  Tekmovanja iz znanja 32

  portni doseki 34

  Intervju 36

  Devetoolci se poslavljajo 40

  TO SMO MI

  elimo vam

  obilico veselja

  ob branju!

  SVETLOBA svetle, prijetne in sodobno opremljene uilnice ter okolica ole

  DOTIK medsebojno spotovanje in sodelovanje vseh udeleencev ole

  ZNANJE vseivljenjsko uenje s sodobnimi oblikami in metodami dela

  SREA zdrav nain ivljenja in osebnostna rast

  Spomini nikoli ne zbledijo 4

  Eko pesmi 8

  ola v soboto 10

  Pesmi o cesti 17

  Dan s policistom 21

  Zlata ura 21

  Pesmi o kolesu, asu 26

  Goodbay England 30

  Potopis Tajska 37

  Spis razredniarke 9. c 43

  Foto kotiek 44

  LITERARNI, UMETNIKI PRISPEVKI

 • 3

  olski dnevnik Ingoliev

  KOLOFON

  NOVINARKE | Ana Golob, Zarja Korez, Tina Predan POROEVALCI S PODRUNIC

  Zgornja Polskava | Lara Pulko, Brina Rajh Pragersko | Petar Mrdovi FOTOGRAFIJE | arhiv ole UREDNICA, MENTORICA IN LEKTORICA | Mateja Puko, prof. slovenine OLSKI ASOPIS dostopen na | http://www.os-antona-ingolica.si/ | NOVA STRAN: http://www.ingoliceva.si/ IZDAJATELJ | O Antona Ingolia Sp. Polskava | maj 2014

  Srea ni v glavi in ne v daljavi. Srea ni pod palcem skriti zaklad. Srea je, ko se delo opravi in ko ima nekoga rad.

  Spotovani bralci! (Tone Pavek)

  Pred vami je druga tevilka bogatega Ingolievega dnevnika, ki ga je skozi olsko leto ustvarjalo 473 uencev skupaj z uitelji in ob podpori skrbnih starev. Med olskim letom smo iskali znanje, odkrivali zakone, pravila, narte, ki jih pie druba, drava in tiste nenapisane, ki jih rie ivljenje. Skupaj smo odkrivali lepoto domae grude in domovine, negovali smo materni jezik in domao pesem, hkrati pa se preko tevilnih projektov spogledovali z Evropo in s svetom. Skrbno in kontinuirano delo je obrodilo bogate sadove, da ste se dobro odrezali na tevilnih podrojih, kjer se meri znanje in sposobnosti. Odlino ste se izkazali na vseh mogoih tekmovanjih iz znanja, porta in mnogih obolskih dejavnostih. aka-jo vas zlate upanove petice, pa cel kup pohval, priznaj in knjig. Uspelo nam je pripraviti nepozaben dobrodelni koncert, ki je bil samo na, njegov odmev pa bo trajal in trajal. Za vsem tem bliem je veliko vaega dela, asa in energije, pa odrekanja in pod-pore starev ter vodenja, nadzorovanja, skrbnega bdenja in ljubezni vaih uiteljev in mentorjev. Iskreno vam estitam za uspehe in vam elim, da vam vsi doseki dajo poguma in moi za nove preizkunje. Ingoliev dnevnik vas bo spomnil, kaj vse smo ustvarili v tem olskem letu, zato vas vabim, da ga z radostjo preberete. Zahvaljujem se za bogastvo, ki ste ga ustvarili uenci in zbrali mladi novinarji ter ob pomoi mentorice in lektorice Mateje Puko uredili v asopis, ki je trajno bogastvo nae ole. Blagi majski veeri, vonj opojno dieih lip, mehko valovanje zelenega ita naznan-jajo bliajo konec olskega leta. elim vam, da ga uspeno zakljuite.

  Danica Veber, ravnateljica

  DRUGI TEVILKI

  NA POT

  OLSKI ASOPIS

  uencev in uiteljev

  O Spodnja Polskava,

  podrunice Zgornja

  Polskava in

  podrunice Pragersko

 • 4

  2004 2005 2006 2007 2008

  300,000

  200,000

  100,000

  NASTOP V SPOMIN NA PADLE BORCE POHORSKEGA BATALJONA

  V soboto, 4. 1. 2014, smo se odpravili na

  Osankarico, kjer smo nastopili z recitalom

  v spomin na padle borce Pohorskega batal-

  jona.

  Na recital nas je pripravila uiteljica Roma-

  na Vek, recitacije pa je zbrala uiteljica

  Cvetka Belca. Prireditev se je odvijala v

  okviru obine Slovenska Bistrica, zato so

  obiskovalci prili iz ve krajev, da bi poas-

  tili spomni na padle. Po zakljueni sloves-

  nosti smo bili povabljeni na pogostitev v

  ogrevan otor.

