Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - april 2013P.L. /G.F

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - april 2013P.L. /G.F.
 • Dia 2
 • Eigenschappen Het speelveld moet: rechthoekig zijn afgebakend zijn met lijnen die: behoren tot de gebieden die ze afbakenen overal even breed zijn (min. 7,5 cm en max.12 cm) niet uitgevoerd zijn in de vorm van greppels of door rechtstreeks aanbrengen van kalk in poedervorm 2 Opmerking: Facultatief mogen op de doellijnen en de zijlijnen korte lijntjes aangebracht worden buiten het speelveld op 9,15m van de kwartcirkel
 • Dia 3
 • Doelgebied Strafschopgebied Speelveld 3 Doellijn Middenlijn Zijlijn Hoekschopgebied Hoekvlag Facultatief lijntje Middenstip Cirkelboog van de strafschopstip Middencirkel Strafschopstip
 • Dia 4
 • Afmetingen 4 Straal: 9,15m 11 m 9,15m 16,5m 5,5m 9,15m 45m breedte 90m 90m lengte 120m 9,15m Straal 1 meter
 • Dia 5
 • De hoekvlag 5 4 hoekschopvlaggen zijn verplicht vr aanvang van de wedstrijd. de kleur van de vlaggenstokken mag verschillen van die van de vlaggen, maar zij moet voor alle vier dezelfde zijn. de vier vlaggen moeten identiek zijn. stompe hoek H min. 1,50m van de grond
 • Dia 6
 • 6 Het doel In het wit De doellijn heeft dezelfde breedte als de doelpalen en de doellat.
 • Dia 7
 • De neutrale en technische zone Breedte: min 3m Naar kleedkamers 7 Technische zones : 1m aan weerskanten van de zitplaatsen en vooraan tot 1m van de zijlijn Neutrale zone
 • Dia 8
 • Er dient een afrastering te staan op minstens 3 meter van de uiterste grenslijn van het eigenlijke speelveld. De aldus ontstane strook van minimum 3 meter wordt neutrale zone genoemd. De afrastering moet minstens n meter hoog zijn (toegelaten afwijking van 15cm naar beneden). Het publiek moet zich achter deze afrastering bevinden. Op plaatsen waar geen afrastering staat of waar de afrastering niet doeltreffend is, mag geen publiek staan. Elke hindernis op minder dan 3 meter van de buitenste lijnen van het speelveld is verboden. De neutrale zone 8
 • Dia 9
 • 9 1.De dragers van een armband 2.De wisselspelers in uitrusting FunctiesKleur armband TerreinafgevaardigdeWit Afgevaardigde bezoekersNationale kleuren TerreincommissarissenHun clubkleuren TrainersRood Medische staf: dokters en verzorgersGeel Officile instantiePaars Personen in de neutrale / technische zone ? Opmerking: de terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de bezoekende club, de terreincommissarissen en een lid van de officile instantie mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone. de leden van de medische en technische staf en de wisselspelers in uitrusting moeten in de technische zone blijven. Dit geldt niet voor de wisselspelers die zich opwarmen.
