Inkvarteringsstatistik juli 2010 Skåne

  • View
    52

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gästnattsstatistik Skåne juli 2010, antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser. Sammanställd av SCB, Tillväxtverket och Turismens Utredningsinstitut.

Text of Inkvarteringsstatistik juli 2010 Skåne

skane.com

Inkvarteringsstatistik juli 2010

skane.com

Gstntter ln, juli 2010(tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Sverige Skne Stockholm Vstra Kronoberg Halland Gtaland Dalarna Blekinge419 98 412 125 190 137 44 11 85 116 41 1 153 957 745 454 137 185 323 71 24 147 984 3 823 5 106

hotell

stugby/vandrarhem

camping

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstnattsutveckling ln, juli 2010(procent, jmfrt med samma period fregende r) hotell, stugby och vandrarhemhotell 15%12%

stugby/vandrarhem13%

10%6% 5% 3% 0%

9% 4%

5% 0%

1% Skne -3% -5% Stockholm -3% Vstra Kronoberg Gtaland Halland -4% Dalarna -2% Blekinge -3%

Sverige

-5% -10% -15%

-14%

Med anledning av att SCB nyligen tagit ver statistikredovisningen fr camping finns nnu ingen jmfrelse med fregende r. Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter ln, jan-jul 2010(tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping20 000

hotell15 674

stugby/vandrarhem

camping

15 000

10 000

9 198

5 000

4 259 1 650 257 705

4 677 2 616 1 851 480 377 328 212 29 127 396 80 848 1 416 681 634 213 50 247

0 Sverige

Skne Stockholm Vstra Kronoberg Halland Gtaland

Dalarna Blekinge

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstnattsutveckling ln, jan-jul 2010(procent, jmfrt med samma period fregende r) hotell, stugby och vandrarhemhotell 20% 15% 10%6% 8% 3% 1% 1% Skne 4% 2% 1% Halland -2% 1% 3% 17%

stugby/vandrarhem

5% 0%

Sverige

-5%-7%

Stockholm Vstra Kronoberg -1% Gtaland

Dalarna

Blekinge

-10%

-8%

-7%

Med anledning av att SCB nyligen tagit ver statistikredovisningen fr camping finns nnu ingen jmfrelse med fregende r. Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Kommentarer lnsutvecklingen Boendeanlggningarna i Skne redovisade 929 305 gstntter fr juli mnad. Campingen som under vintern och vren stod fr en liten del av gstnattsvolymen bidrog under juli mnad till 44% av den totala gstnattsvolymen i Skne. Av de jmfrda lnen var det bara Skne som redovisade en gstnattsminskning fr boendeformerna hotell, stugby och vandrarhem. Antalet gstntter minskade med 3% vilket var en fljd frre svenska och utlndska gstntter. Trots gstnattsminskningen redovisade hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen en genomsnittlig rumsbelggning fr juli mnad p 66% vilket var hgre n rikssnittet p 62%. Ackumulerat fr ret till och med juli mnad redovisade boendeanlggningarna i Skne 2 611 765 gstntter. Hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen redovisade en svag gstnattsminskning p -0,3%. Och av de jmfrda lnen var det bara Skne och Halland som redovisade frre gstntter jmfrt med samma period 2009. Under perioden januari-juli var gstnattsminskningen en fljd av frre utlndska gstntter. Rumsbelggningen p de sknska hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen uppgick till 50% fr perioden januari-juli. Det var lite hgre n rikssnittet p 48% och den tredje hgsta rumsbelggningen i landet. Det var bara Stockholms ln (58%) och Vstra Gtalands ln (51%) som redovisade hgre belggningsgrad n Skne.