  Za uspeen nastop nam je estital predsednik

  Dravnega zbora g. Janko Veber, fotografirali pa

  smo se lahko tudi s predsednikom drave, g.

  Borutom Pahorjem.

  SPOMINI NIKOLI NE ZBLEDIJO

  Bila sem majhna. Imela sem komaj tiri leta, ko je moja babica za zmeraj zaspala.

  Spominjam se, kako sem, ko sem dobila svoj prvi telefon, klicala prav njo, da bi preizkusila, e dela. Ko sem

  prekinila, sem jo zagledala zunaj. Sedela je na svoji pruki na dvoriu pred vrtno hiico in gledala ter sprem-

  ljala, kar se je dogajalo naokoli. Pa ne le to, bila je glavna, dedka, botro in prijateljico je opazovala in jih nad-

  zorovala pri delu. la sem k njej, vzela svojo pruko in sedla zraven. Pogovarjali sva se in se smejali. Opazova-

  la sem jo in posluala njen smeh. Tega sem se spominjala tudi, ko je zadnji prila po potki do nae hie, ko je

  prila iz bolnice. Od takrat je le e leala na svoji zofi in vsi smo hodili k njej. Sploh nisem vedela, da je zelo

  hudo, dokler v posodici na mizi ob mojem obisku ni akal noben bonbon. In takrat sem se zavedala, da je

  bolezen e prehuda, kajti bonboni so bili prej vedno tam, zdaj pa ne. Od takrat sem e bolj elela k njej in ob

  vsakem obisku je babica sedla. Kljub boleinam je sedla samo zame, a poasi e tega ni ve zmogla.

  Preden sem se zavedala, je ni bilo ve in ostala je le praznina, ki je e zdaj tu. Tu je, tudi zato, ker je na nje-

  nem vrtu nikoli nisem videla tako, da bi bila tam sama, brez muk in ker je nikoli nisem spoznala zdrave. A

  kljub bolezni me je razvajala, me pazila, ko starev ni bilo doma in me nasploh imela rada. Bolezen je z njo

  vzela tudi del mojega otrotva, ki sem ga preivela, in le-to brez nje nikoli ne bi bilo tako lepo.

  Maja Doberek 7. c

 • 5

  2004 2005 2006 2007 2008

  300,000

  200,000

  100,000

  2. COMENIUS SREANJE NA MADARSKEM

  V nedeljo, 2. 3. 2014, so se zastopniki nae

  ole (tirje uenci: Neli uberger in Domen

  Pehar iz 7. a, Alen Granda 8. c, Marua

  Mlakar 9. c in trije uitelji: Vida Bombek,

  Ivan Tisaj, Zvonko Hra) odpravili na 2.

  Comenius sreanje na Madarsko, ki je tra-

  jalo do petka, 7. 3., v Balatonalmadi, ki lei

  ob jezeru Balaton. S sabo so nesli lep most,

  ki ga je izdelal Domen.

  Prvi dan smo imeli predstavitve vseh part-

  nerskih ol, nato pa smo se odpravili na

  ogled mesta in jezera Balaton. Po ogledu

  smo risali v uilnicah.

  Drugi dan nas je avtobus zgodaj zjutraj

  odpeljal v glavno mesto Madarske, torej v

  Budimpeto. Tam smo si ogledali muzej

  umetnosti, kjer smo tudi ustvarjali, nato pa

  e nekaj mostov. Po ogledu mestnega jedra

  smo se povzpeli k cerkvi, s katere vidi celo

  Budimpeto.

  Tretji dan smo se udeleili ure matematike,

  po tem pa smo li na ogled tovarne porce-

  lana v Herendu, kjer so nam pokazali, kako

  naredijo skodelice in druge izdelke ter nji-

  hovo okraevanje.

  Na Comenius logo in most avtor Domen Pehar, 7. a

  Popoldne smo si ogledali glavno mesto regije

  Veszprem.

  etrti dan smo si ogledali Balatonfured, popol-

  dne pa smo li v adrenalinski park, kjer smo se

  vozili z umetnimi sankami. Kasneje smo li v

  observatorij, kjer smo imeli kratko predstavitev

  o astronomiji, nato smo skozi teleskop opazovali

  luno. Po izletu smo se odpravili na olo, kjer so

  nam gostitelji in njihove druine pripravili odli-

  no veerjo. Naslednji dan pa nas je e akal kom-

  bi za prevoz domov.

 • 6

  2004 2005 2006 2007 2008

  300,000

  200,000

  100,000

  EKO DAN

  V petek, 28. 3. 2014, smo na oli izvedli