 • Dia 10
 • Min 3m Max.1m Zijlijn De technische zone 10
 • Dia 11
 • De afbakening van het speelveld dient te gebeuren met gehydrateerde kalk in vloeibare vorm of met elk ander door de K.B.V.B. toegelaten product. Het rechtstreeks aanbrengen van kalk in poedervorm is verboden. Greppels als afbakening zijn verboden. Op besneeuwde velden mogen producten gebruikt worden die verplaatsbaar zijn, zoals zand, gestampte baksteen, enz. Op een speelveld in kunstgras mogen belijningen worden aangebracht voor andere sporten, op voorwaarde dat: de belijning voor het voetbalspel in witte kleur is de belijning voor de andere sporten in een andere kleur is Afbakening van het speelveld 11
 • Dia 12
 • een hindernis zich op het speelveld of op minder dan 3 meter van de buitenlijnen van het speelveld bevindt. de doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn, de doelgebieden, de strafschopgebieden, de hoekschopgebieden of de middencirkel niet afgebakend zijn of de punten in deze gebieden niet aangeduid zijn. de lijnen uitgevoerd werden door het maken van greppels of door het gebruik van niet toegestane belijningproducten. de doelen of doelnetten ontbreken of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden. n of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd. Opmerking: Bij ongeschikt speelveld, mag men niet uitwijken naar een ander speelveld. Ongeschikt speelveld Op een ongeschikt speelveld mag niet gespeeld worden. Een speelveld is ongeschikt indien: 12
 • Dia 13
 • Bij sneeuw de lijnen onzichtbaar zijn. gevolgd door vorst het speel- veld gevaren oplevert. de sneeuw aan de bal kleeft zodat die onregelmatig wordt naar vorm en gewicht. Bij vorst bevroren waterplassen op het speelveld liggen. het speelveld harde, scherpe oneffenheden vertoont. de spelers hun evenwicht niet kunnen behouden. balcontrole onmogelijk is. Bij slijk de grond zo modderig is dat de spelers niet kunnen aanzetten. N.B.: een bal die niet botst of in het slijk blijft vaststeken, is geen reden om een speelveld onbespeelbaar te verklaren. Bij regen een grote oppervlakte van het speelveld overstroomd is en de bal op die plaats de grond niet raakt. onvoldoende zichtbaarheid optreedt. Onbespeelbaar speelveld De scheidsrechter kan een wedstrijd uitstellen of stopzetten, wanneer: 13
 • Dia 14
 • Bij mist de zichtbaarheid onvoldoende is. 14 Voor wedstrijden van de lagere afdelingen en dameswedstrijden moet de scheidsrechter van op de doellijn van het midden van het ene doel het andere doel kunnen zien. In tegengesteld geval moet de wedstrijd worden uitgesteld of gestaakt. N.B.:
 • Dia 15
 • 15 1. wanneer het speelveld vr aanvang van de wedstrijd onbespeelbaar wordt verklaard, mag de bezochte club de wedstrijd laten spelen op een van haar andere speelvelden, door de bond goedgekeurd en gelegen binnen een straal van 5 km van dit onbespeelbaar speelveld en voor zover dit speelveld geen speciaal schoeisel vereist. 2. wanneer het hoofdspeelveld dreigt beschadigd te worden door de weersomstandigheden, wat bijgevolg de tijdens het weekend in de installaties geplande wedstrijd van de eerste ploeg in het gedrang zou kunnen brengen, mag de thuisclub eenzijdig beslissen de wedstrijden van de andere categorien te doen spelen op een door de bond goedgekeurd bijveld, gelegen binnen een straal van 5 km rond het hoofdspeelveld en voor zover dit speelveld geen speciaal schoeisel vereist. De speelvelden in kunstgras vallen niet onder de toepassing van deze bepaling. 3. wanneer het speelveld n onbespeelbaar n ongeschikt is, zal de scheidsrechter het enkel onbespeelbaar verklaren. Onbespeelbaar speelveld
 • Dia 16
 • Spelen op kunstgras is toegelaten. De thuisploeg kan aangepast schoeisel eisen en alle deelnemers aan de wedstrijd dienen zich naar deze eis te schikken op straffe van verbod tot deelname aan de wedstrijd. Speelveld in kunstgras 16
 • Dia 17
 • 17 1.de vaststellingen en motieven voor het uitstellen of stopzetten van een wedstrijd wegens ongeschikt of onbespeelbaar speelveld. 2.de melding op welk speelveld werd gespeeld indien de wedstrijd, wegens klimatologische redenen, plaatsvond op een goedgekeurd bijveld dat gelegen is binnen een straal van 5 km. Te noteren op het wedstrijdblad in de rubriek opmerkingen en in het e-kickoff-rapport
 • Dia 18
 • Belangrijk Voor een gedetailleerde versie van Regel 1 verwijzen we naar volgende brochures: 1.F.I.F.A.-Regels van het Voetbalspel 2.Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel Te downloaden via: http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels 18