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne juli 2010hotellNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 332 737 18 117 10 898 4 259 81 17 233 4 482 160 3 221 2 143 1 287 826 1 335 4 273 282 288 3 719 967 Utveckling jmfrt med samma period fregende r -1% -28% 0% 27% 16% 12% -20% -46% -15% 35% -39% 2% -32% -6% 2% -26% 21% 2%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne jan-jul 2010hotellNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 1 320 092 76 570 26 555 13 426 657 48 506 25 412 1 947 12 023 5 319 8 203 3 934 6 877 16 440 1 308 1 732 15 163 3 973 Utveckling jmfrt med samma period fregende r 4% -11% -6% 21% 65% -5% -29% 19% -11% -25% -24% -10% -6% 1% 12% 13% -12% -2%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne juli 2010stugby/vandrarhemNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 78 421 3 660 1 662 417 23 5 857 372 25 3 044 504 164 239 648 135 5 212 152 35 Utveckling jmfrt med samma period fregende r -8% -25% 38% 25% 92% 29% 14% 257% 42% -41% 46% 30% 8% 1250% -95% 351% -55% 6%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne jan-jul 2010stugby/vandrarhemNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 201 107 10 902 4 881 1 519 500 12 325 1 516 65 4 857 919 693 963 5 330 371 399 725 938 196 Utveckling jmfrt med samma period fregende r -8% -21% 30% 3% 148% -5% 3% 27% 17% -44% 60% 37% 20% 123% -1% -23% -6% -2%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne juli 2010hotell, stugby och vandrarhemNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 411 158 21 777 12 560 4 676 104 23 090 4 854 185 6 265 2 647 1 451 1 065 1 983 4 408 287 500 3 871 1 002 Utveckling jmfrt med samma period fregende r -3% -27% 4% 27% 27% 16% -18% -39% 6% 8% -35% 7% -22% -3% -25% 14% 14% 2%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne jan-jul 2010hotell, stugby och vandrarhemNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 1 521 199 87 472 31 436 14 945 1 157 60 831 26 928 2 012 16 880 6 238 8 896 4 897 12 207 16 811 1 707 2 457 16 101 4 169 Utveckling jmfrt med samma period fregende r 2% -12% -2% 19% 93% -5% -28% 19% -4% -28% -21% -4% 4% 3% 9% -1% -12% -2%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne juli 2010campingNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbritannien Nederlnderna Schweiz Polen Frankrike Italien vriga lnder Gstntter321 405 24 710 10 107 1 666 30 720 430 14 109 3 804 683 1 145 324 3 113

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne jan-jul 2010campingNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbritannien Nederlnderna Schweiz Polen Frankrike Italien vriga lnder Gstntter567 765 38 708 12 526 2 780 44 670 2 947 18 812 5 429 1 497 1 550 447 7 533

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Kommentarer nationalitetsutveckling Under juli mnad 2010 redovisade de sknska boendeanlggningarna 196 742 utlndska gstntter p hotell, stugby, vandrarhem och camping. Det motsvarade en exportandel (andel utlndska gstntter) p 21%. Fr hotell, stugby och vandrarhem minskade antalet utlndska gstntter under juli mnad med 5%. Det var frmst ett tapp i danska och brittiska gstntter som bidrog till gstnattsminskningen. Under juli mnad utgjorde tyskarna den strsta utlndska turistgruppen med totalt 53 810 gstntter p hotell, stugby, vandrarhem och camping. De tyska vernattningarna p hotell, stugby och vandrarhem hade kat med 16%. Ackumulerat fr ret redovisade hotellen, stugbyarna, vandrarhemmen och campingplatserna i Skne 522 801 utlndska gstntter vilket motsvarade en exportandel p 20%. Fr perioden januari-juli 2010 var danskarna den strsta utlndska turistgruppen med 126 180 vernattningar p hotell, stugby, vandrarhem och camping. De danska gstntterna p hotell, stugby och vandrarhem hade minskat med 12% jmfrt med ret innan. Dock var antalet danska gstntter p hotell, stugby och vandrarhem fortfarande betydligt fler jmfrt med januari-juli 2008. Tyskarna utgjorde den andra strsta utlndska turistgruppen med 105 501 vernattningar p hotell, stugby, vandrarhem och camping. Trots en kraftig kning av tyska gstntter under juli mnad redovisade hotell, stugby och vandrarhem frre tyska vernattningar ackumulerat fr ret jmfrt med ret innan.

skane.com

Hotellntter storstder, juli 2010800 000 708 838

600 000 408 023 400 000

200 000

136 850 32 469 71 657

0Malm Lund Helsingborg Stockholm Gteborg

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Utveckling hotellntter storstder, juli 2010(procent, jmfrt med samma period fregende r)10% 6,1% 5% 2,9% 3,0%

0%Malm Lund Helsingborg Stockholm Gteborg

-5%

-2,4%

-10%

-8,8%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Hotellntter storstder, jan-jul 20104 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 499 966 1 500 000 1 000 000 500 000 0Malm Lund Helsingborg Stockholm Gteborg

3 348 876

632 157 155 578 272 091

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Utveckling hotellntter st